Kazimira likumu krājums

No ''Vēsture''
Pārlēkt uz: navigācija, meklēt

Kazimira likumu krājums jeb Kazimira Statūti (liet. Kazimiero teisynas, pl. Statut Kazimierza Jagiellończyka, Sudiebnik Kazimierza, an. Casimir's Code, kr. Судебник Казимира) - Lietuvas lielkņazistes tiesas lēmumu krājums, nosaukts lielkņaza Kazimira IV vārdā, un bija likuma spēkā laikā no 1468. līdz 1529. gadam (kad tos nomainīja Lietuvas Statūti). Pirmais tiesību kodifikācijas mēģinājums Lietuvā. Manifestēts Viļņas seimā, 1468. gada 29. februārī. Sastāvēja no ievada un 28 pantiem, kuros tika noteikta tiesu sistēma un to kompetence; pamatā veltīts iedzīvotāju tiesisko stāvokli un īpašuma tiesību aizsardzību, aizsāka Dzimtbūšanas ieviešanu, nostiprināja magnātu imunitāti. Oriģināls nav saglabājies, taču ir vairāki XVI gs. noraksti.

Literatūra par šo tēmu

  • Valsts un tiesību vēsture jēdzienos un terminos. / Sast. P.Valters. - Divergens: Rīga, 2001., 163. lpp.

  • Legal Codes: Halakha, Sharia, Code of Hammurabi, Corpus Juris Civilis, Socialist Law, English Law, Chinese Law, Building Code, Celt. - Books LLC, 2010, - 470 p. ISBN 9781157607519

  • Juliusz Bardach. Studia z ustroju i prawa Wielkiego Księstwa Litewskiego XIV-XVII w. - Warszawa, 1970

Resursi internetā par šo tēmu