Sensimons de Ruvruā Anrī Klods

No ''Vēsture''
Pārlēkt uz: navigācija, meklēt
35 gadu vecumā

Anrī Klods de Ruvruā, Sensimonas grāfs (Claude Henri de Rouvroy, Comte de Saint-Simon, 1760.-1825.) - utopiskais sociālists, sensimonisma mācības izveidotājs.

Dzimis 1760. gada 17. oktobrī Parīzē, Baltazara Anrī de Ruvruā de Sensimona (Balthazar Henri de Rouvroy i, comte de Saint-Simon Sandricourt, 1721.-1783.) un Blanšas (Blanche Élisabeth de Rouvroy de Saint-Simon de Vaux), Sandrikūras (Sandricourt) marķīzu ģimenē. Tēvs bija virsnieks - Polijas karaļa gvardes brigādes komandieris. Šādos apstākļos guvis lielisku izglītību mājās (tā privātskolotājs bijis Dalambērs). 1777. gadā, 17 gadu vecumā iestājās militārajā dienestā un 20 gadu vecumā devās līdzi Lafaijetas marķīzam (marquis de Lafayette) uz Ameriku piedalīties Ziemeļamerikas koloniju neatkarības karā. Pēc 5 gadu dienesta un kaujām demobilizējies, taču mājupceļā kritis gūstā un nonācis karagūstekņu nometnē Jamaikā, atbrīvots 1784. gadā. Devās uz Meksiku piedāvāt savu Atlantijas-Klusā okeāna kanāla projektu, taču neguva atbalstu. Atgriezies Francijā, kļuva par Mecas cietokšņa komandantu, pēc tam par pulka komandieri Parīzē. Devās uz Holandi organizēt franču-holandiešu koalīciju pret Lielbritānijas ekspansiju pasaules jūrās. Neguvis atbalstu, devās uz Spāniju ar Madrides-Vidusjūras kanāla projektu. Lielās franču revolūcijas laikā atgriezās dzimtenē, demobilizējies. Sajūsmā par revolūciju, atsacījās no sava titula un vārda, pieņemot uzvārdu "Bonom" ("lauķis"). 1790. gadā bija dzimtās municipalitātes mērs. Laikā, kad tika tirgoti nacionalizētie īpašumi, ar spekulācijām guva ļoti lielu peļņu, taču uzņēmējdarbības partneris piesavinājās visu kopīpašumu un 1797. gadā Sensimons nonāca visai trūcīgos apstākļos. Jakobīņu terora laikā ieslodzīts un no giljotīnas paglābās tikai pateicoties 9. termidora apvērsumam. Savas bagātības laikā viņš bija augstsirdīgs mecenāts, tuvāk iepazinās ar Politehniskās skolas zinātniekiem, devīgi palīdzēja jauniem mediķiem, inženieriem. Viņa literārā darbība sākās Napoleona Bonaparta konsulāta laikā, un savos darbos Sensimons pieprasīja turpināt revolūciju, kas pēc viņa domām, vēl nebija pabeigusi savu darbu. 1801. gadā apprecējās ar Aleksandrīnu (Alexandrine Sophie Goury de Champgrand, 1773.–1860.), taču jau pēc gada izšķīrās. Iztiku pelnīja kā skrīveris lombardā un dzīvoja dziļā nabadzībā. Pēc Napoleona krišanas, Sensimons vīlies uzstājās kā revolūcijas pretinieks. Politikā neiesaistījās, visu brīvo laiku veltot savu teoriju attīstīšanai. Tikai pēdējā dzīves desmitgadē viņam uzradās sekotāji un labvēļi, kas atbalstīja arī materiāli. Miris 1825. gada 19. maijā Parīzē.

