Atšķirības starp "Vietvārdi Latvijā" versijām

No ''Vēsture''
Pārlēkt uz: navigācija, meklēt
m (P)
m (W)
9 307. rindiņa: 9 307. rindiņa:
 
Wjarum, Wjaramy, Wjarimy, Wjaromy Verumi
 
Wjarum, Wjaramy, Wjarimy, Wjaromy Verumi
 
Woballen Vabali
 
Woballen Vabali
Wobollenhof Vabole
+
Wobollenhof Vabole
 +
Woghen = Ogres upe;
 
Wögen Vagas 2
 
Wögen Vagas 2
 
Wohlershof Šalka
 
Wohlershof Šalka
Wohlershof Volera muiža Rīgas apr.
+
Wohlershof = Voleru muiža (Rīgas apr.);
Wohlershof Voleri
+
Wohlfahrt = Ēvele (Vecjerceni);
Wohlershof Voleru privātmuižas
+
Wohlfahrt = Valfārtes muiža (Jelgavas apr.);
Wohlfahrt Ēvele, Vecjerceni
+
Wohlfahrt;Alt- = Ēveles privātmuiža;
Wohlfahrt Ēvele, Vecjerceni
+
Wohlfahrtslinde = Jaunjērcēnu muiža (Valkas apr.);
Wohlfahrt Eviele
 
Wohlfahrt Valfārtes muiža Jelgavas apr.
 
Wohlfahrt Volfarti
 
Wohlfahrt Pastorat Ēveles mācītājmuiža
 
Wohlfahrt;Alt- Ēveles privātmuiža
 
Wohlfahrtslinde Jaunjērcēnu privātmuiža
 
Wohlfahrtslinde Jaunjērcēnu muiža Valkas apr.
 
Wohlfahrtslinde, (+-Metzkaln) Jaunjerceni
 
 
Woit, Woity Voiti
 
Woit, Woity Voiti
 
Woitisch Vociši
 
Woitisch Vociši

Versija, kas saglabāta 2020. gada 14. jūnijs, plkst. 16.41

Latvijas teritorijā sastopamo vietvārdu vēsturiskie nosaukumi


(Historisches Ortsnamen in Lettland / Исторические названия населенных пунктов Латвии)

1925. gadā visi vietvārdi tika latviskoti.

A

Aahof = Jaunmuiža (pie Mežotnes, Bauskas apr.); Aahof = Lejasmuiža (kroņa muiža Valkas apr.); Aahof = Ānes muiža (Jelgavas apr.); Aahof = Ādažu muiža (Rīgas apr.); Aahof = Saulaine; Aahof = MaišeĮi; Aahof = Auguliena; Aahof = Tetelmindes muiža; Aahof–Gut = Jaunamuiža; Aahof = Lejasciems (Valkas apr.); Aahof (Leiske, Pirtsmuischa) = Lejasciems; Aaken = Aķenes pusmuiža (Vecpiebalga, Cēsu apr.); Abaushof zu Schleck = Abavas muiža (pie Zlēkām, Ventspils apr.); Abaushof = Abavas kroņa muiža (Kuldīgas apr.); Abaushof = Abavas kroņa muiža (Tukuma apr.); Abaushof = Abavas muiža (Tukuma apr.); Abaushof zu Lesten = Abavas pusmuiža (pie Lestenes, Tukuma apr.); Abaushof = Ķūķu muiža (Tukuma apr.); Abaushof bei Irmlau = Abavas muiža pie Irlavas; Abbelborn = Anaši; Abbul = Abuls; Abelhof = Ābeļu muiža (Jēkabpils apr.); Abelhof Kronsgut = Ābeļu kroņa muiža; Abelkrog = Ābeļkrogs; Abgulden, Emilienhof = Apgulde; Alt-Abgulden = Vecapguldes muiža; Groß-Abgulden = Lielapguldes muiža; Abgunst = Skrīvermuiža; Abgunst = Birznieki (Kuldīga); Abgunst Grüfeldt = Abgunstes muiža (Jelgavas apr.); Abragsem = Abragciems; Abritzk, Abritzky = Abricki; Abruppen = Abrupe; Absche Kirchengesinde = Abšes mācītājmuiža; Abse = Abzas upīte; Abselden = Apsalas; Absenau = Ozolu muiža (Rīgas apr.); Absenau = Varži; Abserden = Abserdi, Absera; Ackmen = Akmene (Cīravas pag.); Adamowa = Adamovas muiža (Rēzeknes apr.); Adamshof = Pulakas muiža (Rīgas apr.); Adamshof = Ilbrates muiža; Adamshof = Elmju muiža; Adamshof = Ādamu muiža (Jelgavas apr.); Adamshof, Adamowo = Adamova; Adelingshof = Šņitki; Adeneck = Vecurgas; Adger = Ādģēri (Jaundundaga); Adiamünde = Skultes muiža (Rīgas apr.); Alt-Adlehn = Vecadulienas muiža; Neu-Adlehn = Jaunaduliena; Adlen, Adlehn = Aduliena; Adlig-Misshof = Dzimtmisa; Adrepno, Wadruppen, Andrupin = Adrupene; Adsel = Gaujienas muiža (Valkas apr.); Adsel Pastorat = Gaujienas mācītājmuiža; Adsel Schloß = Gaujienas pilsmuiža; Adsel-Luttershof = Luturu muiža (Valkas apr.); Adsel-Neuhof = Jaunmuiža; Adsel-Neuhof = Jaunmuiža (Gaujiena); Adsel-Post = Līzespasts; Adsel-Schwarzhof, Adsel und Treppenhof = Zvārtavas muiža (Valkas apr.); Adsen = Adzu kroņa muiža; Adsen = Adze; Adsern = Ārzes (Kuldīgas apr.); Adsirn, Adssirn = Aizdzires muiža (Kandavas pag.); Adsirn = Adžuri; Adumiczi = Liepnas muiža (Abrenes apr.) Ägypten = Ēģipte (Vilkumiests) Aglohn = Aglona; Agnesenhof = Auziņi; Agneshof , Janjolowo = Janeleva; Ahken = Āķu muiža (Jelgavas apr.) Ahkenhof = Āķumuiža; Ahlenhof = Reķi; Ahlenhof = Katvari; Ahnenthal = Lināju muiža (Madonas apr.,) Ahrenshof = Ārņi (Gulbenes apr.) Ahrgal = Ārgaļi; Ahrnenhof, Wassilissa = Nagliena; Ahronen = Arone (Daugavpils apr.); Ahsche, Aasche = Āži; Ahsen = Āzes muiža (Ventspils apr.); Ahsen = Āzes; Ahsen = Āži (Dundagas apr.); Ahsuppen = Aizupes muiža (Tukuma apr. ); Aijasch = Aijažu muiža (Rīgas apr.); Aischpuhren = Aišpuri; Aisdumble = Aizdumbles muiža (Jēkabpils apr.); Aisdummel, Aisdumble = Aizdumbļi; Aisesern = Aizezere; Aiskalnysch = Aizkalnieši; Aiskuje = Aizkujas muiža (Madonas apr.); Aispohr, Aispern = Aizpori; Aispurn = Aizpures muiža (Tukuma apr.); Aispurn = Aizpures muiža (Aizputes apr.); Aisswicken = Aizviķu muiža (Liepājas apr.); Aistern = Aizteres muiža (Liepājas apr.); Aiswicken = Aizviķu muiža; Aiwekst, Awex = Aviekste ; Ayasch = Ajaži; Akaziushof = Akaciju muiža; Akmendsiren = Akmendzires muiža (Kuldīgas apr.); Aknist = Aknīste; Alakst = Alakstes muiža (Ventspils apr.); Alauen = Ālavas muiža (Jelgavas apr.); Aleksandrowo = Aleksandrovas muiža (Daugavpils apr.); Alexanderhalt = Dzegužkalns; Alexanderhof = Kārķu muiža (Valkas apr.); Alexanderhof = Aleksandra muiža (Ilūkstes apr.); Alexandershof = Ozolmuiža; Alexandershof = Kruikalnu muiža; Alexandershof = Jaunsāni; Alexandershof = Aleksandra pomuiža; Alexandershof = Šķibes kroņa muiža (Jelgavas apr.); Alexandershof = Zanderi; Alexandershof, Alexandrowo = Aleksandrova; Alexandershöhe = Aleksandra augstumi; Alexandersuhe = Aleksandrijas pomuiža; Alexna, Lixna, Lisna, Lisno = Līksnas muiža; Alfonsowo = Jezupinavas muiža (Daugavpils apr.); Algringen = Alrange; Alienhof = Alīnes muiža (Tukuma apr.); Alisilleneek = Vecsilnieki; Allasch = Allažu muiža (Rīgas apr.); Allaschen = Allažu muiža (Kuldīgas apr.) Allaschen = Allaža (Kuldīga, Mālpils); Allendorf = Alojas muiža; Allendorf Alojas muiža (Valmieras apr.); Allysberg = Andreni; Allmahlen = Almāles muiža; Allodsen = Alodzeni; Aliswanges, Allschwangen = Alsunga; Allschwangen = Alsungas muiža; Allunen = Alunani; Almahlen = Salmaji; Almahlen = Almi; Almahlen = Almales muiža (Aizputes apr.); Aloksten = Alakstesciems; Alscheem = Alciema muiža; Alschhof = Alšu muiža (Liepājas apr.); Alschhof = Alši; Alsching = Elši; Alschwangen = Alsungas muiža (Aizputes apr.); Alschwangen = Alsunga; Alsken, Elsken, Elschen = Elskene; Alsup = Alsupes pusmuiža (Madonas apr., Gulbenes nov.); Alsup = Tujani; Alswick, Alswig = Alsviķi; Alswig = Alsviķu muiža (Valkas apr.); Alt-Ottenhof = Vecate; Alt–Selenapuschtsch = Vecā zaļā pušča, Vecā Zeļonovka; Alt Abgulden = Vecapgulde; Alt Absiht = Vecapsites; Alt Adlen = Vecaduliena; Alt Annenhof = Kudas; Alt Annenhof = Vecannas muiža; Alt Autz = Vecauce; Alt Bergfried = Vecsvirlaukas; Alt Bewershof = Vecbebre; Alt Bilskenhof = Vecbilska; Alt Birsack = Vecbirzaki; Alt Bohrmann = Vecbormaņi; Alt Dreimann, Wez-Dreimann = Vecdreimaņi; Alt Drogen Viecdroga; Alt Drostenhof = Vecdrusti; Alt Dserwen = Vecdzērve; Alt Dsirren = Vecdziras; Alt Duschen = Vecdukši; Alt Essern = Vecezeri; Alt Goldingen = Veckuldiga; Alt Grünwald, (Katharinenhof) = Vecgrinvalde; Alt Jürgenshof = Vecjurkini; Alt Kalley = Veckaleji; Alt Kalnemoise, Kalnehof, Kalnamois = Kalniena; Alt Kalzenau = Veckalsnava; Alt Karkell = Veckarki; Alt Keweln = Veckevele; Alt Kolossen = Veckolosi; Alt Kriegshof, Krekgs = Veckriki; Alt Kroppenhof = Veckrape; Alt Laschen = Veclaža; Alt Likoppen = Veclikupēni; Alt Mangen = Vecmangas; Alt Meitzen = Vecmeiceni; Alt Melsall = Vecmelsala; Alt Mocken = Vecmokas; Alt Okten (Peweken) = Vecoktes muiža; Alt Pakauschen = Vecpakauši; Alt Peltzen = Vecpelči; Alt Peterberg = Vecpeterkalns; Alt Plangen = Vecplangi; Alt Rahden = Vecsaule; Alt Rehsen, Aisgal = Vecrezas; Alt Sackenhof = Vecvāle; Alt Saikau, Alt Saikow = Vecsaikava; Alt Salis = Vecsalaca; Alt Sallensee = Vecsaliene; Alt Satticken = Vecsatiķi; Alt Schwarden = Veczvārde; Alt Sehren = Vecsērene; Alt Sexaten = Vecsieksāte; Alt Simonishof = Vecsimāni; Alt Skannul = Vecskanuļi; Alt Skutken = Lejas kuķēni; Alt Tauerbach, Alt Tauruppen = Vectaurupe; Alt Turlau = Vecturlava; Alt Wariben = Vecvarieba; Alt Widding = Vecvidiņi; Alt Wormen = Vecvārme; Alt Wormsaten = Nīkrāce; Alt Wrangelshof = Brenguļi; Alt Zezern = Vecciecere; Alt Zirzen = Veccirceņi; Alt Abgulden = Vecapguldes muiža (Jelgavas apr.); Alt Adlehn = Vecadulienas muiža (Madonas apr., Gulbenes nov.); Alt Annenhof = Vecannas muiža (Valkas apr.); Alt Autz = Vecauce (Jelgavas apr.); Alt Bahten = Vecbāta (Liepājas apr.); Alt Bergfried = Vecsvirlauka (Jelgavas apr.); Alt Bewershof = Vecbebru muiža (Rīgas apr.); Alt Bilskenhof = Vecbilskas muiža (Valkas apr.); Alt Born = Vecborne (Ilūkstes apr.); Alt Drogen = Vecdroga (Aizputes apr.); Alt Drostenhof = Vecdrustu muiža (Cēsu apr.); Alt Dsehrwen = Vecdzērve (Jēkabpils apr.); Alt Duckern (Neu-Duckern) = Dukuri; Alt Goldingen = Veckuldīga (Kuldīgas apr.); Alt Grünwald = Vecgrīnvalde (Ilūkstes apr.); Alt Kaipen = Vecķeipene (Rīgas apr.); Alt Kalzenau = Veckalsnava (Madonas apr.); Alt Karkel = Vēckārķi (Valkas apr.); Alt Laitzen = Veclaicene (Valkas apr.); Alt Laschen = Veclaža (Aizputes apr.); Alt Lasdohn = Veclazdona (Madonas apr.); Alt Likoppen = Līkupēni, Veclīkupēni (Rubas pag., Saldus nov.); Alt Memelshof, Memelhof = Vecmēmeles muiža (Jēkabpils apr.); Alt Mocken = Vecmokas (Tukuma apr.); Alt Murjan = Vecmurjāņi (Rīgas apr.); Alt Ogershof = Vecogres muiža; Alt Ottenhof = Vecātes muiža (Valmieras apr.); Alt Pebalg, Pebalg Orishof = Vecpiebalgas muiža (Cēsu apr.); Alt Peltzen = Vecpelce (Aizputes apr.); Alt Platon = Vecplatone (Jelgavas apr.); Alt Rahden = Vecsaule (Bauskas apr.); Alt Sackenhof = Vecvāles muiža (Valkas apr.); Alt Sackenhof = Vecvāles muiža; Alt Sahten = Vecsāti (Tukuma apr.); Alt Salis = Vecsalaca (Valmieras apr.); Alt Sallensee = Vecsaliena (Ilūkstes apr.); Alt Saticken = Vecsatiķi (Kuldīgas apr.); Alt Sauken = Vecsaukas muiža (Jēkabpils apr.); Alt Schwanenburg = Vecgulbenes muiža (Madonas apr., Gulbenes nov.); Alt Schwarden = Veczvārde (Kuldīgas apr.); Alt Sehren = Vecsērene (Jēkabpils apr.); Alt Selburg = Vecsēlpils (Jēkabpils apr.); Alt Sickeln = Vecsikele; Alt Wohlfahrt = Ēvele (Valkas apr.); Alt Wormen = Vecvārme (Kuldīgas apr.); Alt Wrangelshof = Vecbrenguļi (Valmieras apr.); Alt Zeezern = Vecciecere (Kuldīgas apr.); Altappussen = Bāliņi; Altappussen = Vecapūze; Altbahten = Vecbāta; Altbewershof = Lubānieši; Altborn = Vecborna; Altdorff = Briņķi (Aizputes apr.); Altdreimannshof = Vecdreimaņi; Altdünaburg, Josefowo = Naujene; Altenburg = Lāņi; Altenburg = Ceriņi; Altenburg = Silva; Altenburg = Vecpils (Liepājas apr.); Altenhof, Wetzmuisch = Vecstružāni; Altenkrug = Vecaiskrogs; Altenwog = Meņģele (Rīgas apr.); Altglashütte = Vecglažšķūnis; Althacken = Olnieki; Althof = Turki; Althof = Vecmuiža (Bauskas apr.); Althof = Vecmuiža (Cēsu apr.); Althof = Vecmuiža (Jēkabpils apr.); Althof = Vecmuiža (Kuldīgas apr.); Althof = Vecmuiža (Kuldīgas apr.); Althof = Vecmuiža (Talsu apr.); Althof = Vecmuiža (Ventspils apr.); Althof = Vilki; Alting = Altiņi; Alt-kaipen = Vecķeipene; Alt-kaschok = Veckažoki; Alt-kommershof = Daksti; Alt-krug, Altenkrug = Veckrogs; Alt-laitzen = Veclaicene; Alt-lassen = Veclašu muiža; Alt-mellusch = Vecmelluži; Alt-mischel = Vecmislas; Alt-mühlgraben = Vecmilgravis; Altona = Miltiņi; Altona = Antlavas (Tukuma apr.); Altona = Altenu pusmuiža; Alton = Altene (Jēkabpils apr.); Altona bei Nerft = Kalnamuiža (Jekabpils apr.); Altona-Windsheim = Brunavu muiža (Jēkabpils apr.); Altopol = Altopole; Altowit = Altovīte (Liepājas apr.); Altruschino = Vecružina; Altschwanenburg, Lutzemuische = Vecgulbene; Altschwedischbrück am Peddetz = Zviedri; Altsswenten = Vecsvente; Altstrop = Stropi; Altwelke = Sīpoliņi; Altwetsche, Wezwetsche = Vecveči; Aludsen = Alodzēni; Alulen = Alulēni; Amalienhof = Lusas muiža (Madonas apr.); Amalienhof = Amālijas muiža (Ventspils apr.); Amalienhof = Amālijas muiža (Cēsu apr.); Amalienhof = Malmuiža (Vaidava); Amarneek = Amarnieku muiža (Tukuma apr.); Ambel = Ambeļu muiža (Daugavpils apr.); Ambeln = Ambeļi; Amboten = Embūtes muiža (Liepājas apr.); Amboten = Embūte; Amboten, -Balklawen, -Berghof, -Rese, = Embūte; Ambracken = Ambrati; Ambrackenhof = Ambrakas muiža (Talsu apr.); Amjujas = Amjūdži; Ammeln = Āmuļi; Ammeln = Ameļi; Ammeln = Amele; Ammenburg = Amberģe; Ammul = Amule; Amsche = Amšu muiža; Amt Doblen = Dobeles muiža; Amt Goldingen = Kalnmuiža, Kalna muiža (Kuldīga); Amt Goldingen Tigwen = Kalnamuižas Tigves muiža; Amt Bauske = Bauskas pilsmuiža; Amt Doblen = Dobeles muiža (Jelgavas apr.); Amt Durben = Durbes (Raibā) muiža (Liepājas apr.); Amt Grobin = Grobiņas muiža (Liepājas apr.); Amt Pilten = Piltenes muiža (Ventspils apr.); Amt Schlock = Slokas muiža; Amt Talsen = Talsu muiža; Amullen = Dižmeži; Amur = Āmuri; Amwegen = Sildazinarvas; Anatolenhof = Anuteles muiža (Jelgavas apr.); Anatolenhof = Anutele; Anbergen = Kalngale; Anderkaln = Andrakalni; Andrekaln = Andrukalna muiža (Cēsu apr.); Andin, Andeney = Andiņi; Andrepno = Andrupenes muiža (Rēzeknes apr.); Andrepno = Andrupene; Andry = Andri; Andruppe = Andrupji; Andschen = Andžani; Andseln = Andzeļi; Andsen = Andžāni; Andullen = Andulāni; Andumen = Andumu muiža (Talsu apr.); Andummen = Andumi; Andummen Kronsunterforstei = Andumu kroņa apakšmežniecība; Anennhain = Annasbirze; Ange = Aņņi; Angelen = Mežrugāji; Anger = Rinda; Angermünde = Rinda; Angern = Engure, Engures muiža (Tukuma apr.); Ankup = Ankupji; Annahütte, Annahitte = Stikli (Ventspils apr.); Annekaln, Annenberg = Annaskalni (Brocēnu nov.); Annen = Anniņi (Daugavpils nov.); Annenhof = Annas muiža (Zaubes pag.); Annenbach = Namkalns; Annenberg = Emburgas muiža (Ozolnieku nov., Dobeles apr.); Annenberg = Annaskalni (Brocēnu nov.); Annenberg = Annas muiža (Kuldīgas apr.); Annenburg = Emburgas muiža (Jelgavas apr.); Annenburg = Emburga (Jelgavas apr.); Annenburg = Amberģes muiža (Liepājas apr.); Annenburg = Amberģis (Ezeres pag., Saldus nov.); Annenburg = Brante, Zālīte (Iecavas nov.); Annenfeld = Budes; Annenhof = Annmuiža (Ilūkstes apr.); Annenhof = Anniņmuiža (Pārdaugava, Rīga); Annenhof = Annasbirze (Balvu nov.); Annenhof = Annas muiža (Rīgas apr.); Annenhof = Annas muiža (Valmieras apr.); Annenhof = Annas muiža (Tukuma apr.); Annenhof = Annas muiža (Talsu apr.); Annenhof = Annas muiža (Liepājas apr.); Annenhof = Annas muiža (Jelgavas apr.); Annenhof = Annas muiža (Ilūkstes apr.); Annenhof = Annas muiža (Cēsu apr.); Annenhof = Annas muiža (Aizputes apr.); Annenhof = Angavas muiža (Rēzeknes apr.); Annenhof = Zaļūkšni (Rēzeknes nov.); Annenhof = Annenieki; Annenhof = Anna (Valkas apr.); Annenhof-Rauden = Annas-Raužu muiža; Alt-Annenhof = Vecannas muiža; Neu-Annenhof = Jaunannas muiža; Annenthal = Lināji (Gulbenes nov.); Anneshof = Annes; Annopol = Annapoles muiža (Ludzas apr.); Annul = Anuļi; Anrepshof = Ogresziedi; Anrepshof = Vārmas muiža (Rīgas apr.); Ansbach = Anspaki; Anschinau, Anschinowo = Anženava; Anschkin = Anšķini; Ansen = Anziņi (Tukuma apr.); Anskin = Ančkini; Anspock = Anspoki; Anspur = Anspuri, Anspuru purvs; Anstrup = Anstrupes muiža (Ventspils apr.); Anstruppen = Anstrupe; Anting = Gaitnieki; Anting = Antiņciems; Antonischek, Antonischky = Antonišķi; Antoniszki = Antonišķu muiža (Rēzeknes apr.); Antonopol = Malta; Antonshof = Antoni; Antrophof = Antropovas muiža; Antul, Kupfershof = Antuļi; Antzen = Ančkini; Anzen = Ances muiža (Pope, Ventspils apr.); Anzenhof = Ancēnu muiža; Anzenischek = Ancēnu muiža; Anzenischek = Ancenišķu pusmuiža; Anzenischek, Anzen = Ancenes; Anziht = Ancītes pusmuiža (Madonas apr.); Anziht, Anzicht bei Laudohn = Jaunanciši pie Ļaudonas; Anzpaki = Anspaku muiža (Daugavpils apr.); Apallen = Apaļi; Apallen = Apales; Apfelbach = Abulas; Apogge = Cepurītes; Apollen = Apoli; Apparneek = Aparnieki; Appeltheen = Lielstape; Appeltheen = Apoli; Appelthen = Apeltienes muiža (Madonas apr., Cesvaines nov.); Appes = Ape; Apprikken = Apriķu muiža (Aizputes apr.); Appusen = Apūzes muiža (Kuldīgas apr.); Neu Appusen = Jaunapūzes muiža; Apriken = Apriķi; Apsau = Lielapsaujas; Apsch, Apsche, Apschen = Āpši; Apschallen = Āpšalas; Apschekalln = Apšukalni, Apškalni; Apschelegen = Apšulejas; Apschen, Apsitzeem = Apšuciems (Riga); Apscheneek = Apšenieki; Apschezeem, Honlein = Apšuciems; Apschuppen = Apšupes muiža (Jelgavas apr.); Apsen = Apšu pomuiža; Araldenburg = Sunīši; Arbiden, Arbidan = Arbidāni; Ardau, Ardowo = Ārdava; Ards = Ārces muiža (Bauskas apr.); Ardsen = Ārce; Arensberg = Klāmaņi; Arensberg, Rebnershof, Renershof = Riebiņu muiža; Arinen = Āriņi; Arischhof = Ārīšu muiža (Tukuma apr.); Arishof, Arischhof = Vecāres; Arklineek = Arklinieki; Armannshof = Ormaņi; Armuschky, Jarmuschky, Armuschek = Armuški; Arnitzen = Arnicēni; Arohnen = Ārones, Āronu muiža (Ilūkstes apr.); Arrajen, Orrajen = Arāji; Arras, Araksti, Herkelshoff = Arakstes muiža (Valmieras apr.); Arrasch, Schloβ Arrasch, Alt-Wenden = Āraišu muiža (Cēsu apr.); Arrinen = Arīnas; Arroden = Arodi; Artemiowo = Artemava; Arxdüne = Druja; Aschekaln = Āžkalni; Ascherahden = Aizkraukles muiža (Rīgas apr.); Ascherahden Schloß = Aizkraukles pilsmuiža; Aschesill = Ašusils; Asninska = Asniņas; Aspurgen = Aizpuri; Asserin, Assern = Asari; Assern = Asares muiža (Ilūkstes apr. ); Assiten = Asite; Astaszewa = Astašovas muiža (Daugavpils apr. ) Asuppen = Aizupes muiža; Asztaschau, Astaschewo = Astaševa; Ataschan, Atoschan, Ataschen = Atašiene; Ataszany = Atašienes muiža (Rēzeknes apr.); Atgahsen = Atgāzene; Atlitzen = Lēču muiža (Ventspils apr.); Atradsen = Atradzes muiža (Rīgas apr.); Attradsen = Atradzes muiža; Atwalken = Atvalkas; Atwarren = Atvari; Aucke = Aukas; Audrau, Audrau-Friedrichshof = Audruvas muiža (Jelgavas apr.); Audrin bei Lemburg = Audriņi; Audrup = Audrupji; Auer = Auri; Auermünde = Auru muiža (Jelgavas apr.); Augulau, Augulewo = Auguļeva; Augull = Augulienas muiža; Augustenhof = Augustmuiža; Augustenhöhe = Vāgāni; Augustenhöhe bei Saussen = Augusti; Augustental = Zaķu muiža (Valkas apr.); Augustόw = Augustavas muiža (Daugavpils apr.) Aukschmuische bei Ranzen = Augstmuiža; Aula = Auļu muiža (Cēsu apr.); Aula, Awly = Auleja; Aulen = Auļi (Zentene); Aulenberg = Auļukalna muiža (Cēsu apr.); Aulenberg mit Friedrichsruhe = Auļukalna muiža; Auningen = Auniņu muiža (Kuldīgas apr.); Auningen = Auniņi; Aurelsberg = Zilūži; Auschgal = Aušgala muiža (Bauskas apr.); Auschken = Auškas; Ausekeln = Ausekļi; Ausingen = Auzu pomuiža; Ausmannshof = Usmaņi; Autz = Auce; Alt Autz = Vecauces muiža; Groß Autz = Lielauces muiža; Neu Autz = Jaunauces privātmuiža; Autzeem = Auciems (Cēsu apr.) Autzenbach = Ausātu muiža (Tukuma apr.); Autzenburg = Auces muiža; Autzhof = Auces muiža (Jelgavas apr.); Kron-Autz = Kronauce; Awiexten = Aviekste; Axeln = Akseļi;

