Letonika

No ''Vēsture''
Pārlēkt uz: navigācija, meklēt

Letonika, arī Lettica - starpnozaru komplekss pētījumu virziens par Latvijas iedzīvotāju etniskā sastāva un latviešu antropoloģiskā tipa veidošanos, senlatviešu cilšu apvienību, latviešu tautības un nācijas tapšanu, par latviešu un Latvijā mītošo cittautiešu etnisko, etnodemogrāfisko situāciju Latvijā pagātnē un mūsdienās, par latviešu valodas, folkloras un mitoloģijas veidošanos un situāciju mūsdienās, par latviešu tradicionālodzīves veidu, materiālo un garīgo kultūru, tradīcijām, izglītību, tautas un profesionālo mākslu, to savstarpējām saiknēm, par latviešu un citu tautu kultūrvēsturiskajiem kontaktiem, par latviešu sabiedriskās domas, literatūras, zinātnes, grāmatniecības attīstību, par svarīgākajām vēstures norisēm, kas veidoja un ietekmēja latviešu likteņus, un citiem jautājumiem. Par Letoniku kā zinātnisku, perspektīvu un īpaši attīstāmu starpnozaru humanitārās pētniecības virzienu LZA pirmo reizi plašāk ierunājās 1995. gadā. 1995. gada 26. maijā notika Letonikas teorijai un praksei veltītā pirmā īpašā LZA sēde. Pēc tam LZA pulcēja ap sevi Letonikas problemātikas risināšanā ieinteresētus zinātniekus. 1995.–2006. gada plūdumā noturētas 33 Letonikas jautājumiem veltītas LZA sēdes un konferences Rīgā un izbraukumā Alūksnē, Bauskā, Cēsīs, Jaunjelgavā, Mazirbē, Staicelē, Valmierā, Ventspilī, Viesītē. Par Letonikas jautājumiem referēts arī Sēlijas četros kongresos (1999, 2001, 2003, 2005). Pirmie Letonikas tematikai veltītie plašākie darbi bija "Ideju vēsture Latvijā" (red. E. Buceniece, Rīga: Zinātne, 1995), S. Cimermaņa grāmata “Zveja un zvejnieki Latvijā 19. gadsimtā” (Rīga: LZAV, 1998), V. Hausmaņa vadībā sagatvotais pētījums "Latviešu literatūras vēsture" (3 sēj.; Rīga: Zinātne, 1998-2001) un ar piecu LZA locekļu (A. Caunes, S. Cimermaņa, R. Deņisovas, Ē. Mugurēviča, J. Stradiņa) līdzdalību sagatavota grāmata “Latvijas zemju robežas 1000 gados” (Rīga: Latvijas vēstures institūta apgāds, 1999). Nosauktās un vēl citas publikācijas sagatavotas, pateicoties Latvijas Zinātnes padomes Letonikas programmas un citādam finansējumam. LZA ietvaros darbu koordinē un vada Humanitāro un sociālo zinātņu nodaļa. Valsts pētījumu programma "Letonika: pētījumi par vēsturi, valodu un kultūru" saskaņā ar LR Ministru Kabineta 2001. gada 14. novembra rīkojumu Nr. 548 "Par prioritāriem zinātnes virzieniem fundamentālo un lietišķo pētījumu finansēšanai 2002.–2005. gadā" un LR Ministru Kabineta 2005. gada 20. jūlija rīkojumu Nr. 446 "Par Izglītības un zinātnes ministrijas apakšprogrammas 05.12.00 "Zinātnes konkurētspējas veicināšana" pasākumiem un valsts pētījumu programmu finansēšanu 2005. gadā" [Ministru Kabineta rīkojums Nr. 446 "Par Izglītības un zinātnes ministrijas apakšprogrammas 05.12.00 "Zinātnes konkurētspējas veicināšana" pasākumiem un valsts pētījumu programmu finansēšanu 2005. gadā". – Latvijas Vēstnesis, Nr. 115 (3273), 2005. g. 22. jūl.] tika aizsākta 2005. gada otrajā pusgadā.

Skat. arī: Latvijas vēsture

Literatūra par šo tēmu

  • Stradiņš J., Cimermanis S. Par "Letonikas" jēdzienu un saturu. // Latvijas Vēstnesis, Nr. 87 (370), 1995.g. 7. jūn.
  • Letonikas otrais kongress. Letonikas avoti: Latvijas piekraste. Arheoloģija, etnogrāfija, vēsture. – Latvijas vēstures institūta apgāds: Rīga, 2008. – 359 lpp. ISBN 978-9984-824-11-6
  • Letonikas Otrais kongress. Vēsture un identitāte. Kongresa referāti. – Latvijas Zinātņu akadēmija. Latvijas universitātes Latvijas vēstures institūts. Apgāds „Zinātne”: Rīga, 2008. – 191 lpp

Resursi internetā par šo tēmu