Rīgas Domskola

No ''Vēsture''
Pārlēkt uz: navigācija, meklēt

Rīgas Domskola (kr. Школа Домского капитула Риги) - 1211. gadā drīz pēc Rīgas Doma kapitula un Doma baznīcas celšanas, kuras krusta ejā sev mājvietu radusi arī mācību iestāde garīdznieku un juristu sagatavošanai, mācot gramatiku, retoriku un dialektiku. Mācības notika latīņu valodā. Skolu pārraudzīja domkapitula loceklis, tā sauktais sholarhs, visi skolotāji bija garīdznieki.

Kā katoliska mācību iestāde likvidēta XVI gs. pēc Reformācijas Rīgā, tās vietā izveidojot protestantu garīdznieku sagatavošanas "Latīņu skolu" (literatūrā bieži vien dēvēta par Domskolu, kaut Domkapituls sen bija likvidēts), kuras uzraudzībai Rīgas rāte iecēla īpašu inspektoru. 1594. gadā ieviesa jaunu skolas programmu, kurā līdz ar latīņu un grieķu valodu tika mācīti Svētie Raksti, Melanhtona retorika un dialektika, Erasma un Kamerārija darbi, aritmētika ar sfēriku un astronomiju. Līdz 1588. gadam mācību laiks bija 3, pēc tam 5 gadi, un skola kļuva par augstāko latīņu skolu (zemākajās klasēs mācības notika vācu valodā), mācīja antīko literatūru, viduslaiku apgaismotāju sacerējumus, gramatiku, metriku, matemātiku, kā arī latīņu un grieķu valodu un senebreju valodas pamatus, vēlāk arī fiziku, vēsturi un ģeogrāfiju. 1631. gadā uz "Latīņu skolas" pamata tika izveidota Rīgas akadēmiskā ģimnāzija.

Literatūra par šo tēmu

  • Stradiņš Jānis. Zinātnes un augstskolu sākotne Latvijā. - Latvijas vēstures institūta apgāds: Rīga, 2009. ISBN 9789984824130
  • Rīgas Domskola un izglītības pirmsākumi Baltijā: starptautiskas konferences zinātnisko rakstu krājums : Rīgā, 2011. gada 2.-3. decembrī. / Aīda Krūze, Iveta Ķestere, Alīda Zigmunde (sast.) - Baltijas Pedagoǵijas Vēsturnieku Asociācija/RaKa: Rīga, 2011. - 276 lpp. ISBN 9789984462004

  • Schweder Gotthard. Die alte Domschule, das gegenwärtige Stadtt–Gymnasium zu Riga. - Riga : [s.n.], 1885.
  • Schweder Gotthard. Die alte Domschule und das daraus hervorgegangene Stadt- Gymnasium zu Riga. - Riga/Moskau: J. Deubner, 1910

  • Гельд Герман Готфрид. Краткая летопись Рижской Городской гимназии : со времени ея зарождения до наших дней; 1211–1911. - Рига, 1911