B

Baaschen = Baši; Babbit, Babit = Babīte; Babdingshof, Breesenhof = Briežu muiža; Babetzky = Babeckas muiža; Bachausen = Aizpriedes muiža (Rīgas apr.); Bächhof = Ezerkalne; Bächhof = Upe, Upenieki, Uplejas, Upmaļi, Baki; Bächhof = Upes muiža (Aizputes apr.), Upes muiža (Ilūkstes apr.), Upes muiža (Jelgavas apr.), Upes muiža (Kuldīgas apr.), Upes muiža (Liepājas apr.), Upes muiža (Tukuma apr.); Bächhof bei Lieven-Bersen = Baloži; Backen = Bakani; Backen, Ayskaln = Aizkalni; Backenhof = Baki; Backhusen = Bakūzes muiža (Liepājas apr.) Backhusen, -Neuhof = Bakūžu muiža; Bad Plönen = Plieņciems; Badenhof = Drieliņu muiža (Valmieras nov.); Badenhof = Badenhofas muiža; Badenhof = Ūdri; Badenhof = Cepurnieki; Bagge-Assieten = Audera Asīte; Bagge-Assiten = Bages-Asītes muiža (Liepājas apr.); Baggen = Baga; Baggenhof = Bage; Bagomojo, Bagomojen = Bogomaja; Bahlen = Bāle; Bahlenhof Bāliņi (Ķekava); Bahlingen bei Kursiten = Bāliņi; Bahnus, Bahnusch = Bānūžu muiža (Valkas apr.); Bahseneck = Basnieku ciems; Bahten = Bātas muiža (Liepājas apr.); Baidsel = Batpurvi; Baitzem, Beysems = Beiciems; Bayntzen = Baiceni; Bajarischek, Bajarischki = Bajārišķi; Bakawo = Kareļu muiža (Abrenes apr.); Bakenhof = Kolkasraga muiža; Bakke, Bächhof = Baki; Bakowo = Purvmala; Bal-Barsding = Balbārži; Balabis, Balabisy, Balabischek, Balabischky = Balabišķi; Balanden = Balande; Balbiht, Balbihtshof = Balbīte; Balbinowo = Indra; Balbinowo = Balbinavas muiža (Daugavpils apr.); Balbisch = Balbīši; Baldellenhof = Baldeļi; Balden = Kalēju muiža (Jēkabpils apr.); Balden = Balda; Balden-Heikingen, Balden-Eikinischek, Balden-Eckenschek = Valdenes muiža; Baldohnerhof, Baldohnburg = Baldones muiža (Rīgas apr.); Baldohn = Baldone; Baldwinshof, Baldingshof = Vecbaldiņi; Balgallen = Balgales muiža; Balgallen, Ballgaln = Balgale; Balgalln = Balgale (Talsu apr.); Balk = Balki; Balken = Balkas; Balklawen = Balklavi; Balkracken = Krači; Ballen = Baļļas; Balling = Bāliņi; Ballod = Baložu muiža; Balloden, Ballod = Cepurites (Balodes); Ballonen = Baložu muiža (Valmieras apr.); Balloschen = Baloži; Balobabina = Belobabina; Balod = Baložu muiža (Valkas apr.); Baltais = Baltaiži; Baltau, Baltow = Baltava; Baltischen = Baltauši; Baltekaln = Baltkalni; Balten = Balteņi; Baltenhof = Balteņu muiža; Balteny = Balteņu muiža (Rēzeknes apr.); Baltensee, Baltamuischa, Baltamuische, Baltemois = Baltmuiža (Ilūkstes apr.); Balteuppe = Baltupe; Baltgalwe = Tirumbaltgalvji; Baltin = Baltiņu muiža (Daugavpils apr.); Baltinau, Baltinowa, Baltinowo = Baltinava (Abrenes apr.); Baltinghof = Baltiņu muiža; Baltzar, Balthsar = Balsari; Baltzerhof = Balceru muiža; Bamballen = Bambaļi; Bambanen = Bambani; Banckaushof = Benkavas muiža; Bandau = Bandava; Bane, Baanen = Pani; Bank = Bankas; Bankau, Banko = Bankas (Kalsnava); Bankaushof = Benkavas muiža (Jelgavas apr.); Bantzen = Bancāni; Baran, Barany = Barani; Barban = Ievlīči; Barbchenshof = Koki; Barbern = Bārbeles muiža; Bärenfeld = Lāčudārzs; Bärenhof = Lāči (Dzērbe); Barisau, Borisowa, Borishof = Barisava; Barowsky = Barauskas muiža; Barsding = Bārzdiņu muiža; Barsukau, Barsukowa = Barsukava; Bartau = Bārta; Barthul = Bārtuļi; Bartneeck, Bortnik, Bortniky = Bortnieki; Barutzen = Baruču muiža (Kuldīgas apr.); Barutzen = Barauce; Basau, Basowa = Bazava; Baschke, Baschky = Bašķi; Basedau, Basedow = Bārzdupe; Bassen = Bazeni; Bassen = Basu muiža (Aizputes apr.); Bassen = Basi; Bathen, Baten, Bahten = Bāte; Batten = Batņi; Battenhof = Batmuiža, Batu muiža, Bates muīža (Liepājas apr.); Battershof = Bateri; Batzer = Batari; Baudershof = Bauderi; Bauenhof = Bauņu muiža (Valmieras apr.); Baumeistershof = Būvmeistari; Baumhof = Buivas muiža; Baumhof = Bomju muiža (Jelgavas apr.); Baumhof = Bomji; Bauske = Bauska; Bauske Amt = Bauskas kroņa muiža, bauskas Pilsmuižas kroņa muiža; Beatental, Beatenthal = Savariņa muiža (Valmieras apr.); Bebben = Bēbes muiža (Liepājas apr.); Beberbeck = Beberbeķu muiža (Rīgas apr.); Bebern = Bebri; Bebring = Bebriņi; Bechhof = Birstaliņi; Becken = Bekas; Becker = Beķeri; Beckershof = Beķermuiža, Beķera muiža (Rīgas apr.); Beckhof = Beki; Bedenfeld = Audriņi; Beerenheide = Ogsils; Beersin = Blodrinņi; Behnen = Bēnes muiža (Jelgavas apr.); Behrs-Würzau = Bervircava; Behrs, Bersehof = Bērzmuiža; Behrschke = Beršķi; Behrsen; Groß- = Lielbērzes muiža; Behrsen; Klein- = Mazbērzes muiža; Behrsezeem, Bersesem = Berzciems; Beineschen = Beibeži; Beijenhof = Bejas muiža (Valkas apr.); Beitzen = Vecmuiža; Beizeem = Beiciema muiža (Valmieras apr.); Beyenhof, Kerstenhof = Bejas muiža; Bekschen, Bekschi = Bekši; Belansky, Beljansky = Beļanski; Belau = Beļavas muiža (Madonas apr., Gulbenes nov.); Belawas = Beļaviņas; Belbeck = Belbeki; Beljajewo = Beļajeva; Bellau = Beļava; Bellenhof = Bukultu muiža (Rīgas apr.); Bellenhof = Belas muiža; Bellenhof = Dauguļi; Bellevue = Tīraine; Belmont = Beļmontes muiža (Ilūkstes apr.) Belomoky, Bielomuk = Bielomojkas; Belowsky = Beļauska; Bembern = Bemberi; Bendsemneek = Bendzemnieki; Benkul = Benkuļi; Benter = Benteri; Beresau, Beresowa = Berezova; Bereschewa, Bereschewo = Bereževa; Beresek = Berezki; Beresnak, Beresnjak = Bereznaki; Beresowka bei Lassen, Beresauken = Bērziņi; Beresowka, Berschsowka = Bērzauka; Bergbahten, Bergbaten = Kalna muiža (Liepājas apr.); Bergenhof = Kalnamuiža; Bergfeld = Kalnavēni; Bergfeld = Kalnalauki; Bergfeld = Kalna muiža (Ventspils apr.); Bergfeld = Kalna muiža (Kuldīgas apr.); Bergfried; Alt- = Vecsvirlaukas muiža; Bergfried; Neu- =Jaunsvirlaukas muiža; Berghof = Remeši; Berghof = Melkaļi; Berghof = Kalndruvas; Berghof = Kalnamuiža (Jelgavas apr.); Berghof = Kalna muiža (Skrīveru pag., Rīgas apr.); Berghof = Kalna muiža (Padures pag., Kuldīgas apr.); Berghof = Kalna muiža (Lutriņu pag., Kuldīgas apr.); Berghof = Kalna muiža (Daugmales pag., Rīgas apr.); Berghof = Kalna muiža (Cieceres pag., Kuldīgas apr.); Berghof = Kalna muiža (Ventspils apr.); Berghof = Kalna muiža (Tukuma apr.); Berghof = Kalna muiža (Talsu apr.); Berghof = Kalna muiža (Bauskas apr.); Berghof = Kalna muiža (Aizputes apr.); Berghof = Piena muiža (Rudbāržu pagasta Sieksātē); Berghof = Brocēni; Berghof = Berģi; Berghof = Bergava; Berghof bei Wallhof = Bergofas muiža, Kalna muiža; Berghof-Brotzen, Stahlbrücken = Kalnmuiža (Saldus apr.); Berghof, Burghof = Kalnamuiža; Bergkrothen = Vidi; Bergledding = Lediņi (Vecvirlauka); Bergshof = Bērģes muiža; Bergshof = Berģes muiža (Rīgas apr.); Bergshof = Rožkalni (Skulte); Beriosowka = Berezovka; Berken; Groß- = Lielberķenes muiža; Berken; Groß- = Lielberķenes muiža; Berken; Klein- = Mazberķenes muiža; Berkenhegen = Birkeneļi, Berķeneles pusmuiža; Berlau = Berlava; Bernaten = Bernāti; Bernen, Bernan, Bernany = Bernāni; Bers-Ziepelhof = Bērzsipeles; Bersebeck = Bērzbeķes muiža (Jelgavas apr.); Bersebeck= Bērzbeķi; Bersegail = Berzgaiļi; Bersegalln = Bērzgale; Bersehof = Bērzmuiža; Bersemünde = Bīlasta muiža (Jelgavas apr.); Bersemünde = Bērzmentes muiža (Rīgas apr.); Bersemünde, - Würzhof = Bilasti; Bersen = Bērze; Bersen; Groß- = Lielbērzes muiža; Bersen; Klein- = Mazbērzes muiža; Bersenbrugge = Birži (Kuldīgas apr.); Bersgal = Bērzgales muiža (Jēkabpils apr.); Bersgall, Bersigal = Bērzgale; Bershof = Ezerkalni; Bershof = Bērzu muiža (Rīgas apr.); Bershof = Bērzu muiža (Jelgavas apr.); Bershof = Bērzu muiža (Bauskas apr.); Bershof = Bērzmuiža; Bershof, Barsendorf = Bērze (Dobeles apr.); Bershof bei Odensee = Berzmuiža; Bersick = Bērziki; Bersieln = Berziņi; Bersing = Berziņi; Bersisch = Berzieši; Berslitten = Berzlīči; Bersneek = Berznieki; Bersohn = Bērzaunes muiža (Madonas apr.); Bersohn, Bersen = Bērzaune; Bersteln, Berstel, ( +- Neu Berstel, Berstal) = Berstele; Bersteln; Groß- = Bērsteles muiža; Bersuppen = Bērzupe; Bertelshof = Bertulaiši; Bessmer = Bezmēri; Bestenhof = Bestes muiža (Ventspils apr.); Betmannshof = Betmani; Betscher, Betschery = Bečeri; Bette = Betes; Betting = Betini ; Bewern = Bebrenes muiža (Ilūkstes apr.); Bewershof = Bebru muiža; Alt-Bewershof = Vecbebru muiža; Neu-Bewershof = Jaunbebru muiža; Bewert-Swehthof = Svētes muiža (Jelgavas apr.); Bewertschwethof = Vētras kroņa muiža; Bexern = Bekseri); Bickern = Biķernieki; Bickern, Ullbroken, Stubbensee, Ulenbrock, Uhlenbrockshof = Ulbroka; Bidaggen = Bidagi; Bidsen = Bidži; Biekur = Biekuri; Bielogrudau, Bijelogrudowa = Bielogrudova; Bielstein, Bilsteinhof = Bilstiņi; Bienenhof = Bišumuiža, Bišu muiža; Biggen = Bigi; Bikau, Bikowo = Bikava; Bikerneck, Bickernick = Biķernieki; Bikker, Bicker = Bukas; Bilderingshof, Buldering = Bulduru muiža; Billenhof = Biļļu kroņa muiža; Billenhof = Biles muiža = Jelgavas apr.; Bilskenhof = Bilskas muiža; Alt-Bilskenhof = Vecbilskas jeb Vilkmuiža; Neu-Bilskenhof = Jaunbilskas muiža; Bilsteinshof = Bilstiņu muiža (Rīgas apr.); Bilsteinshof mit Weidenhof = Bilstiņu muiža; Binden = Bindes; Binden = Bindēni; Bindern = Binderi; Birkau (Liezere) = Brieži; Birkenberg = Briežkalni; Birkenfeld = Birznieki; Birkenfeld = Birkenfeldmuiža, Birkenfeldes pusmuiža; Birkenfeld = Bērzumuiža; Birkenfeldt = Birkenfeltes muiža (Jelgavas apr.); Birkenhof = Birzkalni; Birkenhof = Bērzmuiža; Birkenhof = Brieži (Kuldīgas apr.); Birkenhof, Birkenrode = Brieži; Birkenruh = Bērzaines muiža (Cēsu apr.); Birkensee = Pabērži; Birnhof = Birņi; Birsen = Biržu muiža (Aizputes apr.); Birsen = Bērzpils; Birseneeken = Birznieki (Mazgramzda); Birsgalen, Birsgaln, Birsgallen = Birzgale; Birsgall = Birzgaļi; Birsgallen = Birzgales muiža (Rīgas apr.); Birshof = Birži); Birshof = Birznieki (Saldus apr.); Birsul = Birzuļu muiža (Cēsu apr.); Birżagol = Biržgaļa muiža (Rēzeknes apr.); Birża = Biržu muiža (Abrenes apr.); Bisch, Bischy = Biži; Bischen = Biža; Bischenhof = Bišu muiža (Bauskas apr.); Bischenhof, Eschenhof = Bišu pomuiža); Bischerhof = Daliņi; Bischken = Biškāni; Bistramhof = Bistrummuiža, Bistrumu muiža; Bitten = Bites; Bitteneek = Bitenieki ; Bittenhof = Bitesmuiža; Bittern Bitari Bitzensee, Bitzansee = Pelinova; Bixey – Wilkenpahlen = Bikseja; Bixing = Biksiņi; Bixten = Bikstu muiža (Tukuma apr.); Bixtensee = Veclīves muiža (Rīgas apr.); Bizehden = Bicēdes muiža (Talsu apr.); Bykow = Bikavas muiža (Rēzeknes apr.); Byrszen = Birži (Alsungas apr.); Blanckfeld = Blanka (Salpils); Blankenfeld = Blankenfeldes muiža (Jelgavas apr.); Blankenfeld = Blankas muiža (Valmieras apr.); Blatgaln, Blatgallen = Mežbielas; Blauberg = Zilaiskalns; Blaudneck = Mangaļi; Blaumannshof = Blaumaņi; Blechershof = Sābri; Bleecken = Blieķi; Blenden = Blende; Blendinen = Blendenes muiža (Aizputes apr.); Blendinen, Blendin = Blendiena ; Blieden = Pilsblīdenes muiža (Tukuma apr.); Blieden = Blīdenes muiža; Blinitz = Blinica ; Blinten = Blintenes muiža (Aizputes apr.); Blinten = Blintenes kroņa muiža; Blischnewo = Bližneva; Blochhof, Blockenhof = Bloki; Blockenkrug = Blukas; Blockfeld = Blokfeldes muiža (Ilūkstes apr.); Blodsing = Blodziņi; Blondtshof = Blonti; Blukke = Blukas; Blumbergshof = Loberģu muiža (Valkas apr.); Blumenfeldt = Lopvagares; Blumenhof = Blomu kroņa muiža; Blumenhof = Blomes muiža; Blusau, Blusowo = Bluzava; Blusmen = Blūzmi; Blussen, Blussenhof Blusu muiža; Bobry = Bebru muiža (Rēzeknes apr. ); Bocken = Bokas; Bockenhof = Boki; Bockumhof = Čimas; Bodrowka = Bodrovka; Bogdan = Bogdānu muiža (Daugavpils apr.); Bogdany = Bogdana; Bohrmann Bormani Bojarenhof = Bojāri; Bojen = Bojas muiža (Aizputes apr.) Bokowo = Bikavas muiža (Abrenes apr.); Bolderaa = Bolderājas muiža (Rīgas apr.); Bolowsk = Balvu muiža (Abrenes apr.); Bolschack, Polischen = Poliši; Bolwa, Bolwen, Bolwa, Bolowsk, Balffsk = Balvi; Bonaventura = Baložu muiža (Rīgas apr.); Bondar, Bondary = Bondari; Bonifacow = Bonifacovas muiža (Abrenes apr.); Borauken, Borowka = Silene; Borchhof = Barkava; Borchhof, Borkowitz, Warendorf = Berkava; Borchowo = Barkavas muiža (Rēzeknes apr.); Borishof = Burgas muiža (Valkas apr.); Borysowo = Barisavas muiža (Abrenes apr.); Borkawa = Borkava; Borkowitz = Berkavas muiža (Rīgas apr.); Bormann = Bormaņa muiža (Cēsu apr.); Born = Kaplavas muiža (Ilūkstes apr.); Alt-Born = Vecbornes muiža; Groß-Born = Lielbornes muiža; Klein-Born = Mazbornes muiža; Neu-Born = Jaunbornes muiža; Bornsmünde = Bornsmindes muiža (Bauskas apr.); Borowka = Borovkas muiža (Ilūkstes apr.); Borowka = Silenes muiža; Borrishof = Burgas muiža; Borrishof, Burgshof Burga Borryshof, Bergershof, Polemannsland, Borrishof, Borigshof Bariši Bosawka Jaunbozava Boxten = Boksti; Brabender = Grāferi (Alsungas apr.); Bradaisch = Bradaižu muiža (Ludzas apr.); Brahmannshof = Bramaņu muiža; Brambergshof = Bramberģes muiža (pieRīga); Brandau, Brandenstein = Brandava; Brandenburg = Brandenburgas muiža (Jelgavas apr.); Brandenburg im Lilienfeld = Viesturi (Bauskas apr.); Brandhof = Lejasbranti; Branhof = Brangavas muiža (Rēzeknes apr.); Brankenhof = Branku muiža; Braschen = Bražas; Braskchen = Brakšas ; Braslau, Braslekrug = Brasla; Brasle = Braslu pomuiža; Brasle = Braslas; Braunau = Brunava; Braunsberg = Lāčkalns, Stigas; Braxten = Brakški; Brechtshof = Brektu muiža; Breden bei Misshof = Brieži; Bredenfeld, Breeden = Briežu muiža (Jelgavas apr.); Breeden = Trapes kroņa muiža; Breeschen = Brieži; Breithausen = Oliņas; Brejdaki, Breidaken = Breidaku muiža (Ludzas apr.); Brentzen = Brenči; Breschge = Brežgi; Bresehof, Bresemois = Briežu muiža (Rīgas apr.); Bresilenhof, Bresilgen = Bruzilas muiža (Kuldīgas apr.) Bresilgen = Brizules muiža (Tukuma apr.); Breslau = Braslavas muiža (Valmieras apr.); Brieschau = Briežava ; Brieschdarsen = Briežudarzi; Briescheln = Brieslas ; Brigen = Briģi; Brihnum = Brīnuma pusmuiža (Valmieras apr.); Brincken = Briņķi (Tukuma apr); Brinckenhof, Sustel, Althof, Brinkenhoff = Briņķu muiža (Cēsu apr.); Brinken-Pedwahlen = Briņķu Pedvāles muiža (Talsu apr.); Brinkenhof an der Palze = Austriņi; Brischesal = Briežusala; Bristen = Bristaņi; Britzen = Briči; Briwneek = Brīvnieki; Brochhof, Brockenhof = Broku muiža; Brokowsky = Brokovska; Brotzen, Brozen, Berghof = Brocēnu muiža (Kuldīgas apr. ); Brucken = Bruknas muiža (Bauskas apr.); Brüggen, (+ -Engelhardtshof , -Neuhof) = Briģenes muiža (Ilūkstes apr.); Brunnau, Brunowischek = Brunava (Bauskas apr.); Brunnen, (+-Rettenehof, Rethof) = Bruņas muiža (Ilūkstes apr.); Brunowischki = Brunaviške; Brusick = Bružiki; Bruwern = Brūveļi; Bubber = Bubieres; Buchhof = Buku muiža; Bück an der Eglohn = Spelāni; Buckmuische = Bukmuiža; Buddel = Budele; Budenberg = Budberga; Budendickhof = Tumes muiža; Budendickshof = Būtiņģes muiža; Budingen = Būdiņmuiža (Jelgavas apr.); Bufaliszki = Gelenovas muiža (Daugavpils apr.); Bugowitz = Bugoviči; Bugull = Buguļi; Buhmannshof = Būmaņu muiža; Buhnen = Būne; Bukamesch = Batpurvi; Bukke = Bukmuiža (Rēzeknes apr.); Bulderaa = Bolderāja ; Bulkenhof = Bulku muiža; Bullen = Buļļu ciems; Bullenhof = Buļļu muiža; Bullenthal = Spinduļi ; Bülskenhof, Bilskenhof (Alt. – Neu.) = Bilskas muiža; Bumbern = Bumburu muiža (Cēsu apr.); Bundsenberg = Bundžas muiža ; Bungenhof = Bunges muiža (Bauskas apr. ); Bunsenberg = Buncīši; Bunthof = Raibā muiža; Buntick = Buntiķi; Buntzenhof = Bunču muiža; Buonaventura, Bonaventura = Baložu muiža; Burchardshof = Mežciems (Rīga) Burgdorf = Pilsciems ; Burghausen, Muischesem = Muižuciems; Burgwald = Ošaures; Burtneck Schloß = Burtnieku pilsmuiža (Valmieras apr.); Burtneck, Burtneek (Kruhss, Kruhse, Kruse) = Burtnieki; Buschenhof = Buša muiža ; Buschhof = Lielmeži; Buschhof = Egliene; Buschhof = Bušupe; Buschhof = Birznieki (Koknese); Buschhof = Baši; Buschhof; Groß- = Biržu kroņa muiža; Buschhof; Klein- = Mežamuižas kroņa muiža; Buschholm = Salas; Buschof = Lejnieki; Businkau, Businkowo, Businjau, Businkowa = Buzinkava; Bussen, Bussan, Busany = Buzāni; Büsterwolde, Büsterwald = Bisteri; Butar = Butaru muiža (Valkas apr.); Butkanen = Butkāni; Buttaischen = Butaiši; Buttler – Wahrne = Butleri; Butullen, Buttul = Butuļi; Butzing = Buciņi; Butzkowsky = Bučauskas muiža (Madonas apr. ); Buttmanshoff = Bucmaņu muiža (Būcmaņciems pie Alsungas)

C

Cadfer = Katvaru muiža; Campenhof, Campenhausen = Kampāni (Seces pag., Jaunjelgavas nov.); Capen = Kapenes muiža (Ventspils apr.); Cardinalshof = Laļu muiža Carlottenberg = Pūpoli; Carlottenberg = Latas; Carlottenberg, Carlottenhof = Šarlats muiža; Carlottenburg = Kalnapededze; Carlottenhof = Slenči; Carlsbach = Karuļi; Carlshof = Kārļu muiža; Carolinenhof, Karolinenhof = Auniņu muiža; Casimirshof = Kažmēru muiža; Casuppen = Kazupes muiža; Catharinenberg = Katrīnkalna muiža ; Catharinenhof = Katrīnas muiža (Cēsu apr.); Catharinenhof = Katriņas muiža (Teteles, Jelgavas apr.); Catharinenhof = Katriņas muiža, Mūrmuižas (Jelgavas apr.); Catharinenhof = Katriņas muiža (Liepājas apr. ); Champeter = Šampēteris Charlanischek, Charlanischki = Harlamiški; Charlottenberg = Kalnpedezes muiža (Valkas apr.); Charlottenburg = Pedeze; Charlottenburg = Falmierova; Charlottenhain = Troškas muiža); Charlottenhof = Lottes muiža (Madonas apr.); Charlottenhof = Bērzuļi; Charlottenhof = Sproģi; Charlottenhof = Šarlates muiža (Bauskas apr.); Charlottenhof = Šarlates muiža (Ilūkstes apr.); Charlottenhof = Šarlotes muiža (Aizputes apr.); Charlottenhof = Šarlotes muiža (Ventspils apr.); Charlottenhof = Šerlatu muiža (Tukuma apr.); Charlottenhof bei Laiden = Jaunamuiža; Charlottenhof, Fischmeister = Fišmeistari; Charlottenhof, Laxen, Lexden = Lazda; Charlottenruhe = Berzulejas; Charlottenthal bei Peddeln = Bērzi; Charun, Charuny = Harunišķi; Choroschewa = Horoševa; Christberg = Kristenieki; Christianshof = Krišjāņu muiža (Jelgavas apr.); Christinenhof = Kristiņas muiža (Jēkabpils apr. ); Clementinehof = Klementinova ; Clievenhof = Klīves muiža; Concordia = Dižtalcenieki ; Corallen = Kureles muiža; Croye, Kroyen = Vanka; Croonmanshof = Kronmaņa muiža; Czenczi = Ezereņu muiža (Daugavpils apr.)

D

Dabber = Dabris; Dabing = Daviņi; Dabyli = Dobuļu muiža (Rēzeknes apr.); Daboren = Dabari; Dagden, Dageten, Dagda = Dagdas muiža (Daugavpils apr.); Dageschau, Dagaschewe, Daguschewo = Degušava; Dagomar = Ošupji; Dahlen, Dalen-Schildenhof = Doles muiža (Rīgas apr.); Dahmhof = Dami; Daiben = Daibes muiža (Cēsu apr.); Daidsen, Daissen = Daidžu pomuiža ; Dakten = Daktes; Dakting = Daktini; Dalbingen, Dalbing = Dalbe; Damaschenhof = Damašeni; Dambern = Leitāni; Dambesz = Rentovas muiža (Daugavpils apr.); Dambisch = Dambīši; Dambringen = Dambrini; Dambroden = Dambradi; Dammenhof = Lejas Derkšņi; Dampeln = Dampeļi; Danckes = Danķieris ; Danden = Dandas; Dangen = Dangas; Daniel = Danela pomuiža; Dankenhof = Dankas muiža; Dankum = Dankumi; Dankwitz = Dankavas; Dannenberg = Dambergi; Dannenfeld = Priedaine; Dannenfeld = Denefeldes pomuiža; Dannenfeld = Danpeltes muiža (Jēkabpils apr.); Dannenfeld = Danpeltes muiža (Ilūkstes apr.); Dannenfeld = Dannenfeldes muiža; Dannenhof = Priežu muiža (Kuldīgas apr.); Dannenhof = Zaķu muiža (Jelgavas apr.); Dannental = Dandāles muiža (Jelgavas apr.); Dannenthal = Mazpakuļi; Dannenthal = Dandāles muiža; Dannhof = Dānes, Dannes muiža Dannhof, Dohnhof = Doņi; Danswitten = Daudzītes; Dantschakalns, Danschkaln + Schmugaulnberg = Kalnudrazēni Dargelau, Dargelewa = Dargeleva; Darsen = Barmaņa muiža (Cēsu apr. ); Darsen = Zeinīši; Darsesem = Rogas; Darsneek = Dārznieki; Darwen = Darvas; Dauding = Daudziņi; Daudsen = Daudzene; Daudsewas = Daudzevas muiža (Jēkabpils apr.); Daugassen = Daugasne; Daugeln = Dauguļu muiža (Valmieras apr.); Daugsten = Daukštes; Daussewen, Daudsewas = Daudzese ; Dawe = Davas pomuiža; Dawenhof = Dāvju muiža; Dedelischek = Dedelišķi; Dedsin = Dadži ; Degahlen = Lielkūleņi; Degahlen = Degoles muiža (Tukuma apr.); Degerhövden = Čomas; Degge = Deģi, Degas; Deggenhof = Deģu muiža (Jelgavas apr.); Deggenhof = Degumuiža Deggum = Degumi; Deglewo = Deglava; Degomar = Degumnieki; Degter = Dekteri; Degtern = Cibla; Deguhnen = Daigones muiža (Talsu apr.); Degusse, Wildmannshof = Dzeguzeni; Dehseln = Vecmiķeļi; Dehsseln, -Kreutzberg , Lautzen am See = Desele; Deider = Mušas; Deiman, Deimany = Deimaņi; Dekschen = Dekšņi; Dekszina, Nowaja = Dekšiņas muiža (Abrenes apr.); Dellen = Delas; Dellesallen = Delusalas; Dellin = Deliņi; Deltor = Deltori; Dembau, Dembowa = Dembovas; Demerowka = Dzemerauka; Demmen = Demenes muiža (Ilūkstes apr. ); Demsche = Demši; Dend = Plintiņi; Denelischek, Denelischky = Denelišķi; Denewa = Deneva; Dennen = Denes; Depkens = Merķeļa muiža; Dergilau, Dergilowa = Dergilova; Dermont, Dermontow = Dermontovas; Derwanisch = Dervanieši; Derwanischek, Derwanischki, Derwanischhof = Dervanišķi; Derwen = Darvaskalns; Desseln = Dēseles muiža (Liepājas apr.); Detershof = Dētera muiža); Deutsch Gailau = Gailava; Deutschberg, Sakstygal = Sakstagals; Deutzmannshof = Ducmaņi; Dewen = Devēnas muiža (Madonas nov.); Dewwen, Dewen = Devēnu muiža; Dexen = Dekši; Dexen = Degsnieki; Dexnen = Degšņi; Dexor, Dexorn = Deksori; Dexten = Deksnes muiža (Kuldīgas apr.); Dhurenhof = Dūres muiža; Dibbesten = Dilbasti ; Dickeln = Dikļu muiža (Valmieras apr.); Dickelshof = Dukuļi; Diddul = Diduļi; Didrichshof = Pidriķa muiža (Valmieras apr.); Dieden = Didas ; Diedrichshof = Ilgumi; Diedrichshof = Tidriķi; Diedrichstein = Didrichšteine; Diedrichstein = Mūrnieki (Ugale); Diensdorf = Dinzdurbes muiža (Liepājas apr.); Dikke = Diķi; Dilge = Dilga; Dilleritz = Dileriči; Dilmannshof = Dilāni; Dilnhof = Ragi; Dimantshof = Dimanti; Dimelen = Dimas; Dimse = Dimžas; Dimsekalln = Dimzukalni; Dionyshof = Daniševka; Dirin = Dīriņi; Dirwainischki = Dervanišķu muiža (Ilūkstes apr.); Dirwan, Dirwany = Divani; Dirwecken = Dirveikas; Dische = Dirši; Dischuppen = Dišupi; Ditleffshof = Dietlavi; Dittlau = Ditlavi; Ditzmannshof = Dicmaņi; Djukschy = Dukši; Dluschnewo = Dlužņeva; Dobbeling = Dāboliņi; Dobbelneck, Dobbelneek = Dobelnieki; Dobbul = Dobuļi; Dobel = Dāboli; Dobelsberg = Koku muiža, Kokmuiža (Saldus); Doben = Dobes muiža (Jelgavas apr.); Doben, Dubben, Duben = Dubeni; Doblen = Dobeles muiža; Doblen = Dobele; Doblen Bankaushof = Mežbenkavas; Doblen-Oebelgunde = Cušu muiža; Dobrawischek = Dobravišķi; Dobroczin = Dobročinas muiža (Rēzeknes apr.); Dobul = Dubulteni; Dogsten = Dokstes; Dohmer = Domeris; Dohnen = Dēne; Dohring = Doriņi; Doktern, Doctorhof = Daktermuiža; Domahn = Silavas; Doman = Domaņi; Dondangen = Dundagas muiža (Ventspils apr.); Dondangen = Dundaga Donikau = Donikava; Donnershof = Pērkones muiža (Liepājas apr.); Doremoise = Dores muiža; Dorenbach = Dorupe; Dorenhof, Doremoise = Dore; Doresmoise = Kailiņi; Dorfhof = Salngrieži; Dornack = Ozolbunči; Dorotheenhof = Miltiņu muiža (Jelgavas apr.); Dorotheenhof = Dārtes muiža (Valkas apr.); Dorotheenhof = Dārtes muiža (Tukuma apr.); Dorotheenhof = Dārtes muiža (Bauskas apr.); Dorotheenhof = Andarti; Dorotheenhof = Varpas; Dorotheenwunsch = Veveri; Dörpers-Memelshof = Derpelmēmeles muiža (Bauskas apr.); Dorten = Dārte; Dorup = Doropes pomuiža; Doxten = Dokstas; Drachenfels = Līčupe; Drachenfels = Imanta; Dracken, Drachenburg = Drakanes muiža; Dragonersdorf, Draguhen = Dragūnciems; Draven, Dravendorf, Drawezeem = Dravnieki; Drawant = Dravantas; Drawen = Dravas; Draweneek = Druvenieki; Drawinen = Druviņas; Drawneek = Dravnieki; Drebbenick = Drebnieki, Drebenieki ; Dreilingsbusch = Dreiliņi, Dreiliņu muiža (Rīgas apr.); Dreimannsdorf, Dreimannshof = Dreimaņa muiža (Talsu apr.) Dreimann = Dreimani; Dreimannshof = Kalumuiža; Dreinen = Dreiņi; Dreiske = Dreiski; Dreylingsbusch, Drehlingsbusch, Drelingsbusch, Dreilingsbusch (Riga), -Poresch = Dreiliņi; Dreylingshof = Dreiliņu privātmuiža; Dreylingshof bei Happackshof = Dreilini; Dreymann = Zariņi; Dreweneek = Drevenieki; Drezane, Dritzen = Dricēni; Driki = Driķi; Drisaburg = Kurtiši; Driwingen Diždrivini Drizane = Drīceni; Drycany = Dricānu muiža (Rēzeknes apr.); Drobbusch, Drobbischhof, Bergenhof = Drabeži, Drabešu muiža (Cēsu apr.); Droben = Drobes; Droggen = Drogas muiža; Drohne = Dravnieki (Mazsalaca); Drostenhof Neu- = Jaundrustu muiža; Drostenhof = Drusti; Drostenhof Alt- = Vecdrustu muiža; Drucken = Druķi Druckenhof = Drukas, Drukas muiža (Jelgavas apr.); Drulle = Drulles; Drustern = Drustares; Druween, Druven, Druwsen = Druvienas muiža (Cēsu apr.); Druwen = Druvas; Druwin = Druviņi; Dseen = Dzeņi; Dsehrwen = Dzērves muiža (Aizputes apr.); Dseller, Dselery = Dzilari; Dselsenhof, Dselsen = Dzelži, Dzelžu muiža; Dselsenhof = Dzelzes muiža (Jelgavas apr.); Dselsgallen, Dselsgaln = Dzelzgale , Dzelzgales muiža (Aizputes apr.); Dsenen = Dzeņi (Kuldīga); Dsennisch = Dzenīši ; Dserwen = Dzērve; Dserwen = Dzērveņi; Dserwen = Dīres; Dserwen, Serwen, Serben = Dzērve; Dserwenhof = Dzērves muiža (Jēkabpils); Dserweskaln = Dzerkalni; Dsieter, Dsinter = Dzintare; Dsillau = Dzilava; Dsintern, - Bunke = Dzintari; Dsirgen = Dzirgas muiža (Liepājas apr.); Dsirgen, Dsirren = Dziras; Dsirkal = Dzirgaļi; Dsirkaln = Dzirkale, Dzirkales muiža (Bauskas apr.); Dsirren = Dzirmuiža, Dzires muiža (Liepājas apr.); Dsirren; Neu- = Jaundziru muiža; Dsirtenzeem = Dzirti; Dsischel = Dzišļi; Dsischeln = Dzislas; Dubbeln = Dubulti; Dubbenhof = Krogzemji; Dubbenhof = Dubes muiža (Bauskas apr.); Dubbenhof = Dubeņu muiža (Aizputes apr.); Dubbenhof = Dubenieki; Dubbenhof = Dubeni; Dubbul = Dubuli; Dubenach, Dubena = Dignāja, Dignājas muiža (Jēkabpils apr.); Dubenalken, Dubbenalken = Dunalka, Dunalkas muiža (Aizputes apr.); Dubinau, Dubinowo = Dubinova; Dubinik = Dubiniki; Dubinino = Dubiņinas muiža (Ludzas apr.); Dubinsky + Dubinska muiža (Cēsu apr.); Dublewo = Dubļeva; Dubna, Dubno = Dubna, Dubnas muiža (Daugavpils apr.); Dubowik = Duboviki; Dubrowka = Dubrovka; Ducken = Duki; Duckern = Dukuri, Dukuru muiža (Cēsu apr.); Duckern = Dukernieku muiža; Duckern = Dukeri; Duckershof = Dūķeru muiža (Valmieras apr.); Duddersall = Dudursala; Duddum = Dudumi; Dudken = Dudkas; Duenhof = Daugmale; Dugoruschkalewa = Ruškaleva; Duhdel = Dudeles; Duhka = Duki; Dumen, Duhmzeem = Dūmciems (Talsu apr.); Duhren = Dūres muiža (Alsungas apr.); Duhren = Dūres muiža (Tukuma apr.); Duhren = Dūres muiža (Kuldīgas apr.); Duhrenhof = Dūres muiža (Valmieras apr.); Duhrenhof = Dūres muiža (Valkas apr.) Dukalewa = Dukaleva; Dukershof = Rencēni; Duklau = Duklavi; Duklehn = Dukuliena; Duksztygal = Dūkstigala muiža (Rēzeknes apr. ); Dulbau, Dulbowa = Duļbava; Dumpjahn, Dumpjat = Prātnieki; Düna = Daugava; Dünaburg = Daugavpils; Dünafeldhof = Feltova; Dünafeldhof, Dünahof = Dunaini; Dünamünde = Daugavgrīva; Dunau, Pudunai = Dunava; Dunden = Dundas; Dunder, Dundur = Dunduri; Dundershof = Dundurmuiža; Dunekelle, Dundorf = Dunkuļciems; Dünheim = Malutki; Dünhof = Jaunlīves muiža (Rīgas apr.); Dünhof = Daugmale; Dünhof, Pojekenhof = Peski, Pesku muiža; Dunke, Dunken = Dunki; Dunkel = Dunkelnieki; Dunkenhof bei Adiamünde = Duņķi; Dunniken, Dunicken = Dunika; Dunsberg = Vatrānes muiža; Dunskaja, Dünahof = Dunskaja; Dunske = Dunski; Dunteshof = Dunte; Duntischek, Duntischky = Duntišķi; Duppelsdorf = Dupelnieki ; Durben = Durbes muiža (Tukuma apr.); Amt-Durben = Raibā muiža; Durenhof, Duhren = Dure; Durpriden = Durspriedes; Dursuppen, - Kokke, -Teske = Dursupe; Duruppe = Durupi; Dutken = Dutkas; Dutkenshof = Dutkas muiža (Valkas apr.); Dutze = Duči; Dutzken = Dukas; Duxtigal, Mellna = Melnais Dukstigals; Duxtigallenhof = Baltais Dukstigals; Dwaren = Dvori; Dwarn = Dvaru muiža (Bauskas apr.); Dweeten, Dweten = Dviete, Dvietes muiža (Ilūkstes apr. ); Dwersaten = Dvari; Dworczane = Dvorčānu muiža (Daugavpils apr.); Dworischtzi = Dvorišče; Dworuppen = Dvorupe; Dzenigal = Dzeņigala muiža (Ludzas apr.).

