Tennīss Ferdinands

No ''Vēsture''
Pārlēkt uz: navigācija, meklēt

Ferdinands Tennīss (Ferdinand Tőnnies, 1855.-1936.) - sociologs, viens no teorētiskās socioloģijas pamatlicējiem.

Sociālās parādības skatīja kā noteiktas gribas izpausmes. Viņš nodalīja divu veidu gribu: dabisko (instinktīvo) gribu, kuras piemērs ir mātes mīlestība, un saprātīgo, apdomīgo gribu, kura ietver izvēles iespējas, apzināti izvirzītu mērķi, ko labi reprezentē tirdzniecība. Atkarībā no gribas rakstura pastāv divi attiecību veidi: kopienas (Gemeinschaft) attiecības, kuras balstās uz kopīgām vērtībām, tuvību, draudzību, jūtu kopību, uzticēšanos utt., un kopsabiedriskās (Gesellschaft) attiecības, kurām raksturīga indivīdu atsvešinātība, aprēķins, formalitāte. Pirmās attiecības saistās ar pavardu, ģimeni, tradicionālo kopienu. Otrās – ar svešo, konvenciālo, savtīgo – ar sabiedrību. Pēc Tennīsa domām, vēstures gaitā kopienas solidaritāti arvien vairāk izspiež sabiedriskā socialitāte. Attiecīgi pretnostatīja tradicionālās sabiedrības vienoto kopienu ar tās kopīgo emociju, filosofijas, uzticības un tradīciju pasauli, racionālisma garā iekārtotajai sabiedrībai, kurā sociālo attiecību lielākajai daļai ir vienīgi funkcionāls raksturs.

Piedāvāja savu sabiedrības tipoloģiju:

iezīmes kopiena (Gemeinschaft) kopsabiedrība (Gesellschaft)
sociālās attiecības radniecība ekonomiskā apmaiņa
tipiskie institūti ģimene valsts un ekonomika
indivīda tēls „Es”, dzimtas pārstāvis personība, pilsonis
bagātības formas zeme nauda
likumdošanas tips ģimenes tiesības kontrakta tiesības
apdzīvotības formas viensētas, ciemi pilsētas
sociālā kontrole paražas, reliģija likums un sabiedrības viedoklis

Literatūra par šo tēmu

Resursi internetā par šo tēmu