Sofisti

No ''Vēsture''
Pārlēkt uz: navigācija, meklēt

Sofisti (gr. σοφιστής, sophistés) - disputa skolotāji, antīkie filosofi, kas kā disputa metodi pielietoja sofistiku, izkopa to un pat šajā prasmē par naudu apmācīja interesentus. Tā nebija vienota skola, taču kopīgais sofistu - Protagors, Hipijs, Prodiks, Antifons, Gorgijs, Kritijs, Hipodams u.c. - uzskatos bija zināma atteikšanās no reliģiozitātes, fenomenu racionāls skaidrojums, ētiskais un sociālais relatīvisms, bet uzmanības centrā izziņas jautājumi. Sofisti transformēja eristiku par tādu diskusijas paņēmienu kopumu, ar kuriem vienlīdz labi bija iespējams pierādīt vai atspēkot jebkuru viedokli. Tāpēc jau Aristotelis vairs nenošķīra eristiku no sofistikas.

Literatūra par šo tēmu

 • Filozofijas vārdnīca. / red. Rozentāls M., Judins P. - Latvijas valsts izdevniecība: Rīga, 1964., 389. lpp.

 • Graham Anderson. The Second Sophistic. A Cultural Phenomenon in the Roman Empire. - London/New York, 1993
 • Maud W. Gleason. Making Men. Sophists and Self-Presentation in Ancient Rome. - Princeton, 1995
 • Being Greek under Rome: cultural identity, the Second Sophistic, and the development of empire. / Simon Goldhill (Ed.) - Cambridge University Press: Cambridge, 2001. ISBN 0-521-66317-2

 • Die Sophisten. Ausgewählte Texte. Griechisch/Deutsch. / Thomas Schirren, Thomas Zinsmaier (Hrsg.) - Reclam: Stuttgart, 2003. ISBN 3-15-018264-6
 • Thomas Buchheim. Die Sophistik als Avantgarde normalen Lebens. - Meiner: Hamburg, 1986. ISBN 3-7873-0687-0
 • Helga Scholten. Die Sophistik. Eine Bedrohung für die Religion und Politik der Polis? - Akademie Verlag: Berlin, 2003

 • Шопенгауэр А. Эристика или искусство побеждать в спорах. - Санкт-Петербург, 1900
 • Кондаков Н.И. Логический словарь-справочник. - Наука: Москва, 1975, С. 692.
 • Максимов А. А. Концептуальное различие теории и техники аргументации софистов и Платона // Жизненные миры философии. Екатеринбург, 1999. С. 171—208.
 • Кассен, Барбара. Эффект софистики. Перевод с французского А.Россиуса. - М./СПб., 2000. 238 с.
 • Горан В. П. Кризис древнегреческой демократии и философия софистов:Протагор и Ксениад // Гуманитарные науки в Сибири. Новосибирск, 2001. № 1. С.43-48.

Resursi internetā par šo tēmu