Zvērināto tiesa

No ''Vēsture''
Pārlēkt uz: navigācija, meklēt

Zvērināto tiesa (angl. jury trial, vāc. Geschworenen-gericht, kr. суд присяжных) - tiesa, kuras sastāvā ir viens vai vairāki profesionāli tiesneši un vairāki (visbiežāk 6, 12-24) zvērināti piesēdētāji (žūrija). Pirmās zvērināto tiesas radās Senajā Grieķijā, pastāvēja arī Senajā Romā, ģermāņu un slāvu zemēs. Anglijas karalistē viduslaikos bija t.s. lielā žūrija (grand jury), kas sastāvēja no 12-23 piesēdētājiem un pieņēma lēmumu par apsūdzētā saukšanu zvērināto tiesas priekšā, un t.s. mazā žūrija (petty jury), kas sastāvēja no 12 piesēdētājiem un ar vienbalsīgu verdiktu lēma par kādu faktu civillietā vai krimināllietā. Krievijas impērijā zvērināto tiesa pastāvēja laikā no 1864. lidz 1917. gadam. Vislielāko izplatību zvērināto tiesa ieguva Eiropā un Ziemeļamerikā jaunajos laikos.

Literatūra par šo tēmu

  • Valsts un tiesību vēsture jēdzienos un terminos. / Sast. Valters P. - Divergens: Rīga, 2001., 107.-108. lpp.
  • Menders Fr. Zvērināto un šefenu tiesas. - Tieslietu Ministrijas vēstnesis: Rīga, 1924. - 86 lpp.

Resursi internetā par šo tēmu