Tomisms

No ''Vēsture''
Pārlēkt uz: navigācija, meklēt

Tomisms - sholastikas virziens, kas balstījās uz Akvīnas Toma mācību. Doktrīnas centrā ir ne tik daudz ticības dogmāti, cik mācība par to, kā tos saprast ar prātu. Tāpēc vērojama tomistu orientēšanās vairāk uz Aristoteļa, nevis Platona un neoplatoniķu mācību. Sastapās ar striktu Augustīna mācības sekotāju kritiku, kā rezultātā 1277. gadā tomismu visai kategoriski noraidīja Parīzes un Oksfordas universitātes, taču mācība turpināja attīstīties un XIV gs. jau dominēja dominikāņu skolās. Opozīcijā tomismam turpināja būt Dunsa Skota, Bēkona un Okamas Viljama sekotāji, kas vairāk koncentrējās franciskāņu ordenī. Renesanses laikmetā viszināmākais tomisma pārstāvis bija itāliešu dominikānis Toms de Vio (Kaetanuss). Kontrrenesanses laikā tika veikta zināma tomisma paradigmas atjaunināšana spāņu jezuīta Suareca mācībā, bet jaunu elpu mācība ieguva XIX gs. vidū (t.s. neotomisms), kad mācību tālāk attīstīja Štekls un Benkers Vācijā, de Vulfs un Mersjē Francijā, Ņūmens Lielbritānijā, Liberatore Itālijā. Pāvesta Leona XIII enciklikā “Aeterni patris” (1879.) neotomisms ir pasludināts par Romas katoļu baznīcas oficiālo filozofiju. Jaunākajos laikos vērojama tendence pielāgot Akvīnas Toma reliģiskā racionālisma sistēmu Kanta un Hēgeļa filosofijai (E. Huserls, M. Heidegers, N.Hartmans).

Literatūra par šo tēmu

  • Filozofijas vārdnīca. / red. Rozentāls M., Judins P. – Latvijas valsts izdevniecība, Rīga, 1964., 420. lpp.

  • Romanus Cessario. A Short History of Thomism. - The Catholic University of America Press: Washington, D.C. 2005
  • Leonard A. Kennedy. A catalogue of Thomists, 1270-1900. - Center for Thomistic Studies, Univ. of St. Thomas, Houston: Texas, 1987, ISBN 0-268-00763-2
  • Analytical Thomism : traditions in dialogue. / Craig Paterson (Ed.) - Aldershot: Ashgate, 2006, ISBN 978-0-7546-3438-6

  • Thomistenlexikon. / David Berger / Jörgen Vijgen (Hgg.) - Nova & Vetera: Bonn, 2006, ISBN 978-3-936741-37-7
  • David Berger. Thomismus: Große Leitmotive der thomistischen Synthese und ihre Aktualität für die Gegenwart. - Books on Demand: Köln, 2001, ISBN 3831116202

Resursi internetā par šo tēmu