Zoroastrisms

No ''Vēsture''
Pārlēkt uz: navigācija, meklēt
Faravahar.png

Zoroastrisms jeb mazdaisms (senir. vahvī- daēnā- māzdayasna - "gudrības godāšana"; pers. بهدین, behdin - "labā ticība") - eiropiešu apzīmējums duālistiskai seno irāņu reliģijai, kas radusies VII gs. p.m.ē., un kuras izveidošanu, reformējot seno indoirāņu reliģiskos priekšstatus, piedēvē mītiskajam pravietim Zaratustram. Pastāvēja Senajā Persijā kā dominējošā reliģija līdz VII gs., kad Persijā iebruka arābi un nostiprinājās islāms (Kalifāta laikā uz zaroastrismu raudzījās kā uz aizbilstamo mācību, t.i. šī kulta piekopšana bija legāla, sekotāji apvienoti kopienās ar zināmu pašpārvaldi, kas ļāva šai reliģijai vietām saglabāties pat līdz mūsu dienām).

Pamatā ir mācība par pastāvīgo cīņu, kas pasaulē norisinās starp diviem pretējiem pamatprincipiem: labo, ko personificē gaišā dievība Ahuramazda, un ļauno, kuru personificē tumšā dievība Anhra-Mainja. Šīs cīņas rezultāts ir atkarīgs no cilvēka rīcības. Labais ņem virsroku pār ļauno, t.i., labais uzvarēs, ja cilvēki ievēros pamatprincipu ”domāt labas domas, runāt labus vārdus, darīt labus darbus”. Cilvēks dzīves laikā var izvēlēties darīt labu vai ļaunu, tad nu pēc nāves, atbilstoši izvēlētajam ceļam, viņš nokļūst vai nu "Atlīdzības pilī" debesīs vai "Ļauno domu namā" (ellē). Liela loma ir arī eshatoloģiskiem uzskatiem par pasaules galu, par atmaksu pēc nāves, pastaro tiesu, mirušo augšāmcelšanos, ka jaunava dzemdēs nākamo pestītāju kas, acīmredzot, visai stipri ietekmēja jūdaismu un kristietību. Svētie raksti ir Avesta, kas sastāv no "Jasnas" - kulta tekstiem, "Visperedas" - lūgšanām, "Jaštas" - slavas dziesmām un "Vendidādas" - priesteru rokasgrāmatas norādījumiem par to, kas jāievēro dēmonu darbības gadījumā, par nešķīstību un šķīstīšanos. Visai plaši pārstāvēti bija arī komentāri un cita literatūra, kas apraksta rituālu izpildi, pasaules radīšanu, debesis un elli utt. Kulta centrā ir uguns kā Ahuramazdas simbols - tempļu centrā ir uguns altāri, kur liesmai neļauj nodzist. Visai bagātīgi izstrādātas lūgšanas, tempļa dievkalpojumi, ģimenes un bēru rituāli. Tā kā visa matērija, kas mirusi, pieder ļaunajam, mirušo ķermeni nedrīkst apglabāt zemē, sadedzināt vai nogremdēt ūdenī, jo zeme, ūdens un uguns ir svētās stihijas, kuras aizliegts apgānīt. Lai no tā izvairītos, veidoja dakhmas jeb “klusuma torņus” (bez jumta), kuros ievieto mirušo ķermeņus, lai tos saplosītu suņi vai putni.

Mūsdienās zoroastrisms pastāv kā "parsisms" jeb uguns pielūgšana, kurā līdzās senākajām duālistiskajām idejām attīstījies priekšstats par vienīgo visuvareno Dievu.

Literatūra par šo tēmu

 • Zombarts Verners // Filozofijas vārdnīca. / red. Rozentāls M., Judins P. - Latvijas valsts izdevniecība: Rīga, 1964., 456. lpp.

 • Boyce, Mary. Textual sources for the study of Zoroastrianism - Manchester UP: Manchester, 1984. ISBN 0-226-06930-3
 • Boyce, Mary. Zoroastrians: Their Religious Beliefs and Practices - Routledge: London, 2007. ISBN 978-0-415-23903-5
 • Clark, Peter. Zoroastrianism. An Introduction to an Ancient Faith - Sussex Academic Press: Brighton, 1998. ISBN 1-898723-78-8
 • Foltz, Richard. Spirituality in the Land of the Noble: How Iran Shaped the World's Religions - Oneworld publications: Oxford, 2004. ISBN 1-85168-336-4

 • Burchard Brentjes. Das alte Persien. Die Iranische Welt vor Mohammed. - Schroll-Verlag: Wien, 1978, ISBN 3-7031-0461-9
 • Abdolreza Madjderey. Gatha. Die himmlischen Gesänge Zarathustras. - Sohrab-Verlag: Königsdorf, 2000, ISBN 3-925819-11-8
 • Abdolreza Madjderey. Was also sprach Sarathustra wahrlich. - Sohrab-Verlag: Königsdorf, 2001, ISBN 3-925819-14-2
 • Michael Stausberg. Die Religion Zarathushtras. Geschichte, Gegenwart, Rituale. - Kohlhammer: Stuttgart, 2002–2004
  • 1. Band 2002, ISBN 3-17-017118-6
  • 2. Band 2002, ISBN 3-17-017119-4
  • 3. Band 2004, ISBN 3-17-017120-8
 • Michael Stausberg. Zarathustra und seine Religion. - Beck: München, 2005, ISBN 3-406-50870-7
 • Josef Wiesehöfer. Das antike Persien. Von 550 v. Chr. bis 650 n. Chr. - Edition Albatros: Düsseldorf, 2005, ISBN 3-491-96151-3

 • Бойс М. Зороастрийцы : верования и обычаи / пер. с англ. и примеч. И.М.Стеблин-Каменского - 3-е изд.. - Центр "Петербургское Востоковедение": Санкт-Петербург, 1994. - 282 с.
 • Авеста в русских переводах (1861-1996) / Сост. И.В.Рака. - Нева : Издателство Русского Христианского гуманитарного института: Санкт-Петербург, 1997. - 478 с. ISBN 5-88812-039-1
 • Авеста : Избранные гимны ; Из Видевдата / Пер. И.Стеблин-Каменского - Дружба народов : КРАМДС-Товарищество Ахмед Ясави: Москва, 1993. - 208 с.
 • Зороастрийские тексты: Суждения Духа разума (Дадестан-и меног-и храд), Сотворение основы (Бундахишн) и другие тексты. (Памятники письмености Востока. CXIV)/ О.М.Чунакова - РАН, Восточная литература: Москва, 1997 - 352 с. ISBN 5-02-017898-5

Resursi internetā par šo tēmu