E

Ebelshof = Ebelmuiža, Ebela muiža; Ebersdorf = Eberi; Ebsern = Mikas; Eck = Ķipēnu muiža (Valmieras apr.); Eck Kipenes muiža Eckau = Iecava, Iecavas muiža (Bauskas apr.); Eckau in Livland = Ozoli; Eckau; Groß- = Lieliecavas muiža; Eckau; Neu- = Jauniecavas kroņa muiža; Eckenberg = Ozolkalna muiža (Jēkabpils apr.); Eckenburg = Ozoli (Priekule); Eckendorf = Ozolu muiža (Tukuma apr.); Eckendorf = Ozolpils; Eckendorf = Ozolmuiža Eckendorf = Lube; Eckendorf = Ozolmuiža (Tukums); Eckengraf, Ekengrave = Ieķengrāves muiža (Jēkabpils apr.); Eckengraf = Viesīte; Eckenstein = Kampji; Eckhof = Ozolu muiža (Zaļenieki, Jelgavas apr.); Eckhof = Ozolu muiža (Jaunauce, Jelgavas apr.); Eckhof = Ozolu muiža (Eleja, Jelgavas apr.); Eckhof = Ozolu muiža (Madonas apr.); Eckhof = Ozolnieki; Eckhof = Ozolmuiža (Alsungas apr.); Eckhof = Ozolaine; Eckhof = Ozolu muiža; Eckhof = Kuzuļi; Eckhof = Ēķupe; Ēķupes muiža (Kuldīgas apr.); Eckhof = Ekava; Eckhof = Ozolnieki (Limbaži); Eckhof = Ozolmuiža (Saldus, Barbere, Jekabpils); Eckhöfchen = Ozolmuižas kroņa muiža; Eckmesche = Ekmeži; Edinburg = Dzintari (Jūrmala); Edischau, Jedischowa = Edišava; Edsen (see also Groß-Irwanden) = Lielīvande; Edwahlen = Ēdole, Ēdoles muiža (Ventspils apr.); Eerkaln = Erkalni; Eewald = Ievalči; Eewald, Ewolst = Ievolts; Eggen = Egeri; Egglislauken = Egleslauki; Egipten = Vilkumiests; Egypten = Ēģipte; Eglien = Eglenieki; Ehden, Ehde = Ede; Ehippel, Ehiply = Eipļi; Ehlain = Ielaini; Ehlm = Elmi; Ehnau = Ēnavas muiža (Aizputes apr.); Ehnau = Voitāni; Ehwagen = Ievades muiža (Aizputes apr.); Ehwald, Ewalden = Brindas); Eichenangern = Stabeķi; Eichenangern = Stakenberga muiža (Valmieras apr.); Eichenberg = Ozolkalni; Eichenberg = Kalnozoli (Engure); Eichenberg = Ozoli (Zasa); Eichenbergl = Purgaiļi (Lēdurga); Eichenhof = Ozolnieki; Eichenhof = Kaktiņi; Eichenhof bei Kroppenhof = Ozolnieki; Eichenkrug = Ozolkrogs; Eichenrode = Ozolkalni; Eichenrode = Ozolini (Ķirbiži); Eichenrohde = Eišēnu muiža (Ilūkstes apr.); Eichenstädtl = Ozolkrasti; Eichhof = Ozolu muiža (Jelgavas apr.); Eichhof = Virtiķi; Eichhof = Prunkēni (Garsene); Eichhof = Ozoliņi (Sesile); Eichhof = Ozolnieki (Sigulda, More); Eichhof, Oseln = Ozolmuiža (Vecmēemele, Nereta); Eichholm-Forstei = Mežamuiža (Meirāni); Eidschenbeck = Ezenbeķe ; Eiduk = Eiduki; Eikasch = Eikažu muiža (Rīgas apr.); Eimur = Eimuri; Eisenbach = Eizbahava; Eisenhammer = Dzelzsnama muiža (Jēkabpils apr.); Eisenhammer = Dzelzāmuri; Eisenhof = Sileni; Eykaschen, Eikasch, Eykasch = Eikaži; Ekenberg, Eckenberg = Ekembergu muiža; Elderhof = Elderi; Eleonorenhof = Kraujas; Eleonorenshof = Eleonorvile; Eleonorwil = Eleonorviles muiža (Daugavpils apr.); Elfenau = Kalnozoliņi; Elisabethhof, Lischen = Līciems; Elisenhof = Līzes; Elisenhof = Līcnieki; Elisenhof = Foldberga muiža (Talsu apr.); Elisenhof = Elīzes muiža (Kuldīgas apr.); Elisenhof = Brūni, Brūnu muiža (Tukuma apr.); Elisenhof = Skares muiža; Elisenhof = Bērzupe (Tukums); Elke = Elki; Elkendorf Jaunelkšni Elkeseem, Elksem = Elkuzemes muiža (Liepājas apr.); Elkeseem, Elkesat, Elkenerland = Elkuzeme; Elkschnau = Elkšnava; Elley = Elejas privātmuiža; Elley-Schloss = Lieleleja; Ellern = Kandžāni; Ellern = Elkšņi; Ellern = Alkšni; Ellern = Elernes muiža (Ilūkstes apr.); Ellihof = Elijas; Ellis = Skrastini (Valmiera); Elsken = Elšķene (Ventspils apr.); Elster = Elstes; Eluisenstein = Bajāri; Elxenwalken = Alkšņuvalki; Emmerichstein = Irikava End-Autz = Galauce, Gala muiža (Jelgavas apr. ); Endenberg, Galowsky = Galauskas; Endenhof = Paegli; Endenhof = Galu muiža (Rīgas apr.); Endenhof = Galaciems, Galciems; Endenhof = Gala muiža (Kuldīgas apr.); Endenhof = Gala muiža (Jelgavas apr.); Endenhof = Ausgala muiža; Endenhof = Bajāri (Gārsene); Endenhof = Zemgali (Kandava); Endenhof, Malgussen = Lieparmuiža ; Engelau = Luki (Pampāļi); Engelhardshof = Kurānu muiža; Engelhardshof = Kujas muiža (Madonas apr., pie Cesvaines); Engelhardshof = Kāpostiņu muiža (Valkas apr.); Engelhardshof = Kapstas muiža; Engelhardshof = Englārte, Englārtes muiža (Rīgas apr.); Engelhardtshof, Urdau = Kurēnu muiža (mūsd. Graši, Cesvaines apr.); Engelheim, Engelpost, Ingelheim = Engelpusti; Engelsburg = Aizbalti; Engelshof = Andzeļi; Engelzeem = Eņģeļi, Eņģeļu muiža (Talsu apr.); Enneberg = Enneskalns; Ennen = Enneni; Ennin = Eniņi; Erberg = Kvapāni; Erbprinzenhof = Prinči, Prinčmuiža; Erbsen = Čukusili; Erbsenhof = Zirņi; Erche = Jeruži; Eremitage = Ermitāža; Erichshof = Erikava; Erin = Meža Eriņi; Erkull (Ahrtsehm, Arsem) = Ārciema muiža, Valmieras nov.; Erkuln = Ērkuli; Erlaa = Ērgļi; Erlaa Schloß = Ērgļu muiža (Cēsu apr.); Erlau = Erlavas; Ermes = Ērģeme, Ērģemes muiža (Valkas apr.); Ermes-Neuhof = Jaunāmuiža; Ermes-Neuhof = Annas (Valkas apr.); Ermes, Ermesburg = Ērģeme; Ermiten = Ermīte; Ernestinenhof = Ernestīne s muiža; Ernsthof = Saulgoži; Ernsthof = Ernestu muiža (Kuldīgas apr. ); Ertzbach = Bainīte; Ertzen = Erceni; Erwahlen = Ārlava, Ārlavas muiža (Talsu apr.); Erwalen, -Peekcken , -Schletters Gut = Ēroles muiža; Eschenheim = Jaunbērze; Eschenhof = Ežu muiža (Cēsu apr.) Eschenhof = Bites muiža (Bauskas apr.); Eschenholm = Oši; Eschop = Ežupji; Eserhof, Essern = Ezernieki; Eserin bei Pussen = Ezeriņi; Eserkaln = Ezerkalns; Esmeraldenhof = Esmiraldova; Espenböhe = Čipatas; Espenhöhe, Trost, Charlottenhain = Troškas muiža (Madonas apr.); Essen = Esenes kroņa muiža; Essen-Lehle = Sileni; Essenhof, Krüdenerhof, = Lielmuiža (Rīgas apr.); Esser = Ezerupe; Essergall = Ezergali; Esserin = Ezerini; Esserkauken = Ezerķauķi; Esserlejen = Ezerlejas; Essern = Ezere, Ezeres muiža (Liepājas apr.); Essern = Ezeres muiža (Bauskas apr.); Essern, Seehof = Ezermuiža; Essern; Groß- = Lielezeres muiža; Essern; Lubb- = Lubezeres muiža; Essernhof = Ezeru muiža (Bauskas apr.); Essern = Silene jeb Borovka (Skrudalienas pag., Daugavpils nov.); Evesthof = Dobuži; Ewalden = Ēvaldes muiža (Jēkabpils apr.); Ewangen = Evangas muiža (Liepājas apr.); Ewershof = Cibla; Ewst = Āres; Ewstehof = Aiviekstes muiža (Madonas apr.); Ewstschanzhof = Skanstenieki; Ezer = Ezera muiža (Daugavpils apr. ); Ezupol = Idzipoles muiža (Rēzeknes apr.).

F

Fabianau, Fabianowo = Janovka; Fabianischek = Fabianišķi ; Fährenhof = Plostmuiža; Falkenberg = Valbergu muiža; Falkenstein = Lazdiņi; Fasanenhof = Fazāniu muiža; Feden = Medņi (Kandava); Federek = Federķi; Fedotau, Fedotowa = Fedotova; Fegen = Vēgu muiža (Kuldīgas apr.); Fehgen, Weggau = Vējavas muiža (Madonas apr., Ērgļu nov.); Fehgen, Fegen = Vegas (Kuldīga); Fehren = Vērenes muiža (Rīgas apr.); Fehsen = Viesienas muiža (Madonas apr.); Fehteln = Vietalvas muiža (Madonas apr., Pļaviņu nov.); Feimannshof, Feimany = Feimaņi; Feymany = Feimaņu muiža (Rēzeknes apr.); Feldhof = Prieduļi; Feldhof = Laukmuiža (Ventspils apr. ) Feldhof = Laukmuiža (Tukuma apr.); Feldhof = Laukmuiža (Talsu apr.); Feldhof = Laukmuiža (Jelgavas apr.); Feldhof = Lauku muiža (Liepājas apr.); Feldhof = Laukaiņi; Feldhof = Kalnlaudas; Feldhof = Jaunsniķeri; Feldhof = Skulte; Feldhof = Zemgali; Feldhof = Laukumuiža (Asupe); Feldhof = Lauciņi (Dundaga); Feldhof, Feldthoff = Liellauki; Feldhof, Peterthal = Lauki, Laukumuiža (Jelgava, Grinfelde); Felixberg = Pilsberģes muiža (Aizputes apr.); Felixberg = Jūrkalne; Fensenhof = Smilškalni; Feodorau, Feodorowna, Feodorowa = Skostene; Ferdinandshof = Ferdinandi; Ferding, Ferdentzen = Vērdiņi; Fernandshof = Putni; Fersen, Sohnep = Zonepe; Fersenhof = Bērzu pomuiža; Festen = Vestienas muiža (Madonas apr., Madonas nov.); Feuchtwangen = Jakteņi; Fianden = Mārkalne; Fianden = Lasberģes muiža (Valkas apr.); Fiandenberg, Fianden, Fiandenhof, Lahsberg = Lāzberģu muiža; Filippowitz = Filipovci; Filk = Filki; Filut = Filanda muiža (Ludzas apr.); Fimf = Finfa muiža (Daugavpils apr.); Finkenhof = Vikuli; Finkenstein = Aparāni; Fircks-Assiten = Baģu Asītes muiža; Fircks-Pedwahlen = Pidole, Firksa Pedoles muiža (Tukuma apr.); Firckshof = Vecmuiža (Kuldīga); Firckshof, +Dsilne, +Kreewe = Firksmuiža; Fischdorf = Zvejniekciems; Fischröden = Izriede; Fischröden = Dižizriedes muiža (Liepājas apr.); Fiskalhof = Viskaļu muiža (Jelgavas apr.); Fissen = Lužna; Fistehlen, Fistelhof = Aderkašu muiža (Rīgas apr.); Fistelen = Vērenes muiža (Rīgas apr.); Fjuk = Fjuki; Flohrenberg, Floret = Floretes pusmuiža (Rīgas apr.); Fockenhof = Bukaišu muiža (Jelgavas apr.); Först = Lāči; Forstei = Mežmuiža (Vijciems); Forsterei = Foršteja; Forstheim = Mežmuiža (Vaiņode); Fossenberg = Ķēču muiža (Rīgas apr.); Fossenberg, Fossenbergen = Lapsinu pomuiža; Fossenberg = Lapskalna pusmuiža; Fragenhof = Spraugu muiža (Talsu apr.); Franckendorf = Braņķuciema muiža; Francks Sessau = Franksesava, Prankas muiža (Jelgavas apr.); Frankendorf = Brankuciems; Frankendorf, Pawasser = Pakalnieši; Frankensessau = Mazlauki; Franopol, Vorwerk-Franopol = Franopole; Franzhof = Franču muiža (Kuldīgas apr.); Franziskau, Franziskowo = Franciskavas pomuiža; Frauenburg = Saldus; Frauenheim = Motrina; Frauenhof = Mucenieki; Frauental = Gaujienas Jaunā muiža (Valkas apr.); Freiberg = Freiberģes muiža (Aizputes apr.); Freiberg, Wirsen = Virzas; Freimannshof = Skubinava; Fresenhof, Breeschenhof = Brieži, Briežkrogs (Suntaži); Freudenberg = Priekuļu muiža (Cēsu apr.); Freudenburg = Draugpils; Friederikenhof = Briškas; Friedholm = Mierlauki; Friedrichsberg = Mazkalnjāņi; Friedrichsberg = Kalnciema muiža; Friedrichsberg = Akoti; Friedrichsberg = Snapju muiža (Tukuma apr.); Friedrichsfeld = Tikas; Friedrichshof = Pidriķa muiža (Valkas apr.); Friedrichshof = Pidriķa muiža (Talsu apr.); Friedrichshof = Klagates muiža (Tukuma apr.); Friedrichshof = Fridrihmuiža; Friedrichshof = Buividu muiža (Jēkabpils apr.); Friedrichshof = Baižkalna muiža (Cēsu apr.); Friedrichshof = Sušķiņu muiža (Jelgavas apr.); Friedrichshof = Vizlas muiža (Valkas apr.); Friedrichshof = Zaņas muiža (Liepājas apr.); Friedrichshof = Cīruļi (Renda); Friedrichshof = Kalnamuiža (Laubere); Friedrichshof = Pilsmuiža (Lielīvande); Friedrichshof; Groß = Lielfridriķes muiža; Friedrichshof; Klein = Lipstu muiža; Friedrichshöfchen = Fridriķa muiža; Friedrichslust = Lustes muiža; Friedrichsruhe, Bullenthal = Buļļu pusmuiža; Friedrichstadt = Jaunjelgava; Friedrichswald = Saikavas muiža (Madonas apr.); Friedrichswald = Saikava; Friedrichswerk = Zaķumuiža; Friedrigenshof = Kainaži; Fuchsberg = Lapukalni; Funckenhof = Bungas (Stende); Funkenhof = Funkes muiža; Funkenhof = Bunkas muiža (Liepājas apr.).

G

Gabelsberg = Zeļenopole; Gadsiany = Adšūni; Gahlenhof = Gāles, Elenes muiža (Jelgavas apr.) Gaigalowa, Gajgalowo = Gaigalavas muiža (Rēzeknes apr.); Gaiken = Gaiķu muiža (Kuldīgas apr.); Gailenhof, Gailshof, Gailhof = Gaiļa muiža (Aizputes apr.); Gailmatsch = Iecelnieki; Gajewo = Gajevas muiža (Ludzas apr.); Galantfeldt, Gallandfeld, Galandfeld = Pučurgas muiža (Valmieras apr.); Galenhof = Gāles muiža; Galgenberg = Pumpuri (Tukums); Galkiten, Gallkitten = Gaļķintes muiža (Liepājas apr.); Galten = Galtenes muiža (Talsu apr.); Galulau, Galulowa = Galulova; Gargeln = Garlenes muiža (Talsu apr.); Gargeln; Alt- = Vecgarlenes muiža; Gargeln; Groß- = Lielgarlenes muiža; Gargeln; Neu- = Jaungarlenes muiža; Garykolna = Garkalnu muiža (Rēzeknes apr.); Garosen = Garoza; Garrosen = Garozes muiža (Jelgavas apr.); Garrosen = Garozes muiža (Bauskas apr.); Garrosen = Garozas muiža (Liepājas apr.); Garschenhof = Gāršu muiža; Garsden = Gārzdes muiža (Ventspils apr.); Garssen, Garßen = Gārsenes muiža (Ilūkstes apr.); Gartenhof, Gartensee = Dārzu jeb Gatiņu muiža (lūkstes apr., Demenes pag.); Gartenhof = Ruži (Daugavpils); Gartenhof = Dārznieki (Renda); Gaweesen, Gawesen = Gaviezes muiža (Liepājas apr.); Gawry = Gauru muiža (Abrenes apr., tagad Pitalovas rajonā); Geistershof = Grašu muiža (Madonas apr., Cesvaines nov.); Geistershof (Neu – und Alt-) = Grašu muiža; Geistershof Neu- = Kārkļu muiža; Gemauerthof = Mūrmuiža (Vilce, Jelgavas apr.); Gemauerthof = Mūrmuiža (Glūdas, Jelgavas apr.); Gemauerthof = Mūrmuiža (Jēkabpils apr.); Gemaury = Budbergas muiža (Bauskas apr.); Gemaurtenhof, Gemaurthof = Vilkaiši; Georgenhof = Jurģu pusmuiža (Tukuma apr.); Georgenhof = Jurģu muiža (Liepājas apr.); Georgenhof = Jurģu muiža (Kuldīgas apr.); Georgenhof = Jurģu muiža (Bauskas apr.); Georgenhof = Jurģu muiža (Aizputes apr. ); Georgenhof = Podnieki (Talsi); Georgshof = Georgijeva; Gerasimowo = Gerasimovas muiža (Daugavpils apr.); Gerdinen = Gerdiņi; Gerenischek = Girinišķi; Gertruden = Ģertrūdes muiža (Bauskas apr.); Gertzen = Gercāni; Gerzike = Jersika; Gibbeln = Ģibuļu muiža (Talsu apr.); Gibdorn = Ģibotu muiža (Jelgavas apr.); Gibsden = Ģibzdes muiža (Ventspils apr.); Gilsen = Patkules muiža; Gilten = Giltenes muiža (Jelgavas apr.); Gipken = Ģipkas muiža (Ventspils apr.); Glashütte = Glāznieki; Glasütte = Glāzšķūnis; Glauenhof = Radolkas muiza (Rīgas apr.); Glauenhof, Rudolfshof mit Aulitzeem = Radalkas muiža; Glisdehn, Glisden = Glīzdene; Glude = Glūdes muiža; Gluhde = Lugaži; Golan = Vidusmuiža (Rēzeknes apr.); Golbecke = Beki (Talsi); Goldbeck = Kolberģu muiža (Valkas apr.); Goldingen = Kuldīga; Goldingen; Alt- = Veckuldīgas muiža; Goldingen; Amt- = Kalnamuiža; Golgowsky = Galgauskas muiža (Madonas apr., Gulbenes nov.); Gothanshof = Lielmuiža (Rīga); Götken = Ječi; Gotthardsberg = Gatartas muiža (Cēsu apr.); Gouvernementshof = Gubernementes muiža (Rīgas apr.); Grabsten = Grabstu muiža (Aizputes apr.); Graenhof = Gusta muiža; Graenhof = Eglēnu muiža; Grafental, Grafenthal, Grawendahl = Grāvendāles muiža (Bauskas apr.); Grahmatnes = Grāmatneša pusmuiža (Rīgas apr.); Grahwern = Grāveru muiža (Aizputes apr.); Gramsden; Groß- = Dižgramzdas tmuiža; Gramsden; Klein- = Mazgramzdas muiža; Gränhof = Eglaines muiža (Rīgas apr.); Granteln = Granteles muiža (Bauskas apr. ); Gränzhof = Grenču muiža (Ventspils apr.); Gränzhof = Grenču muiža (Talsu apr.); Grauduppen = Graudupes muiža (Kuldīgas apr.); Grausden = Grauzdes muiža (Jelgavas apr.); Gravendahl Kraukļu privātmuiža Gravendahl Kraukļi Gravendahl Kraukli Gravenheide Garansku muiža Gravenheyde Garansku muiža Gravenhof Grāvju muiža Gravenhof Gravesmuiža Gravenhof Gravas Gravenkrug Šodi Grawen Graveni 2 Grawendahl Kraukļu muiža Madonas apr. Cesvaines nov. Grawendahl Grāvendāles privātmuiža Grawenhof, Grafenhof = Grāves muiža (Rīgas apr.); Grawern = Graveri; Grawershof, Grawery = Grāveru muiža; Grawin Gravini 1, 2 Grawinen Gravinas Grawischen Graviši Grebl Grebli Grebnewa Grebnava Grebutneek Grebutnieki Greenzhof-Skarre Skaras Greesen Grieži Grefenhof Brindas 2 Greiersdorf Greizdarbes privātmuiža Greiersdorf, Graisendorf, Grayersdorff Greizdarbe Greifershof Greiveri Greighof Greighofe Greiyersdorf Greizdarbes muiža Bauskas apr. Grendsen Grendzes privātmuiža Grendsen Grendzes muiža Ilūkstes apr. Grendsen Grendzeni Grendsen Grendze Grendsen Grenču privātmuiža Grendsen Grenču bruņniecības muiža Grendsen Grenči Grendsen Grenči Grendsen 1, Grentzen, - Klein Grendsen Grenči Grendsen; Forstei Grenču mežniecība Grenzberg = Grentsberģu muiža (Ilūkstes apr.); Grenzenthal = Robežmuiža (Ilūkstes apr.); Grenzhof = Mežmuiža (Jelgavas apr.); Grenzhof = Grenču muiža (Tukuma apr.); Grenzhof = Grenču muiža (Rīgas apr.); Grenzhof = Mežmuiža (pie Zasas); Davidshof = Meža muiža; Grenzhof bei Doblen = Meža muiža (pie Dobeles); Grenzhof bei Uhgalen = Grenči; Grenzhof, Ehrenberg Robežnieki Grenzhof; Kirchspiel Mežmuižas draudze Grenzhof; Kirchspiel Grenču draudze Grenzhof; Pastorat-Widme Mežmuižas mācītājmuižas vidme Grenzpetershof Petrucenki Grenztal Grenctāles muiža Ilūkstes apr. Grenzthal Grenstale Grenzthal Dzeni Grenzwald (Platone) Grenči 4 Gresten Krievukalna pusmuiža Gresten Kalna muiža Cēsu apr. Gresten (Rozes) Lejzvejnieki Gretten Greti Gribaschen Gribažas Gribbul Gribuli Gribolezy Gribolvas muiža Rēzeknes apr. Gribust Gribusti Grickenhof Griki 3 Gricklieben Griķlībes muiža Talsu apr. Griden Bebri 3 Grideneek Gridenieki Griding Gridini Gridsgall Gridsgale Griechenhof Grekani Griefe, Grihwe Griva Grieken, Grikke Griki1, 2 Grieklieben, Tripsenland Griklibe Griesbeck, Grihsbäch, Grisuben Grizupe Griewe Grivas Grihwe Grive, Grivis Grisalnik Salenieki Grischen Grišani Grischin Grišina Grischtschat Griščati Grisuppen Grīzupes muiža Liepājas apr. Griszczaty Grisčatu muiža Rēzeknes apr. Griszkany Griškānu muiža Rēzeknes apr. Gritschen Gričani Gritzgallen, Gritzgaln Gricgale Gritzgaln Gridzgales privātmuiža Gritzgaln Gricgales muiža Jēkabpils apr. Gritzgaln, Gritzgallen Gridzgale Griwa Grīva Griwaischen Grivaiži 2 Griwaischen Grivaisi Griwdinisch Grivdiniši Griwen Grives Griwen Griva Griwen, Griwa, Moritztal Griva 2 Griwenhof Grivi Griwneek Grivnieki Griwsem Grivciems Griwul, Griwuly Greivuli Grizgaln Gridzgale Grizgaln Gridzgale Gryschan, Gryschkany Triškani Grobin Grobiņas Grobin Grobiņa Grobin, Gerobin Grobina Grobin; Amt Grobiņas kroņa muiža Grobin; Krons-Pastorats-Widme Grobiņas kroņa mācītājmuižas vidme Grobin; Krons-Unterforstei-Widme Grobiņas kroņa apakšmežniecības vidme Grobin; Kronsforstei-Widme Grobiņas kroņa mežniecības vidme Grobin; Pastorats-Widme Grobiņas mācītājmuižas vidme Grobschel Grošli Grodneek Grodnieki Gromalt Mežratites Grooss Kruthen Krute Groping Gropini Gropping Gropini Grosdohn Grostonas privātmuiža Grosen Grostnieki Grösen Griezes muiža Liepājas apr. Grösen Grieze Gross Altdorf (Aizpute) Brinki 2 Gross Bahten Lielbate Gross Barbern, (+-Weisshof ) Lielbarbele Gross Berken Lielberkene Gross Bersen Lielberze Gross Blieden, (+-Ottenhof ) Lielblidene Gross Boyen, Gross Bojen Bojas Gross Born Lielborni Gross Dirden Lieldirda Gross Diricken Lejasdiriki Gross Drogen Lieldroga Gross Dserwen, (+ -Zelden ) Lieldzerve Gross Duppeln Lieldupli Gross Essern Lielezere Gross Feldhof Liellaukumuiža Gross Friedrichshof Lielfridriki Gross Gramsden Dižgramzda Gross Hansischek, Gross Hansischki Lielgantiški Gross Heiden Lejasstrazdi Gross Heyden Virkus Gross Ilmagen = Dižilmajas, Lielilmājas, Lielā Ilmājas muiža; Gross Irben Lielirbe Gross Irben, Irben Diž Irve Gross Iwanden Lielivande Gross Jungfernhof Lieljumpravamuiža Gross Jungfernhof, (+ -Skotel, Schotel ) Lieljumprava Gross Kalning Lielkalinini Gross Kangern Lielkangru muiža, Lielkangari Gross Kangern, Tupping Kangari Gross Kreewin Lielkrievini Gross Kreslen, Kreseln Dižkreslas Gross Kundsing Kundzini Gross Lahnen Dižlani Gross Liepen Lipa Gross Memelhof Mazimanta Gross Memelhof, - Memell Lielmemele Gross Neiken Lielneikeni Gross Oseln Ozoli 5 Gross Pipper Lejaspipari Gross Podnik Lejas Podniki Gross Pudder Liel Puderi Gross Rantzen Dižrenči Gross Rewendorf Lielreves Gross Rojen Lejas Rojas Gross Rönnen Renda Gross Sahlingen Lielsalija Gross Salwen Lielzalve Gross Salwen Lielsalve Gross Satticken Lielsatiki Gross Schauting Lejasšautini Gross Schegurren Lejasžeguri Gross Schloken Lielslokas Gross Schöning Lejasšenini Gross Sehngen Lielsenu Gross Sessau Lielsesava Gross Sonnaxt Lielsunakste Gross Spirgen Spirgus Gross Stappelen Lielstapeles Gross Stimmul Lejasstimuli Gross Sussey Susejas muiža Gross Sworkaln Lielsvirkale Gross Tautzen Lieltauceni Gross Tirum Lieltirumi Gross Trapehn Lejastrapene Gross Wannag Lejasvanagi Gross Weitzen Lielvaiceni Gross Windaushof Ventasmuiža Gross Zeschen Lielcešas Gross Zezern Lielciecere Gross Zimallen Lielsimalas Groß-Abgulden Lielapguldes muiža Jelgavas apr. Groß-Autz = Lielauces muiža (Jelgavas apr.); Groß-Bahten Lielbātas muiža Liepājas apr. Groß-Barbern Līču muiža Bauskas apr. Groß-Berken Lielberķenes muiža Jelgavas apr. Groß-Bersen Lielbērzes muiža Jelgavas apr. Groß-Bersteln Lielbērsteles muiža Bauskas apr. Groß-Bersteln Bērstele Groß-Blieden Lielblīdenes muiža Tukuma apr. Groß-Born Lielbornes muiža Ilūkstes apr. Groß-Buschhof Biržu muiža Jēkabpils apr. Gross-Buschhof Birži 1 Groß-Buschhof Birzi Groß-Buschhof Birzi Gross-Dahmen, -Waldhof Diždamas Groß-Damen Diždāmas muiža Liepājas apr. Groß-Dirden Lieldirdas muiža Bauskas apr. Groß-Drogen Lieldrogas muiža Aizputes apr. Groß-Dselden Lieldzeldes muiža Aizputes apr. Groß-Dserwen Lieldzerve Groß-Dserwen Lieldzerve Groß-Düppeln Diždupeles muiža Liepājas apr. Groß-Dursuppen Dursupes muiža Talsu apr. Groß-Eckau Lieliecavas muiža Bauskas apr. Groß-Eckau Iecava, Lieliecava Groß-Eckau Iecava, Lieliecava Groß-Elley Lielelejas muiža Jelgavas apr. Groß-Essern Lielezeres muiža Liepājas apr. Groß-Friedrichshof Lielpidriķu muiža Bauskas apr. Groß-Gramsden Dižgramzdas muiža Liepājas apr. Groß-Heiden Lielvirkus muiža Jelgavas apr. Groß-Ilmajen Dižilmājā Groß-Iwanden Lielīvandes muiža Ventspils apr. Groß-Iwanden Lielīvandes muiža Kuldīgas apr. Groß-Iwanden Lielivande, Lielvārde Groß-Iwanden see also Edsen Lielivande, Lielvārde Gross-Jungfernhof Lieljumpravas muiža Rīgas apr. Groß-Jungfernhof Lieljumprava Groß-Jungfernhof Lieljumprava Groß-Kaugern Lielkauguru muiža Rīgas apr. Groß-Kreuzberg Lielkrisberģu muiža Liepājas apr. Groß-Kruthen Lielkrute Groß-Lahnen Dižlāņu muiža Liepājas apr. Groß-Lassen Liellašu muiža Ilūkstes apr. Groß-Leepen Liellīpas muiža Aizputes apr. Groß-Memelshof Lielmēmeles muiža Jēkabpils apr. Groß-Niekratzen Lielmuiža muiža Aizputes apr. Groß-Platon = Lielplatones muiža (Jelgavas nov.); Groß-Rönnen Lielrende Groß-Rönnen Lielrendas muiža Kuldīgas apr. Groß-Roop Lielstraupes pilsmuiža Cēsu apr. Groß-Roop Lielstraupe Groß-Roop Lielstraupe Groß-Rop, Roop Lielstraupe Groß-Sahlingen Dižzālītes muiža Kuldīgas apr. Groß-Salwen Lielzalves muiža Jēkabpils apr. Groß-Salwen Lielzalve Groß-Salwen Lielzalve Groß-Santen Lielzantes muiža Tukuma apr. Groß-Saticken Lielsatiķu muiža Kuldīgas apr. Groß-Sehnen Dižsēnes muiža Talsu apr. Groß-Sessau Lielsesavas muiža Jelgavas apr. Groß-Sessau Lielsesava Groß-Sessau Lielsesava Groß-Sonnaxt Lielsunākstes muiža Jēkabpils apr. Groß-Sonnaxt Lielsanakste, Lielsunakste Groß-Sonnaxt Lielsanakste, Lielsunakste Groß-Sussei Lielsusējas muiža Jēkabpils apr. Groß-Sussei Lielsusējas muiža Ilūkstes apr. Gross-Suweist Lielie Suveizdi Groß-Swehthof Svētes muiža Jelgavas apr. Groß-Swirkaln Lielsvirkalnes muiža Bauskas apr. Groß-Wirben Lielvirbes muiža Talsu apr. Groß-Wormsahten Dižvormsātes muiža Aizputes apr. Gross-Würben, Gross Wirben Lielvirbi Groß-Würzau = Lielvircavas muiža (Jelgavas nov.); Groß-Zeezern Lielcieceres muiža Kuldīgas apr. Groß-Zezern Lielcecere Gross. und Kl. Berken Berki Grossapgulden Lielapgulde Grossdinke Lejasdinki Großdohn Grostonas muiža Madonas apr. Madonas nov. Grossdohn Grostona Grossdohn Grostona Grossdohn, Grosdohn Grostona Grossdserkallen Lieldzerkali Grossgroschel Lielgrošli Grosshof Megras Grosshof – Luhde Luke Grossklick Lielkujkuli Grosskrutschinischek, Grosskrutschinischky Lielie Kručiniški Grosskullen Lilekuleni Grosskuppe Lielkupji Grosslassen Liellaši Grosslaudar, Lawdar Lielie Lauderi Grosslaudor Liellaudari Grossluhne Liele Luni Grossmedischewa, Grossmedischewo Lielmediševa Grossmeschneek Lielmežnieki Grossnikelshof, Nikowo, Pikau, Pikowa, Pikowo Liela Pikova Grosspudder Lielpuderi Grosspurw Lielpurvi Grossschkinken Lejasškinki Grossselden, Grossdselden Lieldzelda Grosstutsch, Grosstutschy Lieltuči Grosswald Placis Grosswaldhof Lielmeži Grothus, Grothusen, Krottusch, -Neuhof = Grotūži; Grothusenshof = Grotūžu muiža (Cēsu apr.); Grube Gubas 1, 2 Grube Grube Grubendorf Grubas Grubenhof Grobi Grücken Griķu muiža Kuldīgas apr. Grücken Griķu kroņa muiža Grücken (Kuldiga) Griki 4 Gruden Grudi Grudum Grudumi Grugul Grugules Grünberg, Osolkaln Zalkalni Grundsahl Grundzāles privātmuiža Grundsahl Grundzāles muiža Valkas apr. Grundsahl Grundzāles Grundsahl Grundzāle Grundsen (Tukums) Perkoni Grundul Grunduli Grüne Mühle Aizputas Padure Grünenerodt Upmali 6 Grüner Ciruliši Grünewalde Zālīte Grünewalde Zālīte Grünfeld Grīnfeldes kroņa muiža Grünfeld Grinfelde Grünfeld, Neusloboda, Kownat, Kounat Kaunata Grünheiden Pilsnieki Grünhof = Zaļenieki, Zaļā muiža (Jelgavas nov.); Grünhof = Zaļā muiža (Aizputes nov.); Grünhof = Zaļā muiža (Kuldīgas nov.); Grünhof = Zaļā muiža (Ventspils nov.); Grünwald Grīnvaldes muiža Bauskas apr. Grünwald Grienvaldes kroņa muiža Grünwald Alturi Grünwald; Alt- Vecgrīnvaldes privātmuiža Grünwald; Neu- Jaungrīnvaldes privātmuiža Grünwalde, -Schmölingshof , -Treiden am Eckau Grienvalde Grünwalde, Salmeeschen Zalmeži Gruschel Grušli Gruschen Gružni Gruschlau, Gruschlowa Grušlava Grusdau, Grusdowa Gruzdava Grusische Cruzeši Grusischen Cruziši Grütershof = Rīteru privātmuiža (Klintaines pag., Pļaviņu nov.) Grütershof, Richtern = Rīteri; Gudakowsky Gudavskije Gudden, Guddeneecken = Gudenieki; Guddeneeken = Gudenieku muiža (Aizputes apr.) Guddricken Gudriki Guden Gudeni Gulan, Gulany Gulani Gulbe Gulbij 1, 2, 3 Gulben Gulbenes privātmuiža Gulben Gulbenes muiža Liepājas apr. Gulben Gulbenes muiža Ilūkstes apr. Gulben (Bate) Gulbene Gulben (Subate) Gulbene 2 Gulbern Gulberes privātmuiža Gulbern Gulberes muiža Madonas apr. Madonas nov. Gulbern, Ulber Gulberis Gulbing, Wetzum (Varioba) Vecumi 2, 3 Gulbit Gulbitis Guldenhof Guldi Guljan, Wasiljewa Guljani Gultowe, Gulthau, Gutenhau, Guthoir, Gurklau (Liepaja) Gurklavi Gumbeln Gumbalnieki Gumenitz Gumenica Gummen, Gummenbach Gubas Gundeggen Gundegas Gunnersdorfshof Gunnārciema muiža Gunschemuische Muižnieki 3 (Launkalns) Günthersberg Rieveni Guntinen Guntinas Gurwa Gurva Guschel Gušli Gusmannshof Pupoli 2 Gustavsberg Kliģenes privātmuiža Gustavsberg Kliģenes muiža Rīgas apr. Gustavsberg Kligene Gustavsberg Gustenberga Gustavsberg Gustapkalns Gustavsberg Gustapji Gusten Gusteni Gut Bentens Pendiga Gut Sperlings Sperveli Gutenberg Guta Gutmannshof Gutmani Gützenstein Ģicenšteines muiža Ilūkstes apr.

