Efeti

No ''Vēsture''
Pārlēkt uz: navigācija, meklēt

Efeti jeb efetu kolēģija (sengr. έφέται, oi efetai - "pilnvarotie"; sp. tribunal de los Efetas, kr. эфеты) - koleģiāla apelācijas tiesas institūcija Atēnās, izveidota arhonta Drakonta (Δράκων) laikā. Sastāvēja no 51 locekļa (ne jaunāki par 50 gadu vecumu, ar nevainojamu reputāciju), kurus ievēlēja no aristokrātijas vidus ar arhontu basileju kā priekšsēdētāju. Izskatīja lietas par slepkavībām bez iepriekšēja nodoma, atļautajām slepkavībām, nāvi nelaimes gadījumos u.tml. Efetu tiesai bija 4 palātas, un efeti turēja tiesas sēdi te vienā, te otrā, atkarībā no izmeklējamās lietas specifikas. Pieaugot demokrātisko institūciju lomai, mazinājās efetu nozīme, to funkcijas pārņemot heliejastiem. IV gs.p.m.ē. šī institūcija tika likvidēta, tās funkcijas uzticot tautas sapulcei.

Literatūra par šo tēmu

  • Valsts un tiesību vēsture jēdzienos un terminos. / Sast. Valters P. - Divergens: Rīga, 2001., 106. lpp.

  • Carawan, Edwin M. Efetai and Athenian Courts for Homicide in the Age of the Orators. // Classical Philology, Vol. 86, January 1991

  • Гущев В.Е., Александров А.С. Народное обвинение в уголовном суде. - Новгород, 1998
  • Игнатенко А.В. История государства и права зарубежных стран. - Екатеринбург, 1996
  • Каллистова Д.П. Хрестоматия по Древней Греции. - Москва, 2004
  • Кечекьян С.Ф, Всеобщая история государства и права, ч. 1—«Древний мир», вып. 1, «Древний Восток и древняя Греция» - Юриздат: Москва, 2004
  • Кечекьян С. Ф. Государство и право Древней Греции М., 2003.
  • Ксенофонт. Греческая история. - СПб., 2000
  • Кузищина В.И. История Древней Греции. - Москва, 2006

Resursi internetā par šo tēmu