Sociālistiskā revolūcija

No ''Vēsture''
(Pāradresēts no Sociālistiska revolūcija)
Pārlēkt uz: navigācija, meklēt

Sociālistiskā revolūcija (an. Socialistic rovolution, vāc. Sozialistischen Revolution, kr. Социалистическая революция) - marksisma teorijā pieņēmums par sabiedrības pāreju no kapitālisma uz komunismu vispārējas apspiesto šķiru (proletariāta kā izglītotākās un organizētākās šķiras vadībā) bruņotas sacelšanās - revolūcijas, - ceļā, nodibinot proletariāta diktatūru, lai ieviestu sociālismu kā pārejas posmu. Viennozīmīgas nostājas pret šo koncepciju nebija ne K.Marksa laikā, ne vēlāk, piemēram, sociāldemokrāti to uzskatīja tikai par vienu iespējamību, priekšroku dodot cīņai par sociālā taisnīguma ieviešanu reformu ceļā, savukārt ļeņinismā sociālistiskā revolūcija tika traktēta kā a priori neizbēgams un obligāts priekšnosacījums, kas varot būt (atkarībā no apstākļiem) mierīga[1] vai vardarbīga.

Ļeņins papildināja ideju ar jaunām tēzēm: par proletariāta uzvaras iespējamību un nepieciešamību sākotnēji vienā vai vairākās valstīs; no tā izriet dažādu siciāli ekonomisko un politisko sistēmu zemju līdzāspastāvēšanas nepieciešamība; par to, ka revolūcija pārrauj vispirms pasaules kapitālistiskās saimniecības visvājākos posmus; par proletariāta hegemoniju un buržuāziski demokrātiskās revolūcijas pāraugšanu sociālistiskajā; par to, ka strādnieku cīņa attīstītajās kapitālistiskajās valstīs ir saistīta ar koloniju tautu nacionālās atbrīvošanās kustību; par revolucionāro situāciju; par objektīvo un subjektīvo faktoru apvienošanos; par sociālistiskās revolūcijas formu daudzveidību u.tml. Vēlāk tas tika papildināts ar ideju par atpalikušo zemju iespēju sociālistiskās revolūcijas ceļā izveidot sociālismu, izlaižot kapitalisma stadiju, un par nacionālās demokrātijas valstu izveidošanu; par pārejas pakāpju iespējamību cīņā par proletariāta diktatūru u.tml.

Skat. arī pasaules revolūcija, Oktobra revolūcija Krievijā

Atsauces un piezīmes

  1. Pamatojoties uz lielas iedzīvotāju daļas nepretošanos vai pat morālu atbalstu, padomju historiogrāfijā par "mierīgu sociālistisko revolūciju" pieņemts dēvēt Latvijas Republikas okupāciju 1940. gada jūnijā.

Literatūra par šo tēmu

  • Sociālistiskā revolūcija // Filozofijas vārdnīca. / red. Rozentāls M., Judins P. - Latvijas valsts izdevniecība, Rīga, 1964., 386.-387. lpp.
  • Malahovska Lidija. Divdesmitā gadsimta vēstures problēmas. Metodisks līdzeklis. - Mācību apgāds NT: Rīga, 1997. - 136 lpp. ISBN 9984-617-01-7

  • Jan Jaroslawski. Theorie der sozialistischen Revolution. Von Marx bis Lenin. - Hoffmann u Campe Vlg., 1982 - 170 S. ISBN 3455090915

Resursi internetā par šo tēmu