Plebiscīts

No ''Vēsture''
Pārlēkt uz: navigācija, meklēt

Plebiscīts - (lat. plebiscitum) - Senajā Romā plebeju sapulces lēmums (concilium plebis tributa). Sākumā pauda plebeju kopējo nostāju, bet, sākot ar 287. g.p.m.ē. tas ieguva likuma spēku.

Literatūra par šo tēmu

 • Valsts un tiesību vēsture jēdzienos un terminos. / Sast. P.Valters. - Divergens: Rīga, 2001., 159. lpp.
 • Būmanis A. Romiešu tiesību chrestomatija. - Rīga, 1935.
 • Hartmanis. Romiešu tiesību vēsture. - Jelgava, 1935.
 • Rāta A. Latīņu valoda juristiem. - Rīga, 1991.
 • Kalniņš V. Romiešu civiltiesību pamati. - (Rīga, 1977.) Zvaigzne ABC: Rīga, 2010. ISBN 978-9934-0-1198-6
 • Zemītis G. Ārvalstu valsts un tiesību vēsture. - Turība: Rīga, 2006. - 304 lpp.
 • Birziņa L. Romiešu tiesības. - Poligrāfists: Rīga, 1997. - 108 lpp.
 • Birziņa Līna. Romiešu tiesību vēsture : mācību līdzeklis - LR NAA: Rīga, 1996. - 86 lpp.
 • Bojārs, Juris. Politiskās stratēģijas māksla un demokrātija. -Zvaigzne ABC: Rīga, 2002. - 503 lpp.
 • Līsijs ((ap 445.-440.-ap 380.g.p.m.ē.). Tiesas runas : izlase. - Zvaigzne: Rīga, 1984. - 157 lpp.
 • No romiešu tiesībām līdz Hāgas konvencijām : senatora Augusta Lēbera juridiskie atzinumi (1909-1939) / sast. Dītrihs A.Lēbers (Loeber). - LU: Rīga, 2004. - 520 lpp. ISBN 9984-643-68-9

 • Jonston D. Roman Law in Context. - Cambridge University Press, 1999
 • Stein P. Roman Law in European History. - Cambridge University Press, 1999
 • Watson A. Roman Law & Comparative Law. - University of Georgia Press: Athens/London, 1991
 • Wolff H.J. Roman Law. An Historical Introduction. - University of Oklahoma Press, 1951
 • Zimmermann R. Roman Law, Contemporary Law, European Law. - Oxford University Press, 2001

 • Kaser M. Römisches Privatrecht. - München, 1992

 • Система римского права : На правахъ рукописи. - Рига, 1925
 • Новицкий И.Б. Римское право. - Москва, 1994
 • Бартошек М. Римское право. Понятия, термины, определения. - Юридическая литература: Москва, 1989
 • Дождев Д. Римское частное право. Учебник для вузов. - ИНФРА М-НОРМА: Москва, 1997
 • Иоффе О.С., Мусин В.А. Основы Римского гражданского права. - ЛГУ: Ленинград, 1974
 • Перетерский И.С. Дигесты Юстиниана. - Москва, 1956

Resursi internetā par šo tēmu