Padomju Latvijas armijas Revolucionārā kara padome

No ''Vēsture''
Pārlēkt uz: navigācija, meklēt

padomju Latvijas armijas Revolucionārā kara padome (kr. Революционный военный Совет армии советской Лат­вии) - Padomju Latvijas armijas augstākā pārvaldes institūcija, izveidota 1919. gada 5. janvārī[1] un bija pakļauta Latvijas padomju valdībai, kā arī KSFPR Revolucionārajai kara padomei. 12. janvārī ar armijas komandiera pulkveža P.Avena pavēli Nr.1. par kara padomes locekļiem tika iecelti: priekšs. K.Daniševskis, vietnieki K.Pētersons un A.Daumans.[2] 15. martā RKP tika papildināta ar P.Slavenu, politnodaļas vad. R.Bauzi, štāba komisāru A.Daumanu, 12. aprīlī klāt nāca J.Lencmanis un J.Mežiņš. Lielākā daļa padomes locekļu bija arī LKP CK locekļi. Padomi likvidēja jūnijā pēc armijas pārformēšanas.

Atsauces un piezīmes

  1. (..) все войска, действую­щие на территории Латвии, объединяются под управлением Революционного военного Совета армейской группы Латвии, который, по постановлению Временного Советского правительства Латвии, переиме­новывается с 5 сего января в Революционный военный Совет армии Лат­вии, со всеми присвоенными ему правами и полномочиями. - ЦГАСА, ф. 190, on. 3, д. 136, л. 1. Копия.
  2. ЦГАСА, ф. 1574, on. 1, д. 520, л. 86. Копия.

Literatūra par šo tēmu

  • Latvijas Brīvības cīņas 1918-1920. Enciklopēdija. - Preses nams: Rīga, 1999., 224. lpp. ISBN 9984-00-395-7
  • Drīzulis A., Lielais oktobris Latvijā. - Zinātne: Rīga, 1987.

  • Коммунистическая партия Латвии в Октябрьской революции 1917. Документы и материалы (март 1917 - февр. 1918). - Рига, 1963
  • Борьба за советскую власть в Прибалтике. - Москва, 1967

Resursi internetā par šo tēmu