Zinātniskais komunisms

No ''Vēsture''
Pārlēkt uz: navigācija, meklēt

Zinātniskais komunisms (kr. научный коммунизм) - ļeņinismā pieņemtais marksisma traktējums, mācība par komunismu, oficiālā PSRS ideoloģija. Saskaņā ar definīciju, zinātniskais komunisms ir viena no marksisma satāvdaļām, pie kurām piederot arī marksisma filosofija un ekonomikas mācība. Zinātniskā komunisma priekšmets esot komunistiskās sabiedriski ekonomiskās formācijas rašanās un attīstības likumi, kas realizējas proletariāta kā komunistisko attiecību nesēja cīņā. Komunisma vēsturiskās nepieciešamības vispārīgs pamatojums dots mācībā par ražošanas veidu likumsakarīgu nomaiņu, ko radot konflikts starp ražošanas spēkiem un ražošanas attiecībām - mācības pamatideja ir sabiedrības komunistiskās pārveidošanās vēsturiskās nepieciešamības pierādīšana. Tās konkretizācija un attīstība ir mācība par komunisma divām fāzēm: pirmo fāzi (sociālisms) un otro - augstāko fāzi (komunisms). Tas attiecās uz visām kultūrām un civilizācijām, jo nevarot nonākt pie komunisma, pirms tam neizejot cauri sociālisma fāzei. Pāreja no sociālisma uz komunismu esot likumsakarīgs process., kas tiek raksturots tikai vispārīgos vilcienos (jo konkrētāku raksturojumu varēšot dot tikai pašā komunisma celtniecības procesā)..

Literatūra par šo tēmu

  • Filozofijas vārdnīca. / red. Rozentāls M., Judins P. - Latvijas valsts izdevniecība: Rīga, 1964., 454. lpp.
  • Zinātniskais komunisms : māc. grām. augstskolu studentiem / tulk. no kr. val. - Zvaigzne: Rga, 1974. - 423 lpp.

  • A Dictionary of Scientific Communism - Progress Publishers, 1984. - 288 pages ASIN B000FIWNO8
  • Fedoseev Petr Nikolaevich. Scientific communism - Progress Publishers, 1986. - 422 pages

  • Der wissenschaftliche Kommunismus--Bestandteil des Marxismus-Leninismus. / Von e. Autorenkollektiv unter Leitg. v. Günther Grosser - Deutscher Verl. d. Wissenschaften: Berlin, 1972. 129 S.

Resursi internetā par šo tēmu