Pacta conventa

No ''Vēsture''
Pārlēkt uz: navigācija, meklēt

Pacta conventa (lat. Pacta conventa - "līguma norunas, papildu vienošanās") - attiecības starp Polijas karali un šļahtu par savstarpējām tiesībām un pienākumiem. Kodificētas no senākām privilēģijām un paražām 1572. gadā, kad pēc Jageloņu dinastijas iznīkšanas par karali ievēlēja Anrī de Valuā (fr. Henri III de Valois, pl. Henryk Walezy; 1551.-1589.). To saturs daļēji mainījās atkarībā no politiskajiem apstākļiem, katram nākošajam karalim pie ievēlēšanas parakstot savu vienošanos, taču tā būtība - ar Seima lēmumiem nodrošināt šļahtas privilēģiju saglabāšanu un karaļa vienpersoniskas varas ierobežošanu, - nemainījās. Ja karalis pārkāpa pacta conventa, šļahta varēja atteikties tam pakļauties vai pat pieteikt tam karu. Bija spēkā līdz 1764. gadam.

Skat. arī: Križivackas ūnija

Literatūra par šo tēmu

  • Valsts un tiesību vēsture jēdzienos un terminos. / Sast. P.Valters. / - Divergens: Rīga, 2001., 17. lpp.

  • Daniel Ludwig Wedel, Gottfried Lengnich. Pacta conventa Augusti III. regis Poloniarum... - Dantisci et Lipsiae apud Daniel Ludwig Wedel, 1763

  • Jacek Jędruch. Constitutions, elections, and legislatures of Poland, 1493–1977 : a guide to their history. - EJJ Books. 1998 - 487 p. ISBN 978-0-7818-0637-4, p. 74
  • Bak J.M. Pacta conventa. // Lexikon zur Geschichte Südosteuropas. / Hösch, E., K. Nehring, H. Sundhaussen Hrsg. - Böhlau, 2004, S. 510

  • Sobociński W. Pakta konwenta. Studium z historii prawa polskiego. - Kraków, 1939

Resursi internetā par šo tēmu