Hiksi

No ''Vēsture''
Pārlēkt uz: navigācija, meklēt

Hiksi (sengr. ‘ύκσως - hyksos, no ēģipt. heqa khaswet (Hqa xAswt) - "nomadu valdnieki") - etniski dažādu nomadu cilšu grupa, kas XVII gs.p.m.ē. iebruka juku un bezvaras pārņemtajā Senajā Ēģiptē no austrumiem un pēc 20 gadus ilgušas karadarbības 1684. g.p.m.ē. to pilnībā pakļāva. Pārņēmuši ēģiptiešu centralizētās varas sistēmu, hiksi izveidoja XV, t.s. hiksu dinastiju, kuras galvaspilsēta atradās Nīlas deltā, Avarisā. Pakļaut pilnīgi visu Augšēģipti tiem tā arī neizdevās. No Manetona mums zināmi ir 6 hiksu faraonu vārdi: Šamuqenu, 'Aper-'Anati, Sakir-Har, Khiyan (1615.-1575.g.p.m.ē.), Ipepi (1575.-1532.g.p.m.ē.}, Khamudi (1532.-1522.g.p.m.ē.). Turīnas papirusā № 1874 minēti 7 hiksu faraonu vārdi (X. 14-20), taču tie visi nodzēsti. Ap 1571. gadu Tēbu nomarhs Seknenra, XVII dinastijas aizsācējs, padzina vietvaldi un aizsāka plašu sacelšanos. Pēc 50 gadus ilgušas karadarbības hiksi tika pilnībā sakauti un atkāpās uz Sinaja pussalu. No hiksiem ēģiptieši pārņēma virkni apbruņojuma elementu: kaujas ratus, metāla bruņucepures un bruņukreklus, jaunus zobenu veidus un kompozītloku, kā arī parādījās virkne aizguvumu valodā un reliģijā. Avarisa tika pārdēvēta par Rāmsesu.

Literatūra par šo tēmu

 • Redford D.F. Egypt, Canaan and Israel in ancient times. - Princeton, 1992, P. 98-129
 • Redford D.B. Textual Sources for the Hyksos Period. // The Hyksos: New Historical and Archaeological Perspectives. - Philadelphia, 1997, P. 1-44
 • Redford Donald B. The Hyksos Invasion in History and Tradition. // Orientalia 39, 1970
 • Winlock H.E. The Rise and Fall of the Middle Kingdom in Thebes. - New York, 1947, P. 150-170
 • Charlotte Booth. The Hyksos period in Egypt. - Princes Risborough: Shire, 2005, ISBN 0-7478-0638-1
 • The Hyksos, new historical and archaeological perspectives. / Eliezer D. Oren ed. - University Museum Philadelphia. University of Pennsylvania: Philadelphia 1997. ISBN 0-924171-46-4
 • Manfred Bietak. Avaris. The Capital of the Hyksos: Recent Excavations. - British Museum Press: London, 1995, ISBN 0-7141-0968-1

 • Bietak M. Zum Königreich des Nehesi. // Studien zur altägyptischen Kultur. Bd. 11. Hamburg, 1984, S. 59-75
 • Burchardt M. Die altkanaanäischen Fremdworte und Eigennamen im Ägyptischen. - Leipzig, 1909-1910
 • Albrecht Alt: Die Herkunft der Hyksos in neuer Sicht. - Akademie-Verlag: Berlin, 1961\
 • Joachim Willeitner. Ross und Reiter. // Abenteuer Archäologie. Spektrum, Heidelberg 3/2007, S. 48ff, ISSN 1612-9954

 • Хрестоматия по истории Древнего Востока. - Москва, 1963. С. 76-78
 • Хрестоматия по истории Древнего Востока. Часть I. - Москва, 1980. С. 58-65
 • История Древнего Востока. Тексты и документы. - Москва, 2002, С. 53-60
 • Коростовцев М.А. Религия древнего Египта. - СПб, 2000, С. 159-163
 • Авдиев В.И. Социальная борьба и господство гиксосов в Египте. // Исторический журнал (АН СССР), № 5, 1945. С. 53–60
 • Авдиев В.И. Взаимоотношения Египта с Передней Азией в период гиксоского завоевания. // Вестник Московского университета, сер. IX. История, № 1, 1976. С. 74–82
 • Айвазян С.М. Об этнической принадлежности гиксосов. // Доклады / АН Арм. ССР. Т. 34, № 5. 1962. С. 231–234
 • Лапис И.А. Новые данные о гиксосском владычестве в Египте. // ВДИ № 3, 1958. С. 97–106
 • Лапис И.А. К вопросу о последовательности правления гиксосских царей в древнем Египте. // ВДИ № 1, 1959. С. 84–88
 • Немировский А.А. Гиксосы: к вопросам именования и происхождения. // Древний Восток: общность и своеобразие культурных традиций. - Москва, 2001. С. 100–138

Resursi internetā par šo tēmu