H

Hagensberg, Schwarzhoff = Āgenskalns (Rīga); Hagenshof = Hāgena muiža (vēlāk Grāvmuiža, Švarcmuiža); Hagenshof = Berzpils (Lubāna); Hahnenhof = Gailiši, Gaiļa muiža (Rīga); Hahns-Memelshof = Ānes Mēmeles muiža (Bauskas apr.); Hainasch, Surtsche = Ainaži; Hainen = Ainas; Haiselkschen, Aiselikschne = Aizelkšni; Haynasch = Ainažu muiža (Valmieras apr.); Halswigshof = Alstiķu muiža (Jēkabpils apr.); Hanfspinner = Kaniverpji; Hansischek, Hansischki = Mazgantišķi; Happackshof = Hapaka muiža; Harfenhof = Vecarpji; Häringshof = Eriņu muiža (Valmieras apr. ); Hartmannshof = Ārmaņi; Harzfeld = Sviklas; Hasau, Hassau = Užavas muiža (Ventspils apr.); Hasenholm = Zaķusala, Zaķu sala (Rīga); Hasenpoth = Aizpute; Hasenpoth; Kloster = Klosteres muiža (Aizpute); Hasenpoth Schloß = Aizputes pils muiža; Hasselhof = Baltini (Zentene); Hassenburg = Asenbergi; Hastfershof = Kiļi; Hedwigshof, Jadwigowo = Jadvigavas pomuiža; Hedwigsruhe = Kanči; Heideberg = Silamuiža; Heidefeld = Mežsargi; Heidehof Rukeni Heidekamp = Mazmeļķi; Heidekenhof, Heydekenhof = Eiķenu muiža (Valmieras apr.); Heidenfeld = Sarkaņu muiža (Madonas nov.); Heidenhof = Sila pusmuiža (Madonas apr., Pļaviņu nov.); Heiligenbach = Šventupe; Heiligenberg = Lepicas; Heiligenberg = Labeni; Heiligenberg = Svētkalns; Heiligengeist = Gare; Heiligenkreuz = Krustiņi; Heimburg = Laimnieki; Heinrichshof = Indriķa muiža (Valkas apr. ); Heinrichshof = Seisuma pomuiža; Heinrichshof = Vaivieši; Heinrichshof, Strankaly = Strankaļi; Heinrichsohnshof = Indriksoni; Heinrichstein = Erikava; Heydeckenshof = Ēķina muiža; Heyden = Virkus muiža; Heydenfeld = Sarkaņu muiža (Cēsis); Heydenhof = Silamuiža (Odziena); Helenenhof = Litenītes pomuiža; Helenenhof = Lēnes muiža; Helenenhof = Helenova; Helenenhof = Ausmas; Helenenstein = Lobene; Helenenstein = Helenes pusmuiža (Madonas nov.); Helfenburg = Purgaiļi; Helfreichshof = Roplaini; Helfreichshof - deutsche Kolonie = Altienes muižas vācu kolonija; Helfreichshof, Lindenberg, Kudling, Skudling = Dūjas; Helfreichshof deutsche Kolonie = Iršu muižas vācu kolonija; Hennenberg = Ennenberga; Henriettesruhe = Enrietes muiža; Henselshof = Endzeliņu muiža (Rīgas apr.); Henselshof = Endzeles muiža (Valmieras apr.); Henselshof = Billes; Henselshof, Sticken = Stiķene; Herbergen = Ērberģes muiža (Jēkabpils apr.); Heringshof = Eriņu muiža; Heringshof, -Tschakkan = Eriņi; Herynck = Eringi; Hermanischek = Ermanišķi; Hermannshof = Ērmaņu muiža (Valkas apr.); Hermelingshof = Ermeliņa muiža (Rīgas apr.); Herminenhof = Hermīne; Hermshof = Ērmi; Herzogenstein, Seltkaln = Zeltakalns; Herzogshof = Hercogmuiža (Zaļenieku muiža, Jelgavas apr.); Herzogshof = Ercogmuiža (Ozolnieku muiža, Jelgavas apr.); Hessenhof = Streidas; Hessenhof = Jaunzemji (Aluksne); Hieronymhof = Starodvorje; Hilchensfähr = Iļķēnu, Iļķenes muiža (Rīgas apr.); Hilchensfahr = Āņi; Hilchensholm = Hilkensalas muiža; Hilsen vai Gilsen = Patkules muiža (Madonas nov.); Hindsern = Indzeri; Hinzen = Hincena muiža; Hinzenberg = Inčukalna muiža (Rīgas apr.); Hippeln = Hipelu muiža; Hirschenberg = Irškalni; Hirschenheide = Briežu muiža (Madonas apr.); Hirschenheide = Brieži (Cēsis); Hirschenhof = Iršu muiža (Kokneses nov.); Hirschenhof = Siljāņi; Hirschenhof = Virši; Hirschheydt, Hirschhof, Dubinsky, Dubinskihof = Dubinska; Hisegall = Loja; Hochberg = Putras muiža (Valkas apr.); Hochrosen = Augstrozes muiža (Valmieras apr.); Hoflage = Podiņi; Hoflage = Mežkleivas; Hofmeistershof = Aumeisteres muiža (Valkas apr.); Hoftenberg = Hoftenberga; Hofzumberg = Kalnamuiža (Tērvete); Hohenbach = Latvases; Hohenberg = Omberģe; Hohenberg = Kalnmuiža (Tukuma apr., pie Kandavas); Hohenberg = Hogenberģes muiža; Hohenberg, Flossenkrug = Kalnamuiža (Matkule); Hohenberg, -Kreutzhof = Augstkalne; Hohenbergen = Veļķu muiža (Cēsu apr.); Hohenbergen – Neuhof = Alaukste; Hohendorf = Augšciems; Hohendorf = Augstciema muiža (Rīgas apr.); Hoheneich = Ozolu muiža (Talsu apr.); Hoheneichen = Vecozoli; Hoheneichen = Ozolnieki, Ozolmuiža (Cesis); Hohenheide = Lakstenes muiža (Rīgas apr.); Holländerei (Laukeze) = Kalni; Hollershof = Alderu muiža (Rīgas apr.); Holmhof = Salas, Salasmuiža, Salas muiža (Rīgas apr.); Holmshof = Salas muiža (Jēkabpils apr.); Homeln = Omuļu muiža (Valkas apr. ); Hoppenberg, Oppekaln = Apukalns; Hoppenhof = Apes (Opes) muiža (Valkas apr.); Hornhausen = Purmaļi (Rūjiena); Hornitzen = Ornicāni; Horstenhof = Launkalne; Horstenhof = Brantu muiža (Cēsu apr.); Horstenhof = Branti; Horstenhof, Launekaln, Lauenkaln = Launkalns; Howens-Würzau = Bērzvircavas muiža; Hübbenetshof = Ibenetes muiža (Bauskas apr.); Hummelsdorf = Umelnieku pusmuiža; Hummelsdorf, Hummelzeem, Hummelby = Meģeri

I

Ibden Nuķu pusmuiža Ibden Kiši Ibden Admini Ibehn Ibeni Idde Idus pomuiža Iddel;Orgishof Urgas privātmuiža Iden, Idina, Idin, Idino, Igden, Iwding, Iwdini Ideni Idsel Igates privātmuiža Idsel Igates muiža Rīgas apr. Idsel Igate Idwen Idus pusmuiža Valmieras apr. Idwen Idus privātmuiža Idwen Idus Idwen Idi Iesselneek Iesalnieki Iggen Iģes privātmuiža Iggen Iģenē Iggen Iģenes muiža Talsu apr. Iggen Iģene Iggen - Alexandershof Igene Iggen (Kekava) Ige 2 Iggen bei Salisburg Ige Iggul Iguli Ignati (Kurzeme) Vilki 3 Ignatowa Ignatova Ignatowo Ignatovas muiža Daugavpils apr. Ihlen Īles privātmuiža Ihlen Īles muiža Jelgavas apr. Ihlen Īle Ihlen Ile Ihwirpen Ivierpciems Ikaschenetz Ikaženci Ikauneek Ikaunieki 2 Ilagen, Sarosli, Sarosel Zarosli Ilgen Iļģu muiža Ilūkstes apr. Ilgen Ilgas privātmuiža Ilgen Ilga Ilgezeem Ilguciems Ilgezeem Ilgeciems Ilgezeem (Riga) Iļģuciems Ilgsall Jilgsala Ilguppen Ilgupe Ilkenhof Ilkeni Illermünde Dravnieki 6 (Aloja) Illien Iļģu muiža Liepājas apr. Illien, Dehnau, Döhnhof Ilgi Illsticken Celmini Illuxt Ilūkste Illuxt, Illuxtbach Ilukste Ilmajen, Ilmagen = Ilmājas muiža (Liepājas apr.); Ilmendorf, Ilmaten, Ilmedau Ilmati Ilpen Ilpani Ilse Račeva Ilsen Ilzes privātmuiža Ilsen Ilzes privātmuiža Ilsen Ilzenes privātmuiža Ilsen Ilzenes muiža Valkas apr. Ilsen Ilzene 1, 2 Ilsen Ilzene Ilsen Ilze Ilsenberg Nomali Ilsenberg Murnieki 3 Ilsenberg Ilzes muiža Ilsenberg Ildžumuiža Ilsenburg Ilze Ilsenburg Ilze Ilsenhof Iceni Ilsenmühle Ubeja Ilsensee (Ilukste) Ilze Ilsern Ildzeresciems Ilsum Ilksumi Imanten Jmanti Immul Imula Imonau, Imanowo Imanava Impe Impas Impen Impani Imsdorf Krastini (Aloja) Inari, Inar Enare Inden Indani Indern Indras Indrahn (Saldus) Indrani 2 Indrahn, Hindern, Indran Indrani 1, 3, 4 Indran Indrēnu muiža Madonas apr. Lubānas nov. Indrica Indricas muiža Daugavpils apr. Indritz Indriči Indritz Indrica Inet Osas Ingahn Ingeni Ingenhof Innas Ingershof Ižora Inkul Inkuli Innis Ineši Innuschen, Inguschen Innuži Inte Intu privātmuiža Inte Intes muiža Cēsu apr. Inten, Inte Inti Inzeem Inciema privātmuiža Inzeem Inciema muiža Rīgas apr. Inzeem, Insem, Intzhemshof Inciems 1, 2 Inzen Incenu pomuiža Inzenberg Inceni Ippik Ipiķu muiža Valmieras apr. Ippik Ipiķi Ippik Ipiki Ippik-Neukarrishof Ipiķu- Jaunkaristes muiža Irben Irbes Irben Irbe, Gipka Irben Irbe, Gipka Irben; Klein- Mazirbes mācītājmuiža Irbeneek Irbenieki Irgen =Jeras, Jeru muiža (Kuldīgas apr.); Irgen Ergli 2 Irken Sari Irmlau = Irlavas muiža, mūsd. Vaski (Tukuma apr.); Isabellenhof Izabelinas pomuiža Isabellenhof Skaistas Isabellin Skaista Isdeggen Izdegas Islitz = Īslīces muiža (Bauskas apr.); Ismer, Ismery Ismeri Issacken Issaki Isseln Issuši Isslitz Islica Issmer Ismeri Istalno Istalnas muiža Ludzas apr. Istalsen, Istalsno Iztalsna Istalsno Isnauda Istern Istra Istra Istras muiža Ludzas apr. Istral, Istern in Letgallen Istra Italien Italija Iwanden Ivande Iwanden Ivande Iwanden (Gr. – und Kl.-) - Abaushof, - Leschedsen Ivande Iwanden; Groß- Lielīvandes privātmuiža Iwanden; Klein- Mazīvandes privātmuiža Iwanowo Ivanova Iwanowsk Ivanovskoje Iwaschen Ivaši Iwehn Ivani Iwen Īves privātmuiža Iwen Īves muiža Talsu apr. Iwen Eve Iwen, Iwenhof Ive Iwgolau, Iwgolowo, Jegulau, Jegulowo Ivgolova Iwirpen Virpes Iwuschek, Iwuschky Ivuški Ixtrum Podu muiža Bauskas apr. Ixtrum Podu kroņa muiža Ixtrum Podi Ixtrum Ziedoni Ixtrummünde Brantu privātmuiža Ixtrumünde Ezerini Ixtrumünde Brantu muiža Bauskas apr. Ixtrumünde (Bauska) Branti 2

Y

Yadeswaden = Jadi (Ventspils apr.)

J

Jablau, Jablowa Jablava Jacobshof Jēkabu kroņa muiža Jacobshof Jēkabnieku kroņa muiža Jadekschen Jadekši Jadrau, Jadrowo Jadrova Jägel Jugla 2 Jägelmühle Juglas privātmuiža Jägelmühle Jugla Jägelshof-Stoppinshof Juglas muiža (Rīgā) Rīgas apr. Jägerhausen, Gotthilfeshein, Saulit Mednieku Majas Jägerkaln Jegerkalni Jägershof Jegeri Jägerswald Aldaune Jägerswalde Gegeru pomuiža Jagman Jagmaņu muiža Liepājas apr. Jagsmann Jagmini Jahnakalnen (Vecpebalga) Janakalns Jahnen Jonas Jahnenkrug Janukrogs Jahnsemneek, Jahnenhof Jaunzemnieks Jahnup Vanumi Jahteln Jāteles muiža Ventspils apr. Jahteln Jāteles muiža Kuldīgas apr. Jahteln, Jateln Jatele Jahtneek Jatnieki Jakobshof Jēkaba muiža Jelgavas apr. Jakobshof Jekbanieki Jakobshof Jekabnieku Jakobshof Jekabmuiža 1, 2 Jakobshof Jekabi Jakobshof Jakaveli Jakobshof – Rimneecken Rimeikas Jakobshof, Jacobshof Jakabnieki Jakobsruhe Jakubavas pomuiža Jakobsruhe Slani Jakobstadt Jēkabpils Jakobstadt Jēkabpils Jakobstadt, Jacobstadt, (+- Pelinke, - Proschka) Jekabpils Jakshof Jakši Jakutsch, Jakutschy Jakuči Jamaiken Jamaiķu muiža Aizputes apr. Jamaiken Jamaiki Janal (Aizpute) Jani 2 Jannopol Janopoles privātmuiža Janopol Janopoles muiža Jēkabpils apr. Janopol Janopole Janopol Janopole Janopol, (+-Pormal, + -Werser) Janopol 1, 2 Janowo, Janau Janava Jaroschkino Jaroškina Jasch-Mysa Jāsmuiža Jasch-Myssa Jasmuiža Jaschkan Jaškani Jasjulken, Jasjulki Robežnieki 3 (Indra) Jasminenhof Jasmini Jassenetz Jasenci Jassenitz Jasenica Jasz-Muyża Jasmuiža Daugavpils apr. Jauck Jauki Jaun Jauna Jaun-Paegles-Land/Höfchen Jaunpaegļu muižiņa Jaundselwen Jaundselve Jaune Jauni Jauneek Jaunieki Jauniht Jaunites Jaunitten Jaunieši Jaunlaatsch Jaunlači Jaunmaje, Jaunmajen (Jelgava) Jaunamaja Jaunmatsch Jaunmači Jaunplau, Jaunplaw Jaunplavas Jaunsem (Jelgava) Jaunzemji 4-12 Jaunsem Land Jaunzema zeme Jaunstradschen Jaunstradži Jaunuppen Jaunupe Jeck Jekus Jeglewo Egleva Jegli, Egle, Egel Egli Jegorowa, Jegorau Jegorova Jehne Jenis Jehnken, Jehkus Jenkas Jehrenhof Jeru muiža Valmieras apr. Jehrenhof Ierini Jehrenhof Gerinš Jehrke Zandani Jehrschau, Jehrschowa Jaršava Jehwen Jves Jehze Jecis Jehzen Iecenieki Jekuln Jekuli Jeleonorgow Eleonoras muiža Rēzeknes apr. Jelowka, Elowka Eglaine Jemetejen Jemetejas Jeresch Antuži Jerkul Jērkules muiža Rīgas apr. Jerküll Pastamaja Jerkull Jērkules kroņa muiža Jerkull Jerkule Jermak Jermaki Jeroslawka Kastera muiža Daugavpils apr. Jerusalem Jeruzaleme Jerzelewa Erzeleva Jeschen Ieži Jeschke Ješkas Jetzen Ječukrogs Jewingen Ievinas 1, 2 Jezerne Ezernes muiža Ilūkstes apr. Jezofijel Zofinas muiža Rēzeknes apr. Jndrick Skirstini Jochemshof Pakalnini Jocke Zeltkalni Jockenburg Kulas Jodelkrug, Teufelswald Jodeli Jogeln Joguļu muiža Liepājas apr. Johannahof Jani 1 Johannenberg, Johannisberg Jāņmuiža Johannenberg, Lasdokaln Lazdukalns Johannenhof Kalnbirznieki Johannenhof Jāņamuiža Johannenhof Jāņa muiža Cēsu apr. Johannenhof Janmuiža 1 Johannenhof Janamuiža 1-3 Johannenhof Jana muiža 1, 2 Johannenhof (Raiskum) Jāņmuiža 2 Johannenhof, Johannshof Janeni Johannenhof, Rudek Rudekas Johannesberg Januži Johannesberg, Anzen Ance Johannesfeld, Johannisfeld Janukalns Johanneshof (Svete) Janamuiža 4 Johanneskirch Janiši Johannesruhe (Jaungulbene) Jāņmuiža 3 Johannhof bei Sunzel Janmuiža 2 Johannina Juganina Johannisberg Jāņukalna muiža Valmieras apr. Johannisberg Jāņukalna muiža Bauskas apr. Johannisberg Jankalna muiža Johannisfeld Plavmalas Johannishof Krastkalni Johannishof Jāņu muiža Jelgavas apr. Johannishof Jāņa muiža Valkas apr. Johannishof Januparks Johannishof Janumuiža 1, 2 Johannishof Janovka Johannishof (Illuxt) Jankalni 2 Johannispforte Janavarti Johannisruhe (Jekabpils) Janamuiža 5 Johannshof Luki 2 Johannshof Jonini Johannshof Vuk Johannshof, Iwanowsk I Mežvidi Johgeln Joguli Johtzisch Jociši Joksten Joksti Jomal Jomala Jonval Jauna Saimn Jörgelshof Jorgelani Jörgenshof Jergani Jorsau, Jorzowa Jorzava Joschmal Jošmala Josefinenhof Jozefinova Josefinenhof L Ozupine Josephinenhof Jazepi Jostan Jostenes kroņa muiža Jostan Jostana muiža Jelgavas apr. Jostingen, Jostan Jostene Joxt Joksti Jucken Jukani Judasch Jūdažu privātmuiža Judasch Jūdažu muiža Rīgas apr. Judasch Judaži Judulau, Uduljawa Udulava Jugermannshof Jugormani Juggen Jugi Juglen Juglas Jugul Juguli Juknau, Juknowa Juknava Juksche Jukši Jukschen Jukši 1, 2, 3 Julenhof Liellustes Julianau, Julianowa Uljanova Julianenhof Korsaki Julianenhof Jūles muiža Ventspils apr. Julianenhof Jūles muiža Ilūkstes apr. Julianenhof Julesmuiža 1, 2 Julianenhof Ulianengofa pomuiža Juliannenhof, Neuhof (Zuras) Jaunamuiža 6 Julienhof Cirči Jumatsch Jumači Jummardehn Jumurdas muiža Cēsu apr. Jummerdehn Jumurdas privātmuiža Jummerdehn Jumurda Jummerdehn Jumurda Jummurden, Jummehrden Jumurda Jumprauweten Jumpravieši Jumprauweten Ievas Jumpraweeten Jumpraviešu privātmuiža Jumpraweeten Jumpraviešu muiža Jelgavas apr. Jungershof Junkurini Jungfernhof Jumpravas privātmuiža Jungfernhof Jumpravas muiža Valmieras apr. Jungfernhof Jumpravas muiža Bauskas apr. Jungfernhof Jumprava Jungfernhof (+:- Liedinghausen, - Alt Jungfernhof) Jumprava 1-3 Jungfernhof;Groß- Lieljumpravas privātmuiža Jungfernhof;Klein- Mazjumpravas privātmuiža Jungfernhof;Klein- Mazjumpravas muiža Jungrichshof (Kuldiga) Kaltenieki Juntzsutter Juncu Sutri Juratschonok Juračanki Jurensky Jurenski Jürgenhof Juskuri Jürgensburg Jaunpils Jürgensburg Zaube Jürgensburg Zaube, Jaunpils Jürgensburg Zaube, Jaunpils Jürgensburg Zaubes (Jaunpils) muiža Rīgas apr. Jürgensburg Pastorat Jaunpils mācītājmuiža Jürgensburg Schloß Jaunpils privātmuiža Jürgensdorf Jurani Jürgenshof Rausinas Jürgenshof Jurģu muiža Jürgenshof Jurģu muiža Cēsu apr. Jürgenshof Jurgeni Jürgenshof, (+-Mellum) Jurgumuiža Jurian Jurjans Jurken, Jurkenhof Jurkina pomuiža, Jurkini Jurmalkrug Jurmalkrogs Jurmallen Jurmalas Jurmalneek Jurmalnieki Jurmalsems Jurmalciems Jurneek Jurnieki Justinhof (Markalne) Jaunzemji 5 Jutewa, Jutewo, Juttau, Jutowa Juteva Jutschewa, Jutschewo, Jutewa, Jutewo Jučeva 1, 2 Juwar Juver Juwer Juveri Juzefowo Jezupavas muiža Daugavpils apr.

