Slēptā mongoļu vēsture

No ''Vēsture''
Pārlēkt uz: navigācija, meklēt

Slēptā mongoļu vēsture jeb Mongholyn niuca tobcijan (Монголын нууц товчоо - Mongγol-un niγuca tobčiyan) - visai drīz pēc Čingiz-hana nāves sarakstīts episks vēstījums par viņu un viņa dzimtu. Par „slēpto“ tā nosaukta tāpēc, ka sākotnēji tā bija domāta tikai dinastijas locekļiem un glabājās imperatora mantnīcā. Sarakstīšanas laiks nav zināms, taču pieņemts to datēt ar laiku ap 1240. gadu t.i. 13 gadus pēc Čingiz-hana nāves (pašā hronikā minēts, ka tā pabeigta „žurkas gadā“, t.i. 1240. g.). Paralēli folkloras sižetiem un mītiskajai ģenealoģijai tajā sastopams arī liels daudzums ticamu ziņu.

Oriģināls gan ir gājis bojā, un nav zināms kādā valodā tā sarakstīta (uiguru/mongoļu, ķīniešu/mongoļu vai kādā citā rakstībā), taču saglabājušies noraksti. Diemžēl ķīniešu rakstveži pārrakstīja ne vienmēr korekti, strādājot, acīmredzot, ap dažādiem hronikas norakstiem, oriģinālu pārrakstīja ar ideogrammām, vadoties pēc t.s. starptradīcijas, un tikai tad pārtulkoja sarunvalodā. Līdz mūsu dienām saglabājies tikai tās pamatsižets ar nosaukumu Yuan chao bishi jeb Slēptais stāsts par Juaņu dinastiju (Ķīnas imperatoru dinastiju, kuru izveidoja Čingiz-hana pēcteči pēc 1279. gada).

Tikai XIX gs. krievu sinologs Kafarovs (mūks Palladijs) pārtulkoja tās tekstu krievu valodā. Šis fundamentālais darbs aizsāka arī citus rietumnieku tulkojumus kā, piemēram, francūža Pola Pelljo (Pelliot Paul) darbu, sāktu 1920. gadā, bet autora nāves dēļ nepabeigtu, vācieša Gaerniša tulkojumu, krieva Kozina tulkojumu un angļa Klīvsa nesen veikto darbu. Tai pat laikā arī daudzi Āzijas monglisti savos darbos pamatā balstās tieši uz Slēpto vēsturi (Liventjaņs, Čenjuaņs, Kanai Jasuzo) kā vissenāko un informācijas ziņā visbagātāko avotu, kaut arī sinologs Arturs Valeijs šo hroniku savulaik nosauca par “pseidovēsturisku romānu”, norādot, ka tajā minētos faktus nav iespējams ne apstiprināt, ne noliegt.

Slēptā mongoļu vēsture internetā:

Literatūra par šo tēmu

 • Сумъяабаатар Б. Монголын нууц товчоо. усгийн галиг. - Улаанбаатар 1990. (teksts ķīniešu hieroglifiem, transkripcija piņjiņā, uiguru rakstībā)
 • Дамдинсурэн. Mong`ol-un ni`uca tobciyan. - Ula`anba`atur, 1947
 • Дамдинсурэн Ц. Монголын нууц товчоо. - Улаанбаатар, 1957

 • архимандрит Палладий (Кафаров) Старинное монгольское сказание о Чингис-хане // Труды членов Российской духовной миссии в Пекине - СПб., 1866 т.IV
 • Палладий (Кафаров), рукопись. - Архив востоковедов Ленинрадского отделения ИВ АН СССР. Разр.1, оп. 3, ед.хр.2
 • Козин С.А. Сокровенное Сказание Юань Чао Би Ши. - Москва/Ленинград, 1941
 • Юань-чао би-ши: Секретная история монголов /Изд. текста и предисловие Б.И.Панкратова. - Москва, 1962.
 • Грабарь И.А. О дательно-местном падеже в "Сокровенном сказании монголов" / Монгольский лингвистический сборник. - Москва, 1985
 • Гумилев Л.Н. "Тайная" и "явная" истории монголов XII-XIII вв. / Татаро-монголы в Азии и Европе. - Москва, 1977
 • Зограф И.Т. "Юань-чао би-ши" и пекинский диалект юаньской эпохи. //ПП и ПИКНВ. XII годичная сессия ЛО ИВ АН СССР (краткие сообщения). - Москва, 1973
 • Владимирцов Б.Я. Монгольская литература.//Литература Востока. Вып. 2. - Пб., 1920
 • Веселовский Н.И. Юань чао ми ши. / Энциклопедический словарь. Брокгауз Ф.А., Ефрон И.А. т.XL Б. - СПб., 1904
 • Гаадамба Ш. "Cокровенное сказание монголов" как памятник художественной литературы XIII века. - Канд.дис. Москва, 1961
 • Неклюдов С.Ю. Героический эпос монгольских народов. - Москва, 1984
 • Сокровенное сказание монголов: Анонимная монгольская хроника 1240 г. - Элиста: Калмкнигоиздат, 1990

 • Ligeti L. Histoire Secrete des Mongols. - Budapest, 1971

 • Pelliot Paul. Histoire secre`te des Mongols. Restitution du texte mongol et traduction francaise des chapitres I a VI - Paris, 1949

 • Cleaves Frances W., The Secret History of the Mongols. - Harvard, 1982
 • Gumilyov L.N. The Secret and the Official History of the Mongols in the Twelfth and Thirteenth Centuries. / The Countries and Peoples of the East. - Moscow, 1974
 • Secret History of the Mongols: The Origin of Chingis Khan (expanded edition): An Adaptation of the Yüan chʾao pi shih, Based Primarily on the English Translation by Francis Woodman Cleaves. Asian Culture Series. - Cheng & Tsui Co., Boston, 1998, ISBN 0-88727-299-1
 • Street J.Ch. The Language of The Secret History of the Mongols. - New Haven, 1957
 • Yuan ch`ao pi shih. Studies on The secret history of the Mongols, by Kuo-yi Pao. - Indiana University Press, Bloomington, 1965
 • Michael Halliday. The Language of the Chinese ‘Secret History of the Mongols’. - Blackwell, 1956
 • Boyle J.A. Iru and Maru in the Secret History of the Mongols. // Harvard Journal of Asiatic Studies, 17 (1954), p. 406-408.
 • See Gari Ledyard. The Mongol Campaigns in Korea and the Dating of the Secret History of the Mongols. // Central Asiatic Journal, 9 (1964) pp. 1-22.
 • Yuan Shih. / Sung Lien ed. - Beijing, 1976

 • Geheime Geschichte der Mongolen. / Manfred Taube (Übers.) - Beck: München, 2005, ISBN 3-406-53562-3
 • Doerfer G. Zur Syntax der Geheimen Geschichte der Mongolen. - 1954
 • Doerfer G. Beitrage zur Syntax der Geheimen Geschichte der Mongolen. / 1955 CAJ I, - 1955
 • Poppe N. Die Sprache der monogolischen Quadratschrift und das Yuan-ch`ao pi-shi. - Asia Major, neue Folge, 1944

Resursi internetā par šo tēmu