Justiniāna kodekss

No ''Vēsture''
Pārlēkt uz: navigācija, meklēt

Justiniāna kodekss (Codex Iustinianus) - 529. gadā izdotās Justiniāna kodifikācijas pirmā daļa. To veido Romas princepu konstitūcijas un imperatoru izdoto likumu (II-VI gs.) fragmenti (kopā 4652), kas apkopoti hronoloģiskā secībā 12 grāmatās:

 • 1. grāmata - Baznīcas tiesības un valsts aparāta darbinieku pienākumi;
 • 2.-8. grāmata - privāttiesības;
 • 9. grāmata - krimināltiesības;
 • 10.-12. grāmata - administratīvās un fiskālās tiesības.

Literatūra par šo tēmu

 • Valsts un tiesību vēsture jēdzienos un terminos. / Sast. P.Valters. - Divergens: Rīga, 2001., 165. lpp.
 • Kalniņš V. Romiešu civiltiesību pamati. - Zvaigzne: Rīga, 1977.

 • Buckland W.W. A Textbook of Roman Law from Augustus to Justinian. - Cambridge University Press: Cambridge, 1993, pp. 37–38.
 • Tellegen-Couperus O. A Short History of Roman Law. - Routledge: New York, 1993, pp. 138–141.

 • Hartmut Leppin. Die Gesetzgebung Iustinians - der Kaiser und sein Recht. // Erinnerungsorte der Antike. Die römische Welt. - Beck: München, 2006, S. 457–466. ISBN 3-406-54682-X
 • Arnold Vinnius, Klaus Wille. Institutionenkommentar Schuldrecht. Text und Übersetzung. - Müller: Heidelberg, 2005, ISBN 3-8114-5220-7
 • Behrends O., Knütel R., Kupisch B. Corpus Iuris Civilis. Die Institutionen. Text und Übersetzung. (3. überarbeitete Auflage) - Müller: Heidelberg, 2007, ISBN 978-3-8252-1764-8
 • Marie Theres Fögen. Römische Rechtsgeschichten. Über Ursprung und Evolution eines sozialen Systems. - Vandenhoeck & Ruprecht: Göttingen, 2002
 • Max Kaser. Römisches Privatrecht. - C.H.Beck Verlag: München, 1971
 • Detlef Liebs. Römisches Recht. - Vandenhoeck & Ruprecht: Göttingen, 1993
 • Corpus Iuris Civilis. / Mommsen Paul Krüger P. (Hrsg.) - Hildesheim, 1988, ISBN 3-296-12101-3

 • Кодекс Юстиниана. (Фрагменты). - Директ-Медиа: Москва, 2008
 • История Древнего Рима. Тексты и документы: Учебное пособие. (Ч.2.) - Москва, 2005
 • История римского права. / И. А. Покровский - Петроград, 2007

Resursi internetā par šo tēmu