Kārs Tits Lukrēcijs

No ''Vēsture''
Pārlēkt uz: navigācija, meklēt

Tits Lukrēcijs Kārs (Titus Lucretius Carus, ~99.-55.g.p.m.ē.) - filosofs, dzejnieks.

Dzīvojis un darbojies Senajā Romā 1 gs. p.m.ē. Biogrāfija praktiski nav zināma. Arī romiešu literatūra, izņemot pavisam neievērojamus mājienus, neko nestāsta par Titu Lukrēciju. Ņemot vērā, ka viņš dzīvojis visai juku pilnā laikā - Marija sabiedroto kari, Sullas proskripcijas, Katilīnas sazvērestība, Cēzara konsulāts, aristokrātijas degradācija, - tā darbos vērojamā tieksme pēc fiziska un garīga miera ir saprotama. Domāja, ka cilvēki apvienojas sabiedrībā, meklējot sev labumu, jo kopā ir drošāk, vairāk var paveikt, iegūt vairāk zināšanu. Par savas mācības uzdevumu uzskatīja parādīt ceļu uz laimi, kas iespējama personībai, kura ierauta sabiedriskās dzīves mutulī un kuru nomāc nelaimes, bailes no dieviem, no nāves un soda aizkapa dzīvē. No šīm nelaimēm un bailēm ļaujot atbrīvoties Epikūra mācība par lietu dabu, par cilvēku un sabiedrību. Dvēseli uzskatīja par mirstīgu, jo tā esot tikai pārejošs īpašu daļiņu - animus, - savienojums un pēc ķermeņa bojā ejas sairst (par animus dēvēja neizmērojami sīkas matērijas daļiņas, kas izstaro no visu materiālo priekšmetu virsmām, iedarbojoties uz maņu orgāniem un radot sajūtas). Dvēsele kā matērijas paveids esot aktīva, darbīga un spējīga pakļaut un vadīt ķermeni. Atziņa, ka dvēsele ir mirstīga, izslēdz ne tikai ticību dzīvei viņsaulē, bet līdz ar to arī ticību pēcnāves sodam un palīdz cilvēkam pārvarēt bailes no aizkapa. Tādējādi tiekot pārvarētas arī bailes no nāves: kamēr esam dzīvi, nav nāves, bet kad iestājas nāve, mūsu vairs nav. Izgaistot arī bailes no dieviem, tiklīdz cilvēks saprot, ka dievi mīt nevis šajā pasaulē, bet tukšumā starp pasaulēm - tur dzīvojot svētlaimīgu dzīvi, viņi nevar ietekmēt cilvēka likteni. Viņa filosofiskā poēma "Par lietu dabu" (De rerum natura) ievērojami ietekmēja Renesanses laika filosofiskās domas attīstību.

Literatūra par šo tēmu

  • Filozofijas vārdnīca. / red. Rozentāls M., Judins P. - Latvijas valsts izdevniecība: Rīga, 1964., 246.-247. lpp.
  • Tits Lukrēcijs Kārs. Par lietu dabu. - Zvaigzne: Rīga, 1995. - 221 lpp., ISBN 998404050X
  • Eiduss J. Vēlreiz Tits Lukrēcijs Kārs un viņa poēma "Par lietu dabu". // Zvaigžņotā debess. 1988. pavasaris (119)

Resursi internetā par šo tēmu