Al Kindi

No ''Vēsture''
Versija 2009. gada 2. marts, plkst. 20.12, kādu to atstāja Buks Artis (Diskusija | devums) (Resursi internetā par šo tēmu)
(izmaiņas) ← Senāka versija | skatīt pašreizējo versiju (izmaiņas) | Jaunāka versija → (izmaiņas)
Pārlēkt uz: navigācija, meklēt

Abu Jusufs Jakubs ibn Isaks al Kindi (أبو يوسف يعقوب ابن اسحاق ابن الصّبّاح ابن عمران ابن اسماعيل الكندي - Abū-Yūsuf Ya‘qūb ibn Isḥāq ibn as-Ṣabbāḥ ibn ‘Omrān ibn Isma‘īl al-Kindī; ap 800–ap 879) - arābu filosofs, aristoteliskā virziena izveidotājs islama filosofijā, astrologs, matemātiķis. Dzimis Basrā ap 800. gadu aristokrātu dzimtā (viņa senči bija Kindi pilsētas valdnieki Jemenā, tēvs – Kufas emīrs). Studējis, pēc tam pasniedzis Bagdādes Gudrības namā. Izcils sava laika enciklopēdists, un praktiski nav zinātņu jomas, kuru viņš nebūtu aplūkojis savos darbos (pēc viduslaiku avotu ziņām, viņš sarakstījis 238 traktātus, no kuriem lielākā daļa gājuši zudībā). Al Kindi uzskati un domāšanas virzieni bija cieši saistīti ar mutazilītu skolu, kuras aizbildņi bija kalifs Al Mamuns (813–833) un viņa brālis Al Mutasims (833–842), un līdz ar visu skolu arī Al Kindi cieta represiju vilnī, ko uzsāka kalifs Al Mutavakils, kurš, cenšoties atjaunot sunnītu sašķobījušos ietekmi, sāka vajāt mutazilītus u.c. domātājus, kas bija atļāvušies meklēt reliģiskajām dogmām racionālu skaidrojumu. Viņa interešu lokā bija gan metafizika, gan loģika, ētika, matemātika, astronomija, medicīna, meteoroloģija, optika un mūzikas teorija. Popularizējis antīko filozofu darbus (virkne pētnieku uzskata, ka viņš pratis sengrieķu valodu un pats no tās tulkojis), rediģējis Aristoteļa "Metafiziku", Ptolemaja "Ģeogrāfiju" un Eiklīda darbu tulkojumus. Bez tam izdevis Aristoteļa "Poētikas" un Porfirija "Ievada Aristoteļa Kategorijās" saīsinātos tulkojumus, sarakstījis komentārus Aristoteļa "Kategorijām", Ptolemaja "Almagestai" un Eiklīda "Elementiem". Viņa darbi latīņu tulkojumā bija visai populāri Rietumeiropas zinātnieku aprindās (tos studējis Bēkons u.c., tulkojis Herberts, vēlākais pāvests Silvestrs I). Lielāko daļu viņa darbu uzskatīja par gājušiem zudībā, līdz XX gs. 30. gadu beigās Stambulā vācu orientālistam H. Riteram palaimējās atrast manuskriptu, kurā bija 29 Al Kindi traktātu noraksts. Filosofu vidū atzītākie viņa darbi ir "Traktāts par Aristoteļa grāmatu daudzumu", "Par saprātu", "Par pirmo filosofiju", "Par lietu noteikšanu un aprakstīšanu", "Pārdomas par dvēseli", "Traktāts par tuvāko aktīvo rašanās un iznīcības iemeslu", "Grāmata par piecām būtībām". Nāves brīdis nav precīzi zināms, acīmredzot miris laikā no 860. līdz 879. gadam.

Literatūra

  • Filozofijas vārdnīca. / red. Rozentāls M., Judins P. - Latvijas valsts izdevniecība, Rīga, 1964., 13. lpp.

  • Peter Adamson. Al-Kindi. / The Cambridge Companion to Arabic Philosophy. / Peter Adamson & Richard C. Taylor (eds). - Cambridge University Press, Cambridge, 2005
  • Peter Adamson. Al-Kindi. - Oxford University Press, Oxford, 2006
  • Felix Klein-Frank. Al-Kindi. / Oliver Leaman & Hossein Nasr. History of Islamic Philosophy. - Routledge, London, 2001
  • Henry Corbin. History of Islamic Philosophy. - Keagan Paul International, London, 1993

  • Ulrich Rudolph. Islamische Philosophie. Von den Anfängen bis zur Gegenwart. - C.H. Beck., München, 2004, S. 15–21. ISBN 3-406-50852-9
  • DeBoer T.J. Geschichte der Philosophie im Islam. - Fr. Frommanns, Stuttgart, 1901, S. 90–97.

Resursi internetā par šo tēmu