K

Kaadlatsch = Kadlači; Kabbul = Purmalītes; Kabillen, Kabilen = Kabiles muiža (Kuldīgas apr.); Kabilowka Kabilovka Kabulau, Kabulowa, Kobulowo = Kabulava; Kaddern, Kadershof = Kadari; Kadfer = Katvaru muiža (Valmieras apr.); Kadischau = Kadišava; Kaeshof = Sieru muiža; Kagendorf = Galdiņi; Kahmann Kamani Kahnen Kani Kahnenhof Kānu muiža Kuldīgas apr. Kahnhof (Kuldiga) Kani 2 Kahntz Kanči Kahre Kāres muiža Tukuma apr. Kahren Kares Kahrenbeck Saulites Kaib, Kaiby, Kajeba, Kaipy Kaipi Kaibel, Kaibeln Veckaibalas Kaideck Kaidagi Kaimen Kaimini Kaipen Ķeipenes muiža Kaipen Ķeipene Kaipen Keipene Kaipen Jaunķeipenes privātmuiža Kaire Kairi Kaiserwald = Mežaparks (Rīga); Kaiwen = Kaives muiža (Tukuma apr.); Kaizeem = Kaijes; Kayenhof = Kaives muiža (Cēsu apr.); Kaynasch Kainaži 2 Kayserling Lukni Kajen Kajias Kakaul Lejasgugi Kakin Kakini Kakischen, Katischen Kakiši Kakischken Kaķišķu muiža Liepājas apr. Kakisken Kakiske Kakke Kaki Kakten Kakti Kaktin, Burgshof Kaktini 2-8 Kaulitzen = Kalauču muiža; Kalbunen Kalbunas Kalendershof Kalandri Kalitzen = Kalešu muiža; Kalizzen Kalistu muiža Talsu apr. Kalk Kalki Kalken Kaļķu muiža Ventspils apr. Kalken, Kaldten Kalkuciems Kalkenhof Puiškalni Kalkuhnen Lauceses Kalkuhnen Laucesas draudze Kalkuhnen Laucesa Kalkuhnen Kalkūnes muiža Kalkuhnen Kalkūnes muiža Ilūkstes apr. Kalkuhnen Kalkunas Kalkuhnen, (+-Kalisch, -Katharinenhof , -Neuhof) Kalkuni Kallaude Kalaudas Kallei Kalej Kallei (Turlava) Kalejciems 2 Kalleiendorf, Kalejzeem Kalejciems Kalleinen Kaleini Kalley Kaleji 2-7 Kalleykaln Kalejkalni Kallen, Kalne Kaleni Kallenhof Kalnmuiža Kallenhof Kalnamuižas privātmuiža Kallenhof (+– Livengemeinde) Livi Kallenhof (Keci) (Cesis) Kalnamuiža 9, 10 Kalleten Kaltene Kalleten Kalēti Kalleten Kaleti Kalleten Dižkalētu muiža Liepājas apr. Kalleten 1 Juzepi Kalleten 2 Kaletu Kallich Kaleki Kallit Kalites Kallitzen = Kališu muiža; Kalmani Kalmanis Kalmann Pumpuri Kaln-Kaulin Kaulini Kalnadrawiht Kalnadruva Kalnamuischa, Kalnamuische (Jaunlaicene) Kalnamuiža 12 Kalnbohle Kalnaboli Kalnderten Kalnderti Kalndexnen Kalnadekšni Kalnees Kalniesi Kalnekrug Kalnakrogs Kalnemois Kalna muiža Valkas apr. Kalnemoise Kalnciempij Kalnemoise Kalncempju Kalnemoise Kalncempji Kalnemoise Kalnamuižas privātmuiža Kalnemoise 2 Kalniena Kalnerak Kalnaraki Kalnerbach, Kalneruppen Kalnaraupe Kalnezeem-Clievenhof Kalnciema Klīves muiža Jelgavas apr. Kalnhof, Kallenhof Kalkinas Kalninen Kalninas Kalning Kalnini 1, 5-8 Kalnisch Kalnieši Kalnjanel Kalnajaneli Kalnosoling Kalnozolini 2 Kalnpoden Kalnapodi Kalnsal Kalnasala Kalnsproge Kalnesprogi Kalnwiken Kalna Vikani Kalnzeem = Kalnciems; Kalnzeem = Kalnciema muiža (Jelgavas apr.); Kalnzeem, Biringshof = Kalnciema kroņa muiža; Kalnzehm = Kalnciema kroņa muiža; Kalpjan Kalpjani Kalschen Kalšu muiža Liepājas apr. Kalschen Kalši Kaltenbrunn = (Kniediņu muiža,Rīgas apr.); Kaltenbrunn = Kaldavas; Kaltenbrunn = Kaldabruņas muiža (Ilūkstes apr.); Kaltenhof Kaltini Kalticken Kaltiķu privātmuiža Kalticken Kaltiķu muiža Kuldīgas apr. Kaltiken, Kalticken Kaltiki Kalwe Kalvji Kalwe Kalvi Kalwen Kalviene, Kalvenes Kalwen Kalvi Kalwen Kalvene Kalwershof, Kolwershof Kelles Kalwin, Kalwini Kalvini Kalwischek Kalviški Kalzenau Kalsnava Kalzenau Kalsnava Kalzenau Pastorat Kalsnavas mācītājmuiža Kalzenau, Caltzenau, Alt Caltzenau Kalsnava Kalzenau;Alt- Veckalsnavas privātmuiža Kalzenau;Neu-;Bergenhof Jaunkalsnavas privātmuiža Kamendorf Jaunkaimini Kamenetz, Kaminietz Kameneca Kämerkrug Lukini Kamerun Kameruna Kamieniec Kameņecas muiža Daugavpils apr. Kammendorf Kamnieki Kammer, Kammara Kammara Kampenhof Kampji Kampischek, Kampischky Kampiški Kanapinen, Kanapine Canepine Kanepiena Kanawing Kanavinas Kandau Kandavas muiža Talsu apr. Kandau Kandavas kroņa muiža Kandau Kandava Kandau Kandava Kandau in Livland Kandavas Kandau, Candau, (+-Yllenmoise Kandava Kandau; Hauptmanns-Krons-Widme Kandavas pilskunga kroņa vidme Kandau; Kirchspiel Kandavas draudze Kandau; Pastorats-Widme Kandavas draudzes mācītājmuižas vidme Kandeln Kandeli Kander Kanderu pomuiža Kaneneek Kanenieki Kaneppen Kenepiena Kankern Kankari Kannasch Kanaži Kanneneeck Kannenieki Kanneneeken Kannenieku muiža Bauskas apr. Kanneneeken Kannenieku kroņa muiža Kanneneeken, Kanneneeck Kannenieki 2 Kantenik, Kantinik Kantinieki Kantindorf, Kantum Kankumi Kantor Kantori Kantzlern; Schrunden; Krons-Unter-Forstei Kancleri – Skrundas kroņa apakšmežniecība Kanzlern Kancleri Kapershof Kapurkalns Kapin Kapiņi Kaplan Kaplani Kapogen Kapugi Kaposchka, Kaposchken Kaupineni Kapostkaln Kapostkalni Kappeln Kapeļu muiža Tukuma apr. Kappeln Kapeli Kappen + Johannshof Kapini Kappen an der Itsch Kapeni Kappen, Kopownik Kapini 3 Kappeneek Kapenieki Kappenhof Kapu Kappenhof Kapmuiža 1, 2 Kappenkrog Kapukrogs Kapping Kapini Kapran Kaprani Kapschenhof Kapšu muiža Aizputes apr. Kapschenhof Kapši Kapsehden Kapsēdes muiža Liepājas apr. Kapsehden Kapsede Karckeln Kārkļu muiža Karelau, Karelowa Karelova Karenbeck Kanberga Kargadden Kraujas Kargadden Kārgadu privātmuiža Kargadden Kārgadu muiža Talsu apr. Kargadden Kargadi Karge Kargi Karggadden Jaunjunkuri Karigau, Karigowa Karigava Karil Karili Kariten Karitani Karkelhof Kārklu muiža Bauskas apr. Karkelhof Karklumuiža Karkell Kārķi Karkell Karku Karkell Karki Karkell;Alt- Veckārķu privātmuiža Karkell;Neu- Jaunkārķu privātmuiža Karkeln Karklu Karkeln (Tukums) (Jekabpils, Kuldiga, Koknese) Karkli 4 - 7 Karkelnhof Kārkļu pusmuiža Karklen Karkles muiža Tukuma apr. Karkleneek Karklenieki Karklinau, Karklinowa Karklinova Karkling Karklini 1, 2, 3, 4 Karlendorf Kingas Karlinenhof Tikaini (Karlinava) Karlrode Karkli 2 Karlsbad, Carlsbad Melluži 1 Karlsberg Rušciems Karlsberg Paugas Karlsberg Mesli Karlsberg Kārļu muiža Liepājas apr. Karlsberg Kārļu muiža Cēsu apr. Karlsberg Karlukalni Karlsberg Karlitis Karlsberg Karli 2-5 Karlsberg Kareli Karlsberg Jaunzeltiņu muiža Valkas apr. Karlsberg Gravinas Karlsberg Ubeles Karlsberg (Seltini) Jaunmuiža 2 Karlsberg (Valmiera) Kalnmuiža 11 Karlshain Kroivalki Karlshof Nikuži Karlshof Kārļu muiža Ventspils apr. Karlshof Kārļu muiža Ventspils apr. Karlshof Kārļu muiža Talsu apr. Karlshof Kārļa muiža (Codes) Bauskas apr. Karlshof Kārļa muiža (Bārbeles) Bauskas apr. Karlshof Kārļa muiža Jelgavas apr. Karlshof Karlumuiža Karlshof Karlamuiža 1, 2, 3 Karlshof Karla muiža 1, 2 Karlshof Slengi Karlshof (Auce, Leste, Cirava) Karli 6 - 8 Karlshof (Nekene) Lukini 2 Karlshof, Carlshof (Kurzeme) Karli Karlsrode Nora Karlsroden Zaļkalnu muiža Ventspils apr. Karlsrohda, Karlsrode (Pope) Karla muiža 3 Karlsruhe Kārļu privātmuiža Karlsruhe Kārļi Karlsruhe Karliša pomuiža Karlsruhe Siluči Karlsruhe 2 Karliši Karlsruhe an der Ammat (Cesis) Karli 9 Karlsruhe, Carlsruhe Karlu Karolinenhof Kilas Karolinenhof Karolinova Karolinenhof (Dzerbene) Mežmali 3 Karotneek Karotnieki Karpin Karpini Karpin Karpines muiža Rēzeknes apr. Karr, Karra (Vecsalace) Zaki 4 Karral Karali Karsau Kārsava Karthaus Apses Kasche Kaza Kaschhof Kaži 1, 2 Kaschhof Kaši Kaschokken Kažoki 1, 2 Kaschuschi Kažuši Käshof = Siera muiža (Jelgavas apr.); Kasimirischek Kazimirišķu muiža Ilūkstes apr. Kasimirischek Kazimiriški Kasimiriswahl, (+-Neuhof ) Kazimirvale Kasimirshof Kažmēres muiža Jelgavas apr. Kasimirshof Kazimiri 1, 2 Kasimirswahl, Casimirswahl = Kazimirvāles muiža (Ilūkstes apr.); Kasinjehn Kazinas Kasinowitz, Kasinowzy Kazincy Kaskan, Kaskany Kaskani Kasokaln Kazukalni Kasparshof Kaspari 1, 2 Kassalisch Kassalieši Kasswacken Kasvaki Kastenhof Kastena muižas Kastran Kastrānes privātmuiža Kastran Kastrānes muiža Rīgas apr. Kastran Kastrāne Kastran, Castracan, + -Smerle Kastrane Kasul Kazuli Kasuppen Kazupes privātmuiža Kasuppen Kazupes muiža Jelgavas apr. Kasuppen Kazupe 1, 2 Katarinenhof Katrīnas muiža Rīgas apr. Katharinenberg Katrinmuiža Katharinenberg Katrinkalna pomuiža Katharinenburg Katerinburga Katharinenhof Kocini Katharinenhof Katriņas privātmuiža Katharinenhof Katrinieks Katharinenhof Katrines muiža Katharinenhof Katrinasmuiža Katharinenhof Katrinas pomuiža Katharinenhof Katrina 1- 3 Katharinenhof Glinces muiža (Rīgā) Rīgas apr. Katharinenhof Degli Katharinenhof Upeskakts Katharinenhof Ziedi Katharinenhof (Iecava) Mežvidi Katharinenhof (Vecpils) Katrinas 2 Katherinenhof Katrines Katherinenhof (Kekava) Saulites 2 Katlakaln; Pastorat Katlakalna mācītājmuiža Katleisch Katleiši Katlekaln Katlekalns Katlekaln, (+-Luolfshof) Katlakalns Katlesze Katlešu muiža Abrenes apr. Katrinhof (Dale) Katrina 4 Katschanowitz Kačanova Katschanowo Kaceni Katschanowz Kaceni Katschkaren Kačkares Katschuppen Kačupe Kattelkalnsche Mühle Katlakalna dzirnavas Kattkershof Katleri Katzdangen Kazdangas privātmuiža Katzdangen Kazdangas muiža Aizputes apr. Katzdangen Kazdanga Katzdangen Kazdanga Katzdangen - Annenhof, - Moditen Kazdanga Katzing Kacini Katzwacke Kazvaki Katzwalk Kazvalki Kaubadden Kaubadi Kaucke Kauki Kauge Kaugas Kaugern Kaugurciems Kaugersem Kaugurciems Kaugersem, Hönlein Bigaunciems Kaugershof Kauguru privātmuiža Kaugershof Kauguru muiža Valmieras apr. Kaugershof Kauguri Kaukan Kaukani Kauke, Katzenberg Kaki Kaukern Kaukuri Kaul Kauli Kaulain Kaulaini Kaulatsch, Kaulitsch Kaulači Kaule Kaulu muiža Valkas apr. Kaulen, Kaule Kauli Kaulin Kaulinš Kaulin Cieleni Kauling Kaulini 2- 5 Kaulitzen Kaulices muiža Tukuma apr. Kaulitzen Kaulači Kauning Kaunini (Madliena ) Kaupe Kaupji Kaupen Kaupēnu muiža (Svitenes) Bauskas apr. Kaupen Kaupēnu muiža (Mežotnes) Bauskas apr. Kaupen Kaupeni Kaupenhof Kaupeni Kauperneek Kaupernieki Kauping, Kaupin Kaupini Kauscha Kausas Kauschen, Kauscha Kausa Kausen Kausi Kausinik Kausiniki Kaussing Kausini Kautzemünde, Kauzmünde, senāk Ibittenland = Kaucmindes muiža (Bauskas apr.); Kawalken, Kawalek Kavalki Kawentschen Kavenči Kawern Kavari Kazimirow Kazimiravas muiža Daugavpils apr. Kazimirowa Kazimiravas muiža Rēzeknes apr. Kebben = Kebes; Keckau, Kekkau = Ķekavas muiža (Rīgas apr.); Kegeln Ķieģeļu privātmuiža Kegeln Ķieģeļu muiža Valmieras apr. Kegeln Ķieģeļi Kegeln Kiegelu Kegeln, ( +- Cammen) Kiegeli Kegeln, (+ -Friedrichshof, -Holm) Kegeli Kegelneek Kiegelnieki Keggum Ķegums Keiran, Keirany Keirani 1, 2 Keisch Keiši Keischen Keiši 1, 2 Keisen Ķeižu muiža Valkas apr. Keisen, Keischen, Keysen Keiži 1, 2 Keisersberg Keiseri Keisershof Keizeri Keysen Ķeižu privātmuiža Kekschen Kekši Kelder Kelderu pomuiža Kelk Kelki Kellau, Kelowa Kelova Kellen Kelles Kellen Kelle Kelm Kelme Kelput Kelpuši Kemberley Kambarleja, Kambarleiši Kemmern Ķemeri Kemmern Kemeri Kemmershof Ķemeres privātmuiža Kemmershof Ķemeres muiža Valkas apr. Kemmershof Kemere Kempen Ķempu privātmuiža Kempen Ķempēnu muiža Valkas apr. Kempen Kempji, Kempju muiža Kempen Kempji 2 (Kuldiga) Kempen Kempji Kempen Kempes Kempen (Lilaste) Kempi Kempenhof Ķempju muiža Rīgas apr. Kempenhof Ķempēnu, Jaunkempji Kempenhof Ķempēnu, Jaunkempji Kempenhof Kempijmuiža Kempenhof;Neu- Ķempju privātmuiža Kenge Ķeņģu muiža Valkas apr. Kenge Kengis Kengen Kengi 1, 2 Kengera Mühle Ķenģera dzirnavas Kengershöhe Kangariši Keninkaln Keninkalns Keninsem Keninciems 1, 2 Kenning Kenini Kensingshof Ķenziņu muiža Jelgavas apr. Kensingshof Ķensiņu kroņa muiža Kensingshof Kenzini Kenten Kenteni Kenzhof Ķenču muiža Jelgavas apr. Kenzhof Kenči Kerklingen Ķerkliņu muiža Kuldīgas apr. Kerklingen Ķerkliņi Kerklingen Kerklini Kerklingen, Kirchlingen Karkli Kerolen Karali Kerpen Kerpji Kersdorf Giči Kerstenbehm Kārzdabas kroņa muiža Kerstenbehm Kārzdaba Kerstenbehm Karzdaba Kerzenhof Kerzeni Kesbern, Kehsber Kesberi Keschen Keži Kesper Uši Kesse Land Kesa zeme Kesselen Keseles Kewel Kevelmuiža Kewel Upespils Kewell Ķeveļmuiža Keweln Ķēveles privātmuiža Keweln Ķeveles muiža Jelgavas apr. Keweln Keveli Keweln Kevele Kewesall Kevjusala Kewlenik Kulenieki Kibbuhr Kiburi Kicken Kikas Kickurn, Kikkurn Kikuri Kiefernhalt Priedaine 2 Kiehl, Kihle Kilis Kiesulshof Kīsuļmuižas privātmuiža Kiggar Kigari Kihleshöhe (Tukums) Kili 1 Kihlhof Raini Kihsulshof Kizuli Kikellei Kikleji Kikke Kiki Kikkurn Ķikures muiža Aizputes apr. Kikkurn Kikuciems Kikouken Kikoukas Kill Kili Killen, Kihlan Kileni Killhof Ķiļļu kroņa muiža Killhof Ķiles muiža Jelgavas apr. Killhof (Jelgava) Kili 2 Kimahlen Ķimāles muiža Kuldīgas apr. Kimahlen Ķimaļu privātmuiža Kimahlen Kimale Kimschen Kimši Kimsteneek Kimstnieki Kinderaan Kindereni Kinderhof Kinderes Kiplau Kiplavas Kiplocken, Etzenberg Kiploki Kipsal Ķizbeles muiža Rīgas apr. Kipsal Kizbele Kipsal Kipari Kipsal/Kypsal Ķizbeles privātmuiža Kipsch, Kipsche Kipens Kirbel, Kürbelshof Kirbeli Kirbisch Ķirbižu muiža Valmieras apr. Kirch, Masjack Veveri Kirchberg Punpe Kirchberg Zvanitaji Kirchberg (Tukums) Kalnini 3 Kirchhof – Basnitz Baznicmuiža Kirchholm Salaspils muiža Kirchholm Salaspils muiža Rīgas apr. Kirchholm Salaspils Kirkas, Kirches Vejini Kirkilischek, Kirkilischky Kirkiliški Kirlischek, Kirlischki Kirliški Kirmhof Ķermes muiža Kuldīgas apr. Kirmhof Kieri Kirupenhof Kirupe Kisch Kloster Kišu klosteris Kischhof Ruklas Kischhof Muižzemnieki Kisel Kiseli Kiselewka Kiselevka Kisen Kizeni Kisken Kiski Kissen Kisi Kiver, Kive Kive Kiwiht Kivites Kiwisch Kiviši Kiwlan, Kiwlany Kivlini Kiwle Kivli Kiwlen Kivleni Kiwuhl Kivuli Kixten Ķikstes muiža Jēkabpils apr. Kixten Kikstes Kixten, Kiksten Kiksti Kyrilshof Kirili Kyrreshof, Kyrre Kureli Klaan Klani Klaben Klabbe Klabij Klabotten Klabatas Klagatten Klagati Klagatten Klagatas Klahmann Klamanis Klahnen Klāņu privātmuiža Klahnen Klani Klain Tauzen Maztauceni Klain Wangen Mazvanga Klampe Klampji Klanne Klani 2 Klappekaln, Klapklan Klapkalnciems Klaptschen Klapčas Klarafelde Klaras muiža Klarpfiszke Hoftenbergas muiža Daugavpils apr. Klarshof Klares muiža Ventspils apr. Klaschkenkrug Klaškini Klaschkinau Klaškinava Klassen Klasenes pomuiža Klatzaushof Klacava muiža Klaudsenen Kludzinas Klauenhof Rūdolves muiža Rīgas apr. Klauenstein, Postmestershof = Pasta muiža (Rīgas apr.); Klausten Klausti Klautzen, Klauzan Klaucani Klawainen Klavaineni Klawe Forstei Klavu mežamuiža Klawekaln Kļavkalna pusmuiža Cēsu apr. Klawekaln Kļavkalna privātmuiža Klawekaln Klavukalns Klawekaln Klavkalni Klawen Klavas Klawesal Klavusala Klawin, Klawing Klavini 2-5 (Zaube) Klawin, Klawini Klevini Klawing, Klawin Klavini Kleberg Rokaini Klecker, Klekker Klekeri Kleggershof Klegeri Klei Sussey Mazsusejas Klein Altdorf Alturpe Klein Angermünde Rinda 2 Klein Bakul Mazbakuli Klein Barbern Mazbarbele Klein Berken Mazberkene Klein Bersen Mazberze 1, 2 Klein Bersteln, Neuenhau Mazberstele Klein Bittar, Klein Bittern Mazbitari Klein Bixten Mazbikstene Klein Bixten Mazbikste Klein Blieden Mazblidene Klein Bodrau, Klein Bodrowa Bodrowka Klein Bojen, Bojendorf Mazbojas Klein Born Mazborne Klein Brucken Mazbrukna Klein Dahmen Mazdama Klein Dammenhof Mazdamas pomuiža Klein Dirden Mazdirda Klein Dobrau, Klein Dobrowa Dobrovka Klein Drogen Mazdroga Klein Dserwen Mazdzerve Klein Dubau, Klein Dubowa Dubovka Klein Duhren Mazduras Klein Duppeln Mazdupli Klein Dursuppen Mazdursupe Klein Elley Mazeleja Klein Feldhof Mazmuižnieki Klein Feldhof Mazalaukumuiža Klein Friedrichshof Lipsti Klein Gawesen Mazgavieze Klein Gramsden Mazgramzda Klein Heyden (Dobele) Jaunamuiža 5 Klein Ilmagen Mazilmaja Klein Irben Mazirbe Klein IWanden Mazivande Klein Jungfernhof Mazjumpravamuiža Klein Jungfernhof Mazjumprava Klein Jungfernhof Mazamuiža Klein Kalleten Kaletu pomuiža Klein Kandaushof = Mazkandavas jeb Štempelmuiža; Klein Kappunen Mazkapunas Klein Kegeln Mazkiegeli Klein Kikkurn Mazamuiža 2 Klein Kruten Mazkruts Klein Kruthen Mazkrute Klein Kundsing Kundzini 2 Klein Lahnen Mazlani Klein Langsehden Mazlangseži Klein Laschen Mazlaža Klein Lassen Mazlaši – Krilaši Klein Lenzenhof Plumites Klein Lenzenhof (Lenči) Mazmuiža 2 Klein Liepen Mazlipa Klein Medsen Mazmedze Klein Meiran Mazmeirani Klein Mesoten Mazmežotne Klein Misshof, Misshof, Missholm Misa Klein Muschen Mazmuški Klein Nikratzen (Nikrace) Murnieki 5 Klein Oselshof, Ohselshof Mazozoli Klein Ossinau, Osinowka Osinovka Klein Paddern Mazpadure Klein Pahzen Mazpace Klein Pallen, Klein Pahlen Mazpalas Klein Pankraziushof Mazpakrata Klein Paplacken Mazpaplaka Klein Penten Mazpentas Klein Pinten Mazpintes Klein Plahnen Mazplani Klein Platon Mazplatone Klein Plönen Mazplieni Klein Potkaisen Veiki Klein Purwen Mazpurves Klein Rahden Mazsaule Klein Rewendorf Mazreves Klein Rindseln Mazrindzele Klein Rohn Mazroni Klein Roloff Mazzolava Klein Rönnen Mazrenda Klein Ruhenthal Maz Rundale Klein Sallensee Salandzeja Klein Salwen Mazzalve Klein Salwen Mazsalve Klein Santen Mazzante Klein Santen Mazsante Klein Schattern Mazskatri Klein Schlottenhof Mazslate Klein Schmarden Mazsmarde Klein Schogottau, Schogottowo Maza Žogotova Klein Schwethof Boli Klein Schwitten Mazsvitene Klein Schwitten 2 Muižzemnieki 2 (Jelgava) Klein Sehnjen, Kleinschangen Mazseni Klein Sepern Mazzeperi Klein Sergemiten Mazsermite Klein Sernaten Samieši Klein Sessau Mazsesava Klein Sessilen, Sassilen Sesile Klein Sirmeln Jaunsirmeles Klein Sonnaxt Mazsunakste Klein Sorgen Zorgu muiža Klein Spahren Mazspare Klein Spirgen Mazspirgus Klein Stenden Mazstende Klein Strasden Mazstrazde Klein Strocken Mazstroki Klein Strutteln (Strutele) Skujas 2 Klein Swirkaln Mazsvirkale Klein Telsen Maztaši Klein Tilgall, Klein Tilgallen Maztilgali Klein Tischen Kleintischhof Maztiši Klein Trecken Maztrekni Klein Tschabben Mazčabas Klein Wallgahlen Bandenieki Klein Wallhof Jaunvales Klein Warwen Mazvarve Klein Weggen Mazvegi Klein Welden Mazvelde Klein Wilzen Mazvilce Klein Wimbern Mazvimbari Klein Wirgen Virgas pomuiža Klein Wischeln Mazvišli Klein Wrangelshof Mazbrenguli Klein Wrangelshof Strazdini Klein Zerxten = Mazcērkste; Klein Zezern Mazciecere Klein- Würben, Klein Wirben Mazvirbi Klein-Abgulden Veiku muiža Jelgavas apr. Klein-Aisswicken Mazaizviķu muiža Liepājas apr. Klein-Autz Mazauces muiža Jelgavas apr. Klein-Berken Mazberķenes muiža Jelgavas apr. Klein-Bersen Mazbērzes muiža Jelgavas apr. Klein-Bersteln Mazbērsteles muiža Bauskas apr. Klein-Brucken Mazbruknas muiža Bauskas apr. Klein-Buschhof Meža muiža Jelgavas apr. Klein-Buschhof (Dobele) Mežamuiža 3 Klein-Damen Mazdāmas muiža Liepājas apr. Klein-Dirden Ērkšķu muiža Bauskas apr. Klein-Drogen Mazdrogas muiža Aizputes apr. Klein-Dsehrwen Ozolu muiža Aizputes apr. Klein-Duhren Mazdūres muiža Tukuma apr. Klein-Düppeln Mazdupeles muiža Liepājas apr. Klein-Dursuppen Mazdursupes muiža Talsu apr. Klein-Elley Mazelejas muiža (Vircavā) Jelgavas apr. Klein-Elley Mazelejas muiža (Elejā) Jelgavas apr. Klein-Friedrichshof Lipstu muiža Jelgavas apr. Klein-Gaweesen Mazgaviezes muiža Liepājas apr. Klein-Gramsden Mazgramzdas muiža Liepājas apr. Klein-Heiden Mazvirkus muiža Jelgavas apr. Klein-Irben Mazirbe Klein-Irben Mazirbe Klein-Iwanden Mazīvandes muiža Ventspils apr. Klein-Iwanden Mazīvandes muiža Kuldīgas apr. Klein-Jungfernhof Mazjumpravas muiža Rīgas apr. Klein-Kalleten Mazkalētu muiža Liepājas apr. Klein-Kokin Maz-Kokini Klein-Kreuzberg Mazkrisberģu muiža Liepājas apr. Klein-Kruhten Mazkrūtes muiža Liepājas apr. Klein-Kruthen Mazkrute Klein-Kruthen Mazkrute Klein-Lahnen Mazlāņu muiža Liepājas apr. Klein-Laschen Mazlažas muiža Aizputes apr. Klein-Leepen Mazlīpas muiža Aizputes apr. Klein-Mesoten Mazmežotnes muiža Bauskas apr. Klein-Platon Mazplatones muiža Jelgavas apr. Klein-Potkaisen Mazpatkaizes muiža Jelgavas apr. Klein-Rahden Mazsaules muiža Bauskas apr. Klein-Ranken Plūču muiža Kuldīgas apr. Klein-Rönnen Mazrendas muiža Kuldīgas apr. Klein-Roop Mazstraupes muiža Cēsu apr. Klein-Roop Mazstraupe Klein-Roop Mazstraupe Klein-Rop, Roop - Baikaln Mazstraupe Klein-Ruhental Mazrundāles muiža Bauskas apr. Klein-Sahlingen = Mazzālītes muiža (Kuldīgas apr.); Klein-Salwen Mazzalves muiža Jēkabpils apr. Klein-Salwen Mazzalve Klein-Salwen Mazzalve Klein-Sarnaten Mazsarnates muiža Ventspils apr. Klein-Schorstädt Mazskursteņu muiža Jelgavas apr. Klein-Sehnen Mazsēnes muiža Talsu apr. Klein-Sessau Mazsesavas muiža Jelgavas apr. Klein-Sonnaxt Vilka muiža Jēkabpils apr. Klein-Sorgen Zorģu muiža Bauskas apr. Klein-Strasden Mazstrazdes muiža Talsu apr. Klein-Strohken Mazstroķu muiža Liepājas apr. Klein-Strutteln Skuju muiža Tukuma apr. Klein-Sussei Mazsusējas muiža Jēkabpils apr. Klein-Sussei Mazsusējas muiža Ilūkstes apr. Klein-Swehthof Boļu muiža Jelgavas apr. Klein-Swirkaln Mazsvirkalnes muiža Bauskas apr. Klein-Wangen Maz-Vangas muiža Aizputes apr. Klein-Warwen Mazvārves muiža Liepājas apr. Klein-Wilzen Mazvilces muiža Jelgavas apr. Klein-Wirben Mazvirbes muiža Talsu apr. Klein-Wrangelshof Mazbrenguļu muiža Valmieras apr. Klein-Zeezern Mazcieceres muiža Kuldīgas apr. Kleinabgulden Mazapgulde Kleinandinau-Kleinandinowo Mazandinava Kleinborau, Borowka Borovka 1, 2, 3 (Kraslava) Kleinbresilgen Mazbrizule Kleindriwingen Mazdrivini Kleingrissin, Kleingrisina Maza Grizina Kleinhof Erkalni Kleinkraslau, Kraslawka Augstkalne Kleinpujat Mazpujati Kleinraudau, Raudowka Raudovka Kleinrucken Mazruki 1, 2 Kleinselden, Kleindselden Mazdzelda Kleistenhof Kleistu privātmuiža Kleistenhof Kleistu Kleistenhof Kleistes Rīgas apr. Kleistenhof, Lambertshof Kleistini, Kleisti Kley Kleji Klenau, Klenowka Klenovka Klenzen Klenču muiža Kuldīgas apr. Klenzen Klenči Klepping Klepini Kleschnik Klešniki Kleschtschi Kleši Kleschtschowo Kleščovo Kletneek Kletnieki Kletneeks Land Klētnieka zeme Klidse Klidzis Klien Klijani Klievenhof Klīves muiža Jelgavas apr. Klievenhof Klīves kroņa muiža Klievenhof Klivenmuiža Klievenhof Klive Klievenhof; Krug Klīves muižas krogs Kliggenhof Kliģu privātmuiža Kliggenhof Kligumuiža Kliggenhof Kligi Klindsen Klindzeni Klingenberg Kling’es Klingenberg Akenstakas privātmuiža Klingenberg Akenstaka Klintainen Klintaini Klinten Klinti, Klintene Klintenhof Klintu pusmuiža Klintenhof Klinti 2, Klintu pomuiža Klinthof Likerti Klinzenhof Klincmuiža Klipper Kliperi Klisch, Klischy, Kleschy, Bortschowa, Klissy, Klessy Kliši Klischkau, Klischkowa Kliškova Kliwen Klive 2 Klöhne Klieni Klopmanns-Annenhof Annas privātmuiža Klopmannshof, Wallhof Mežamuiža 2 Klopmannsrode Liģenišķu muiža Ilūkstes apr. Kloster Hasenpoth Aizputes klostera muiža Aizputes apr. Kloster-Hasenpoth Klostere Kloster-Hasenpoth Klostere Klugge Klugi Klumstau, Klumstowo Klumstava Kluß Kroņa (Kluses) muiža Rīgas apr. Knapsche Knapšas Knaukenhof Knauķes muiža Tukuma apr. Knaukenhof, Knauke, Knauken Knauki Knawen Knavini Knehse, Kneesche Kneža Kniplock Kniploki Knippe = Knipja pomuiža; Knöringswald, Neu-Annenhof - Jaunannas muiža; Knorringen = Magiši; Knutshof = Knutova; Kockeshof = Koķes muiža; Kodden = Kodes; Koddershof = Koderi, Koderu muiža; Koddiachhof, Koddiak, Koddiack = Rozēnu muiža (Valmieras apr.); Kodfer, Cadfer Katvaru Kodlecht Vecdzinas Kogeln Koguļu privātmuiža Kogeln Koguļu muiža Tukuma apr. Kogeln Koguli Kohlenhof Stoites muiža Kohlhausen = Gravas muiža (Madonas apr.); Kohlhausen Strelnieki Kohren Korneri Kohrenhof (Rauna) Mierini Koyenhom Kojusalas muiža Kojenholm Kojenieki Kokenberg Kukas Kokenberg Brentu privātmuiža Kokenberg Brenti Kokenberg Brentes muiža Valkas apr. Kokeneek Kakenieki Kokenhof Kokmuižas privātmuiža Kokenhof Kokmuiža Kokenhof Kokmuiža Valmieras apr. Kokenhof - Agnesenhof (Valmiera) Kokmuiža 2 Kokenhusen Kokneses privātmuiža Kokenhusen Kokneses muiža Rīgas apr. Kokenhusen Koknese Kokenhusen Pastorat Kokneses mācītājmuiža Kokenischek, Kokenischky Kokeniški Kokeshof Kokes muiža Kokorow Tilza Kokorow Tilza Kokorschen Kokorši Kokrow, Kokrau Tilža Kokujewa Kokujeva Kol. Helfreichshof Meždakstes Kolberg Skalnkalns Kolberg Skaņkalnes Kolberg Skulbergi 1, 2 Kolberg Skulberģu muiža Valmieras apr. Kolberg Skulberģu privātmuiža Kolbratshof, Babetzky, Babetzkyhof Babecka Kolesnik Kolesniki Koleten Kaletenes Kolken Kolkā Kollo Caunes Kolnosaten, Kolnosaty Kalnasati Kolthus Koltuzis Koltzen Bīriņu privātmuiža Koltzen Bīriņi Koltzen, Kolzen - Bihrin Birini Kolub, Kolupp Kalupe Kolup Kalupes muiža Daugavpils apr. Kolup Kalupe Kolup Kalupe Kolzen Bīriņu muiža Rīgas apr. Kondraschau, Kondraschowa Kondrašova Konen Konani Konetzpol Koņecpoles kroņa muižas Konetzpol Konecpole Koniecpol Konecpoles muiža Ludzas apr. Königshof Ķoņu privātmuiža Königshof Ķoņu muiža Valmieras apr. Königshof Ķoņi Königshof, (+-Pesick Koni Konstantinenhof Konstantinova Konstantinowo Konstantinovas muiža Daugavpils apr. Konstanzenhof Stantes pusmuiža Valmieras apr. Konzhof Jaunbrigi Kopatschewo Kapačeva Koplau Kaplava Koplau Kaplava Koplau, Born Kaplava Korallen Kureles muiža Aizputes apr. Korallen Karalesciems Korallen, (+-Kiwit) Kurele Korben Korbas Kordasch Kardažu pusmuiža Kordasch Kardaži Kordon Kardune Korffshof, Jaugeneeken Jaunieneki Korfshof (Staicele) Bajari 7 Korgelsem Korgelciems Korlen, Korlan, Kurlenlandt Korleni Korolewitz Korolevščina Korsakau, Korsakowo Korsakova Korsakowo Korsakovas muiža Daugavpils apr. Korsau, Korsowka, Karsau Karsava Korsowka Kārsava Korsowka Kārsava Korstenhof Korstes muiža Valkas apr. Korte Korti Kortenhof Beļavas privātmuiža Kortenhof Beļava Kortenhof (Aluksne), (+ -Gailewack, -Trastenhof) Belava 3 Korwen Karve Korwenhof Rumpani Korwenhof Korvas muiža Valkas apr. Korwenhof Korva Korwenhof Karvas privātmuiža Korwenhof Karvas Korwenhof Karva Kosar, Kosary Kazari Koschen Kožas Koscheraggen Košrags Koschkino Koškina Koschraggen Košragaciems Koselkahr Koškares Kosenhof Kosas muiža Cēsu apr. Kosenhof Kosa Kosenhof Kosas kroņa muiža Kosenhof Keči 2 Kosinosloboda Jaunslobodka Koslau, Koslowa Kozlova 1-3 Koslau, Koslowo Kazlava Koslau, Koslowsky Felicianova Koslischek, Koslischky Kozliški Kossin, Kossyno Kozina Kostantienhof Stantes pomuiža Kostanzenhof Kostanči Kostanzenhof Stancmuiža Kosteneek Kostnieki Kösterhof Kesteri Köstersem, Kuster, Kesterzeem, ( + -Leepasmuische) Kesterciems Kostjugau, Kostjugowo Kostjugava Kotzen Koceni Kouscha Kauša Kowalewa Kovaleva Kowalischek, Kowalischken, Kowalischky Kovališki Kownat Kaunata Kownat Kaunata Kownaty Kaunatas muiža Rēzeknes apr. Kraast Krasti 1, 2 Kraemershof Krēmera privātmuiža Kragenhof Tūjas muiža Valkas apr. Kragenhof Tūjas privātmuiža Kragenhof (Aluksne) Tuja Kragenshof, Grauden Graudi Krageskaln Krageskalns Krahnhof Krani Krähnhof Kalnini 2 (Stameriena) Krahtsche Kracenis Krahzen, Willkratzen, Krahzing Kraces, Kracenis Kraienhof Krejas Kraienhof Kreijas muiža Jelgavas apr. Kraienhof Aiztrautini Krayenhof Kreijas kroņa muiža Krakke Kraki Krämershof Krēmera muiža (Rīgā) Rīgas apr. Krämershof Kremera muiža Kramershof Krameri Krampe Krampis Krampin, Krampiny Krampini Krampul Krampuli Krampzeem Kranciems Kranigshof Dzerves Kransdorf Dzervite Kranze Kranči Krapanischek, Krapanischki Krapani Krasik, Krasiky Krasiki Kraslau Krāslava Kraslau, Kraslawka Kraslava Krastin Skrastinu pomuiža Krasting (Kazdanga) Krastini 3 Krasting (Valga) Krastini 4 Kratzen Krāču muiža Kuldīgas apr. Kratzen Kraci Kratzen Kraces, Krači Kratzen Krace Krauckel Kraukli 2 - 6 Kraukelnitz Krauklenica Krauklen Krukli Kraulen Krauli Krautschen Land;Sprincken Land Krauča zeme Krebsenkrug Kramveri Krebsenkrug Vežukrogs Krebukaln Kamparkalns Kreewe Krievi 1, 2 Kreewigen, Heydhusen Krievini Kreewin Krievini 1, 3 Kreewing Krievini 2 (Ziemeris) Kreilekaln;Poortshof;Pohrtshof Kreiļa kalns Kreim Kreimji Kreitz, Kreytz Kreici Krejenz, Kreian Krejens Krekel Krekeli Krellen Krelles Kremohn, Kremon, (+ -Blode, - Bruhwer, -Kars, -Kackor) Krimulda Kremon Krimuldas muiža Rīgas apr. Kremon Krimulda Kremon Krimulda Kremon Pastorat Krimuldas mācītājmuiža Krenkel Krankuli Krepitsch, Krepowitsch Krepči Kreslen Kreslu muiža Kuldīgas apr. Kresławl Krāslavas muiža Daugavpils apr. Krespahm, Krespahn Krodznieki 2 Kreutzburg Krizbergi Kreutzhof Krusti Kreuzberg Krustkalna muiža Liepājas apr. Kreuzburg Krustozoli Kreuzburg, Kreutzburg = Krustpils; Kreuzhof , Obiteln Križovka Kreuzhof, Krischowka Križi Kreuzort Krustakrogs Krewing Krievu muiža Jelgavas apr. Krewy Krievu muiža Rēzeknes apr. Kriegall Krigali Krimmeln Krimeli Krimmen Krimi Kripähn Kripani Krischel Krisceli Krischen Krišas Krischewnik Križevniki Krischian, Krischjany Krišani Krischinen Kriškinani Kristinek Kristinki Kriwan, Krivani Kriwanden, Kriwandy Krivanda Kriwasol Krivasola Kriwe Grivi Kriwen Krivi Kriwesehm Krivciems Kriwin Kreivini Kriwinischek Krivinišķu privātmuiža Kriwinischek Krivinišķu muiža Ilūkstes apr. Kriwinischek Kriviniški Kriwiszi Krivinskas muiža Rēzeknes apr. Kriwogarsen Krijugarsa Kriwok Krivoki Kriwosejewa Krivosejeva Kriwoseletz Krivoselci Kryzbork Krustpils muiža Daugavpils apr. Krjuk Krjuki Krogel Krogeri Krogenecke Krogselas Krohke Kroki Krohmannshof Kromani Krohnen Kroni Krohten Krotes muiža Liepājas apr. Krojen Krojas Krommel Kromuli Kron-Misshof Misa 2 Kron-Rönnen Kron-Renda Kronenberg Lorupes privātmuiža Kronenberg Lorupes muiža Rīgas apr. Kronenberg Lapsas Kronenberg Večmaja Kronenberg, Gickinshof, Wilderhusen, (+-Silliak) Lorupmuiža Kronenhof Kroņamuižas pusmuiža Kronenhof Kronamuiža Kronhaide Krogi Kronhof Kroņa muiža Talsu apr. Kronmannshof Kronmaņa privātmuiža Kronmannshof Kronmana muiža Krons-Memelhof Krona Memele Krons-Rönnen Kroņrendas muiža Kuldīgas apr. Krons-Würzau - Vircavas muiža (Jelgavas nov.); Kronwald Bajarini Kroppenhof Kropes muiža Madonas apr. Kroppenhof Krapes privātmuiža Kroppenhof Krapes muiža Rīgas apr. Kroppenhof Krape Kroppenhof Krape Kroppenhof Krapas privātmuiža Kroppenhof 1 Krapa Kroppenhof 2 Krape Krothen Krote Krothen Krote Krotschneek Krodznieki Krottenhof, Krotten, Krothen Krote Krotzen, Krotsen Blisas Krowalken Krovalki Krucklay Kruklaji Krüdenershof Piksari Krüdenershof Krīdneru pusmuiža Krüdenershof Krīdeneru privātmuiža Krüdenershof bei Lemsal Kili 3 Krüdenershof, Lindenhof Knideri Krugland Precinieki Kruhten Krūtes muiža Liepājas apr. Kruhtzem Kruciemi Krumes Krumi Krumeschen Krumeši 3 Krumin Krumini 1- 3 Krummerey Krumaraji Krummes Krumeši 2 Krupenhof Krupu muiža Kruppen Krupi Kruschen Skruži Kruschkallen, Kruschkaln Kruškalne Kruschkaln Krūškalnes privātmuiža Kruschkaln Krūškalna muiža Jelgavas apr. Kruschkaln, Krustkaln, Kruntkaln Krustakalns Krusen Krūzes privātmuiža Krusenhof Kruzes Krusenhof;Christianshof Krūzmuiža Krussat-Drogen Krusātdrogas muiža Aizputes apr. Krussaten Krusate Krussen Krusas privātmuiža Krussen Krusas muiža Bauskas apr. krussen Krusa Kruste Krustakrogi Krutau, Krutowa Krutava Kruthen Krūte Kruthen; Klein- Mazkrūtes muiža Krutinkaln Krutinkalns Krutten Kruti Kubbel Kubjas Kubbeln Kubeli Kubulau, Kubulowa Kubulava Kucken Kukas Kuckern Kukuru muiža Jelgavas apr. Kuckern Kukuri Kuckern Ukŗi Kuckern, Uckern Ukru Kuckschen Kukšas Kuckucksberg (Riga) Dzegužkalns Kuckucksberg (Riga) Dzegužkalns Kuddern Kudra Kuddum, Kuhdum Kudumi Kudeb Kudube Kudeick Kudeiki Kudel Kudli Kudinau, Kudinowa Kudinava Kudling Pluči Kudling Bānūžu muiža Cēsu apr. Kudling Bānužu privātmuiža Kudling (Cesis), Kudlingshof, Meselshof Banuži 3 Kudrau, Kudrowa Kudrava Kudren, Kudern Kudras Kudum Kūdums Kudum Kūduma pusmuiža Kudumsdorf, Kudum, Kudumshof Kudums Kuduppen Kudupe Kuhlmannshof Kūlu muiža Bauskas apr. Kuhlmannshof, Götzenhöffchen, Göttschenhof Kula Kuhlzeem Kulciems Kuhrebude Kurbudi Kuhring Kurini Kuhsul Kuzulis Kuiken Kalnkukenu pomuiža Kuiwast Kuivaste Kuiwisch Kuiviši Kuje Kuja Kujebeck Kugi Kujebeck Spigana Kujen Kujmuižas privātmuiža Kujen Kujmuiža Kujen Kujas muiža Madonas apr. Kujen, Kuinen Kujinas Kujenhof Dzeni 2 Kukainen Kukaini Kukenhof Kukenmuiža Kukschen Kukšu muiža Tukuma apr. Kukurkursiten Kukurkursieši Kulakau, Kulakowa Kulakova Kulbor, Culbullen Kulbuli Kulen, Kuhln, Kuhlen Kule Kulliten Kulites Kullma, Ilmau Ilmava Kulme Kulmes pomuiža Kulpenhof Kulpju muiža Jelgavas apr. Kulpenhof Kulpju kroņa muiža Kulpenhof Kulpji Kulpin Kulpine Kulsdorf Blomes privātmuiža Kulsdorf Blomes muiža Valmieras apr. Kulsdorf Blome 3 (Valmiera) Kulsdorf, Kuhil Kulciems 2 Kulwen Kulves muiža Tukuma apr. Kulwen Kulveni Kumbern Kumbru muiža Kuldīgas apr. Kumbern Kumbru kroņa muiža Kumbern (Saldus) Kumbri Kumberneek Kumbri 2 Kummelen LKumpeni Kumelani Kummeln Kumbuļu muiža Ilūkstes apr. Kummerfeldhof Kengarags Kummerfelds Gelegenheit Kummerfelda īpašums Kummern Kumbri 2 Kun Kune Kunden Kundu privātmuiža Kunden Kunde Kundraten Kundrati Kundsenischek, Kundsenischky Kundzeniški Kungan Kungens Kungel Kungeli Kunkelhof Kunkuļu muiža Liepājas apr. Kunkeln Kunkuli Kuntzhof, Kunzhof Kunci Kupferhammer Kaparāmura muiža Rīgas apr. Kupferhammer Kaparamuri Kuppel Kupli Kupping Kupini Kuprau Kupraves Kuprau, Kuprowa Kuprava Kupschen Kupšas Kupschen Kupšani Kürbelshof Ķirbeļu privātmuiža Kürbelshof Kirbeni Kurben Kurbes muiža Ventspils apr. Kurben Kurbeni Kurben, Kjurben Kurbesciems Kürbis Ķirbižu privātmuiža Kürbis Kirbiži Kürbis Aderkasa muiža Valmieras apr. Kürbishof Kirbižimuiža Kurditzen Kurdicas Kuren Kurani Kurische Aa (Riga) (river) Buļļupe Kurische Könige Vilgaleskrogs Kurjanowo Kurjanavas muiža Ludzas apr. Kurland (region) Kurzeme Kurländische Aa (river) Lielupe Kurländische Aa (river) Lielupe Kurlen Kurli Kurlinau, Kurlinowo Kurlinava Kurma Kurmas muiža Ludzas apr. Kurmahlen Kūrmales privātmuiža Kurmahlen Kurmāles muiža Kuldīgas apr. Kurmahlen Kurmāle Kurmahlen Smiltnieki Kurmahlen, Kurmalen Kurmale Kurme Kurmji Kurmen Kurmi Kurmen Kurmenes muiža Bauskas apr. Kurmen Kurmene Kurmen Kurma Kurmitten Kurmiši Kurnen, Kurnewa, Kurnewo Kurna Kurpinik, Kurpiniky Kurpiniki Kursaken Kursakas Kurschen Kuršes Kurschkönig Konini Kursen Kursenes Kursischen Kursiši Kursiten Kursīšu muiža Kursiten Kursīšu muiža Kuldīgas apr. Kursiten Kursīši Kursiten, 2 Kursiši 1, 2 Kursiten; Kronsforstei Kursīšu kroņa mežniecība Kursiten; Pastorat Kursīšu mācītājmuiža Kurtenhof Puki Kurtenhof Kurtu muiža Kurtenhof Kurtu muiža Kurtenhof Kurtsalas Kurtin Kurtini Kurtzin, Kurtzina Kurcina Kurtzum Kurcuma privātmuiža Kurzum Kurcuma muiža Ilūkstes apr. Kurzum Kurcuma Kurzum, +Woksal Kurcums Kuschallen Kušalas Kuschner Kušneri 1, 2 Kuschnerhof Kušnerova Kuse Kuzis Kusemannshof Kliku muiža Kusen Kuseni Kusen Kusene Kusen Kusa Kusenhof Kuzu muiža Kusley Kuslejas Kusmin Kuzmini Kussen Kusas privātmuiža Kussen Kusas muiža Madonas apr. Madonas nov. Kussen Kusas Kussen Kusa Kussen Kusa Kusten Kuste Kutken Kutki Kutsche Kuči Kutzen Kuceni Kutzen Kucenes Kutzen, Kutzeny Kucini Kuwra, Kira Mirnyj Kwietainen Kvietaine Kwilitten Kuiliši Kwirnitz Kvirnica

