Kolonija

No ''Vēsture''
Pārlēkt uz: navigācija, meklēt

Kolonija (no lat. colere - "iekopt, apdzīvot", colonia - "apmetne"; angl. colony, vāc. Kolonie, fr. colonie, kr. колония) - atkarībā no konteksta:

  • 1. Kādas vienas sabiedrības/etnicitātes grupas kompakta apmetne svešas sabiedrības teritorijā.
  • 2. Atvieglotu uzturēšanās apstākļu ieslodzījuma vietas apzīmējums ("labošanas darbu kolonija") PSRS.
  • 3. Militāri, politiski un administratīvi atkarīga teritorija ārpus valsts robežām, kas tomēr netika uzskatīta par metropoles sastāvu, un kuras pamatiedzīvotāji nebaudīja metropoles pilsoņu tiesības.

Skat. arī koloniālisms

Literatūra par šo tēmu

  • Valsts un tiesību vēsture jēdzienos un terminos. / Sast. P.Valters. - Divergens: Rīga, 2001., 35.-36. lpp.

  • Moses Finley. Colonie: An Attempt at a Typology. // Transactions of the Royal Historical Society. 5th series, 26 (1976)
  • Paul Mosley: The Settler Economies. / Studies in the Economic History of Kenya and Southern Rhodesia, 1900-1963. - Cambridge, 1983.

  • Ernst Grünfeld. Hafenkolonien und kolonieähnliche Verhältnisse in China, Japan und Kores. - Jena, 1913
  • Heiko Herold. Deutsche Kolonial- und Wirtschaftspolitik in China 1840 bis 1914. Unter besonderer Berücksichtigung der Marinekolonie Kiautschou, 2. - Auflage, Köln, 2006, ISBN 3-939424-00-5
  • Jürgen Osterhammel. Kolonialismus. Geschichte Formen Folgen. - München, 2003
  • Wolfgang Reinhard. Kleine Geschichte des Kolonialismus. - Stuttgart, 1996

Resursi internetā par šo tēmu