Latvijas PSR Likumu kopojums

No ''Vēsture''
Pārlēkt uz: navigācija, meklēt

Latvijas PSR Likumu kopojums (kr. Свод законов Латвийской ССР) - Latvijas PSR likumdošanas aktu krājums, kas tika izveidots laikā no 1978. līdz 1986. gadam. Tika veidots inkorporācijas ceļā, iekļaujot tajā tiesību normatīvos aktus pa atsevišķiem tiesību institūtiem (piemēram, par individuālo dzīvokļu celtniecību, par kooperatīvo celtniecību, par telefona sakariem, par meliorāciju u.tml.). Vienlaikus par spēkā neesošiem tika atzīti visi agrāk pieņemtie normatīvie akti. Kopojums sastāv no 5 daļām, kurās ietverta likumdošana par sabiedrisko un valsts iekārtu, likumdošana par sociālo attīstību un kultūru, par pilsoņu sociālekonomiskajām tiesībām, likumdošana par dabas aizsardzību un dabas resursu racionālu izmantošanu, likumi par tautsaimniecību, likumi par tiesas spriešanu un tiesiskās kārtības aizsardzību. Kopojums sastāvēja no maināmām burtnīcām, kas deva iespēju nomainīt atceltās normas ar to grozījumiem un papildināt ar jaunpieņemtiem aktiem. 06.06.1991. atzīts par spēku zaudējušu.

Literatūra par šo tēmu

  • Valsts un tiesību vēsture jēdzienos un terminos. / Sast. P.Valters. - Divergens: Rīga, 2001., 163. lpp.

Resursi internetā par šo tēmu