Etnogrāfija

No ''Vēsture''
Pārlēkt uz: navigācija, meklēt

Etnogrāfija (no sdr. ἔθνος, ethnos - "tauta" + γράφειν, graphein - "apraksts") - aprakstoša vēstures zinātnes starpdisciplīna, kas pēta etnisko kopību etnoģenēzi, etnoģeogrāfiju, kultūru.

Literatūra par šo tēmu

  • Latviešu etnogrāfija. - LPSR Zinātņu akadēmija. Vēstures institūts: Rīga, 1969., 595 lpp.
  • Arheoloģija un etnogrāfija XIV. - Vēstures institūts (Latvijas PSR Zinātn̦u akadēmija): Rīga, 1983.
  • Arheoloģija un etnogrāfija XVIII. - Vēstures institūts (Latvijas Zinātn̦u akadēmija): Rīga, 1996., 237 lpp.
  • Arheoloģija un etnogrāfija XXIII. - LU Latvijas vēstures institūts: Rīga, 2007., 368 lpp. ISBN 9984601587
  • Arheoloģija un etnogrāfija XXIV. - Zinātne: Rīga, 2010., 244 lpp.
  • Arheoloģija un etnogrāfija XXV. - Zinātne: Rīga, 2012., 296 lpp. ISBN 978-9984-879-08-6

Resursi internetā par šo tēmu