Kolonija

No ''Vēsture''
Pārlēkt uz: navigācija, meklēt

Kolonija (no lat. colere - "iekopt, apdzīvot", colonia - "apmetne"; angl. colony, vāc. Kolonie, fr. colonie, kr. колония) - atkarībā no konteksta:

  • 1. Kādas vienas sabiedrības/etnicitātes grupas kompakta apmetne svešas sabiedrības teritorijā.
  • 2. Atvieglotu uzturēšanās apstākļu ieslodzījuma vietas apzīmējums ("labošanas darbu kolonija") PSRS.
  • 3. Teritorija, kas ir politiski, juridiski un ekonomiski pakļauta metropoles varai, taču kuras iedzīvotāji tiesiskā ziņā netiek pielīdzināti metropoles iedzīvotājiem un pārstāvjiem, kuri attiecībā pret tiem ir priviliģētā stāvoklī.

Skat. arī Koloniālpolitika

Literatūra par šo tēmu

  • Valsts un tiesību vēsture jēdzienos un terminos. / Sast. P.Valters. - Divergens: Rīga, 2001., 35.-36. lpp.

  • Moses Finley. Colonie: An Attempt at a Typology. // Transactions of the Royal Historical Society. 5th series, 26 (1976)
  • Paul Mosley: The Settler Economies. / Studies in the Economic History of Kenya and Southern Rhodesia, 1900-1963. - Cambridge, 1983.

  • Ernst Grünfeld. Hafenkolonien und kolonieähnliche Verhältnisse in China, Japan und Kores. - Jena, 1913
  • Heiko Herold. Deutsche Kolonial- und Wirtschaftspolitik in China 1840 bis 1914. Unter besonderer Berücksichtigung der Marinekolonie Kiautschou, 2. - Auflage, Köln, 2006, ISBN 3-939424-00-5
  • Jürgen Osterhammel. Kolonialismus. Geschichte Formen Folgen. - München, 2003
  • Wolfgang Reinhard. Kleine Geschichte des Kolonialismus. - Stuttgart, 1996

Resursi internetā par šo tēmu