Kagans

No ''Vēsture''
(Pāradresēts no Hagans)
Pārlēkt uz: navigācija, meklēt

Kagans jeb hagans (tj. qaghan; s-mng. ᠬᠠᠭᠠᠨ - qaγan, mng. хаан, ķīn. 可汗 - kèhán, an. khagan, qagan, vc. Großkhan, kr. каган, каганъ, каан) – valdnieku valdnieks, Eirāzijas stepes nomadu cilšu monarha tituls. Pēc statusa analogs eiropiešu titulam "imperators".

Etimoloģiski cēlies no tjurku qaghan (tjurku valodās lietotais patskanis "k" senmongoļu valodā bieži transformējās par "h" un otrādi), taču, analizējot šī titula etimoloģiju, virkne pētnieku – Ramsteds (Gustaf John Ramstedt), Fasmers (Max Julius Friedrich Vasmer), Baskakovs (Николай Александрович Баскаков) u.c., – domā, ka tas nāk no ķīniešu "ke" (dižs) + "kuan" (valdnieks).

Kanādiešu vēsturnieks Puliblenks (Edwin G. Pulleyblank) norāda, ka sākotnēji sentjurku sabiedrībās "kagans" attiecināja nevis tikai uz augstāko vadoni, bet uz vadoni kā tādu: lietoja arī augstākās aristokrātijas apzīmēšanai - "mazie kagani", - līdzīgi kā angļu lord. Kā piemērus min gan izcilu militāro vadoņu, t.s. "vilku" (tj. böri), dēvēšanu par kaganiem (böri-qaghan), kā arī to, ka cilšu vadoņi dēvēti par i-kagan, t.i. "nama" (cilts) kaganiem utt. Jāpiebilst, ka titulu "kagans" ļoti grūti nošķirt no mongoļu titula "hans" – lielākā daļa vēstures avotu abus šos titulus nediferencē, un lielāko tiesu izmanto tos kā sinonīmus, t.i. viena titula divas dažādas izrunas. Tā kirgīzu valdnieku Barsu avoti dēvē gan par hanu, gan kaganu, Ķīnas Dzjiņ monarhu dēvē gan par imperatoru, gan par hanu, un arī pirmie senmongoļu valdnieki - Čingishans un tā dēli bija hani, bet par kaganu, pēc Peljo (Paul Pelliot) domām, sāk dēvēties tikai Kubilajs (te gan domas dalās, piemēram, Fjodorovs (Г.А. Федоров-Давыдов) uzskata, ka pirmais, kas lietoja formu "kagans" jeb "kaans" bijis Ugedejs). "Hans ir valdnieks, bet kagans ir valdnieku valdnieks, līdzīgi kā persiešiem ir šahanšahs", – definīcija, kas iegājusies no viduslaiku musulmaņu avotiem, un pieņemta vēstures literatūrā.

Pirmo reizi tituls parādās V gs. senķīniešu avotos: 402. gadā žuaņžuaņu impērijas izveidotājs Šeluņs atsacījies no tradicionālā titula "šaņujs" par labu jaunam titulam "kagans". Visai ātri to pārņēma Tjurku kaganātā (kā tengri qaghan), Rietumtjurku kaganātā (kā jabgu kagan), un Sasanīdu impērijā. VI gs. Tūras Gregors par chaganus titulē huņņu valdnieku, bet VII gs. tas parādās bizantiešu avotos kā avāru vadoņu tituls (χάγανος un χάγαν), savukārt armēņu hronists Horenas Mozus lieto apzīmējumu "lielais hakans" (vezourk khakân). "Kagans" bija monarha tituls Hazāru kaganātā un tā ietekmes sfērā esošajās zemēs (kopš IX gs. pirmās trešdaļas titulu kagans lietoja Kijevas kņazi). Osmaņu sultāns Murads III 1575. gadā titulējās kā "abu jūru kagans", arī Indijas lielie mogoli titulējās kā "visugaišie hani, augstākie hagani" utt.

Dažās rietummongoļu ciltīs un Rietumu Ļao valstī kā apzīmējumu "hanu hans" lietoja titulu gurhans (no gur - kopējs, liels, valsts), kas bija kidaņu titula "dižais hans" (Qa/qa.ha/qa.ha:an, saīsinājumā g.úr:en ga) izruna tjurku valodā.

Skat. arī: jabgu, hans

Literatūra par šo tēmu

 • Valsts un tiesību vēsture jēdzienos un terminos. / Sast. P.Valters. - Divergens, Rīga, 2001., 84. lpp.

 • Rene Grousset, Naomi Walford. The Empire of the Steppes: A History of Central Asia. - Rutgers University Press, 1988
 • Christopher Kaplonski. Truth, History and Politics in Mongolia: Memory of Heroes. - Routledge Curzon: London and New York, 2004, - 248 pages. ISBN 0415307988
 • Klaproth J. The title of Goorkhan. // Asiatic Journal – 1829. – Vol. 27. – P. 42

 • Manfred Taube. Geheime Geschichte der Mongolen: Herkunft, Leben und Aufstieg Dschingis Khans. - Gustav Kiepenheuer: Leipzig-Weimar, 1989. - 327 S.
 • Gudrun Ziegler, Alexander Hogh. Die Mongolen, im Reich des Dschingis Khan. - Theis, Stuttgart, 2005. ISBN 3-8062-1940-0

 • Новосельцев А.П. К вопросу об одном из древнейших титулов русского князя // История СССР. 1982. № 4. С. 150-159
 • Бертагаев Т.А. О терминах кан – хан – каган в монгольских языках. // Проблемы алтаистики и монголоведения. - Элиста, 1973. - С. 43–47.
 • Бертагаев Т.А. Об этимологии хaн~хаган, хатун и об их отношении к хaт. // Тюркологические исследования. - Москва, 1976
 • Скрынникова Т. Д. Потестарно-политическая культура монголов XI-XIII вв. // Средневековая культура монгольских народов. Сб. науч. трудов. Новосибирск, 1992. С. 58-59.
 • Березин И.Н. Замечания о слове «куркан». // Журнал Министерства Народного Просвещения. СПб., 1839. Ч. 22. Отд. 7

Resursi internetā par šo tēmu