Goldingena

No ''Vēsture''
Pārlēkt uz: navigācija, meklēt
Goldingenas (Kuldīgas) plāns. 1844. gads.

Goldingena (vāc. Goldingen) - mūsdienu Kuldīgas nosaukums līdz 1919. gadam. Miests, vēlāk pilsēta Kurzemē. Kā apdzīvota vieta fiksēta jau IX gs. kā blakus lielākajam kuršu pilskalnam Ventas kreisajā krastā esoša liela tirgotāju un amatnieku apmetne. Amatnieku un tirgotāju apmetne pie Kuldīgas pils varētu būt izveidojusies jau diezgan agri, jo ordeņa pils apmetnei nodrošināja aizsardzību. Atrodoties ekonomiski izdevīgā vietā, tā izauga par pilsētu (1355. gada 28. aprīlī mestrs Gosvins no Herikes piešķīra pilsētai Rīgas pilsētas tiesības, kā arī patrimoniālo apgabalu), kas kļuva par Hanzas savienības locekli un 1596.-1616. gadā bija Kurzemes un Zemgales hercogistes galvaspilsēta. Uzplaukumu piedzīvoja XVII gs. otrajā pusē, kad kuģi no Goldingenas ostas pa Ventu devās braucienos uz Rietumeiropu. Goldingenai bija tieši tirdzniecības sakari ar Holandi, Franciju un Spāniju. Te strauji attīstījās amatniecība un tika ierīkota ne vien neliela kuģubūvētava, bet arī pirmās papīra dzirnavas Kurzemē. Polijas-Zviedrijas (1653.-1667.) un Ziemeļu (1700.-1721.) karu laikā nodarītie postījumi iezīmēja pilsētas izaugsmes pārtraukumu līdz pat XX gs. 20.-30. gadiem.

Literatūra par šo tēmu

  • Antoniška, D. Kuldīga kā Kurzemes hercogistes galvaspilsēta, 1596–1616. Latvijas Vēstures Institūta Žurnāls, Nr.4, 1993, 147.–154. lpp.
  • Kuldīgas arhitektūras pagātne un tagadne. // Literatūra un Māksla, Nr. 14, 1982, 2. apr., 16. lpp.
  • Kapenieks, P. Kuldīgas pilsētas rekonstrukcija. // Padomju Kuldīga, Nr.85, 1948, 19. jūl., 1. lpp.
  • Zalsters, A. Kuģu būve senajā Kuldīgā. // Padomju Dzimtene, Nr.147, 1981, 12. dec., 3. lpp.
  • Zalsters, A. Kuldīga – hercogistes galvaspilsēta. // Padomju Dzimtene, Nr.15, 1983, 5. febr., 4. lpp.
  • Zalsters, A. Senās Kuldīgas papīrdzirnavas: dažas jaunas ziņas Valsts Vēstures arhīvā. // Padomju Dzimtene, 1983, 2. jūl.
  • Zalsters, A. Trīs senās Kuldīgas. // Padomju Dzimtene, Nr.147, 1981, 12. dec., 3. lpp. Pārpubl. no LVVA, 795. fonds, 1. apr., 2825. lieta.
  • Zilgalvis, J. Viduslaiku arhitektūras formu izpausmes Kuldīgas 19. gs. otrās puses apbūvē. // Pilsēta. Laikmets. Vide: rakstu krāj. Rīga: Neptuns, 2007, 125.–136. lpp.

  • Albert Bauer. Die Wartgutsteuerliste der Komturei Goldingen. // Mitteilungen aus der livländischen Geschichte. XXV, Heft 1, Riga, 1933
  • Hennig E. Geschihte der Stadt Goldingen in Kurland - Mitau, 1809

Resursi internetā par šo tēmu