L

Laatsch Lauze Laatsch (Aizpute, Vainode, Remte, Bauske, Jekabpils, Subate) Lači 4 - 11 Labanshof Labani, Lubane Labarrenhof Dalberi Labarrrenhof Labarti Labbenhof Ikaunieki Labbrentz Labrenči Labragen = Labragas jeb Labraka muiža (Aizputes apr.); Labrentz Labrenču privātmuiža Labrentz, Labrenzhof Labrenči muiža Labsehmen Labzemji Labsirn Laipmeži Labsirn Labdzeni Ladenhof Lādes muiža Ladenhof Lādes muiža Valmieras apr. Ladenhof Lade Ladicken Ladiki Ladinki Ladinku muiža (tagad Pitalovas rajonā) Abrenes apr. Ladsen Ladzas Ladsen, Ladsan, Ladsany Ladzani Ladsern Ladzu muiža Talsu apr. Lafontaine, Funkenhof bei Baldohn Lafonteines pomuiža, Bunka Lagesten Lagaste Lagsdin Lagzdini Lagsdin Lagsdini Lahdsern Ladzere Lahdsern Labdzeresciems Lahm, Lahmen Lami Lahnen Lēnes muiža Jelgavas apr. Lahnen, Lannen Lane – Mežsardini Lahnhof Lānes muiža Valmieras apr. Lahnhof Lanmuiža Lahsden Lazdas Lahtsche Lačkrogs Laiden Laidu muiža Aizputes apr. Kuldīgas nov. Laiden Laides privātmuiža Laiden, Latzen Laides Laiden, Leyden Laide 1, 2 Laidsen Laidzu privātmuiža Laidsen Laidzes muiža Talsu apr. Laidsen Laidze Laidsen, Latzenby, Laxdisehm Laidzesciems Laisan Laizani Laisberg Leisi Laitzen Laicini Laitzen;Alt- Veclaicenes privātmuiža Laitzen;Klein- Mazlaicenes kroņa muiža Laitzen;Klein- Kroņlaicenes kroņa muiža Laitzen;Klein- Jaunrozes privātmuiža Laitzen;Neu- Jaunlaicenes privātmuiža Laizeem Lodes muiža Rīgas apr. Lajziny Dlužņevas (Lūznavas Rēzeknes apr. Laksche Lakši 2 Lakten Laktas Lambertshof Pēsaka muiža Rīgas apr. Lambertshof Lambrači Lambertshof Lambertu muiža Bauskas apr. Lambertshof Lambartes privātmuiža Lambertshof Lambartes privātmuiža Lambertshof Lambarte Lambertshof Lambarte Lambertshof Kleistiņu privātmuiža Lambertshof, (+ -Kaiwe) Lambarte Lambsdorfshof Lanstupes muiža Madonas apr. Ērgļu nov. Lamicken Lamiki Lammeneek Lamenieki Lammingen Mazlamini Lammingen Lamiņu muiža Tukuma apr. Lammjany Steļķenes muiža Bauskas apr. Lamsdorfshof Lanstupes privātmuiža Lamsdorfshof Lamsdorfu privātmuiža Lamsdorfshof, Lambsdorf Lanstupe Lamster Lamsteri Landokrona Landskoronas muiža Ludzas apr. Landsberg Legzdkalni Landsberg Legzdins Landsberg 2 Legzdini Landsberg, Landshof Lanti Landsen Landze Landsen Landzani Landsen; Privat-Pastorat Landzes privātā mācītājmuiža Landskron = Šķaune; Langenbergen (Gauja) Garciems 1 Langenbrücken Gartilti Langendorf (Riga) Garciems 2 Langenfeld Gartirumi Langenfeld Garā muiža Tukuma apr. Langenfeld Garamuiža Langensee Garezers Langerwald Mežvidi 2, 3 Langerwald Langervaldes muiža Langholm Rīmaņu pusmuiža Langholm Rīmaņa muiža Rīgas apr. Langholm Asni Langit Langitis Langit Lang’iti Langmann Lengmani Langmann Kalnmali Langseden Langstini Langsehden Lanksēžu privātmuiža Langsehden Lankseži Langsehden Langsēžu muiža Ventspils apr. Langsehden Langsēžu muiža Aizputes apr. Langsehden Langseži Lanken Lankas 1, 2, 3 Lankenhof Lanka Lansten Aizupes Lanting Langstini 2 (Riga) Lantzen Lancenieki Lapatten Lapati Lapemesch, Lappemesch Lapmežciems Lapinsky Lapinska pusmuiža Lapinsky = Lapas muiža (Cēsu apr.); Lappau, Lapowo Lapava Lappemesch Lapmežciems Lappen Lapeni Lappen Lapenes Lappen Lapas Lappeneek Lapenieki Lappier = Ozolu muiža, Ozolmuiža (Valmieras apr.); Lapskallen, Lapskaln Lapskalni Lapskaln Lapsukalna muiža Jelgavas apr. Lapskaln Lapskalnu kroņa muiža Laschen Lažas muiža Aizputes apr. Laschen Lažas Laschen Laši 3, 4 (Dundaga, Jekabpils) Laschen (Neu- Mitt-) Laža Laschen; Neu- Lažas privātmuiža Laschky Laški Laschuppen Lašupe Lasdarren Lazdares Lasden Lazdani Lasdenhof Lazdumuiža Lasdin Lazdini Lasdohn Lazdona Lasdohn Lazdona Lasdohn Alt- Lazdonas privātmuiža Lasdohn Pastorat Lazdonas mācītājmuiža Lasdohn, (+- Ausin, - Klawen, -Plathe, -Pupohn, -Zaune) Lazdona Lasdohn; Alt- Veclazdonas muiža Lasdohn; Neu- Jaunlazdonas pusmuiža Lasdokaln Lazdukalni Lassen Lazeni Lassen Lašu privātmuiža Lassen Laši Lassen Lasi Lassen Baltamuiža 1 Lassen (Alt-Lassen) Lašu muiža Ilūkstes apr. Lassen; Privat-Pastorat Lašu privātā mācītājmuiža Lassen; Privat-Pastorats-Widme Lašu privātās mācītājmuižas vidme Lassenbeck Lasenbekas privātmuiža Lassenbeck Lasenbekas muiža Ilūkstes apr. Lassenbeck Baltamuiža 2 Lassenbeck (Daugavpils) Laši 2 , Lasenbeka Lathnicken, , Leezeneeken Lecnieki Latischenek, Latischenky Latišonki Latsche Lačupe Latschgabol Lačugabali Latschkay Lačkaji Latschuppen Lačupe 2 Latting Latini Latween Latevasciems Latzdarsen Lacudarze Latzenbeck, Lauze = Lauceses muiža; Laubern Lauberes privātmuiža Laubern Lauberes muiža Rīgas apr. Laubern Laubere Lauder Ļauderu muiža Ludzas apr. Laudohn Ļaudonas privātmuiža Laudohn Ļaudonas muiža Madonas apr. Madonas nov. Laudohn Ļaudona Laudohn Laudona Laudohn Pastorat Ļaudonas mācītājmuiža Laudsen Laucieni Lauenaggen Launagi Laugall, Laukgallen Laukgali 1, 2 Laugen, Laujen Dižlauvas Laukenhof Lauku muiža Kuldīgas apr. Laukrugey Laukrugaji Laukusem, Luggensem Laukuciems Laulen Lauleni Laulen Laulas Laumannshof Laumani 1, 2 Launekaln Launkalnes privātmuiža Launekaln Launkalnes muiža Cēsu apr. Launekaln Launkalne Laurenhof Lauru pomuiža Laurenhof Lauru muiža Jelgavas apr. Laurenhof Lauri Laurenzen Laurencene Laurin Laurini Laurowka Lavrovka Laurut, Lawruty Lavruti Lauseneek Lauzenieki Lauterbach, Muischneck, Muischenniki Muižnieki Lauternsee Lauteres privātmuiža Lauternsee Lauteres muiža Madonas apr. Madonas nov. Lauternsee Lautere Lautzen Lauķeses muiža Ilūkstes apr. Lautzen Laukese Lautzen Laucienas privātmuiža Lautzensee Dervanišķu privātmuiža Lautzensee, ( + -Freudenholdhof, Fromholdshof , -Gotthardshof) Lauzes muiža (Medumi) Lautzineek Laucinieki Lautzing Laucini 2, 3 Lauwen Lauvas Lauzen Laukesa Lawatschnik, Lawatschniky Lavačniki Lawder, Lauder Laudari Lawen Lavani Laxden Lagzdieni Laxdienen Lagzdines privātmuiža Laxdienen, Laxdünen, Laxdinen Lagzdene Laxdünen Lagzdienas muiža Ventspils apr. Laxen Laksi Laxtein – Kokel Druvenieki3 Laxtigallen Lakstigalas Lazarhof, Lazarewa Lazareva Ledehof Liedeskrogs Ledemannshof Lēdmanes privātmuiža Ledemannshof Ledmane Ledemannshof (+- Akkocht) Ledemane Ledicken Liediķu muiža Ventspils apr. Ledicken Liediki Ledicken Liedikas Ledischen Dzeniši 2 Ledmanshof Lēdmanes muiža Rīgas apr. Leedenberg Liedskalnini Leegen Lieģu muiža Liepājas apr. Leegen Lieģes privātmuiža Leegen Liegi 1, 2 Leeknin Lieknini Leeljahn Čukurmedi Leelsals Lielasala Leeparshof Liepu muiža Bauskas apr. Leepe Liepas Leepekaln Liepukalns Leepekaln, Linden Liepkalni Leepen Liepni Leepen (Jaunpils) Liepas 2 Leepsal Liepsalis Leepsall Liepsalas Legensem Lejciems Legershof Legeri Leggerneek Legernieki Lehden Lēdas muiža Talsu apr. Lehden Leda Lehmenen Ungurmuiža Lehmenen Ungurmuiža Lehmfeld Gužilas Lehnen Lēnu muiža Aizputes apr. Lehnen Lēnas privātmuiža Lehnen Lēnas klostera kroņa muiža Lehnen Leni 1, 2 Lehnen; Pastorat Lēnas mācītājmuiža Lehpen, Lepen Lepenieki Leiden Laides muiža Liepājas apr. Leijas, Leiershof Lejiasmaja Lein, Leiny Lejini Leineek Leinieki Leinum = Leinumu muiža; Leischen Leiši Leisem Lejciemi Leitenberg Laidas Leitenhof Leitani 2 Leitit Leititis 1, 2 Leitschuk Leičuki Leizeem, Leitzeem, Leikullshof Beuzas Leyen Lejas 2 Leyhof Leihofas privātmuiža Leymann, Leimany L Leimani Leyne Leini Leyneek (Dunalka) Lejnieki 3, 4 Lejasneek Lejasnieki Leksche Lekšij Lel, Lely Loli Lelenheide Bajari 5 (Viesite) Lellen, Lely Leli Lembe Lembis Lemburg Mālpils muiža Rīgas apr. Lemburg Mālpils Lemburg Pastorat Mālpils mācītājmuiža Lemburg, (+ - Giste, -Ruika) Malpils Lemburg;Schloß Lemburg Mālpils privātmuiža Lemenen Lamani Lemeschau, Lemeschowa Lemešava Lemessen Lemesi Lemke Lemki Lempe Lempji Lemsal Limbažu muiža Valmieras apr. Lemsal Limbaži Lemsal Pastorat Limbažu mācītājmuiža Lemsal Schloß Limbažu pilsmuiža Lemsal, (+-Karahof) Limbaži Lemschkaln Lemškalni Lemsern Lemzeres muiža Kuldīgas apr. Lemsern Lemzeres kroņa muiža Lemsern Lemzere Lemsküll Klijas Lendschen Lendži Lendsein, Lendseiny, Linzeis, Linzeisch, Linzeischy Lendza Lenex, Lehnen Lenas Lennenschöning Lejašenini Lennewaden Lielvarde Lennewarden Lielvārdes privātmuiža Lennewarden Lielvārdes muiža Rīgas apr. Lennewarden Lielvārde Lennewarden Pastorat Lielvārdes mācītājmuiža Lensküll Lenčkule Lenzenhof Lenču muiža Cēsu apr. Lepeln Liepieni Lepen Liepene Leppenhof, Leppinghof Liepene 2 Lerchenfeld (Dundaga) Ciruli 2 Leschkutten Leškuti Leschtschinsky Leščinski Lesken Lieškenieki Lessing Lesini Lesten = Lestenes muiža (Tukuma apr.); Lettel Letla Letten Letes Lettendorf (Strazde) Dravnieki 5 Lettgallen (region) Latgale Lettihn, Lettin, Lettinshof, Lettien, Littin = Litenes muiža (Madonas apr., Gulbenes nov.); Lewedschen Leudži Lewen Leveni Lewest Leveste Lexten Lekšu privātmuiža Lexten Lekšu muiža Liepājas apr. Lexten Lekšu gals Lexten Lekši Lexten Lekstes Liagrad Ļaudonas (Liagrades) muiža Madonas apr. Madonas nov. Liagrad Lijograde Lias Lejias Libau Liepājas Libau Liepāja Libau, (+-Birsine, -Raswen) Liepaja Libaushof Liepājas Saules muiža Liepājas apr. Libaushof, Stadthof Saules muiža Libbartshof Libarti Libben Libieši Libben, Libbin Libini Libbien Bikseres privātmuiža Libbien – Bixer Bikseri, Biksere Libbirtshof Liberts Libhan, Libarn Libani Libien Bikseres muiža Madonas apr. Madonas nov. Libingen Libiņu muiža Kuldīgas apr. Libleischen, Lievenlitauer Skautini Licenthof – Lucken Lukas Lichtenberg Daktas Lickern Likeri 2 Licopbach Likupe Lidsen Lidzi Lidsiben Lidzibas Liebaushof Saulesmuiža Liebe Libe Lieben Lībes muiža Talsu apr. Liebenland Liplanti Liebensternhof Vectilža Liebenthal Alšani Lieden Liedes Liedulliet Liedulieti Liegenhof Liga Liegenof Līgu muiža Talsu apr. Liehbur Liburi Lielpleppe Lielplepij Lieparnhof, Lepern Liepari Liepen Liepas 3 Lieping Liepini 1- 4 Liepneek Lipenieki (Norini) Liepneek Liepnieki Lieppay Liepaja Lieppar Liepari 2 Lieppenith Liepenites Lietzen Licis Lietzenkrug Ličupe 3 Lieven-Bersen Līvbērzes privātmuiža Lieven-Bersen Līvbērzes muiža Jelgavas apr. Lieven-Bersen Līvbērze Lievengemeinde Līvu pagasts Lievenhof Līvani Lievenhof Lamiņu privātmuiža Lievenhof, Lammingen Lamini Ligat Līgatne Ligat, Lighat Ligatne Ligen Ligciems Ligger Ligeri Lignischek Ligniški Ligotten Ligotni Ligstin Ligzdini Ligutten Līgutu privātmuiža Ligutten Liguti Ligutten Ligutes muiža Liepājas apr. Ligutten, Liendahl, Lienthal, Lyndale (auch Vecpils), (+ Madessen o Madeisse, - Klein Durben) Ligute Lihben Libenes Lihdatz Lidaces Lihdum Lidumi 1-3 Lihdumneek Lidumnieki Lihgo Ligo Lihkuppen Veclikupeni Lihkuppen Veclikupeni Lihtz Ličupe 2 Lihze Liči Lihzegall Ličkalni Lihzen Lice Likaln Likalni Liksno Līksnas muiža Daugavpils apr. Lilast Lilaste Lilienberg Liles Lilienkron Augšligate Lille Lodzini Lillifeld Jauneži Lillshof, Lenehof Lilles Limbuschen Limbužu privātmuiža Limbuschen Limbužas Limbuschen Limbuža muiža Talsu apr. Limenen Ungurmuiža Limenen Ungurmuiža Limenen, Lemenen Ungurmuiža Limschen Limšēnu privātmuiža Limschen Limšēnu muiža Valmieras apr. Limschen Limšeni Linden Lipemuiža Linden Lindes-Birzgales privātmuiža Linden Liepkalne, Liepmuiza Linden Liepkalne, Liepmuiza Linden Berži Linden Pastorat Liepkalnes mācītājmuiža Linden-Birsgallen Linde – Birzgale Linden-Ohsolshof Liepkalnes Ozolu muiža Madonas apr. Ērgļu nov. Linden; Pastorat Lindes-Birzgales mācītājmuiža Lindenbach Limbas Lindenberg Rankas muiža Cēsu apr. Lindenberg Lindes Lindenberg Liepkalns Lindenberg Tinuži Lindenberg Tīnūžu muiža Rīgas apr. Lindenberg Tīnūžu privātmuiža Lindenberg (Laudona) Muižnieki 5 Lindenfeld Liepas muiža Jelgavas apr. Lindenfeld (Lielvircava) Liepas 4 LIndenhof Lintes Lindenhof Liepu muiža Liepājas apr. Lindenhof Liepmuiža 1, 2 Lindenhof Lieplejas Lindenhof Liepājas muiža Valkas apr. Lindenhof Liepas privātmuiža Lindenhof Liepas muiža Cēsu apr. Lindenhof Liepa 1, 2 Lindenhof Liepa Lindenhof (Kekava) Liepas 10 Lindenhof (Šedere, Liepaja, Rava) Liepas 5-7 Lindenhof bei Kadfer Muižkalns Lindenruh Marupe Lindenruh Bierini Lindenruhe Bierini Lindenruhe Vecā Bieriņu muiža Rīgas apr. Lindes Lindes muiža Rīgas apr. Lindheim Lindheimas privātmuiža Lingen Lingi Linkenhof Liknas Lintopischek Lintopiški Linus Lienuzi Lipalken Veclepij Lipedeggum Liepdegumi Lipinischek, Lipinischky Lipiniški Lipna Liepna Lipokaln Liepuklani Lippaiken Lipaiķi Lippaiken Lipaiki Lippaiken; Krons-Pastorat Lipaiķu kroņa mācītājmuiža Lippaiken; Krons-Pastorats-Widme Lipaiķu kroņa mācītājmuižas vidme Lippen, Lipna Liepno Lippen, Lippe Lipas muiža Lipskallen, Neudobbeln Jaundobeli Lipskaln Lipšukalns Lipskaln Lipškalna muiža Valkas apr. Lipskaln Lipskalna privātmuiža Lipsten = Lipsti, Lipstu muiža; Liptshausen, Liptshusen = Lībagi, Lībagu muiža (Talsu apr. ); Lischen = Liskas; Lisden = Lizdeni, Lizdenu muiža (Valmieras apr.); Lisdik Lizdiki Lisettenhof = Lizbetes muiža; Lisettenhof = Lizatavas muiža; Lisettenhof = Lismuiža; Liskak = Liskaki; Lisohn = Lizuma muiža (Cēsu apr.); Lissenhof = Lisas muiža (Cēsu apr.); Lissenhof = Birztalas; Lissenhof = Šilkori; Lissenhof (+-Idrol) = Lize ; Lithershof = Luteri; Litsche = Līči; Littaunik, Littowniky = Litavnīki; Litwak = Litvjaki; Litzeesch = Licieši; Livengemeinde = Līva; Livenhof = Līvāni, Līvānu muiža; Livenkönig = Kapas; Livland = Vidzeme; Livländische Aa = Gauja; Liwen = Līveni; Liwen–Bersen, Lievenbersen = Līvberze; Liwenhof, Lievenhof = Līvāni, Līvānu muiža (Daugavpils apr.); Liwsen Livzi Liwseneek Livzenieki Lixna Līksna Lixten Liksteni Lizentenhof Licentes muiža, Lizeni Lizenthof Licentes muiža Ventspils apr. Lizenthof Licentes kroņa muiža Lizenthof; Widme Ventspils kroņa licentes vidme Lyones Plavaraji Lyserort Oviši Lysohm, Lisohn, Lysohn, Lisohnshof Lizums Lysohn Lizums Lysohn Lizums Lysohn Lizuma privātmuiža Ljuk Liuki lkowneek, Ikowniki Ikaunieki LKubbenhof Lubi Lobbert Lauberti Lobir Lobiri Loborsk Labvāržu (Lobvaržu Rēzeknes apr. Lobowka Lobovka Loddiger Lēdurgas privātmuiža Loddiger Lēdurgas muiža Rīgas apr. Loddiger Lēdurga Loddiger Ledurga Loddiger-Treiden/Loddiger Pastorat Turaidas-Lēdurgas mācītājmuiža Lodenhof Lodzini Lodenhof Lodes muiža Valmieras apr. Lodenhof Lodes muiža Rīgas apr. Lodenhof Lodes muiža Madonas apr. Madonas nov. Lodenhof Lodes muiža Cēsu apr. Lodneek (Ventspils) Lodnieki 2 Lodsin Lodzini 5 Loedicken Liedikas privātmuiža Loesern, Löser = Liezēres muiža (Madonas apr.); Login Logini Lohdan, Ljodan, Ljodany Lodani Lohde (Cesis) Lode Lohden Mežlode Lohdenhof Lodes privātmuiža Lohdenhof Lode Lohdenhof Lode Lohdenhof, Wolfshof, Thihlen, Tilendorf, -Klugge Lode 2 - 5 Lohding Lodini 1, 2 Lohfeldshof Lofelta muiža Lohle Lolas Lohnasten Lonastes muiža Ventspils apr. Lohnen, Lunen Lone Lohnste Lonaste Lohnze-Walk Valki 4 Lohr Lors Lohrentz Lorenči Lohzegarsch Lacgaršas Loiken Luikas Loken Liki Loken Kalnjoceni Lokkenhof Lokas pomuiža Lokkenthal Lokasleja Lokmann Lokmani Lom, Lomy Lomi Lonen Loņas muiža Jēkabpils apr. Lopatinsky, Lapatinsky Lopatinski Lorenz Loranča pomuiža Lorenzhof Laurumuiža Lorenzhof Lauru muiža Los Losi Losdau, Losdowa Losdova Lösern Liezeres muiža Madonas apr. Madonas nov. Lösern Liezere Lossenbeck, Lossenbeke Luša Lotj, Lotey Lotij Lotsch Loči Lotzglau, Lotzglowo Locglava Lotzik Lociki Louisenhof Lavīžu privātmuižiņa Louisenhof Lavīžu muiža Kuldīgas apr. Louisenhof Lavīžu muiža Aizputes apr. Löwenruh, Meschamuischa, Buschhof (Koknuse) Mežamuiža 1 Löwenwolde Mežmuiža 2 (Lielstraupe) Lowiden Laviedes muiža Ilūkstes apr. Lowieden Lavīdes privātmuiža Lowieden (+ -Kapiniza, Kapinnitz, -Odensee ) Lavide Lowuschek, Lowuschky Lovuški Lub-Essern Lubezere Lub-Essern Lubezere Lubahn Lubānas privātmuiža Lubahn Lubānas muiža Madonas apr. Lubānas nov. Lubahn Lubāna, Lubana Lubahn Lubāna, Lubana Lubahn Lubana Lubar Rozes muiža Cēsu apr. Lubar Rozes privātmuiža Lubar, Lohbarn, Lubarhof (Cesis), (+ -Rublekaln) Roze Lubb-Essern Lubezere Lubben Lubes privātmuiža Lubben Luba Lubben-Oschen Lubošu muiža Talsu apr. Lubben-Oschen Lube-Oši Lubbeneecken Lubenieki 1, 2 Lubbenhof Murnieki 2 Lubbenhof Lubu privātmuiža Lubbenhof Lubu muiža Valkas apr. Lubbert-Renzen Rencēnu privātmuiža Lubbert-Renzen Rencēnu muiža Cēsu apr. Lubbert-Renzen Renceni Lubbessern Lubezeres (Ezara) muiža Talsu apr. Lübeck Libieši 1, 2 Lübecksholm Lībeķusalas muiža (Rīgā) Rīgas apr. Lübecksholm Lībeksalas privātmuiža Lubei Lubējas privātmuiža Lubei Lubejas muiža Madonas apr. Madonas nov. Lubey Lubeja Lubicken Lubiki Lubusch Lubuži Lucyn Ludzas muiža Ludzas apr. Lucken Lūku muiža Kuldīgas apr. Lucken Lukas muiža Aizputes apr. Luddicken Ludiki Lude Lugažu muiža Valkas apr. Lude-Großhof Liellugažu muiža Valkas apr. Lüdern Līderes muiža Madonas apr. Madonas nov. Lüdern Lidere Lüdern - Thielen Akmentini Ludse, Kleinrohde Ludzi Ludsen Ludza Ludsing Ludzini Ludwigstein Ludvikova Ludwigstein Ludviki Ludwikowo Ļudvigavas muiža Daugavpils apr. Ludwinowo Ludvinovas muiža Abrenes apr. Ludwinowo, Ludwinau Ludvinavas Luedern Līderes kroņa muiža;

Lüggen, Ebershof = Aburta muiža (Madonas apr.);

Lüggen Aburdi Lugsten Lukšti Luhde Lugaži Luhde Lugaži Luhde, -Superen Lugaži Luhde; Pastorat Lugažu mācītājmuiža Luhde; Schloß Lugažu muiža Luhding Ludini Luhdsen (Stamariena) Ludzi 2 Luhkait Lukaiši Luhne Luni Luhschen Lužna 3 Luisenhof Rugājkalna muiža Talsu apr. Luisenhof Rugaikalns Luisenhof Pukites Luisenhof Niedras Luisenhof Laviži Luisenhof Lavizmuiža Luisenhof Lavizes Luisenhof Lavieši Luisenhof Kameni Luisenlust Mežkadaga Luisenthal Lavizite Lujen Lujani Lukenischek Lukeniški Lukenischek, Lukenischky Lukeniški Luknen, Luckeneck, Skogwart Lukne Lukno Ļuknas muiža Rēzeknes apr. Lukschau, Lukschewa Lukšava Lukusch Lukuži Lulen Luleni Lullum Lulas Lundthof Lunti Lungen Lungas Lüppen Liupes Lurmann Armani Luschhof, Allangen Luši 4 (Windau fluss) Lusinik Luzinieki Lussenau Luznava Lustberg Lustbergas privātmuiža Lustberg Lustberga Lustein Luzdi Lusthof Lustes Luthershof Lutera muiža Valmieras apr. Lutsehm Lodzini 3 Luttershof Lutres privātmuiža Luttershof Luteru privātmuiža Luttershof 2 Macite Luttinen Lutinani Luttringen Lutriņu muiža Kuldīgas apr. Luttringen Lutriņu kroņa muiža Luttringen Lutriņi Luttringen Lutrini Luttringen Ludrini Luttringen; Krons-Pastorats-Widme Lutriņu kroņa mācītājmuižas vidme Luttringenburg Ludrinupils Lutzausholm Lucavsalas privātmuiža Lutzausholm Lucavsalas muiža (Rīgā) Rīgas apr. Lutzausholm Lucavas privātmuiža Lutzenhof Luši 3 (Liepaja) Lutzhof Ezermala 2 Lutzing Lucini Luxenhof = Lūšu muiža (Cēsu apr.); Luxenhof = Lūšu muiža (Jaunlaicene, Alūksnes nov.); Luxhof Cimdenieki Luzhof Luse Łajgoły Laigalavas muiža Ludzas apr.

M

Maast Masti Macke Maki Maelgen Maelgeni Magazinen Magazinas Magazinhof Magzinas muiža Magazinhof Magazīnhofas muiža Jelgavas apr. Magazinhof Sprogis Magnushof Mangaļu muiža (Rīgā) Rīgas apr. Magnushof Mangali Magnusholm Mangalsala Magnusowo Magnusovas muiža Daugavpils apr. Magohn Magoni Mahlais Medulaji Mahlei Malejas pomuiža Mahley Malejias Mahley Malejas Mahlejen Maleji Mahlekaln, Mühlberg, Malkaln Malkalni 1, 2 Mahlemuische Mālu muiža Jēkabpils apr. Mahlemuische Mālu kroņa muiža Mahlemuische Mālu kroņa muiža Mahlemuische Malmuiža 2 Mahlemuische Mala muiža Mahlenhof Mālu privātmuiža Mahlenhof Mālu muiža Valkas apr. Mahlenhof ( Gulbene) Malu muiža 2, Mali Mahlenhof, Eschenhof Mali Mahlsemneek Malinš Mahltzen Malci Mahlup Mālupes muiža Valkas apr. Mahlup, Mallup, Malup, (+ - Sossan) Malupe Mahlupkaln Malakalni Mahrzen, Marzenhof Marsneni Mahrzenhof Marceni Mahsgen Mazgi Maihof Meijas muiža Jelgavas apr. Maihof Vinni Maihof, (+- Roprode, -Welling) Mejias Maikendorf Kalnmuiža Valmieras apr. Maikendorf Kalnamuižas pusmuiža Maikendorf (Ikškile) Kalnamuiža 11 Mailen Mailes Maisen, Maisendorf Lauči Mayerkaln Marjikalna pomuiža Mayuppen Maijupe Majorenhof Majoru muiža Rīgas apr. Majorenhof Majori Makeschen Makeši Makkusch Makuži Makschinau, Makschinowa Makšinava Maksimowo Maksimavas muiža Daugavpils apr. Maksteneek Makstenieki Malaja Indrica Mazindricas muiža Daugavpils apr. Malden Maldi Maldohn Maldoni Malekaln Mālukalna muiža Jēkabpils apr. Malekaln (Cirsti) Malkalni 3 Malenhof Mālu muiža Jelgavas apr. Malenkrug Malukrogs Malinauken, Malinowka Malinovka 1, 2 Malinowka Naujene Malinowka Naujene Malinowka, Malinau Malinava Malischewo Mališeva Malken Malkani 5 Mallehnen Maliena Malluppe Malupji Malluppen Malupes Malmuttenburg Viktorovka Malmuttenhof Upenieki 2 Malnau, Malnawa, Melnau, Melnawa Malnava Malneek Malnieki Malskaln Malzkalni Malsubbern Malzubri Malta Maltas muiža Rēzeknes apr. Malta Malta Malta Silmala Maltahof Asnenas Maltahof, Maltetschka Maltečka Malup Mālupes privātmuiža Malup Malupe Malup Malupe Malwinen Malvinas Malwinenhof Malvines, Malvine Małnow Malnavas muiža Ludzas apr. Mammulneek, Mammulnik, Mamulnek Mamulnieki Mandaugen Mandaugas Manderen Rumnieki Mangal (Aizpute) Mangali 3 Mangall (Kalnciems) Mangali 4 Mangen Mengeni Mangen Maņģenes privātmuiža Mangen Maņģenes muiža Kuldīgas apr. Mangen Mangene Mangen Vizdangas Mankain Kavogi Manteneek Mantinieki Maratschewo Maracevo Margittenhof Markitani Mariampol Marjampoles Mariampol Mariampole Marianhof Margiņas muiža Bauskas apr. Mariannenhof Margine Marien Mežini 4 Marienbach = Rauši; Marienberg = Marijkalns, Marijkalna pomuiža; Marienberg = Marijkalna pusmuiža (Cēsu apr.); Marienberg = Merieni; Marienburg = Mariņu muiža (Jelgavas apr.); Marienburg = Brivnieki (Ramma); Marienburg = Alūksnes muiža (Valkas apr.); Marienburg = Alūksne; (Marienburg) Lubey, Lubbey, Lubbein, Lubeihof = Lubejas; Marienburg Schloß = Alūksnes pils; Marienhaus = Viļakas muiža (Abrenes apr.); Marienhausen, Villack = Viļaka; Marienhof = Māres muiža; Marienhof = Marjanovas muiža (Ilūkstes apr.); Marienhof = Marini; Marienhof = Marijnieki; Marienhof = Marijas muiža (Liepājas apr.); Marienhof = Marijas muiža (Aizputes apr. ); Marienhof = Marijas muiža (Tukuma apr.); Marienhof = Maijupe; Marienhof = Kazu muiža (Rīgas apr.); Marienhof = Bērzieni; Marienhausen =Vecumi; Marienpole Mariampoles muiža Daugavpils apr. Marienschule, Schulenberg Marijasskola Mariensee Marinzeja Mariensee Marindzes muiža Rēzeknes apr. Marienstein Māriņkalna privātmuiža Marienstein Māriņkalna muiža Valkas apr. Marienstein Marinkalns Marienstein Skamikeli Mariental Mariņtāles muiža Rēzeknes apr. Marienthal Moriņpoles muiža Abrenes apr. Marienthal Marientale Marienthal (Madona) Jaunmuiža 3 Marimont, Marienberg, Mariae Mons Marimontas Maring (Spare) Marini 2 Marino Marjanovas muiža Rēzeknes apr. Markau, Markhof Markava Markgrafen Mērsrags Markgrafen Mērsraga privātmuiža Markgrafen Mērsraga muiža Talsu apr. Markgrafen Markudani Markgrafen, Margrawen Mersrags Marki Marku muiža Daugavpils apr. Marren = Māras privātmuiža (Kuldīgas apr.); Marren = Mares muiža Aizputes apr.; Martenberg Martekalns Marting Peltes Martinihof, Martinshof Tanisi Martinklan, Martinsberg (Vamiera) Muižnieks 2 Martinsberg Vaici Martinshof Martini Martiszowa Martišovas muiža Ludzas apr. Martusan, Martusany Martuzani Martusischek, Martusischky Martuziški Martzen Mārcienas muiža Martzen Mārcienas muiža Madonas apr. Madonas nov. Martzen Mārciena Martzen Marciena Maruschken Maruška Marzen Māršena muiža Madonas apr. Madonas nov. Marzen Īzera muiža Cēsu apr. Marzenhof Mārsnēņi Marzenhof Mārsnēnu muiža Marzenhof Mārsnēnu muiža Cēsu apr. Marzingshof Pilpij Marzingshof Mārčiņas muiža Marzingshof Marcina Masbut Mazbutes muiža Jelgavas apr. Masbutenhof, Masbut, Masbuten, Masbot Mazbuti Maschen Maskas Maschenen Mažneni Masiden Masidi Maskwin, Maskwino Maskvina Massan Massani Masskratensem Skratenciems Masso, Mass Straumes Mastbot Mazbutu kroņa muiža Masting Mastini Mastradischek, Mastradischky Mastradiški Matern Mātras kroņa muiža Matern Māteres muiža Liepājas apr. Matern Matras Matern, Maternostra, Meterost Materi Matern, Mutter Materi 2 Matisenhof Seski Matkuln Matkules muiža Tukuma apr. Matkuln Matkule Matschen Mačani Matthis (Daugagriva) Matiši 2 Mattkuln Matkules kroņa muiža Mattkuln Matkule Mattkuln Matkule Mattkuln; Kronsforstei Matkules kroņa mežniecība Mattkuln; Kronsforstei-Widme Matkules kroņa mežniecības vidme Matul, Matuly Matuli Matulanischek, Matulanischki Matulaniški Mauren, + Sallingen Mauri Maurin Maurini Maurkrog, Ballod, Balloden Murkrogs Mautzey Mauceji Mazitten Macites Mecke Meki Meckenberg Silini 7 Medden Medni 4-11 Medden = Mednes muiža; Medden = Medes muiža (Jelgavas apr.); Medden, Medem, Meiten = Meitene; Medden, Medni, Medne = Mediņi; Meddenhof = Medeņi; Meddum Medumu privātmuiža Medemhof Meduma muiža Ilūkstes apr. Meden-Muyża Medema muiža Rēzeknes apr. Medillen Medilas Medneek Mednieki 4, 5 Medneek Mednieki Medsen Medzes privātmuiža Medsen Medzes muiža Liepājas apr. Medsen Medze Meeschallen Mežales Meeschdarsen Meždarzi Meeschen, Pretzemes, Pretzenmees Meži Meeschgall Mežgali 2, 3 Meeschgriwen Mežrijas Meeschin Mežini 2, 3 Meeschmahl, Waldmühlenhof (Rujena) Mežmali 4-7 Meeschskannul Mežskanuli Meeschtaken Mežtakas Meeschwid Mežvidi II Meeschwid Mežvidi I Meesit Miezitene Megitten Meg’ites Megusen Meguzes muiža Talsu apr. Megussen Mieguze Mehrhof Mēris Mehrhof Mēra muiža Mehrhof Mēra muiža Valkas apr. Mehrhof, (+ - Brückeneichen) Meri Mehrshof Meri 2 Mehsit Rātsmuiža Mehsit Miezītes muiža Jelgavas apr. Mehsit Mediai Meidaggen Mejias 2 (Lielceceri) Meidarn Meidari Meiershof Meijera (Meira) pusmuiža Cēsu apr. Meinhartshof Meinarta muiža Meinicke Meiniki Meiran Meirānu muiža Meiran Meirānu muiža Madonas apr. Meiran Meirāni Meiran Meirani 2 Meiran Čumino Meiren Meireni Meirischken Meirišķu muiža Liepājas apr. Meirischken Meiriške Meisch Meiši Meisendorf Pauki Meyen Meija Meyershof Mejiermuiža Meyershof Meijermuižas privātmuiža Meyershof Meijermuiža Meyhof Meijas privātmuiža Meyhof, Pambakar, Meya Mejias3 (Grenci) Meykal Meikali Meyrischken Meirišķu kroņa muiža Meyrischken Meiriški Meldern Melderi 3 Meldern Melderes Meldsern Meldzeres privātmuiža Meldsern Meldzeres muiža Aizputes apr. Meldsern Meldzere Melibor Malkalni 4 Melken, Melk Melki Melkert Melkerti Melkschen, Meikscheny Meikšami Mellakische Küsche Kiši 2 Mellander Melanderis Mellatsch Mellači Melle Melli Mellegalwe, Mengden Melngalvji 1, 2 Mellekaln Melkalni Mellekiess Melleiskisis Mellesars, Mellessar Baltsari Mellesille, Mellesill Melnsils Mellup, Melluppen, Rudenburg = Mellupluki; Melluppe Mellupji Melmugur Melmuguris Melnitz, Melnitza Melnica Melnsallen Melnassalas Melnuppen Melnupji Melpurn Melpuri Melten Melteni Memelhof = Mēmele; Dörpers = Derpele; Alt-Memelhof = Vecmēmeles muiža; Dörpers-Memelhof = Derpeles muiža; Groß-Memelhof = Lielmēmeles muiža; Hahn-Memelhof = Hānmēmeles, Anmēmeles muiža; Klein-Memelhof = Mazmēmeles kroņa muiža; Memelshof = Mēmeles muiža (Jēkabpils apr.); Memelshof = Mēmeles muiža (Bauskas apr.) Memküll Menkuļu pusmuiža Memküll Melnupes Menden Mendes Mengdenshof Kamalda Mengdenshof, Golgowsken, Golgowsky Galgauska Mengen Mengi Mengen Liepicas Menkendorf, Munkendorf Menki Menkenhof = Meņķu muiža (pie Sēļpils) Menkenhof Vadani Mennickhof Priezbogi Menning, Mungen Muni, Munuciems Menten Mentes Merkelshof, Depkenshof Merkela muiža Merkelshof, Fossenhagen Merkeli Merneek Mernieki Merring Merini Mersen Merdzene 1 Merzendorf Mencendarbes privātmuiža Merzendorf, Disterlau Mercendarbe Meschagen Mežagas Meschain Mežaini Meschantzen Mežancani Mescharey Mežarijas Meschaut Mežšauts Meschballoschen Mežbaloži Meschdrey Meždrijas Meschegal Reiciems Meschekorb Mežakekeli Meschenecken Ezergali Meschenecken Hauptmanns-Widme = Mežnieki (Grobiņas pilskunga vidme); Mescheneekenhof = Mežnieku muiža (Liepājas apr.); Meschensillen Mežziles Meschensillesch Mežsilieši Meschenstrauten Mežstrauti Mescherbach, Mescheruppen Mežaraupes Meschernik Mežerniki Meschewo Meževo Meschgail Mežgailis Meschilsern Mežildzeres Meschjahn Lejasmicini Meschkokten Mežkokti Meschmuische (Puse) Mežmuiža 4 Meschneek Mežnieki Meschnitziben, Mesbohn Mežnieciba Meschuppen Mežupe Meschwager Anuži Meschzirponen Mežcirponi Meselau Mēdzūlas privātmuiža Meselau Mēdzūlas muiža Madonas apr. Madonas nov. Meselau Mēdzūla Meselau – Ahdin Medzulas Meselau, Meezlen, Meslau hoaff, Medzula, Medzilas Mesgallen Mežgale Mesith Miezīšu muiža Mesothenhof = Mežotnes muiža; Mesothen = Mežotne; Mesothen Pastorat = Mežotnes mācītājmuiža; Mesothen-Kaupenhof = Kaupmuiža; Mester Mesterumuiža Mestern Mestri Metack Metaka muiža Metackshof, Mättagshåff Metaka Metakshof = Mētagas muiža (Valmieras apr.) Mettarn Metari Mettenküll Mednieki Mettern Metras Mettum Metumi Metzkull Lodes muiža Metzküll Lodes muiža Valmieras apr. Metzküll Lode 6 (Valga) Metzküll Lode Metzküll Lode Meżawydy Mežvidu muiža Ludzas apr. Michaelsberg Mikelkalni Michaelsberg Mikelani Michaelsberg Silamikeli Michaelshof Mikuli Michaelshof Mikeli Michalka Miklava Michalka Mikalka Michalow Mērdzene Michalow Mērdzene Michalowa, Michalow, Michelau, Merdsin L Merdzene 2 Middendorf Pusmuiža 2 Midsen Midzeni Miering Mierini 1, 2 Mieschay Miežaji Migglenek Miglenieki Miglahn Miglani Miglan Melderi 2 Mihalowzyna, Michalowitz Michalovščižna Mikitten Mikites Mikschen, Mjeikschina, Mjekschine Mikšeni Milden Mildini Milden Medni 3 Milder Melderi Mildkaln Miltkalni Milkenberg Milka Millsdorf Mili Milsche Milšji Milting Miltini 2, 3 Miltoklan Miltukalni Mimian Mimani Minin, Mininy Minini Minningen Muniņu muiža Talsu apr. Mirbachshof Piragi Mirlegen Mirlejas Mischkon, Mischkony Miškoni Mischtel Miešteli Mise Mizas Misit Meziši Missay Miezaji Misse Misa Misse Misa Missen Mizeni Missen Misas Misshof Misas privātmuiža Mißhof Misas muiža Bauskas apr. Mißhof Dzimtmisas muiža Bauskas apr. Misshof Dzerumu muiža Missholm, Mistholm Saku pusmuiža Missing Misini Mitau Jelgavas Mitau Jelgava Mitau Jelgava Mitau, (+ :-Bressenhof, -Gresten, -Karpenhöffchen, -Müller, -Potrellen) Jelgava Mitau; Kirchspiel Jelgavas draudze Mitau; Krons-Forstei Jelgavas kroņa mežniecība Mitau; Krons-Forstei-Widme Jelgavas kroņa mežniecības vidme Mitau; Morgenpredigers-Widme der deutschen Gemeinde Jelgavas vācu draudzes rīta sludinātāja vidme Mitau; Neu- Neimitavas privātmuiža Mitau; Oberhauptmanns-Widme Jelgavas virspilskunga vidme Mitau; Superintendenten-Höfchen Jelgavas Superintendenta muižiņa Mitau; Superintendenten-Widm Superintendenta vidme Mitau; Superintendenten-Widme Jelgavas Superintendenta vidme Mitschken Mičkeni Mittelhof Murini Mittelhof Lielauces saimn Mittelhof Vidi 2-6 Mittelhof Vidus Mittelhof Vidus muiža Aizputes apr. Mittelhof Vidus muiža Jelgavas apr. Mittelhof Vidus muiža Rīgas apr. Mittelhof Vidusmuiža Liepājas apr. Mittelhof Vidusmuiža 1- 7 Mittelhof Vidusmuižas kroņa muiža Mittelhof Vidusmuižas pusmuiža Mittelhof (Remte) Sileji Mittelhof (Tukums) Vilcini Mitteneeck Mitenieki Mjaschkini Mijaškini Mocken; Alt- Vecmoku privātmuiža Neumocken = Jaunmoku privātmuiža (Tukuma apr.); Modohn Madonas privātmuiža Modohn Biržu (Lazdonas) muiža Madonas apr. Madonas nov. Mohden Modu muiža Ventspils apr. Mohden am Mehrbach Modes Mohsten Mostene Mojahn Mujānu muiža Valmieras apr. Mojahn, Myan Mujani Mojen, Mojahn Mucenieki Möllershöffchen Meldera muiža Mollhausen Mierciems Mon Astyle, Höffchen Manazile Mon-Asyl Manazīles privātmuižiņa Monbijou Rušeni Monbijou Monbiži Monbijou Apšu (Apšuriņķa) muiža Madonas apr. Madonas nov. Moorhof (Zasa) Ozoli 10 Moorsee Purezers Moorwalde (Kuldiga) Mežaine Mooshof Mosu muiža Talsu apr. Mooshof Mežgravas Mooshof Kalniški Morauken, Morawka Murovka Mordangen Mordangas Morgenstern (Valmiera) Auseklis Moritzberg Pilskalni Moritzberg Morkalni Moritzberg Moreskalns Moritzberg Mores privātmuiža Moritzberg Mores muiža Rīgas apr. Moritzberg More Moritzthal (Prauliena) Griva 3 Morosowga, Morozowka Morozauka Morosowka Morozovka Morozowka Černostas muiža Rēzeknes apr. Mosalischek Mozališki Mosinek Mozinki Motzeneek Mocenieki Movdele, Maudelen, Mowdeln Dini Muchen Muhi Mucken Mukas Mückenhof Mikas Mückenhof Miekas Muckin Mukini Muczino Mačānu muiža Daugavpils apr. Muggerkaul Mugurkaula privātmuiža Muggerkaul Mazeri Muggerkaul Kalnmuiža 2 Muhkalpen Mukalpi Mühle Bersohn Dabaki Mühle, Waldmühle (Jaungulbene) Siladzirnavas Mühlenbeck (Ozolpils) Vilni Mühlenberg, Mahlekaln Malakalns Mühlenhof Mīliņa muiža Kuldīgas apr. Mühlenhof Malini Mühlenhof Silgaili Mühlenhof (Malpils) Vanadzini 2 Mühlenkrug Sudmalkrogs Mühlenkrug Vecasdzirnavas Mühlenteich, Mahlemuische (Tukums) Malu muiža Mühlgraben Mīlgrāvja muiža (Rīgā) Rīgas apr. Mühlgraben Milgravis Mühlhausen Jasati Mühlhausen Dižsīles muiža Kuldīgas apr. Mühlhausen Ziles 4 Mühlheim Strujias Mühlhof , Maslowsky Mazlevski Mühlhof, Malemuisch, Malumoische, Malemuische Malumuiža Muhremois Mūrmuiža Valmieras apr. Muhs Musa Muischaraj Muižaraji Muischazeem Muižciems Muischazeem Muižciems Muischazeem-Neuhof Muižciems 2 (Gaiki) Muischennik Muižnieki Muischesem, Muisezem Muižciems Muischezeem Muižciema muiža Kuldīgas apr. Muischneek (Lauekalns) Muižnieks 3 Muischneek (Platone, Tukums, Madona) Muižnieki 6, 7, 9 Muischneeks Muižnieku brīvsaimniecība Muischzem, Mildenburg, Löringhof Muižciemi Mukalpen Mūkalpu muiža Talsu apr. Mukschen, Mukschan Mukšeni Mukte Mukti Muldeneecken Muldenieki Mulicken Muliki Müllershof Millera privātmuiža Münde Mindes privātmuiža Münde Mindes muiža Aizputes apr. Münde Minde Mundiken Mundiki Mundiken Mundikas muiža Kuldīgas apr. Mundiken Mundikas Munischrey (Pievikas) Silaraji 2 Munningen Muniņu pusmuiža Munningen Munini Munningen Muminga Munningen Lači 2 (Stende) Muntischek, Muntischky Muntiški Muremois Mūrmuižas pusmuiža Muremoise, Muremuisch = Mūrmuiža (lopu muiža jeb pusmuiža); Murenischek, Murenischky Mureniški Murentschik Murenčiki Murinowo Muržinovas muiža Ludzas apr. Muritten Muriši Murjahn, Murjan Murjani Murmeck Murmieki Murmelstein Murmastiene Murmostynia Mūrmastienes muiža Rēzeknes apr. Murneek Murnieks Murneek Murnieki 4 Murremois, Muhremois Mori Murremuische (Kurmene) Murmuiža 4 Murrikas Murkužu pusmuiža Murrikas Murkužu privātmuiža Murrikas Murkužmuiža Muschen Mušas 3 Muschenhof Mušmuiža, Mušaini Musseneck, Muzzeneek Mucenieks Mustekaln Mustkalnu pomuiža Musten, Müsten Moste Musten, Müsten Lejasmuiža Mustigal Mustkalni Mutzeneek Mucenieki Mutzing Mucini Mutzingen Mucinas Mutzinsall Mucinsala

