Buržuāziskā revolūcija

No ''Vēsture''
Pārlēkt uz: navigācija, meklēt

Buržuāziskā revolūcija (angl. bourgeois revolution, vāc. Bürgerliche Revolution, kr. буржуазная революция) - lielāko tiesu marksistiskajā historiogrāfijā lietots termins, lai atšķirtu no t.s. proletāriskajām jeb sociālistiskajām revolūcijām - sociālās revolūcijas tips, kuras galvenais "dzinējspēks" ir t.s. buržuāzija jeb Trešā kārta, bez plašu tautas masu piedalīšanās. Šādas revolūcijas mērķis ir atrisināt pretrunas starp ražošanas spēkiem un feodālo vai pusfeodālo ekonomisko un politisko iekārtu, bruņotā vai uz spēka balstītā reformu ceļā likvidējot valsts iekārtā pastāvošos šķēršļus kapitālisma netraucētai attīstībai. Tas, ka šādā revolūcijā varēja realizēt uz sociālo vienlīdzību vērstus antikapitālistiskus pasākumus, nemaina to "buržuāzisko" raksturu, jo tās neskāra buržuāziskās sabiedrības pamatu - ražošanas līdzekļu privātīpašumu. Atkarībā no laika, vietas un mērķiem, mainījās šo revolūciju raksturs, nosakot visai lielu buržuāzisko revolūciju formu daudzveidību. Marksistiskā historiogrāfija klasificēja tās "buržuāzijas virsslāņu" un "buržuāziski demokrātiskajās" revolūcijās. T.s. buržuāzijas virsslāņu revolūcija notiek buržuāzijas hegemonijas apstākļos drīzāk kā valsts apvērsums vai valsts varas īstenota iekārtas maiņa, kurā nepiedalās tautas masas, piemēram, revolūcija Anglijas karalistē, Meidzi revolūcija (1867.-1868.) Japānas impērijā, Jaunturku revolūcija (1908.) Osmaņu impērijā, kā arī virkne XIX-XX gs. revolūciju, kuru mērķis bija feodālisma institūtu likvidēšana un nacionālas valsts izveidošana. Buržuāziski demokrātiskajām revolūcijām raksturīga lielāka tautas masu iesaistīšanās un pēc revolūcijas uzvaras ievērojami plašākas sociālās reformas (piemēram, Lielā Francijas revolūcija (1789.-1799.) un Februāra revolūcija Krievijā (1917.). Kolonijās un atkarīgajās teritorijās buržuāziskajām revolūcijām lielāko tiesu bija nacionālistisks raksturs un mērķis atbrīvoties no metropoles diktāta ekonomikā un kultūras dzīvē. Šo revolūciju rezultātā veidojās neatkarīgas nacionālās demokrātijas valstis.

Literatūra par šo tēmu

 • Filozofijas vārdnīca. / red. Rozentāls M., Judins P. – Latvijas valsts izdevniecība, Rīga, 1964., 57. lpp.
 • Birziņa L. Lielā franču buržuāziskā revolūcija (1789 - 1794) - Avots, Rīga, 1989.

 • Ollman B. Social and Sexual Revolution. Essayes on Marx and Reich. - South End Press, Boston, 1979; ISBN 0-89608-080-3
 • Brinton C.C. The Anatomy of Revolution. - N.Y., 1957
 • Frankl G. The Failure of the Sexual Revolution. - Open Gate Press, London, 2003; ISBN 1-871871-61-1
 • Kenney P. A Carnival of Revolution. Central Europe 1989. - Princeton University Press, Princeton/Oxford, 2003; ISBN 0-691-11627-X
 • Hannah Arendt. On Revolution. - Penguin Classics, 1991; ISBN 014018421X
 • William H. Sewell, Jr. A Rhetoric of Bourgeois Revolution: The Abbé Sieyes and What Is the Third Estate? - Duke University Press, Durham, North Carolina and London, 1994, pp. 204.

 • Eric Hobsbawm. Europäische Revolutionen 1789 bis 1848. - Zürich, 1962; ISBN 3-89340-061-3
 • Hannah Arendt. Über die Revolution. - München, 1963; ISBN 3-492-11746-5
 • Kurt Lenk. Theorien der Revolution. - UTB, 1981; ISBN 3-7705-0795-9
 • Lars Lambrecht. Bürgerliche Revolution und Staat. - Argument-Verlag, Berlin, 1984, 94 p.; ISBN 3886197530
 • Berthold Hinz, Hans-Joachim Kunst, Peter Märker. Bürgerliche Revolution und Romantik. - Anabas-Verlag, 1986, 143 Seiten; ISBN 3870380411
 • Förster Wolfgang. Bürgerliche Revolution und Sozialtheorie Studien zur Vorgeschichte des historischen Materialismus. - Akademie Verlag, Berlin, 1982. 250 Seiten
 • Bauer Bruno. Die bürgerliche Revolution in Deutschland seit dem Anfang der deutsch-katholischen Bewegung bis zur Gegenwart. - Aalen, 1979
 • Bürgerliche Revolution und Sozialtheorie: Studien zur Vorgeschichte des historischen Materialismus, I - Schriften zur Philosophie und ihrer Geschichte, Akademie-Verlag, Berlin, 1982; 249 Seiten

 • Философский словарь / Под ред. И.Т. Фролова. - 4-е изд. - Политиздат, Москва, 1981., 445 с.
 • Маркс К. Буржуазия и революция // Маркс К. и Энгельс Ф. Сочинения. Т. 6. - Государственное издательство политической литературы, Москва, 1957
 • Энгельс Ф. Революция и контрреволюция в Германии // Маркс К. и Энгельс Ф. Сочинения. Т. 8. - Государственное издательство политической литературы, 1957.
 • Люксембург Р. Социальная реформа или революция. - Государственное издательство политической литературы, Москва, 1959
 • Дальтон Р., Миранда В. О современной фазе революционного движения в Латинской Америке. // Проблемы мира и социализма. 1967. № 5.
 • Поршнев Б.Ф., В.И. Ленин о ранних буржуазных революциях. // Новая и новейшая история, 1960, № 2.
 • Эйзенштадт Ш. Революция и преобразование обществ. Сравнительное изучение цивилизаций. - Аспект Пресс, Москва, 1999, ISBN 5-7567-0231-8
 • Хобсбаум Э. Век революции. Европа 1789-1848. - Феникс, Ростов-на-Дону, 1999, ISBN 5-222-00614-X
 • Тарасов А.Н. Этапы революционного процесса. // Россия XXI, 1995, № 11-12.

Resursi internetā par šo tēmu