Blason fam fr de Rouvroy de Saint-Simon.png

Savos uzskatos uzstājās pret deismu un "ideālismu", tiem pretstatot "fizicismu". Atzinīgi vērtēja viduslaikus - viduslaiki pazinuši un izmantojuši organizāciju, «pozitīvu» iekārtu. «Pozitīvs» viņa uztverē nozīmē stabilu, izturīgu, kaut ko tādu, kam piemīt autoritāte, disciplīnu, cilvēku pakļaušanos zināmai noteiktai kārtībai un ticībai. Sensimons cildina katoļu Baznīcu, bet piešķir savam raksturojumam zināmu voltēriska cinisma pieskaņu: «Bija izgudrota baznīcas un, pāvesta nemaldība, viltus dekretālijas un milzīgi daudz citu, ārkārtīgi labu izgudrojumu, tāpēc ka tie nostiprināja Eiropas sabiedrību, kas kļuva par cilvēces slavu un cerību. (..) Tagad visiem, kas filozofiski domā, ir skaidrs, ka bija nepieciešams koncentrēt bagātības materiālo spēku garīdzniecības rokās, lai pakļautu sabiedrības kareivisko virzienu zinātniskajam, lai pakļauti eiropiešu mežonīgās kaislības viņu garīgajai apdāvinātībai.» Jo vairāk Sensimons pievērsās sabiedrības organizācijas nepieciešamībai, jo skeptiskāks kļuva savās domās par revolūciju. Tā bijusi skanīgu runu, politisku triku pārblīvēta, bet neesot sasniegusi savu īsto mērķi, nav ļāvusi triumfēt jaunajiem komersantiem, zinātniekiem, praktiķiem, rūpniekiem, izgudrotājiem, izveicīgiem meistariem un strādniekiem. Revolūcijai esot bijusi tikai negatīva nozīme, jo to realizējuši abstrakta prāta cilvēki, juristi un metafiziķi, kuru stiprā puse bijusi seno novecojušos iestādījumu un jēdzienu kritika un apkarošana, bet paši nav spējuši radīt nekā pozitīva. Revolūcijas saukļiem - tautas suverenitātei, politiskai brīvībai, - pašiem par sevi neesot nekādas vērtības, tās ir tikai formulas, kas radušās cīņā ar dievišķās varas teoriju, galējība, kas radīta, lai apkarotu galējību. Kad cīņa beigusies, tad tādi līdzekļi vairs neesot nepieciešami. Nepieciešamas labvēlīgi noskaņotas spēcīgas "organizācijas", kas aizsargātu, nomierinātu tautas masas un dotu tām darbu. Uzskatīja, ka vēsture ir tāda pat zinātne kā dabaszinātnes. Balstoties uz determinismu, attiecināja to uz cilvēku sabiedrības attīstību un sevišķu uzmanību veltīja vēsturisko likumsakarību pamatošanai. Par sabiedrības attīstības virzošajiem spēkiem uzskatīja zinātņu, morāles un reliģijas progresu, kur attiecīgi, katra jauna sociālā sistēma ir solis uz augstāku attīstību. Vēsture pārdzīvojot trīs attīstības fāzes: teleoloģisko (reliģijas dominante, kas aptver verdzības un feodālo sabiedrību), metafizisko (teleoloģiskās sistēmas sabrukums, tās vietā nākot zināšanām) un pozitīvo (nākotnes sabiedrības iekārta, kuras pamatā ir zinātniskā doma). Katras sociālā iekārtas pamatā ir noteikta vērtību un uzskatu sistēma, saglabājot stabilitāti līdz ar šo sistēmu un sagrūstot, ja sāk jukt šī pasauluzskata sistēma. Process esot viļņveidīgs - t.s. viļņveidīgā progresa teorija, - pozitīvajam laikmetam seko pārtraukums, milzīga krīze, kuras vietā savukārt nāk jauns pozitīvs laikmets. Sensimons savos darbos runā par nepieciešamību pāriet pie jauna "pozitīvisma", pie jaunas sociālās iekārtas. Šī jaunā iekārta nedrīkst būt nedz anarhiska, nedz demokrātiska. Atkal jāparādās hierarhijai, bet jaunie sabiedrības vadoņi, jaunie hierarhi vadīsies no pavisam citiem principiem nekā viduslaiku hierarhi, no zinātnes principiem. Sabiedrības priekšgalā jānostājas industrijas "ģēnijiem", kurus virzīs zinātnieki. Nākotnes sabiedrība pēc viņa domām būs uz zinātniskiem pamatiem organizēta industrializēta sabiedrība, saglabājot privātīpašumu un sabiedrības dalījumu šķirās. Vadošās nozares būs zinātne un rūpniecība, savukārt rūpnieku šķirā ietilps gan rūpnīcu īpašnieki, gan strādnieki, jo rūpniecība tiks strukturizēta un organizēta sabiedrības vairākuma interesēs. Visiem jānodrošina iespēju strādāt, katrs strādās atbilstoši savām spējām un prasmēm. Visas tautas agri vai vēlu izveidos vispasaules asociāciju. Kad jaunās sabiedrības pamati būs nostiprinājušies, to vainagos jauna reliģija, kas savukārt apvienos zinātnes un morāles pamatprincipus. Jaunajā pozitīvajā laikmetā būs aizliegtas visas maldu mācības, visas atšķirības traktējumos - iecietība ticības lietās, sirdsapziņas brīvība pazudīs, jo tas nav nekas cits kā jēdzienu anarhija. Pamatā būs jauns dogmatisks kodekss, kas balstīsies uz zinātnes uzstādītajām aksiomām. Galvenie darbi: "Ženēvas iedzīvotāju vēstules laikabiedriem" (Lettres d'un habitant de Genève, 1803.), "Cilvēces vēsture" (Histoire de l'homme, 1813.-1816.), "Piezīmes par vispasaules pievilkšanas spēku" (Travail sur la gravitation universelle, 1813.), "Par rūpniecības sistēmu" (Le Système industriel, 1821.), "Rūpnieku katehisms" (Le Catéchisme des industriels, 1824.), "Jaunā kristietība" (Le Nouveau Christianisme, 1825.) u.c. Sensimons un viņa skola ļoti lielā mērā ietekmēja XIX gs. vēstures zinātnes koncepciju attīstību.

Literatūra par šo tēmu

  • Sensimons de Ruvruā Anrī Klods. // Filozofijas vārdnīca. / red. Rozentāls M., Judins P. - Latvijas valsts izdevniecība: Rīga, 1964., 374.-375. lpp.

  • Mathurin Marius Dondo. The French Faust. Henri de Saint-Simon. – Philosophical Library: New York, 1955

  • Hegelianismus und Saint-Simonismus. / Hrsg. von H.-C. Schmidt am Busch, Ludwig Siep, H.-U. Thamer und N. Waszek. - Mentis: Paderborn, 2007 - 232 S. ISBN 3-89785-538-0

  • Гладышев А.В. «Артисты», «легисты» и «буржуа» (К. А. Сен-Симон о творцах Французской революции) // Французский ежегодник 2001 : Annuaire d’etudes françaises. 2001. с. 266-279.
  • Гладышев А.В. Сен-Симон до и во время революции. // Вопросы истории, 1993, № 11–12

Resursi internetā par šo tēmu