Kulaki

No ''Vēsture''
Pārlēkt uz: navigācija, meklēt
Uz Sibīriju izsūtītās kulaku ģimenes bērni un viņu ģimenes mājvieta izsūtījumā

Kulaki (no kr. кулаки - "dūres", t.i. tādi, kas tur visu ciema kopienu "dūrē") - zemniecības kategorija Krievijas impērijā XIX gs. beigās un PSRS XX gs. pirmajā pusē, kuras pamatpazīme bija algota darbaspēka izmantošana saimniecībā. XIX-XX gs. mijā par kulakiem tika dēvēti turīgie zemnieki, kuri savu mantu vairoja nevis ar labu saimniekošanu, bet ar augļošanu un spekulācijām, līdz ar to apzīmējumam bija negatīva nozīme.

Pēc 1917. gada Oktobra apvērsuma jaunās varas pārstāvji tā sāka dēvēt visus turīgos zemniekus jeb "lauku buržuāziju". PSRS 1928.-1932. gados īstenotās "kolektivizācijas" gaitā tika atzīti par varai naidīgiem un fiziski likvidēti represiju ceļā (nošaušana, izsūtīšana uz valsts mazapdzīvotiem apgabaliem, ieslodzīšana koncentrācijas nometnēs). Ar 1918. gada 11. jūnija dekrētu tika izveidotas bezzemnieku komitejas, kuras ķērās pie turīgo zemnieku "liekās zemes" un inventāra konfiskācijām. Valsts mērogā kulaku vajāšanai "zaļo gaismu" deva J.Staļina runa 1929. gada 27. decembrī, kurā viņš pasludināja par mērķi "kulaku kā šķiras likvidēšanu, par pamatu ņemot vispārēju kolektivizāciju" (ликвидация кулачества как класса на базе сплошной коллективизации). "Kulaku" kā zemnieku kategorijas kā tādas likvidēšana juridiski tika noformulēta VK(b)P CK 1930. gada 30. janvāra lēmumā "Par kulaku kā klases likvidēšanas pasākumiem" (О мерах по ликвидации кулачества как класса).

LPSR režīms tā dēvēja zemniekus, kuru zeme pirms padomju okupācijas bija lielāka par 30 ha, kuriem bija piederējusi mehanizēta vai daļēji mehanizēta lauksaimniecības tehnika, kā arī zemniekus, kuri nodarbinājuši algotus palīgus.

Literatūra par šo tēmu

  • Valsts un tiesību vēsture jēdzienos un terminos. / Sast. P.Valters. / - Divergens: Rīga, 2001., 25. lpp.
  • Riekstiņš Jānis. Lauksaimniecības kolektivizācija un "kulaku" deportācija Latvijā. 1949. gads. // Latvijas Zinātņu akadēmijas vēstis. 54. sējums. 2000. gads, Nr.1./2., 59.-68. lpp.

  • Советская деревня глазами ВЧК-ОГПУ-НКВД. 1918-1939. / Документы и материалы в 4 томах. Том 2. 1923-1929. - РОССПЭН: Москва, 2000
  • Трагедия советской деревни. Коллективизация и раскулачивание. 1927-1939. В 5 тт. Том 1. Май 1927 - ноябрь 1929. - РОССПЭН: Москва, 1999
  • Трагедия советской деревни. Коллективизация и раскулачивание. 1927-1939. В 5 тт. Том 2. Ноябрь 1929 - декабрь 1930. - РОССПЭН: Москва, 2000.
  • Трагедия советской деревни. Коллективизация и раскулачивание. Документы и материалы. Том 3, - РОССПЭН: Москва, 2001
  • Кооперативно-колхозное строительство в СССР. 1923-1927. - Наука: Москва, 1991.
  • Ивницкий Н. А. Судьба раскулаченных в СССР. - Собрание: Москва, 2004
  • Коллективизация и раскулачивание. Документы и материалы в пяти томах. 1927-1939. / Под ред.: В.Данилов, Р.Маннинг, Л.Виола. / Институт российской истории РАН. Федеральная архивная служба России. Российский государственный архив социально-политической истории. Центральный архив ФСБ России. - РОССПЭН: Москва, 2004

Resursi internetā par šo tēmu