Jaunais kurss

No ''Vēsture''
Pārlēkt uz: navigācija, meklēt

Jaunais kurss (an. New Deal) - 1933.-1938. gados ASV prezidenta F.D.Rūzvelta vadībā valsts varas iekšpolitisko pasākumu virkne rūpniecības, lauksaimniecības, darba un sociālo tiesību reformēšanai, lai pārvarētu Lielās depresijas sekas. Piedraudot ar kriminālatbildību, iedzīvotājiem tika likts visus zelta uzkrājumus nodot valsts kasei par valsts noteiktu cenu; Federālo rezervju banka ieguva tiesības emitēt ar zeltu nenodrošinātus dolārus; tika aizliegta papīrnaudas maiņa pret zeltu; pieņemti likumi, kas atviegloja rūpniecības un lauksaimniecības uzņēmumu īpašnieku rīcības brīvību; mainīja likumdošanā jautājumus par darba algas minimumu, darba dienas maksimumu, darba apstākļu kvaitāti, sociālo apdrošināšanu u.tt. Pasākumu kūrēšanai tika izveidota federālā organizācija - Rūpniecības atveseļošanas nacionālā administrācija. Lai paaugstinātu lauksaimniecības produktu cenas, fermeriem piešķīra subsīdijas un atlīdzību par iznīcināto lauksaimniecības produkciju, lai tā nenonāktu tirdzniecības tīklā, bet policija nodrošināja, lai pilsētu nabadzīgie iedzīvotāji nepiekļūtu iznīcināšanai paredzētajai lauksaimniecības produkcijai. Bezdarbniekus ar policijas un armijas palīdzību mobilizēja piespiedu sabiedriskajos darbos (šoseju būve u.tml.). Vēlāk ASV Augstākā tiesa atzina par konstitūcijai neatbilstošiem 12 Jaunā kursa ietvaros pieņemtos likumus.

Literatūra par šo tēmu

  • Valsts un tiesību vēsture jēdzienos un terminos. / Sast. P.Valters. / - Rīga: Divergens, 2001., 283. lpp.

Resursi internetā par šo tēmu