Romas Kūrija

No ''Vēsture''
Pārlēkt uz: navigācija, meklēt

Romas Kūrija (lat Curia Romana) - Romas Katoļu Baznīcas augstākā pārvaldes iestāde, ko veido Valsts Sekretariāts (Segretario di Stato), kā arī dikastērijas (struktūrvienības) un institūcijas: kardinālu vadītas 9 kongregācijas ar trijām apakšstruktūrām, 11 pontifikālās komisijas ar divām apakškomisijām, 3 tribunāli jeb tiesu iestādes, 3 biroji (t.sk. Ekonomisko lietu prefektūra), 8 komisijas un komitejas, 5 īpašas iestādes, 12 ar Vatikānu saistītas institūcijas (bibliotēka, radio, televīzija, observatorija, izdevniecība u.c.).

Valsts Sekretariāts

 • Valsts sekretārs
  • Substitūts vispārējās lietās
  • Sekretārs attiecībām ar valstīm
  • Asesors vispārējās lietās
   • Sekretāra vietnieks attiecībām ar valstīm
   • Delegāts nunciatūrām
   • Speciālo uzdevumu nuncijs
   • Protokola vadītājs
   • Speciālo uzdevumu protokola vadītājs
   • Svētā Tēva personīgie sekretāri
   • Substitūts vispārējās lietās
   • Sekretārs attiecībām ar valstīm

Romas kūrijas kongregācijas

 • Ticības mācības kongregācija - dibināta 1542. gadā ar konstitūciju "Licet ab initio", sākotnēji tās galvenais uzdevums bija pasargāt Baznīcu no herēzes.
 • Austrumu Baznīcu kongregācija - dibināta 1862. gadā ar apustulisko ediktu Romani Pontifices, tās uzdevums ir uzturēt attiecības ar Austrumu katoļu Baznīcām: Ēģipte un Sinaja pussala, Eriteja un Ziemeļetiopija, Dienvidalbānija, Bulgārija, Kipra, Grieķija, Irāna, Irāka, Libāna, Palestīna, Sīrija, Jordāna, Turcija.
 • Dievišķā kulta un sakramentu disciplīnas kongregācija
 • Svēto lietu kongregācija - dibināta ar ediktu Immensa Aeterni Dei 1588. gadā.
 • Evanģelizācijas kongregācija
 • Klēra kongregācija - dibināta 1564. gadā ar apustulisko ediktu Alias Nos, kuras kompetencē ir:
  • klēra uzdevums (klēra svētuma, intelektuāla un pastorālā aprūpe, kā arī tā atbilstoša izplatība visā pasaulē);
  • katehētiskais uzdevums (visu vecumu un dzīves stāvokļu ticīgo izglītošana);
  • trešais uzdevums (to baznīcas īpašumu, kuri pieder juridiskām personām, administrācija un regulēšana, turklāt tā uzrauga, lai klēram būtu adekvāti ienākumi un būtu apmierinātas tā sociālās vajadzības, piem., vecums, veselības aprūpe utt.). sīkāk
 • Konsekrētās dzīves institūtu un Apustuliskās dzīves biedrību kongregācija - dibināta 1586. gadā, un nodarbojas ar konsakrētās dzīves institūtiem (vīriešu un sieviešu reliģiskie ordeņi un kongregācijas, sekulārinstitūti, trešie ordeņi) un ar apustuliskās dzīves biedrību pārvaldīšanu, disciplīnām, studijām, īpašumiem, tiesībām un privilēģijām; tās kompetencē ir arī viss, kas saistīts ar eremītu dzīvi, konsekrētajām jaunavām un viņu asociācijām, kā arī ar jaunajām konsekrētās dzīves formām.
 • Katoliskās izglītības kongregācija - dibināta 1588. gadā, lai uzraudzītu studijas Romas Universitātē, kā arī citās nozīmīgās tā laika universitātēs, t.sk., Boloņas, Sorbonnas un Salamankas. Tā strādā 3 dažādos virzienos:
  • semināri (izņemot tos, kuri ir Evanģelizācijas kongregācijas un Austrumu baznīcu kongregācijas jurisdikcijā) un reliģisko un sekulāro institūtu formācijas mājas;
  • universitātes, fakultātes, institūti un augstākās mācību iestādes, Baznīcas vai civilās, kuras ir atkarīgas no Baznīcas personām;
  • visas skolas un izglītības institūti, kuri ir atkarīgi no Baznīcas autoritātēm.
 • Bīskapu kongregācija

Resursi internetā par šo tēmu