Krievu tiesa

No ''Vēsture''
Pārlēkt uz: navigācija, meklēt

Krievu likumi, Krievu tiesa (kr. Русская правда) - IX-XI gs. Kijevas lielkņazistes paražu tiesību kodifikācija (Суд Ярослава Владимеричь, Правда Руськая), par paraugu ņemot bizantiešu Virziena grāmatas.

Oriģināls nav saglabājies, ir zināmi vairāk nekā 100 noraksta varianti, no kuriem visizplatītākās ir 3 redakcijas: Īsā (Краткая), Paplašinātā (Пространная) un Saīsinātā (Сокращенная). Īsā redakcija sastāv no Jaroslava likumiem (XI gs. 30. gadi) un jaroslaviču likumiem (1052.-1072. gadi). Paplašinātajā redakcijā esošajam tekstam pievienots Vladimira Monomaha nolikums (pēc 1113.) u.c. akti. Saīsinātā redakcija ir Paplašinātās redakcijas pārstrādājums, pielāgojot to XV gs. reālijām un prasībām. Kaut oficiāla likuma spēku neieguva, Paplašinātā redakcija tika lietota tiesu praksē līdz 1479. gadam un lielu nozīmi saglabāja līdz 1649. gadam.

Literatūra par šo tēmu

 • Valsts un tiesību vēsture jēdzienos un terminos. / Sast. P.Valters. - Divergens: Rīga, 2001., 167. lpp.

 • Тихомиров М.Н. Исследование о Русской Правде. Происхождение текстов. - Москва-Ленинград, 1941
 • Тихомиров М.Н. Пособие для изучения Русской Правды. - Москва, 1953. С. 87-112
 • Калачев Н. Предварительные юридические сведения для полного объяснения русской Правды. - М., 1846
 • Правда русская. Т. 1-3. - Москва-Ленинград, 1940-1963
 • Тихомиров М.Н. Исследование о Русской Правде. Происхождение текстов. - Москва-Ленинград, 1941
 • Юшков С.В. Русская правда. - Москва, 1950;
 • Ермолаев И.П., Кашафутдинов Р.Г. Свод законов Киевской Руси. - Казань, 1985
 • Свердлов М.Б. От Закона Русского к Русской Правде. - Москва, 1988
 • Свердлов М.Б. Русская правда. - СПб.: Образование, 1992
 • Рогов В.А. История государства и права России IX-начала XX вв. - Москва, 1994
 • Древнерусские княжеские уставы XI-XV вв. - Москва, 1976

Resursi internetā par šo tēmu