Likvidācijas likumi

No ''Vēsture''
Pārlēkt uz: navigācija, meklēt

Likvidācijas likumi (kr. ликвидационные законы) jeb vācu zemes īpašumu aprobežošanas likumi - likumu virkne Krievijas impērijā 1. Pasaules kara laikā, vispārējas ģermanofobijas kontekstā, kas ierobežoja tiesībās un diskriminēja impērijas teritorijā dzīvojošos etniskos vāciešus, vācbaltiešus, ungārus, gan Krievijas gan citu valstu pavalstniekus. Uz šo likumu pamata minēto tautu pārstāvjiem ekspropriēja lielu daļu nekustamo īpašumu, bet pašus no piefrontes apvidiem deportēja uz Iekškrieviju un Sibīriju.

1915. gada 2. februārī impērijas Ministru Padome uz Valsts pamatlikumu 87. panta pamata pieņēma trīs likumus: "Par Krievijas pavalstnieku austriešu, ungāru, vāciešu un turku zemes īpašumiem un tiesībām uz zemes apstrādi" (kr. О землевладении и землепользовании в государстве Российском австрийских, венгерских, германских или турецких подданных), "Par austriešu, ungāru un vāciešu izcelsmes pavalstnieku tiesību uz zemi un tās apstrādes pātraukšanu pierobežas apgabalos" (kr. О прекращении землевладения и землепользования австрийских, венгерских или германских выходцев в приграничных местностях), "Par dažu kategoriju Krievijas pavalstnieku austriešu, ungāru, vāciešu un turku tiesībām uz zemes īpašumiem un zemes apstrādi" (kr. О землевладении и землепользовании некоторых разрядов состоящих в русском подданстве австрийских, венгерских или германских выходцев). Uz to pamata tika tālāk pieņemta virkne aktu, saskaņā ar kuriem Krievijas impērijas teritorijā – Pēterburgas guberņā, Baltijas guberņās, Polijas karalistē, ziemeļrietumu guberņās (Kauņas, Grodņas, Viļņas, Minskas, Suvalku) dienvidrietumu un dienvidu guberņās (Besarābijas, Hersonas, Taurijas, Jekaterinoslavskas) un Pieamūras apgabalā, kā arī 100 jūdžu joslā gar visu valsts robežu - naidīgo valstu pavalstniekiem tika liegta iespēja iegādāties īpašumus, bez tam, tika noteikts, ka arī Krievijas vāciešiem “noteiktajā laikā un brīvprātīgi atteikties no nekustamajiem īpašumiem ārpus pilsētām”. Ja noteiktajā termiņā īpašuma brīvprātīga nodošana valstij netiktu īstenota, šos īpašumus bija piespiedu kārtā jāpārdod izsolē. Pieņemot šos likumus netika slēpts, ka viens no to mērķiem ir vienotas vāciski runājošās diasporas kā tādas likvidēšana. 1915. gada 13. decembrī tika pieņemts vēl viens likums "Par izmaiņām un papildinājumiem 2. februāra likumos Par Krievijas pavalstnieku austriešu, ungāru, vāciešu un turku zemes īpašumiem un tiesībām uz zemes apstrādi" (kr. О некоторых изменениях и дополнениях узаконений от 2 февраля 1915 года о землевладении и землепользовании подданных воюющих с Россией держав, а также австрийских, венгерских или германских выходцев).

Literatūra par šo tēmu

  • Vācu zemes īpašumu lietā. // Rīgas Avīzes, Nr.21., 1915. gada 15. februāris (28. februāris), 2. lpp.

Resursi internetā par šo tēmu