Leikips no Abdērām

No ''Vēsture''
Pārlēkt uz: navigācija, meklēt

Leikips no Abdērām jeb Leikips no Milētas (sengr. Λεύκιππος ὁ Ἀβδηρίτης, Leukippos ho Abdēritēs, ~500.–440. g. p.m.ē.) – filosofs, viens no atomisma pamatlicējiem, Dēmokrita skolotājs.

Dzimis Abdērās (Ἄβδηρα) Trāķijā vai Milētā (Μίλητος) Jonijā – droši nav zināms. Dzīvojis un darbojies Abdērās.

Leikipa teksti tikpat kā nav saglabājušies, un par viņu zināms vien no citu autoru komentāriem. Bija laiks, ka viņu uzskatīja par izdomātu personu vai agrīnā Dēmokrita pseidonīmu (t.s. Leikipa problēma). Pirmais Rietumu zinātnē sāka lietot trīs jaunus jēdzienus: 1) absolūtā tukšuma jēdzienu, 2) šajā tukšumā esošo atomu jēdzienu un 3) mehāniskās nepieciešamības jēdzienu. Bez tam Leikips pirmais noteicis cēlonības un pietiekamā pamatojuma likumu: „Neviena lieta nerodas bez cēloņa, bet gan viss rodas uz kaut kāda pamata un nepieciešamības dēļ“. Leikips postulēja, ka visa matērija sastāv no bezgalīgi daudzām niecīgām un nedalāmām daļiņām – atomiem (gr. ἄτομος – "nedalāms"). Pēc viņa domām, atomi ir mūžīgi un nemainīgi un atšķiras cits no cita tikai pēc lieluma un formas. Atomiem savienojoties, rodas visa apkārtējās pasaules lietu un parādību bezgalīgā daudzveidība, kas savukārt ir mūžam mainīga un pārejoša.

Literatūra par šo tēmu

 • Filozofijas vārdnīca. / red. Rozentāls M., Judins P. - Latvijas valsts izdevniecība: Rīga, 1964., 233. lpp.
 • Reguts Vilnis. Antīkie domātāji un dabaszinātne. - Raka: Rīga, 2002. - 170 lpp., ISBN 9984-15-430-0

 • Nikolaos Bakalis. Handbook of Greek Philosophy: From Thales to the Stoics Analysis and Fragments. - Trafford Publishing, 2005. ISBN 1-4120-4843-5
 • Barnes J. The Presocratic Philosophers. - Routledge Revised Edition, 1982
 • Burnet J. Early Greek Philosophy. - Kessinger Publishing, 2003
 • Guthrie W.K. A History of Greek Philosophy – The Presocratic tradition from Parmenides to Democritus. - Cambridge University Press: Cambridge, 1979
 • Kirk G.S. The Presocratic Philosophers. - Cambridge University Press: Cambridge, 1983
 • Norman Melchert. The Great Conversation: A Historical Introduction to Philosophy. - McGraw Hill, 2002, ISBN 0-19-517510-7

 • Gerd Ibscher. Fragmente zur Ethik. - Reclam: Stuttgart, 1996, ISBN 3-15-009435-6

 • Зубов В.П. Развитие атомистических представлений до начала XIX века. - Наука: Москва, 1965
 • Лурье С.Я. Теория бесконечно-малых у древних атомистов. - Изд. АН СССР: Москва, Ленинград, 1935
 • Ахилл Татий. Левкиппа и Клитофонт Ахилл. // Татий Лонг Петроний Апулей переводы с древнегреческого и латинского. - Художественная литература: Москва, 1969 - C. 591

Resursi internetā par šo tēmu