N

Nabben = Nabes muiža (Limbaži); Nabben = Nabes muiža (Kuldīgas nov.); Nachtigall Lakšu muiža Rīgas apr. Nachtigall Lakši Nadeschda Nadežda Nagel, Nagli Negli Nagel, Nagli Nagli 1, 2 Nagelshof Naglumuiža Nagelshof Nagla Nagelshof Nageles Naglan, Naglany Naglani Naglen Nagle Naglen Naglas Naglyschi, Naglyschen Nagliši Nalobnja Nalobna Nameischen Nameiši Namicken Namiki Namiot Namjotu muiža Rēzeknes apr. Nammewir Nemviri Napkul (Napkull, Noopkullhof, Nabekol) = Šķirstiņu muiža, Valmieras nov.; Narenen, Aarenen Nariši Narinsem Narinciems Nartisch Nartiši Narwenitz Narvenica Nassau Nesavas pusmuiža Nassau Nesava, Nesavasmuiža Natalienhof (Kaive) Ziedini Natalienruh, Narrat Narati Nater, Noter, Natry, Notra, Notry Notri Natschnop Nacurpi Naudeln Naudeli Nauditen Naudītes muiža Jelgavas apr. Nauditen Naudīte Nauditen, Naidell Naudite Nauditten Naudītes kroņa muiža Nauern Nauri Naugard Murnieki 1 (Smiltene) Naukschen Naukšēnu privātmuiža Naukschen Naukšēnu muiža Valmieras apr. Naukschen Naukšēni Naukschen Naukšeni Nawadneck Novadnieki Nawinske Navinskije Nedern Niedres privātmuiža Neederhof Niedrumuiža 1, 2 Needern Niedres muiža Kuldīgas apr. Needern Niedre Negaiden Negaidani Negut; Pastorat Vecmuižas mācītājmuiža Neiden Neidni Nekschen Nekšeni Nötkenshof, Gerslau = Nēķena, Nēķina jeb Taurenes muiža; Nemgall Nemguli Neraten Neratni Nerft = Neretas muiža (Jēkabpils apr.); Nerft-Sussey = Neretas-Susejas pomuiža ; Nerks Merkekalns Nersa Nirza Nersa Nirza Nersa , Nersen Nirza Nersa 1 Nerza Neruruschino Jaunružina Nervensberg Leimaņu privātmuiža Nervensberg Leimaņu muiža Cēsu apr. Nervensberg, Nerwensberg (Cesis) Leimani 2 Nesselneek Nesalnieki Nesterhof Nesteri Neu Angen Jaunangi Neu Annenhof Vidussala Neu Apsen Jaunapseni Neu Auguln Jaunauguli Neu Autz Jaunauce Neu Bebben Jaunbebe Neu Bewershof Jaunbebre Neu Bilskenhof Jaunbilska Neu Christinenhof Sankli Neu Dobbey Jaundobeji Neu Drostenhof Jaundrusti Neu Dubbeln Jaundubulti Neu Ellern Jaunelkšni Neu Friedrichshof Fridrichi Neu Friedrichshof Audzini Neu Gistershof (Cesis) Karkli 3 Neu Gohgen, Jaungohgen Gogene Neu Griwen Iaunrijas Neu Grünwald Jaungrinvalde Neu Hallen Jaunalas Neu Hatzen, Jaunatzen Jaunacas Neu Ilsen Jaunilzenu pomuiža Neu Islitz Islices Neu Jungfernhof Jaunjumprava Neu Kaktin Jaunkaktini Neu Kalnisch Jaunkalnieši Neu Karkell Jaunkarki Neu Kemmern Jaunkemeri Neu Kemmershof Jaunkemere Neu Kempenhof Jaunkempji Neu Kleinaa Jaungaujinas Neu Krecken Jaunkreki Neu Kurmahlen Jaunkurmale Neu Lahsdon Jaunlazdona Neu Lassen Jaunlaši Neu Lesten Jaunlestene Neu Likuppen Jaunlikupeni Neu Litschen Jaunliči Neu Lonast Jaunlonasti Neu Marienberg Jaunaluksne Neu Medden Jaunmedni Neu Mocken Jaun Mokas Neu Mühlgraben Jaunmilgravis Neu Okten Jaunoktes pomuiža Neu Palgeln Jaunpalgli Neu Platon Jaunplatone Neu Rahden Jaunsaule Neu Rosen Jaunroze Neu Rubinen Jaunrubeni Neu Ruckeln Jaunrukeli Neu Sallensee Jaunsaliena Neu Sankt Olai Jaunolaine Neu Schnotting Jaunznotini Neu Schörstadt Jaunskursteni Neu Sehren Jaunserene Neu Sehschen Jaunseži Neu Selburg Jaunselpils Neu Sessau Jaunsesava Neu Skutken Kalnkukeni Neu Sorgen Nizere Neu Sturhof Jaunsturi Neu Sullen Lejasulas Neu Sussie Smelteni Neu Tellen Jaunteles Neu Tirsen Jauntirzas pomuiža Neu Upit Jaunupites Neu Warnischek Jaunvarniški Neu Willklausen Jaunvilklauzni Neu Wohlfahrt Vecjerceni Neu Wohlfahrt, (+-Dsennit) Jerceni Neu Zentul Jauncentuli Neu Zepplisch Iauncepliši Neu-Adlehn Jaunadulienas muiža Madonas apr. Gulbenes nov. Neu-Alt Hieronymau, Hieronymowa Vecgeronimova Neu-Annenhof Jaunannas muiža Valkas apr. Neu-Annenhof Jaunanna Neu-Appusen Jaunapuzes muiža Aizputes apr. Neu-Autz Jaunauces muiža Jelgavas apr. Neu-Autz Jaunauce Neu-Autz Jaunauce Neu-Bergfried Jaunsvirlaukas muiža Jelgavas apr. Neu-Bergfried Jaunsvirlauka Neu-Bergfried Jaunsvirlauka Neu-Bewershof Jaunbebru muiža Rīgas apr. Neu-Bilskenhof Jaunbilskas muiža Valkas apr. Neu-Born Jaunbornes muiža Ilūkstes apr. Neu-Drostenhof Jaundrustu muiža Cēsu apr. Neu-Friedrichshof Audzu muiža Jelgavas apr. Neu-Geistershof Kārklu (Cesvaines) muiža Madonas apr. Cesvaines nov. Neu-Grünwald Jaungrīnvaldes muiža Ilūkstes apr. Neu-Islitz Jaunīslīces muiža Bauskas apr. Neu-Kaipen Jaunķeipenes muiža Rīgas apr. Neu-Kalzenau Jaunkalsnavas muiža Madonas apr. Madonas nov. Neu-Karkel Jaunkārķu muiža Valkas apr. Neu-Kurmahlen Jaunkurmāles muiža Kuldīgas apr. Neu-Laitzen Jaunlaicenes muiža Valkas apr. Neu-Laitzen Jaunlaicene Neu-Laitzen Jaunlaicene Neu-Laschen Jaunlažas muiža Aizputes apr. Neu-Lesten Jaunlestenes muiža Tukuma apr. Neu-Lettgallen Jaunlatgale (Abrene) Neu-Lettgallen Abrene, Jaunlatgale Neu-Likoppen Jaunlikupeni Neu-Likoppen Jaunlikupeni Neu-Likoppen Jaunlikopenes muiža Jelgavas apr. Neu-Marienburg Jaunalūksnes muiža Valkas apr. Neu-Mocken = Jaunmoku muiža (Tukuma apr.); Neu-Ottenhof Jaunates muiža Valmieras apr. Neu-Ottenhof (+ -Bubbul) Jaunate Neu-Pebalg Jaunpiebalgas muiža Cēsu apr. Neu-Platon Jaunplatones muiža Jelgavas apr. Neu-Rahden Jaunsaules muiža Bauskas apr. Neu-Sackenhof Jaunvāles muiža Valmieras apr. Neu-Sahten Jaunsātu muiža Tukuma apr. Neu-Salis Svētciema (Sveiciema) muiža Valmieras apr. Neu-Sauken Jaunsaukas muiža Jēkabpils apr. Neu-Schujen Jaunskujenes muiža Cēsu apr. Neu-Schwanenburg Jaungulbenes muiža Madonas apr. Gulbenes nov. Neu-Schwarden Jaunzvārdes muiža Kuldīgas apr. Neu-Seeksaten Jaunsieksātes muiža Aizputes apr. Neu-Sehren Jaunsērenes muiža Jēkabpils apr. Neu-Selburg Jaunsēlpils muiža Jēkabpils apr. Neu-Sessau Jaunsesavas muiža Jelgavas apr. Neu-Smilten Jaunsmiltenes muiža Valkas apr. Neu-Subbath Jaunsubāte Neu-Warriben Jaunvariebes muiža Tukuma apr. Neu-Wohlfahrt Jercēni Neu-Wohlfahrt Vecjērcēnu muiža Valkas apr. Neu-Wohlfahrt Vecjērcēnu privātmuiža Neu-Wrangelshof Jaunbrenguļu muiža Valmieras apr. Neuabatschen Jaunabači Neuappussen Jaunpauze Neuappussen Jaunapuze Neuaudern Jaunudri Neubad Saulkrasti Neubad Saulkrastu muiža Rīgas apr. Neubad Neibade Neubarisau, Neuborisowa Jaunborisova Neubeck (Dundaga) Jaunupe Neubergfried Jaunsvirlauka Neubersen Jaunberze Neubimbern Jaunbimberi Neuborn Jaunborne Neubosau, Neubosowka Jaunbozauka Neuburgstall Jaunpurgi Neudondangen Jaundundaga Neudrogen Drejias Neudsirnen, Neusirnen, Neudsirren Jaundziras Neuedischau Jaunedišava Neuenburg = Jaunpils muiža (Tukuma apr.); Neuendorf, Neudorf, Jaunzeem Jaunciems 2 Neuermühlen Jaunciems (Riga) Neuermühlen Bukultu muiža (Rīgā) Rīgas apr. Neuermühlen Ādaži Neufeld Neifeldes kroņa muiža Neufeld Lauka muiža Ilūkstes apr. Neufeld Briges Neufeld, Neufeldt Neifelds Neugeden Jaungiedini Neugut Vecmuiža Neugut Vecmuiža (Jaunsaules) Bauskas apr. Neugut Vecmuiža (Vecumnieku) Bauskas apr. Neugut Vecmuižas kroņa muiža Neugut Vecumnieki Neugut (Bauska) Vecmuiža 13 Neugut; Krons- Pastorats-Widme Vecmuižas kroņa mācītājmuižas vidme Neugut; Krons-Pastorat Vecmuižas kroņa mācītājmuiža Neugut; Kronsforstei Vecmuižas kroņa mežniecība Neuhall Mīlītes muiža Valmieras apr. Neuhall Milites muiža Neuhall Milite Neuhall Urmali Neuhaus-Kiefenrode, -Neuhof am Steinensee Dzervini Neuhaus, Rankenhof Ranki 2 Neuhausen Krusta pils muiža Cēsu apr. Neuhausen Valtaiķi Neuhausen Valtaiķu kroņa muiža Neuhausen Valtaiķu muiža Aizputes apr. Neuhausen, (+ - Dranne, - Draween) Valtaiki Neuhof Saulrieti Neuhof Popes Jaunmuiža Ventspils apr. Neuhof Ogaini Neuhof Neigutes Neuhof Neihofas privātmuiža Neuhof Magzinieki Neuhof Lauku Jaunmuiža Neuhof Laimes muiža Jelgavas apr. Neuhof Krastmali Neuhof Keitani Neuhof Kāķīšu muiža Talsu apr. Neuhof Kakiši 2 Neuhof Jaunvizla Neuhof Jaunvirka Neuhof Jaunupi Neuhof Jaunmuižnieki Neuhof Jaunmuižas pusmuiža Neuhof Jaunmuižas kroņa muiža Neuhof Jaunmuiža 4 - 19 Neuhof Jaunmuiža (Vircavas) Jelgavas apr. Neuhof Jaunmuiža (Vilces) Jelgavas apr. Neuhof Jaunmuiža (Līvbērzes) Jelgavas apr. Neuhof Jaunmuiža (Dobeles) Jelgavas apr. Neuhof Jaunmuiža Tukuma apr. Neuhof Jaunmuiža Tukuma apr. Neuhof Jaunmuiža Tukuma apr. Neuhof Jaunmuiža Talsu apr. Neuhof Jaunmuiža Talsu apr. Neuhof Jaunmuiža Talsu apr. Neuhof Jaunāsmuižas pusmuiža Neuhof Jaunāsmuižas privātmuiža Neuhof Jaunāsmuižas kroņa muiža Neuhof Jaunāsmuižas kroņa muiža Neuhof Jaunāsmuižas kroņa muiža Neuhof Jaunāsmuižas kroņa muiža Neuhof Jaunāsmuižas kroņa muiža Neuhof Jaunās muižas privātmuiža - Kuldīgas apr. Neuhof Jaunās muiža privātmuiža Neuhof Jaunāmuiža Valmieras apr. Neuhof Jaunā muiža (Zvārtavas) Valkas apr. Neuhof Jaunā muiža (Rīga) Rīgas apr. Neuhof Jaunā muiža (Lugažu) Valkas apr. Neuhof Jaunā muiža – pusmuiža Neuhof Jaunā muiža Rīgas apr. Neuhof Jaunā muiža Madonas apr. Gulbenes nov. Neuhof Jaunā muiža Liepājas apr. Neuhof Jaunā muiža Liepājas apr. Neuhof Jaunā muiža Kuldīgas apr. Neuhof Jaunā muiža Kuldīgas apr. Neuhof Jaunā muiža Kuldīgas apr. Neuhof Jaunā muiža Kuldīgas apr. Neuhof Jaunā muiža Kuldīgas apr. Neuhof Jaunā muiža Daugavpils apr. Neuhof Jaunā muiža Aizputes apr. Neuhof Jaunas majas Neuhof Jaunamuiža 7-49 Neuhof Jaunamaja 2, 3 (Nikrace 2, ) Neuhof Jauna pomuiža Neuhof Jauna muiža Neuhof Jasati 2 Neuhof Grēpera muiža Rīgas apr. Neuhof Grenču muiža Tukuma apr. Neuhof Gorani Neuhof Dundagas Jaunmuiža Ventspils apr. Neuhof Bojari 2 Neuhof Bogu muiža Jēkabpils apr. Neuhof Bātes Jaunā muiža Liepājas apr. Neuhof Bagumuiža Neuhof Audeji Neuhof Amorkalni Neuhof Smuceni Neuhof Sturu Jaunmuiža Neuhof Zalumi Neuhof – Reckshof Jaunamuiža Neuhof (Ergli) Silamuiža 4 Neuhof (Garsene) Indani 2 Neuhof (Krimulda) Lejasmuiža 2 Neuhof (Pievikas) Brasli Neuhof (Saldus) Liepas 9 Neuhof (Tukums) Ozolkalni 2 Neuhof und Neufeld Briģes kroņa muiža Neuhof, Birsul Birzulu pomuiža Neuhof, Löwensberg Lavaskalni Neuhof, Wilpulcken Vilpulkas Neuhof, Zerzin Circenes Neuhöffchen, Neyhöfken Viduskartini Neukalnemoise Jaunkalnamuiža Neukalzenau, Neucaltzenau Jaunkalsnava Neukantor Jaunkantori Neukarlenhof Jaunkarlini Neukarrishof-Ippik Jaunkaristes-Ipiķu muiža Neukempen Jaunkempis Neukischen Jaunkiši Neuklidsen Jaunklidzi Neukrug Silakrogs Neukulligen Jaunkulijas Neulage (Aizpute) Jaunmuiža 20 Neulaitzen, (+-Lenzin) Jaunlaicene Neuland Neilands Neuland (Aloja) Jaunzemij Neulindenberg Jaunliepkalni Neulubahn Jaunlubana Neumahtzen Jaunmačani Neumichaelsburg Jaunmikeleni Neuoseln Jaunozoli Neuotten Jaunatas Neupebalg Jaunpiebalga Neupelsen, Neupelzen Jaunpelse Neurahden Jausaule Neurichhof, Neurykowo, Neurikau Jaunrikava Neurunken Jaunrunki Neusaathen Jaunsate Neusahten Jaunsati Neusalis, -Salishof Svetciems Neusass Aizas Neusaucken Jaunsauka Neuschujen Jaunskujene Neuschwanenburg, (+ - Beyershof, -Siltais) Jaungulbene Neuschwarden Jaunzvarde Neuseikershof Jaunzeikari Neuserwen Jaundzerves Neusickeln Jaunsikele Neusilleneek Jaunsilnieki Neusmilten Jaunsmiltene Neusorgen Nīzeres muiža Bauskas apr. Neusorgen Nīzeres kroņa muiža Neustädchen Upiši Neustroden Jaunstradi Neuteiwen Iaunteivani Neutetter Jaunteter Neuwacken Neivakenes muiža Talsu apr. Neuwacken Jaunpagasts Neuwacken Jaunpagasta privātmuiža Neuwallhof auch Neu Sackenhof, (+-Stohte, + -Saltau) Jaunvale Neuwarriben Jaunvarieba Neuwelcke Melbarži Neuwoga Jaunamuiža 2 Neuwrangelshof (Valmiera), (+ - Egle, -Kautsche, -Pulka, Pulcke) Brenguli 2 Neuzelming Jauncelmini Neuzeplisch Jauncepliši Neuzilmatsch Jaunsilmači Newejen Nevejas Newejen, Nimwegen Neveja, Nevejasciems Nichten Nikta Nidden Nidasciems Niddul Niduli Nidzgal Nīcgales muiža Daugavpils apr. Nieder Bartau Nica Niederbartau Nīcas muiža Liepājas apr. Niederbartau Nīcas kroņa muiža Niederbartau Nīca Niederbartau; Krons-Pastorats-Widme Nīcas kroņa mācītājmuižas vidme Niederbartau; Krons-Unterforstei Nīcas kroņa apakšmežniecība Niederbartau; Kronsforstei Nīcas kroņa mežniecība Niederbartau; Kronsforstei-Widme Nīcas kroņa mežniecības vidme Niederhof (Raulda) Lejasmuiža 3 Niederkuhnen Niderkuni Niedermal Niedrumala Niederschen Niedriši Niederurat Niedrurati Niegranden Nigranda Niekratzen Nīkrāce Nigallen Nigales Nigranden Nīgrandas muiža Liepājas apr. Nigranden Nīgranda Niiggast (Lubana) Daukstes 2 Nikolajewa Nikolajeva Nikolajewka Nikolajevka Nikolsky Nikolskas Nikratzen, Niekrazen Nikrace Nikutz Nikucis Ninigal Cērtenes (Smiltenes) muiža Valkas apr. Ninivee, Ninive Darznieku pomuiža Nitau Nītaures muiža Rīgas apr. Nitau Nītaure Nitau Pastorat Nītaures mācītājmuiža Nitau Schloß Nītaures pils privātmuiža Nitau, ( + -Rawit) Nitaure Nitten, Nickenshof Nikte Nitzgall Nicgale Nitzsem Nicciems Niukszi Nukšu muiža Ludzas apr. Niwga, Niwgaberg Antonauka Niwgahof Baranovka Niwnik Nivniki Nizgal, Nitzgall Niegalis, Niegal Nodaggen Nodegu muiža Liepājas apr. Nodaggen Nodega, Nodagi Noden Nodenes Nogall Nogali Nogallen Nogales privātmuižas Nogallen Nogales muiža Talsu apr. Nogallen Nogale Nogallen Nogale Nogallen ( + Augustenhof) Nogale Nogluschen Nogluži Nohring Norini Noor Nori Nord-Durben Ziemeļ-Durbe Nordeck (Riga) Nordeķi Nordheim Jaki Norendagen Norkalni Norkaln Norkalni 2 (Saldus) Norren, Nohren Noras 1, 2 Nosau, Nossowo Nosovo Noskin Noskini Nötkenshof = Nēķena muiža (Cēsu apr.); Nottern Notra Novadland (Cirava) Mežmali Nowa Myśl Jaundomes muiža Rēzeknes apr. Nowad Novadi Nowaja Novaja Nowy Rykow Jaunrikavas muiža Rēzeknes apr. Nowljany, Nowljan Novlani Nowoselek, Nowoselki Novosilki Nukken, Nukke Nuki 2 Nuksche Nukši Nurk Nurkas pomuiža Nurmhusen Nurmuižas Nurmhusen Nurmuiža Nurmhusen Nurmuiža Nurmhusen Nurmuiža Talsu apr. Nurmhusen, Nurmhausen Nurmuiža Nurmhusen; Privat-Pastorats-Widme Nurmuižas privātā mācītājmuižas vidme Nurmis Nurmu privātmuiža Nurmis Nurmižu privātmuiža Nurmis Nurmižu muiža Rīgas apr. Nurmis Nurmi Nurmis Vildoga Nurmis Vildoga Nurmis 1 Nurmiži Nurmis 2 Vildoga Nurms Nurmu muiža Valmieras apr. Nurowoga Kozukalni Nussberg (Tukums) Riekstini 2, 3

O

Obelewa Obeleva Öbelgunde Čuču muiža Jelgavas apr. Öbelgunde, Rigenuths Gut Čučas Ober Lansehden Kalna Lankserde Ober-Landskron, Polischtschino Škaune Oberbartau Bārtas muiža Liepājas apr. Oberbartau Bārtas kroņa muiža Oberbartau Bārta Oberbartau Bārta Oberbartau; Krons-Pastorats-Widme Bārtas kroņa mācītājmuižas vidme Oberhof Kalnpedeze Oblesona Radavas muiža Abrenes apr. Oboldern Obulderi Oborun Oboruni Ochsenhof Verži Ochshof (Saliena) Galini Ockern Maslova Ockseln Ozolmuiža 3 Ockseln Voksles Ockten, Okten = Oktes muiža (Talsu apr.); Odensee = Odzienas muiža (Vietalva) Odensee Odene Odern Odrini Odern Odres privātmuiža Odern Odres muiža Talsu apr. Odern, ( + Sonnenburg) Odre Odern, Ohdern Upites Odigjen, Odigjany Odigjani Odsen = Odzienas muiža (Ļaudona) Odsen Odzeni Odsen Mētriena Odsen Metriena Oebelgunde Cušu kroņa muiža Ogalnik Ogolnieki Oger Ogresgala muiža Rīgas apr. Oger Ogre Oger-galle, Ogermünde Ogresgala Ogerkaln Ogresgalni Ogernshof Ogrini 1, 2 Ogershof Ogrini Ogershof Ogres privātmuiža Ogershof Ogres muiža Cēsu apr. Ogershof (Koknuse), ( + Smehdes ) Ogre 2 Ogersmünde Ogres muiža Rīgas apr. Oglei Oglienes muiža Jelgavas apr. Oglei, Ogley Oglaine 1, 2 Ogley Oglaines privātmuiža Oguretzkaja Ogureckaja Ogwen Ogas Ohben Obes muiža Ventspils apr. Ohde Odi Ohger Ogre Ohger Ogre Ohlenhof = Oļu muiža, Oļi (Madonas nov.); Ohlershof Oleru privātmuiža Ohlershof Oleru muiža Valmieras apr. Ohlershof, Ollershof, ( + - Ehrneek, -Bersin) Oleri Ohling Olini Ohschelei Ošlejas muiža Tukuma apr. Ohschen Jaunaži Ohseln Ozolmuiža Liepājas apr. Ohseln Ozolmuiža Kuldīgas apr. Ohseln (Kuldiga) Ozoli 8 Ohselshof Ozolu muiža Valkas apr. Ohselshof Ozolu muiža Madonas apr. Ohselshof Ozolmuiža Ohselshof Mazozolu muiža Cēsu apr. Ohselshof a, b (Madona) Ozolmuiža 2a.b Ohsol (Gaiki) Mazozoli 2 Ohsol (Rokaiši) Ozoli 13 Ohsoling Ozolinš Ohsten Ostes Okmenitz Akmenica Okminay Akminaji Oknist Aknīstes muiža Ilūkstes apr. Oknist Aknīste Okra Okra Olai Olaines muiža Olai Olaines muiža Rīgas apr. Olai Olaine Olai Olaine Oldenburg Vecpils 2 Oldenburg Vecpils muiža Aizputes apr. Oldenburg 2 Vecpils 3 Oldenburgshof Oldenburgas privātmuiža Oleschke Oleški Olgalust Celmalas Olgaruh Knuipju muiža Liepājas apr. Olgaruhe, Knuipen Knuipes Olges, Olge Olgasili Olksna Alksna pomuiža Olmutzen, Gibbe Almucas Olpenhof Alpi Olxnaien, Olxenaien Alksnajis Omicken Omiki Omotnek Amatnieki Omutten, Ammat Amata Onte, Ante Onti Opatschnost Opačnosts Oppekaln Apekalns Oppekaln Pastorat Apukalna mācītājmuiža Oppekaln;Kirchspiel Apukalna draudze Oppug Opugi Oppul Opuli Oppul, Woppul Opoli Oralden, Aralden, Araldenwald, Heiligenbusch Uralde Orbenek Orbenki Ordangen Ordangas privātmuiža Ordangen Ordangas muiža Liepājas apr. Ordangen Ordanga Orellen Putnini Orellen Unguri Orellen Unguru muiža Cēsu apr. Orellen Unguru privātmuiža Orgishof Urgas muiža Valmieras apr. Orgishof, Idellhof, (+-Radsin) Urga Orholm Aususala Orinisch Orinai Orishof Ores muiža Cēsu apr. Oritz Arici Ork Orki Orlau ; Orlowa Orlava Orling Orlini Orschen Orši Ortuschek Ortuški Oscheley Ošlejas kroņa muiža Oschen, Osche Oši 3 Oschenecken Ošenieki 1-3 Oscheneeken Ošnieku kroņa muiža Oschin Ošini Oschitz Ošc Oschley Ošleja Osel Lejasozoli Osel, Ozoli 11, 12 Öselkay, Eesalkaja Iesalkajas pomuiža Oselshof Ozolu privātmuiža Osinau, Osinowka Asinava Osisch Osiši Oskarshöhe Oskarkalns Osol Ozols Osole (Ivade) Ozoli 9 Osolin Ozolinš Osolin Ozolini 5 (Aizpute) Osoling Ozolmuiža 1 Osoling Ozolini 1, 7 Osolshof Ozolaine Osolshof Ozolaine Osolshof (Brukna) Ozolmuiža 11 Ossan, Osany Asani Ossen Osani Ossogal, Wissegal Osagali Ossun Asūne Ossunischek Osunieški Ostbach Ostbakas muiža Aizputes apr. Ostbach, Osteleyden Ozbaka Osthof Paneli Osthof Koškele Osthof Jaunpeiteni Osthof (Ostrominsky) Košķeles muiža Valmieras apr. Ostneeck Ostnieki Ostran, Ostrany Ostrani Ostrau, Jescheburg, Ostrowo Ostrava Ostrominsky Austrumi Ostrominsky;Osthof Košķeles privātmuiža Oswe Osve Otanken Otanki Otanken Otanka Otmoten Atmati Ottenhof Otes privātmuiža Ottenhof Otes jeb Ates muiža Valkas apr. Ottenhof Lusmuiža Ottenhof Ates muiža Ottenhof Ate Ottenhof;Alt- Vecates privātmuiža Ottenhof;Neu- Jaunates privātmuiža Otter Atari Ottern Attari Otto-Meiershof Akmeņu muiža Tukuma apr. Ottomeiershof Akmeni Ottosruhe (Garsene) Bajari 6 Overbeck in der Ergal Sprogi 2 Owerbeck Sproģu pusmuiža Oxeln Oksles privātmuiža Oxeln Oksles muiža Talsu apr. Oxeln Oksele Oxenhof Vēršu muiža Kuldīgas apr. Ozupin Āzupines muiža Ludzas apr.

