Orfisms

No ''Vēsture''
Pārlēkt uz: navigācija, meklēt

Orfisms (gr. ὀρφικά; angl. orphism, vāc. Orphizismus, kr. oрфизм) - atkarībā no konteksta:

 • 1. maniheistisks savdabīgs Dionīsa kulta paveids, herēze Senajā Grieķijā, radies aptuveni VI gs. p.m.ē. Rituālais un ideoloģiskais pamats tika nemts no himnām, dziesmām un poēmām, kuras tika piedēvētas mītiskajam dziesminiekam Orfejam. Izteikti nāves un augšāmcelšanās rituāli. Duālisma koncepcija, visai izteiktā opozīcijā klasiskajai sengrieķu Olimpa kosmogonijai. Vērojamas zināmas filosofiskās pirmdomas iezīmes. Postulēja, ka cilvēkā apvienoti divi pirmsākumi: labais - dionīsiskais, un ļaunais - titāniskais. Noliedza dzīvi, saistot to ar ciešanām un negācijām, cilvēka ķermeni uztvēra kā ieslodzījuma vietu, kurā ieslēgta no svētlaimīgās viņpasaules izraidītā dvēsele. Tikai nīcīgajam ķermeni mirstot, nemirstīgajai dvēselei esot iespēja atbrīvot dionīsisko sevī no šīs pasaules važām, no titāniskā. Sadzīves īpatnība bija atteikšanās uzturā lietot pupas, olas un gaļu. Īpaši izplatīts vergu un izputējušo zemkopju vidū. Visai tieša orfisma ietekme pēc šīs sektas iznīkšanas vērojama pitagorismā.
 • 2. Orfisms (fr. orphisme, no Orphée - Orfejs) - Apolinēra dots apzīmējums stājglezniecības žanram Francijā XX gs. sākumā.

Literatūra par šo tēmu

 • Orfiķi. // Filozofijas vārdnīca. / red. Rozentāls M., Judins P. – Latvijas valsts izdevniecība, Rīga, 1964., 308. lpp.

 • Robert Parker. Early Orphism. // The Greek World. / Anton Powell (Hg.) - Routledge: London/New York, 1995
 • Alderink Larry J. Creation and Salvation in Ancient Orphism. - American Philological Association: University Park, 1981
 • Athanassakis Apostolos N. Orphic Hymns: Text, Translation, and Notes. - Society of Biblical Literature: Missoula, 1977
 • Betegh Gábor. The Derveni Papyrus. Cosmology, Theology and Interpretation. - Cambridge, 2006
 • Nilsson Martin. Early Orphism and Kindred Religious Movements. // The Harvard Theological Review. 28.3 (1935): 181-230.

 • Pompella Giuseppe. Index in Orphei Argonautica. - Olms-Weidmann: Hildesheim, 1979. 155 S.
 • Fajen Fritz, Manfred Wacht. Concordantiae Orphei Argonauticorum. Konkordanz zu den orphischen Argonautica. - Olms: Hildesheim, 2004. 320 S.
 • Venzke Helmut. Die orphischen Argonautika in ihrem Verhältnis zu Apollonios Rhodios. - Junker & Dünnhaupt: Berlin, 1941. 112 S.
 • Orphicorum Fragmenta. / Hrsg. von Otto Kern Weidmannsche Buchhandlung - Berlin 1922. (Nachdruck: 4. Aufl. Weidmann: Hildesheim, 2005), ISBN 3-615-13900-0
 • Orphicorum et Orphicis similium testimonia et fragmenta. Poetae Epici Graeci. Pars II. Fasc. 1. / Bernabé, Albertus (Hrs.) - K.G. Saura: München/Leipzig, 2004. ISBN 3-598-71707-5
 • Johanna J.S. Aulich: Orphische Weltanschauung der Antike und ihr Erbe bei den Dichtern Nietzsche, Hölderlin, Novalis und Rilke. - Peter Lang Verlag: Frankfurt am Main, 1998

 • Грейвс Р. Мифы Древней Греции. - Москва, 1992;
 • Русяева А.С. Орфизм и культ Диониса в Ольвии // Вестник древней истории. 1978. № 1
 • Орфей. // Фрагменты ранних греческих философов. Ч. 1. - Наука: Москва, 1989. С. 36-65. (включая «Дервенийскую теогонию» на с. 46-47)
 • Орфические гимны. // Античные гимны. / Сост. и общ. ред. А. А. Тахо-Годи. - Издательство МГУ: Москва, 1988. 368 стр.
 • Книга Орфея. - Сфера: Москва, 2001. 240 стр.
 • Отрывки в русском переводе. // Памятники поздней античной поэзии и прозы. / Отв. ред. М. Е. Грабарь-Пассек. - Наука: Москва, 1964. С. 85-92.
 • Новосадский Н.И. Орфические гимны. - Варшава, 1900. 242 стр.
 • Житомирский С.В. Античная астрономия и орфизм. - Янус-К: Москва, 2001
 • Жмудь Л.Я. Орфический папирус из Дервени. // Вестник древней истории. 1983. № 2.
 • Макаров И.А. Орфизм и греческое общество в VI—IV вв. до н. э. // Вестник древней истории. 1999. №.1.
 • Орфики и древнейший греческий календарь. // Зайцев А.И. Избранные статьи. Т.2. - СПб., 2003. C.479-482.
 • Обидина Ю.С. Влияние орфических представлений о бессмертии души на философскую мысль античности. // Философские науки. 2004. № 7.
 • Шичалин Ю.А. Статус науки в орфико-пифагорейских кругах. // Философско-религиозные истоки науки. - Москва, 1997. С.12-44.

Resursi internetā par šo tēmu