Idejiskums

No ''Vēsture''
Pārlēkt uz: navigācija, meklēt

Idejiskums - marksismā "konsekventa uzticība viengabalainai progresa ideju un tām atbilstošo sociālo, tikumisko un estētisko ideālu sistēmai. Idejiskuma augstākā forma - komunistiskais idejiskums: marksistiski ļeņiniskais pasaules uzskats", kam tiek pakārtota jebkura indivīda darbība. PSRS idejiskums bija pamatkritērijs jebkuras darbības izvērtēšanai, un kalpoja par pamatu tam, vai kas tiek atļauts, vai aizliegts. 20. gs. marksistiskajos režīmos idejiskumu mērķtiecīgi centās ieaudzināt ar idejiski politiskās audzināšanas palīdzību.