Zemes sapulces likumu krājums

No ''Vēsture''
Pārlēkt uz: navigācija, meklēt

Zemes sapulces likumu krājums (Соборное уложение) - Maskavas caristes Zemes sapulces 1648.-1649. g. apstiprināto tiesību normu krājums. Ietvēra valsts tiesības, civiltiesību, krimināltiesību un procesuālo tiesību normas. Krājums paplašināja un juridiski nostiprināja muižniecības tiesības uz īpašumiem, paredzēja bargus kriminālsodus par valsts noziegumiem, noziegumiem pret Baznīcu, privātīpašumu. Bija spēkā no 1649. līdz 1835. gadam.

Literatūra par šo tēmu

  • Valsts un tiesību vēsture jēdzienos un terminos. / Sast. P.Valters. - Divergens: Rīga, 2001., 168. lpp.

  • Соборное уложение 1649 года. - Изд-во Моск. ун-та: Москва, 1961
  • Рогов В.А. История государства и права России IX-начала XX вв. - Москва, 1994
  • Древнерусские княжеские уставы XI-XV вв. - Москва, 1976

Resursi internetā par šo tēmu