Kondotjers

No ''Vēsture''
Pārlēkt uz: navigācija, meklēt

Kondotjers (no it. condottiere - "algotnis", no it. condotta - "darba līgums"; an. condottieri, vc. Condottiere, kr. кондотьер) - XIV-XV gs. Itālijā algotņu vienības (kompānijas) vadonis un komandieris ar augstāko tiesu varu, pārstāvēja vienību sarunās ar darba devējiem par samaksu, uzdevumiem, dienesta laiku un vietu, saņēma vienības honorāru, ko sadalīja saviem vīriem utt.

Literatūra par šo tēmu

  • Svešvārdu vārdnīca. - Latvijas valsts izdevniecība: Rīga, 1951. - 177. lpp.

  • Michael Mallett: Der Condottiere. // Der Mensch der Renaissance. / Eugenio Garin (Hrsg.) - Magnus-Verl.: Essen 2004. S. 49–78. ISBN 3-88400-403-4
  • Rückkehr der Condottieri? Krieg und Militär zwischen staatlichem Monopol und Privatisierung. Von der Antike bis zur Gegenwart. / Stig Förster, Christian Jansen, Günther Kronenbitter (Hrsg.) - Schöningh, Paderborn u.a. 2010, ISBN 978-3-506-76754-7

  • Разыграев А.В. Итальянские кондотьеры XIV—XV веков. // Сержант, № 4, 1997