Eksperimentālā arheoloģija

No ''Vēsture''
Pārlēkt uz: navigācija, meklēt

Eksperimentālā arheoloģija - arheoloģijas apakšnozare, kas izmanto virkni dažādu metožu, paņēmienu, analīzes veidu un pieeju kontrolētā atdarinošā eksperimentā ar nolūku izvirzīt un pārbaudīt hipotēzes, kas balstītas uz arheoloģisko avotu materiālu (piemēram, objekta izgatavošana vai darba process, izmantojot tikai attiecīgā laika perioda materiālus un tehnoloģijas). Eksperimentālās arheoloģijas produkts ir ne tik daudz objekts – nams, cirvis, pods, audums utml., - bet gan informācija par tā izgatavošanas procesu, iespējām un apstākļiem.

Literatūra par šo tēmu

 • Bērziņš V., Dumpe B. Ēdiena eksperimentāla gatavošana, lietojot neolīta laika māla trauku rekonstrukcijas. // Latvijas Vēstures Institūta Žurnāls. – Rīga, 2005 - Nr.1
 • Apals J. Arheoloģiskie eksperimenti un rekonstrukcijas. // Latvijas Vēstures Institūta Žurnāls. – Rīga, 1995. – Nr.2

 • Ascher Robert. Experimental archeology. // American Anthropologist (Menasha) 1961, 63, 4: pp 793-816.
 • Coles, John Morton. Experimental archaeology. - Academic Press: London a.o., 1979 - 274 pp. ISBN 0-12-179750-3 / ISBN 0-12-179752-X (Republished 2010, ISBN 978-1-932846-26-3 )
 • Experimental archaeology. / Ingersoll, Daniel W., Yellen, John E., Macdonald, William (editors) - New York, ISBN 0-231-03658-2, 432 pp.
 • Experimental archaeology, replicating past objects, behaviors and processes. / Mathieu, James R. (editor) - Oxford, 2002. ISBN 1-84171-415-1
 • James R. Mathieu. Experimental archaeology - replicating past objects, behaviors, and processes. - Archaeopress: Oxford, 2002, ISBN 1-84171-415-1

 • Experimentelle Archäologie in Deutschland. - Isensee, Oldenburg 1990, ISBN 3-920557-88-3
 • Experimentelle Archäologie in Deutschland. Bilanz 1991-2001. - Oldenburg 1991-2001
 • Lebendige Vergangenheit. Vom Archäologischen Experiment zur Zeitreise (Sonderheft 6 Archäologie in Deutschland). / Erwin Keefer Hrsg. - Konrad Theiss Verlag: Stuttgart, 2006, ISBN 3-8062-1889-7
 • Martin Schmidt, Marlise Wunderli. Museum experimentell. Experimentelle Archäologie und museale Vermittlung. - Wochenschau-Verlag: Schwabach/Ts., 2008, ISBN 978-3-89974-400-2

 • Малинова Р. Малина Я. Прыжок в прошлое. Эксперимент раскрывает тайну древних эпох. – Москва, 1988 - 272 c. ISBN 5-244-00188-4

Resursi internetā par šo tēmu