Galma zemnieki

No ''Vēsture''
Pārlēkt uz: navigācija, meklēt

Galma zemnieki (kr. дворцовые крестьяне) jeb kroņa zemnieki - zemnieki senkrievu kņazistēs un Maskavijas caristē XII-XVIII gs., kuri dzīvoja uz t.s. galma zemes un to apstrādāja. To pamatpienākums bija apgādāt monarha galmu ar lauksaimniecības produktiem. Galma zemnieki kopā ar zemi bieži bija monarha dāvana apbalvojumus pelnījušiem galminiekiem. Savukārt to skaits tika palielināts līdz ar jaunu zemju iekarošanu. Jau no XV gs. galma zemnieki atradās galma kancelejas pārraudzībā un jurisdikcijā. Maksāja naturālo vai naudas renti, vai arī abas vienlaikus, ar savu transportu piegādāja produktus galmam, veica citus saimnieciskos darbus. Pieaugot naudas rentes lomai, 1753. gadā galma zemniekus atbrīvoja no klaušām un naturālajām nodevām. To mantiskais stāvoklis bija ievērojami labāks, nekā pārējiem dzimtcilvēkiem, tie baudīja lielāku brīvību un pašpārvaldi. XVIII gs. galma zemnieku vidū vērojama noslāņošanās, to vidū parādoties lielsaimniekiem, tirgotājiem, augļotājiem u.c. 1797. gada reformas ietvaros galma zemniekus pārdēvēja par "apanāžas zemniekiem".

Literatūra par šo tēmu

  • Valsts un tiesību vēsture jēdzienos un terminos. / Sast. P.Valters. / - Divergens: Rīga, 2001., 27.-28. lpp.

  • Семевский В. И., Крестьяне в царствование императрицы Екатерины II. / т. 2, - Санкт-Петербур, 1901
  • Заозерский А. И., Царская вотчина XVII в. Из истории хозяйственной и приказной политики царя Алексея Михайловича. - Москва, 1937
  • Бахрушин С. В., Княжеское хозяйство XV и 1-й половины XVI в. / Научные труды, т. 2, - Москва, 1954
  • Волков С. И., Крестьяне дворцовых владений Подмосковья в середине XVIII в. (30-70-е гг.) - Москва, 1959
  • Индов а Е. И., Дворцовое хозяйство в России. Первая половина XVIII в. - Москва, 1964.

Resursi internetā par šo tēmu