Rusifikācija

No ''Vēsture''
Pārlēkt uz: navigācija, meklēt

Rusifikācija (kr. русификация, an. russification, vc. Russifizierung; no русский, "krievs“ + lat. fico, „taisu“), novecojušā latviešu literatūrā arī krievināšana - kādas teritorijas iedzīvotāju etniskās grupas pārkrievošana jeb asimilācija, to nacionālo valodu un kultūru valsts pārvaldē, izglītībā un sadzīvē administratīvi aizstājot ar krievu valodu un kultūras elementiem. Kā vairāk vai mazāk daļēji oficiāla unifikācijas politika sastopama Krievijas impērijā (Baltijas guberņās sākot ar XIX gs. otro pusi) un PSRS.

Pēc Latvijas okupācijas visas valsts un saimnieciskās iestādes, kurās darbu sāka no citiem PSRS reģioniem atbraukuši darbinieki, automātiski pārgāja uz krievu valodu lietvedībā un komunikācijā, vai arī īstenoja divvalodības principu (piemēram, darbinieka darba grāmatiņā grāmatvedis latvietis veica ierakstus latviešu valodā, bet nelatvietis - krievu valodā). Darba vietās pietika pat ar vienu darbinieku nelatvieti, lai visas sapulces notiktu krievu valodā. Taču vēl 1980. gados latviešu valoda sadzīvē bija saglabājusi visai lielu nozīmi, tāpēc 1983. gadā tika pieņemts Latvijas PSR vadības lēmums "par papildus aktivitātēm krievu valodas apmācībā Latvijas PSR vispārizglītojošajās skolās un citās mācību iestādēs", t.i. detalizēts plāns, lai vēl vairāk nostiprinātu krievu valodas dominējošo lomu visās dzīves jomās. Šī lēmuma, kuru bija parakstījuši tā brīža Latvijas kompartijas vadītājs Augusts Voss un Ministru padomes priekšsēdētājs Juris Rubens, būtību spilgti raksturoja tā pēdējā rindkopa: "Latvijas Komunistiskās partijas CK un Latvijas PSR Ministru padome pauž stingru pārliecību, ka partijas, padomju un komjaunatnes institūcijas, izglītības iestādes, pedagogi īstenos nerimstošu darbu un uzmanību, lai apmierinātu jauniešu pieprasījumu pēc krievu valodas pārvaldīšanas, kas vienlaicīgi ir starpnacionālo attiecību, tautu brālības un draudzības valoda, padomju tautas tālākās materiālās un garīgas attīstības nodrošināšanas līdzeklis." Šim, kā prioritāram jautājumam, bija piešķirts īpašs "partijas kontroles" statuss.

Skat. arī: ģermanizācija, letonizācija

Literatūra par šo tēmu

 • Plakans A. Rusifikācijas politika 1855-1914. // Latvijas Vēstures Institūta Žurnāls. 1996. Nr.2 (107.-132. lpp.), Nr.4. (61.-81. lpp.); 1997. Nr.1 (70.-89. lpp.)
 • Zīle Ļubova. Latvijas rusifikācija (1940-1990). // Latvijas Vēsture. 1991. Nr.1
 • Riekstiņš J. Par latviešu valodu. Pret rusifikāciju. 1944-1989. : dokumenti. - LVA: Rīga, 2012, ISBN 978-9984-815-55-8

 • Staliunas Darius. Making Russians : Meaning and Practice of Russification in Lithuania and Belarus After 1863. - Rodopi: Amsterdam, 2007. ISBN 978-90-420-2267-6
 • Russification in the Baltic Provinces and Finland, 1855-1914. / Thaden, Edward C. ed. - Princeton University Press: Princeton, 1981. ISBN 0-691-05314-6
 • Weeks Theodore R. Nation and state in late Imperial Russia: nationalism and Russification on the western frontier, 1863-1914. - Northern Illinois University Press, 1996. ISBN 0-87580-216-8
 • Russification in the Baltic Provinces and Finland, 1855–1914. / Thaden, Edward C., Ed. - Princeton University Press: Princeton, 1981. ISBN 0-691-05314-6
 • Robert P. Geraci. Windows on the East. National and Imperial Identities in Late Tsarist Russia. - Ithaca/London, 2001. ISBN 080143422X

 • Haltzel Michael H. Der Abbau der deutschen ständischen Selbstverwaltung in den Ostseeprovinzen Russlands. Ein Beitrag zur Geschichte der russischen Unifizierungspolitik 1855-1905. - Marburg, 1977

 • Андреева Н.С. Прибалтийские немцы и российская правительственная политика в начале XX в. - Мiръ: Санкт-Петербург, 2008
 • Андреева Н.С. К вопросу о «русификации» немецкой школы Прибалтийских губерний // Политика. Общество. Человек. К 85-летию доктора исторических наук, профессора А.З.Ваксера. СПб., 2008. С. 313-320
 • Пулькин М.В. Политика русификации в Карелии: цели, методы, итоги (XIX-начало ХХ в.) // Новая политическая история: Сборник научных работ. - Изд-во Европейского университета в Санкт-Петербурге; Алетейя, 2004

Resursi internetā par šo tēmu