Rumāņu īpašvārdu atveidošana

No ''Vēsture''
Pārlēkt uz: navigācija, meklēt

Rumāņu valodas īpašvārdu atveidošana latviešu valodas vidē tiek veikta pēc fonētiskās transliterācijas principa: rumāņu valodas alfabēta burti un burtkopas tiek tieši pārlikti latviešu valodas ortogrāfijā, pakļaujot šos vārdus gramatizācijai.

Atveidojot Rumānijas un Moldovas personvārdus, jāņem vērā, ka plaši izplatīti ir ungāru un vācu izcelsmes personvārdi, kā arī krievu un ukraiņu izcelsmes personvārdi Moldovā, kuri latviskojami pēc attiecīgo valodu atveides principiem.

Rumāņu alfabēts

A, a; Ă, ă; Â, â; B, b, C, c; D, d, E, e; F, f; G, g; H, h; I, i; Î, î; J, j; K, k; L, l; M, m; N, n; O, o; P, p; Q q; R, r; S, s; Ş ş; T, t; Ţ ţ; U, u; V, v; W w; X, x; Y y; Z, z

Fonētiskās atveidošanas tabula

burts vai burtkopa fonēma (IPA)[1] atveidošana latviski piemērs rumāņu valodā piemērs latviešu valodā
A a [a] a Calafat Kalafata
Ă ă [ə] e Făgăraş Fegeraša
 â [ɨ] i Târgu Mureş Tirgumureša
B b [b] b Budeşti Budešti
C c [ʧ] č
pirms "e" un "i"
Bucegi Bučedži
[k] k
citos gadījumos
Focşani Fokšani
ce [ʧ] č
pirms "a"
Suceava Sučava
ci [ʧ] č
pirms "a", "o", "u"
Ciacova Čakova
cc [ʧ] č Isaccea Isačja
ch [k] k Chiskani Kiskani
D d [d] d Dej D
E e [je] je
zilbes sākumā rumāņu cilmes vārdos
eşti Deješti
neparādās starp "c", "g" un "a", "o", "u"
[e] e
citos gadījumos
Albeşti Albešti
ea [jæ] ja Oradea Oradja
F f [f] f Feteşti Fetešti
G g [ʤ]
pirms "e" un "i"
Bucegi Bučei
[ɡ] g
citos gadījumos
Galaţi Galaca
ge [ʤ]
pirms "a", "o"
Sângeorz-Băi Sindžorzbeja
gi [ʤ]
pirms "a", "o", "u"
Giurgiu uru
gh [ɡ] g Sighetul Sigetula
H h /h/ h Dorohoi Dorohoja
I i [j] j
pirms patskaņa vienā zilbē vai starp patskaņiem
Aiud Ajuda
neparādās starp "c", "g" un "a", "o", "u"
[i] i
citos gadījumos
Bicaz Bikaza
ia [ʲa] ija
galotnē
Jijia Žižija
ii [ʲi] i Vălenii de Munte Veleni de Munte
Î î [ɨ] i Însurăţei Insureceja
J j [ʒ] ž Jijia Žižija
K k [k] k
(tikai svešvārdos)
L l [l] l Brăila Breila
M m [m] m Mediaş Mediaša
N n [n] n Iernut Jernuta
O o [o] o Oova Oova
P p [p] p Panciu Panču
Q q [k] k
(tikai svešvārdos)
R r [r] r Abrud Abruda
S s [s] s Sibiu Sibiu
Ş ş [ʃ] š Teiuş Tejuša
T t [t] t Tecuci Tekuča
Ţ ţ [ʦ] c Topliţa Toplica
U u [u] u Giurgiu urdžu
[w] v
divskaņa otrajā pozīcijā galotnēs
Vaşcău Vaškeva
u
divskaņa otrajā pozīcijā citur
Rădăuţi Redeuci
V v [v] v Vaşcău Vaškeva
W w [v], [w] v
(tikai svešvārdos)
X x [ks] ks
(tikai svešvārdos)
Alexandria Aleksandrija
Y y [j], [i] i
(tikai svešvārdos)
Z z [z] z Brazi Brazi


  • Vietvārdus, kas sastāv no vairākiem vārdiem un starp kuriem nav saikļa "de", apvieno: Sfântu Gheorghe - Sfintugeorge.
  • Vietvārdus, kas sastāv no vairākiem vārdiem un kuru starpā ir saiklis "de", atstāj dalītus: Curtea de Argeş - Kurtja de Ardžeša.
  • Vietvārdus, kas sastāv no vairākiem vārdiem ar atdalošu defisu, atveido attiecīgi vairākos vārdos bez defises: Bumbeşti-Jiu - Bumbešti Žiu.
  • Trīszilbīgiem un garākiem vietvārdiem, kas beidzas ar galotni "-u", tiek izveidota lokāma galotne "-a" vai "-s": Bacău - Bakeva; Moldoveanu - Moldovjans (kalns).
  • Trīszilbīgiem un garākiem vietvārdiem, kas beidzas ar galotnēm "-ei", "-oi", "-ui", tiek izveidotas lokāmas galotnes "-eja", "-oja", "-uja":Sighetu Marmaţiei - Sigetumarmacjeja, Dorohoi - Dorohoja, Vaslui - Vasluja.

Atsauces un paskaidrojumi

Avots

  • Rumāņu īpašvārdu atveidošana. - Rīga: Galvenā enciklopēdiju redakcija (manuskripts)