P

Pabbasch = Pabažu muiža (Rīgas apr.); Pabersen = Pabērži; Paddern = Padures muiža (Kuldīgas apr.); Paddern = Padures muiža (Aizputes apr.); Padeggen = Vecāmuiža (Graudupe); Padohnen = Padones muiža (Liepājas apr.); Paegle = Paegļi; Pahlen = Pālenu muiža ; Pahten = Pātes; Pahwulit = Pāvuļi; Pahzen = Pāces muiža (Bauskas apr. ); Paibs = Paipes pusmuiža (Valmieras apr.); Paiking, Paicken = Pokaņi; Paim = Paimi; Paibs = Paipustu muiža; Paischen = Paišas; Pakod = Pakoda; Pakul, Pakuln = Pakuļi; Pakulischek, Pakulischky = Pakulišķi; Palakorren = Palakori; Palitzen = Paliči; Pallai = Palejas; Pallat, Pallad = Palāta; Palley = Paleji; Palmhof = Briežu muiža (Valmieras apr.); Palsche = Palšu muiža; Palsen = Palsas; Paltemal = Paltmales muiža (Rīgas apr.); Palzmar = Palsmanes muiža (Valkas apr.); Pampeln = Pampāļu muiža (Kuldīgas apr.); Panckelhof, Pankelhof = Penkules muiža (Jelgavas apr.); Pankhorsten = Pankše; Pankoppen = Pankopi; Pantelischek, Pantelischky = Pantelišķi; Panten = Pantenes muiža (Valmieras apr.); Panzal, Panzaly = Černaja ; Papendorf = Rubene (Valmieras apr.); Papenhof = Pāpes, Pāpiņa muiža (Valkas apr.); Papenhof = Papes muiža (Liepājas apr.); Papensee = Papesciems; Paplacken, Paplaken, Paplacken = Paplakas muiža (Liepājas apr.); Pappan = Papana muiža; Parumbhof = Jumpravas muiža; Paschkelischek = Paškelški; Paskau = Paskava; Passeden = Pasēde; Passeexten = Pasiekstes muiža (Ventspils apr.); Passeln = Pasiles ciems; Patkul, Patkuln = Patkules pomuiža; Patzkuln = Packules muiža (Ventspils apr.); Paulenhof = Paulu muiža; Paulhof = Pāvila muiža; Paulinenhof = Paulīnes muiža (Bauskas apr.); Paulsgnade = Ozolmuiža, Ozolnieku muiža (Jelgavas apr. ); Paulshafen = Pāvilosta; Paulshof = Pauļa muiža (Rīgas apr.); Pauren = Paures muiža (Kuldīgas apr.); Pauser – Forstei = Pauzeri ; Pawassern = Pavasara muiža (Rīgas apr.); Neu- Pebalg = Jaunpiebalgas privātmuiža ; Peddeln, Seyershof = Pedeles muiža (Valkas apr.); Peddetzhof = Pededzes muiža; Pedwahlen = Pidoles, Pedvāles muiža; Pelesz, Pelitschen = Pelēču muiža (Daugavpils apr.); Pellesch = Peleši; Peltzen, Pelzenberg, Pelzen = Pelču muiža (Kuldīgas apr.); Pempern = Pempēnu muiža; Pempern = Pemperi; Peppershof = Papermuiža; Perbohnen = Pērbones muiža (Aizputes apr.); Perkuhnenhof, Perkunen, Perkuhnen, Lizenthof = Pērkones muiža (Liepājas apr.); Perlhof = Magones; Permannshof = Pārmaņi; Pernigel = Liepupes muiža (Valmieras nov.); Petendorf = Pēterciems; Petendorf = Vecmuiža (Talsu apr.); Peterberg = Pēterkalnes muiža (Jelgavas apr.); Peterberg bei Annenburg = Pēterberģes muiža pie Emburgas; Peterberghof = Pētermuiža; Peterbusch = Pēterbušas pomuiža; Peterdeggenhof = Pēterdeģes muiža ; Peterdeggenhof bei Grünhof = Peterdegenhofas muiža; Peterfeld = Pētera muiža, Pētermuiža, Vircavas muiža (Jelgavas apr. ); Peterfeld = Petervaldes, Peterfeldes pomuiža; Peterhof = Pēternieku muiža; Peterhof = Pētermuiža (Bauskas apr. ), Pētera muiža (Jelgavas apr.), Pētera muiža (Liepājas apr.), Pēternieki; Petersberg = Pēterkalna pusmuiža; Petershof, Peterhof = Ērgļi; Peterskapelle = Ratnieki; Peterskappelle, Sankt Peterskap = Pēterupe; Petertal, Peterthal = Pētertāles muiža (Tukuma apr.); Peterwald = Pētervaldes muiža, Pētervaldes muiža (Jelgavas apr.); Peterweide an der Wirzau = Jaunamuiža, Jaunā muiža; Petragge = Pitrags; Petrokowo = Peruju muiža (Abrenes apr.); Peuckern = Asteres muiža; Peulen Mutites Pfaltzgrafen, Pfalzgrafen = Palcgrāves muiža (Jelgavas apr.); Pfalzgrafen = Glūdas (Falcgrāves) muiža; Philippshof = Viļupu muiža; Philippsthal = Filipstalu pomuiža; Pickelhof = Piķeļu muiža; Pickuln = Pikuļu muiža; Pienany = Pieneņu muiža (Daugavpils apr.); Pihlat = Pilatu pomuiža; Pikelhof = Liepkalnu muiža (Liepājas apr.); Pikkaln = Pikkalnes muiža (Rīgas apr.); Pikkukaln = Pikukalna pomuiža; Pikkuln = Pikuļu muiža (Kuldīgas apr.); Pikschen = Pikšas; Pilcyny = Piļcines muiža (Rēzeknes apr.); Pilkaln = Pilkalnes muiža (Jēkabpils apr.); Pilsberg, Schlossberg, Piltzan = Pilcāni; Pilskolnau, Schlossberg = Cūkusala; Pilten = Piltene; Pilzenhof = Pilcenes muiža; Pinkenhof = Piņķu muiža (Rīgas apr. ); Pinzendorf = Pinces; Pissen, Michaelsturn = Miķeltornis; Pitraggen = Pitraga ciems; Pixtern = Piksteres muiža (Jēkabpils apr.); Pylda = Pildas muiža (Ludzas apr.); Pytalowa = Pitalovas muiža (Abrenes apr.); Pytalowo = Abrene; Placen = Placēnmuiža; Plahnen = Plāņu muiža (Tukuma apr.); Planborn = Bērzu muiža (Bauskas apr.); Planeborn = Bēnu pusmuiža; Planenborn = Bērzmuiža (Bauskas apr.); Planetzen, Planezen = Planicas muiža (Kuldīgas apr.); Planhof = Plāņu muiža (Valkas apr.); Planup = Plānupes muiža; Platers-Annenhof = Anenhofas, Angofas, Asaru muiža; Platgaln = Platgales muiža (Kuldīgas apr.); Platon = Platones muiža; Alt- Platon = Vecplatones muiža; Groß- Platon = Lielplatones muiža; Neu- Platon = Jaunplatones muiža; Platperawo = Platperavas muiža (Ludzas apr.); Plattkey = Platkāji; Platzberg = Cēsnieki , Placis; Platzen = Placēni; Platzen, Platzing, Plotzen = Placene; Plawen = Pļavu muiža (Talsu apr.); Plawingen = Pļavinas; Plegsnen = Plegznas; Pleike = Pleiķi; Plentschewa = Plenčeva; Pleppen = Plēpju muiža (Liepājas apr.); Pleppenhof = Plēpju muiža (Jelgavas apr.); Pleppenhof = Plēpju muiža (Dobeles apr.); Pleschau, Pleschowa = Plešava; Pleskodahl = Pleskodāle; Pleskodahl = Skulte; Plettenberg = Pletenbergi; Plickendorf, Plicken = Pliķuciems; Plittinau = Platinava; Plitzen = Plicāni; Pliwitsch = Plivči; Plohze = Ploči; Plokke, Plockenhof = Ploku muiža; Plönen = Plieņu muiža (Tukuma apr.); Groß- Plönen = Lielplieņu tmuiža; Klein- Plönen = Mazplieņu muiža; Plönesem = Plieņciems; Plootzen = Ploce; Plosken = Ploskene; Pluskau, Pluskowo = Pluskova; Poboikau, Pobojkowo = Poboikava; Pobuschen = Pobuža muiža (Talsu apr.); Poddunay = Dunavas muiža; Poderaa = Podrags; Podol = Padules muiža (Rēzeknes apr.); Podsem = Podzēnu muiža (Valmieras apr.); Podwinke, Podwinok = Podvinkas muiža (Daugavpils apr.); Podsem = Podzēnu privātmuiža;s Poenau = Pienavas muiža; Pofkaisen = Tismeri; Pohsen = Posene; Poikern = Asteres muiža (Valmieras apr.); Polangen = Palanga; Polesie = Podļesjes muiža (Rēzeknes apr.); Pommerland = Pommerlande; Pommusch = Pomušas muiža, Pamūšas muiža (Bauskas apr.); Pönau = Pienavas muiža (Jelgavas apr.); Ponemun = Panemune; Ponkul an der Peddetz = Pededze; Popen = Popes muiža (Ventspils apr.); Poperwahlen (Poperwahlesn, Pappe Arwalen, Popsh Erwalen) = Popervāles muiža (Talsu apr.); Popraggen = Popraga muiža (Talsu apr.); Pormsahten = Purmsātu muiža (Liepājas apr.); Portenhof = Mārupe; Posendorf = Pociems, Pociema muiža (Valmieras apr.); Posin = Pasienes muiža (Ludzas apr.); Possenhofen = Postu muiža ; Possin, Posinja, Possinja = Pasiene; Postenden = Pastendes muiža (Talsu apr.); Poszmucow = Pušmucavas muiža (Ludzas apr.); Potkaisen = Patkaizes muiža, Pakaišmuiža (Jelgavas apr.); Powiany = Pustiņas muiža (Daugavpils apr.); Praulen = Praulienas muiža (Madonas apr.); Prawingen = Praviņu muiža (Tukuma apr.); Preekuln = Priekules muiža (Liepājas apr.); Preekuln-Assiten = Priekules Asītes muiža (Liepājas apr.); Prele, Prelle, Preil, Prely = Preiļu muiža (Daugavpils apr.); Presma, Presmhof, Prezma = Prezmas muiža (Rēzeknes apr.); Pridrujsk = Priedruja ; Prinzenhof = Prinča muiža (Kuldīgas apr.); Pritzimau, Pritzimowo, Pritzomowo = Pričimovas muiža; Kallenhof = Kalnamuiža; Trikaten Schloß = Trikātas pilsmuiža; Pröbstingshof = Ciemupe; Pröbstingshof = Sprēstiņu muiža (Rīgas apr.); Prohden = Prodes muiža (Ilūkstes apr.); Prolenau = Malupes pomuiža; Prussendorf, Prussen = Prūšuciems; Przemysl = Pšemišļa muiža (Rēzeknes apr.); Pszczółki = Pščelku muiža (Ludzas apr.); Pubbul = Pubuļu muiža (Valkas apr.); Puderküll, Dücker = Dīķeru muiža (Ķoņu pag., Valmieras apr.); Puhnen - Oldenburg = Pūņu muiža (Aizputes apr.); Puhnjen = Pūņu muiža (Talsu apr.); Puhren = Pūres muiža (Tukuma apr.); Puickel, Puikeln = Puiķeles, Puikules muiža (Valmieras apr.); Puischkaln = Puiškalna muiža (Ventspils apr.); Pulkarn = Pulkārtnes muiža (Rīgas apr.); Pulkarn = Briediķa muiža (Cēsu apr.); Pulkarona = Polkoronas muiža (Rēzeknes apr.); Pullandorf = Pullēnu muiža (Rīgas apr.); Pundern = Pundura muiža (Tukuma apr.); Pundiken = Pundiķu muiža (Aizputes apr. ); Punyhof = Punu muiža (Daugavpils apr.); Pürkeln Schloß = Ungurpils pilsmuiža (Valmieras apr.); Pürkelsdorf = Pursēni; Pürkelsdorf = Purgali; Purmallen = Purmaļi; Purnau, Purnowa = Purnava; Purskulsdorf = Pušēnu muiža (Valmieras apr.); Puschinzau, Puschnizowo, Puschinzowo, Poschmuzowa = Pušmucova; Pussen = Puzes muiža (Ventspils apr.); Pusnecken, Pussenecken, Pusseneeken = Puznieku, Puzenieku muiža (Ventspils apr.); Pusteren = Būri; Pustin = Pustiņa; Pustinek = Pustinki; Pustosch-Jassenetz =Pustola Jaseneca; Pustoschek, Pustoschky = Pustoška; Pusza = Pušas muiža (Rēzeknes apr.); Putelen, Pudelndorf = Puteļi, Pudeļi Putlatsch = Putlači; Putnen = Putnēnu muiža (Talsu apr.); Putning = Putniņi (Atašiene); Putten = Putni; Putten, Putany = Putāni; Puttern = Putras; Puttern = Puteri; Putterneek = Putrinieki; Putting = Putiņi; Puttke = Putki; Puttnen, Putting = Putnenes muiža; Puttning Land = Gaiļa muiža; Putzen = Pūces; Putzen, Putzenberg = Pūčkalns

Q

Quederwetzum = Kvedervecumi (Vārkavas apr.); Quellenhof = Avota muiža (Rīgas apr.); Quellenhof = Vāverkalns (Madonas apr.); Quirinshof = Kveriņi (Iecavas nov.)

R

Rabak Rabaka Rabenburg, Rabenberg Varnaskalns Racksall, Raksall Raksala Rackten Rakte Racza Raču muiža Abrenes apr. Radebandsruhe Kaminča Radenhof Juarata Radenhof-Neuhof (Rujiena) Jaunmuiža 20 Radopol Radopole Radopole Radopoles muiža Rēzeknes apr. Radowischek, Radowischky Radoviški Raftermünde Rakmentes pomuiža Ragahr Racari, Ragares Ragawik Ragaviki Ragenhof Ragu muiža Jelgavas apr. Raggasem, Raggazeem Ragaciems Raggenhof Ragi 2 Raggenhof, Hexenberg Ragana Raggezem Ragaciems Rahden Saule Rahden; Alt-; Krons-Pastorats-Widme Vecsaules kroņa mācītājmuižas vidme Rahden; Alt-; Küsterats-Widme Vecsaules ķesterāta vidme Rahden; Alt-; Pastorat Vecsaules mācītājmuiža Rahden; Neu-; Küsterats-Widme Jaunsaules ķesterāta vidme Rahsen Rasas Raiben Raibi Rainhof Raini 2 Rainis Raina Raiskum Raiskums Raiskum Raiskuma privātmuiža Raiskum Raiskuma muiža Cēsu apr. Raitzen, Raitzin Raicene Rajen Rajeni Rajpol Raipole Rakau, Rakowo Rakova Rakuppen Rakupe Rambau Jaundreimani Rambothen, Ringmundshof, Rungundshof, Menzdorf = Rembate; Ramdam = Viskaļu muiža (Rīgas apr.); Ramelshof Rāmuļu privātmuiža Ramelshof Rāmuļu muiža Cēsu apr. Ramelshof Ramuli Ramgen Ramji Ramkau Rankas privātmuiža Ramkau Rankas muiža Cēsu apr. Ramkau Ranka Ramkenhof Dunupurvi Ramman Ramanis Ramme Ramji Rammenhof Ramas privātmuiža Rammenhof Ramava Rammenhof Ramas muiža Rammenhof Ramas muiža Rīgas apr. Rammenhof Dripatu privātmuiža Rammenhof Dripati Rammenhof, Tyrsen Rama Ramneek Ramnieki Ramneeken Ramnieki 1, 2 Ramotzky Ieriķu privātmuiža Ramotzky Ieriķu muiža Cēsu apr. Ramotzky, Erichshof Ieriki Ramslau, Ramslowa Ramslova Ramuxten Ramuksti Randaten Randate Randol Arendoles muiža Daugavpils apr. Rangatsch Ranguči Ranken Raņķu muiža Kuldīgas apr. Ranken Raņķu kroņa muiža Ranken Raņķu kroņa muiža Ranken Ranķi Ranken Ranki Rantzen Rencēnu privātmuiža Rantzen Rancani Ranzen Rencēnu muiža Valmieras apr. Ranzen Rencēni Rapaden Rapatciems Rappe Rapas Rasnehof ; Rassenhof Folvarova Rasnul Rasnuli Rassitzky Rasici Rassuthen Rasutes pomuiža Ratesem-Jespar Ezesviedri Ratneek Ratnieki Ratnitzen Ratniceni Ratschan Račani Ratschewa Račeva Ratshof Ratsmuiža Rattenau Zuzas Ratteneck, Rattenek Ratnieki 2-4 Ratzeburg Zeidriši Ratzen Raceni Rauden Raužu privātmuiža Rauden Rauži Rauden Raudas privātmuiža Rauden Raudas muiža Tukuma apr. Rauden Raudas 1, 2 Rauden (Tukums) Rauda Rauden 2, Gross Rauden Radzinciems Raudenhof Raudiņas muiža Valkas apr. Raudenhof Raudas privātmuiža Raudenhof Ragamaja Raudenhof (Valga) Rauda 2 Rauding Rudini Raudowien Raudovka Rauduppen = Raudupe (Šķirstiņu muiža); Raunen, Rauen Raunas Raunisch Raunieši Rauschen Rauši Rausenhof Rauzinas Rausenhof Rauzina Rausenhof Rauzas privātmuiža Rausenhof Rauza Rausenhof Rauzas muiža Valkas apr. Rausetal, Rauselei Rauzseleja Rautenfeld (Jekabpils) Berzgale 2 Rautensee Rauda Rautensee Rauda Rautensee (Ilukste), (+ -Patilin) Rauda 3, 4 Rautschen Ruduči Rawen Rāves muiža Tukuma apr. Rawen Rāvas muiža Liepājas apr. Rawen Rāva Rawen Ravas Rawen-Duppelsdorf Rāvas privātmuiža Rawen, (+ -Krugshof) Rava 1-4 Rawin Ravini Rawlitz Ravlicas Reck Reki Reck Vitoli Redsen Redzeni Reekst Rieksti Reesgall Resgali Reest Riesti Reestpuhren Riestpuri Regen, Reegen Riegi Reggen Reģes muiža Aizputes apr. Reggen Mazrigi Reggen, (+-Windau) Regi Rehberg Riebiki Rehhof = Stirnas muiža (Īles pag.); Rehnten = Rente; Rehsack, Alexandershof = Rēzakas muiža (Valkas apr.); Reichenhof Reiki Reichmannshof Rikmani Reidorf Brivnieki 2 Reine Reini Reineck Rijnieki Reinischek, Reinischky Reinišky Reisen, Reisenburg Reizeni Rejewa Rejeva Rejk, Rejky Reiki 2 Remau Ramavas Remessen Remesi 1, 2 Remmin Remine Rempen Rempji Remplihn Remplīnes muiža Talsu apr. Remplin Remplina Remten Remtes privātmuiža Remten Remtes muiža Tukuma apr. Remten Remte Remten Remte Renek, Reneki Rijnieki 2 Rengart Neu Sackenhof Gaiteni Renge Renges Rengen Reņģu muiža Jelgavas apr. Rengenhof Reņģes muiža Tukuma apr. Rengenhof Reņģes privātmuiža Rengenhof Renge Rengenhof Zebrene Renneberg Reneberģu muiža Jēkabpils apr. Renneberg Renbergas muiža Renneberg Eivarži (Renbergi) Rente Rentu muiža Rentschen Renči Rentzen, Randsen (Valmiera) Renceni 2 Renzmeister Austrumi Reppekaln, Repkalshoff, Reppjakaln = Repjakalna muiža (Alūksnes nov.); Reschall Rešala Reschen Rešni Reschenhof Režu muiža Jelgavas apr. Reschenhof Režu kroņa muiža Reschenhof Reži Reschenhof Režas Reschenhof 1, Resthof Rezi Reschenhof bei Neugut Režu kroņa muiža pie Vecmuižas Reschetnikau, Reschetnikowo Rešetnikava; Rese = Reģi; Resenhof = Reza; Restmuyża = Restmuiža (Ludzas apr.); Rethe Redenieki Retsch Reči Retschina Rečina Retschnija, Rien Rečnija Revisorshof Revizeri Rewel Sejati Ribatinka Ribatinki Richardshof (Vecborna) Krastini 3 Richhof, Rikau, Altrykow Rikava Rickhof Rekis Riddelsdorf, Riddeldorf Rideli Riddelshof Rideļu muiža Tukuma apr. Riddershof Rideri Ridsen Ridzenes Riebalden, Riebaldshof Riepaldi Riebehn Riebeni Riegemannshof Rīgemana muiža Riegmannshof Vizuli Riegmundshof Rembates muiža Riekul Rikuli Riemen Riemeni Riga Rīga Riga Rīga RIGA (+ Gravenhof, Grawenhof, Krustenkrug, Neuhof, Poortenshof) RIGA Riga-Strand Jūrmala Rigal Rigalis Rikopol Rikopole Rimbach Kudupe 2 Rimme Rimmas Rimsch Rimša Rimsche Rimši Rimsche Rimšas 1-3 Rimseln, Rinseln Renči 2 Rindschen Rindži Rindseln Rindzele Ringen = Rubas jeb Reņģes muiža (Saldus nov.); Ringen = Rites muiža (Jēkabpils nov.); Ringenberg Remberģu privātmuiža Ringenberg Remberģes muiža Rīgas apr. Ringenberg Rembergi Ringmundshof Rembates muiža Rīgas apr. Ringmundshof Kegums Ringmuthshof, Ringmundshof = Rembates muiža; Rinkuln = Rinkules muiža (Talsu apr.); Rinnusch Ziemelblazna Rinnusch, Rinusch Rinuži Rinseln Rindzeles muiža Talsu apr. Rinstau Rimstavas Rischau, Rischowo Rižova Rissemen Rizemes Ritenhof, Ritterhof Rites Ritin Ritini Ritten Ritas Rittenau, Rittenawa, Rittenhof, Ritenowka Ritenavka Rittenhof Rītes muiža Jēkabpils apr. Ritting Ritini, Riteni Rittum Ritumi Riwen Rivas Riwen Rijas 2 Riwenhof Muižkalni Riwenhof Jaunaraji Riwschin Rivšini Rixtensall Riekstusala Rixtosals Riekstusala 2 Rybiniszki Riebeņu muiža Rēzeknes apr. Rykopol Rikapoles muiža Rēzeknes apr. Rykowa Rekova Robesch Rubeži Robeschneek, Robesneek (Lielplatone, Puze, Eleja) Robežnieki 2 - 8 Rockmannshof, Rukmany Rukmani Rockpellen Rokpelni Rodenpois Ropažu privātmuiža Rodenpois Ropaži Rodenpois Pastorat Ropažu mācītājmuiža Rodickel Rodikeli Rogaisch Ragaiža Rogajsz Rogaižu muiža Ludzas apr. Rogau, Rogowka Rogovka Roggau Dailes Rogosau, Rogosowka Ragazovka Rohgen Rogas Rohjen Roja Rohlau (Grobina) Rolava 2 Rohlow, Rohlau, Roloff, (+ -Marienhof) Rolava Rohnen Roni Rokaigen Rokaižu privātmuiža Rokaischen Rokaižu muiža Aizputes apr. Rokaischen Rokaiži Rollbusch Baloži Rollbusch Baloži Rollbusch, Baloschi Baloži 1 Roloff Rolavas muiža Liepājas apr. Romanischek Romaniški Romen Romas Römershof = Skrīveru muiža (Rīgas apr.); Romeschen Romeži Romeskaln Romeškalns Romeskaln Romeškalna privātmuiža Romeskaln Auguli Roms Roma Ronau, Ranowa Ranava Ronneburg Rauna, Rona Ronneburg Rauna, Rona Ronneburg Rauna Ronneburg (+ – Neuhof) Pilsrauna Ronneburg Pastorat Raunas mācītājmuiža Ronneburg Schloß Raunas privātmuiža Ronneburg Schloß Raunas pilsmuižas privātmuiža Ronneburg-Neuhof Jaunraunas privātmuiža Ronneburg-Neuhof Jaunrauna Rönnen Rendas kroņa muiža Rönnen Rendas kroņa baznīca Rönnen Renda Rönnen Renda Rönnen; Klein- Mazrendas privātmuiža Ronnenburg Raunas muiža Cēsu apr. Ronnenburg-Neuhof Jaunraunas muiža Cēsu apr. Roob Straupe Roop Straupe Roop Straupe Roop Pastorat Straupes mācītājmuiža Roop; Groß- Lielstraupes muiža Roop;Klein- Mazstraupes privātmuiža Roopen Ropju muiža Kuldīgas apr. Rooperbeck Roperbeķu muiža Valmieras apr. Ropen Ropji Ropenhof Ropas Ropenhof 1, 2 Ropini Roperbeck Roperbeķu privātmuiža Roperbeck Roperbeki Ropermünde Škeleni Ropicken Ropiķu pusmuiža Ropiken, Ropick Ropiki Roppshof Atputas Rosalino, Rosalin Rozalino Rosalischeck Rozališķu privātmuiža Rosalischeck Sīķeles muiža Rosalischek – Lilien, Rosalischki-Lilien Rozališki – Mežmuiža Roschanzau, Roschanzowo Rožancowo Roschapol Rožupoles privātmuiža Rosche Roži Roschenkaln Rožukalns Roselhof Rozula Rösen Rezesciems Rosen;Neu- Jaunrozes privātmuiža Rosenau Zilupe Rosenau Zilupe Rosenau, Rosenhof, Rosenowo Zilupe Rosenbach Rožupe Rosenbeck Rozula Rosenbeck Rozula Rosenbeck Rozeni 2, Rozula (Rozbeki) Rosenbeck Rozenbete Rosenbeck Rozbeķu (Rozulas) muiža Cēsu apr. Rosenbeck Rozbeķu privātmuiža Rosenbeck, Rohsberg Rozbeki Rosenberg Rožkalni 2 Rosenberg, Golyschewo, Golischewa, Schwarzau Goliševa (Aizgārša), Rosenbladt Papēnmuižas privātmuiža Rosenblatt Pāpēna muiža Valmieras apr. Rosenblatt Papenmuiža Rosenblatt, (+ -Sprestul) Papesmuiža Roseneck Rozas Roseneck Augulienas muiža Valkas apr. Roseneck Auguliena Rosenfeld Rožupoles privātmuiža Rosenfeld Rožupoles muiža Ilūkstes apr. Rosenfeld Rožupole Rosenhof Rožumuiža Rosenhof Rožu muiža Jelgavas apr. Rosenhof Rozes Rosenhof Rozenmuiža Rosenhof Roze 2 Rosenkrug Ruteli Rosenthal Rozes 2 Rosenthof, Rosantowo Rozentova Rosica = Rosicas muiža (Rēzeknes apr.); Rositten = Rēzekne; Rositz Rasica Roskosz Roskošas muiža Rēzeknes apr. Rosmehn Rosme Rössehn Rezeni Rossenmünde Putraimi Rössensem (Stende) Rezesciems 2 Rossgarten Zirgubirzs Rossitten Rozites Roßmannshof Rasmani Rösthof Pumpurc Rot-Ponemun Sarkanpanemunes muiža Bauskas apr. Rotenberg Rotas Rotenhof Sarkani 4 Rotenkrug Sarkanaiskrogs Rothhof Sarkanmuiža 1, 2 Rothhof Sarkankrogs Rothhof Sarkani 2, 3 Rothhof Krati Rothof Sarkanmuiža muiža Aizputes apr. Rothof Sarkanmuižas kroņa muiža Rothof Sarkanmuiža Bauskas apr. Rothof Parventa Rothof-Windau; Pastorats-Widme Ventspils mācītājmuižas vidme Rothseden Roceži Rothseden Rocežu muiža Talsu apr. Rothsehden Rocežu privātmuiža Rotkaln Rotkali Rotkaln Kalna muiža Tukuma apr. Rotzau, Rotzowa Rocova Rotzen Roči Rotzenberg Kalna Roceni Rotzuren Rocures Roza-Muyża Rozenmuiža Rēzeknes apr. Rozantowo Rozentovas muiža Rēzeknes apr. Ruben Rubeni Rubenichk, Rubenischky Rubeniški Rubenišķu apvidu Ribenišķu Rubenowitz, Rubenowzy Rubenauci Rubick Rubiki Rubinen Rubeņu privātmuiža Rubinen Rubenes muiža Ilūkstes apr. Rubinen Rubene Rubinen Rubene Rubinen, Rubing Rubeni 1-4 Rubul Rubuli Rucken Rukeni 2 Rucken Ruki Rudatzen Rudaci Rudbahren Rudbāržu muiža Rudbahren Rudbārži Rudbahren Rudbāržu muiža Aizputes apr. Rudbahrsen, Rudbahren Rudbarži Rudden Rudes muiža Talsu apr. Rudden Rudes Rudden Rudes muiža Aizputes apr. Rudden Ruda Rudden, (+ – Agnesenhof, -Danner) Rude Rudding Rudini 2 Ruddingen Rudenmuiža Ruddingen Rudeni Rudek Rudki Rudinewa, Rudenewa Rudineva Rudkewitsch Rudkeviča Rudoschek Rudoškes Rudoschek, Rudoschky Rudoški Rudsaty Rudzēti Rudsaty Rudzēti Rudsemuische Rudzi Rudsischen Rudziši 1, 2 Rudsit Jaunrucani Ruduk Ruduki Rudup Eudupe Rudzäti, Rudsat Rudzeti Rudzaty Rudzētu muiža Daugavpils apr. Rudzisch Rudziši Rugatneek Rugatnieki Ruge Korgene Rugoi Rugāji Rugoi Rugāji Rugoi Rugaji Ruhendorfshof Blijas Ruhental Rundāles muiža Bauskas apr. Ruhenthal Rundāles privātmuiža Ruhenthal Rundāle Ruhenthal Sparnes Ruhenthal, (+ - Bükschenhöfchen) Rundale Ruhkum Rukums Ruhmen = Rūmenes muiža (Talsu apr.); Ruhnen, Ruhne Runa Ruhten Rutes Ruhtern Duntes privātmuiža Ruhtern Duntes muiža Valmieras apr. Ruicken Ruikas Rujen Rūjiena Rujen Pastorat Rūjienas mācītājmuiža Rujen-Großhof Rūjienas Lielā muiža (Lielrūjene) Valmieras apr. Rujen-Großhof Rūjienas Lielā muiža Rujen-Grosshof Galdnieki Rujen-Radenhof Juratas privātmuiža Rujen-Radenhof Juratas muiža Valmieras apr. Rujen-Torney Terneja Rujen-Torney Ternejas muiža Valmieras apr. Rujen-Torney Ternejas publiskā muiža Rujen, (+ - Iggal, -Pleckum) Rujiena Rujenbach Tedini Rujenbach Tēdiņu privātmuiža Rukainen Rukaini Ruknany, Ruknan Ruknani Rulewo Ruleva Rullenhof Rulli Rumbenhof = Rumbas jeb Rumbenes muiža (Tukuma apr.); Rummel Rumba Rummelshof Rumbula Rumpischek Rumpiški Rundany Rundēnu muiža Ludzas apr. Rundany Rundāni Runden, Rundany Rundeni Rundtert Rundtorta muiža Ludzas apr. Rungen Rungi Runten Runtes Runtschen Runči Rupertshof Ruperta muiža Ruppneck Rupnieki1-3 Rusar, Rusary, Rusor Ruzari Rusatschek, Rusatschky Rusački Ruschen Ruženi Ruschen Ružas Ruschendorf Krievciems Ruschendorf Valgales Ruschenhof Ružu muiža Ruschenick Rušenieki Ruschon Ružina Ruschon Rušoni Rusenitz Rusenica Ruskelhof, Ruskulau, Ruskulowo Ruskulava Ruskul Ruskuli Ruskuli Ruskulavas muiža Abrenes apr. Rüssel Rustužu privātmuiža Rüssel Rustužu muiža Valmieras apr. Rüssel Rustuži Russing Rusini Russisch Stiglau Krievu Stiglava Ruszendorf Krievciema muiža Daugavpils apr. Ruszenica Rušenicas muiža Rēzeknes apr. Ruszon Rušānu muiža Daugavpils apr. Rutenberg Porka, Porkas Rutenhof Rūtes privātmuiža Ruthenberg Predites Ruthenhof Rute Ruthenhof Austrumi Ruthern Dunte Ruthern Dunte Rutingen Rutenes Rutschhoff, Rutzky, Gigingen, Gigingk Rucka Ruttken Rutki 1, 2 Rutzau Rucavas muiža Rutzau Rucavas muiža Liepājas apr. Rutzau Rucavas kroņa muiža Rutzau Rucava Rutzau; Krons-Unterforstei Rucavas kroņa apakšmežniecība Rutzen Ruči Rutzen Ruceni 2 Rutzisch Ruciši Rutzky Ruckas privātmuiža Rutzky Ruckas muiža Cēsu apr. Rutzuppen Rucupe Rzeżica Rēzeknes muiža Rēzeknes apr.

S

Saadsen Zādzenes privātmuiža Saarum Sarumi Saassen Zasas Saaten, Sahten Sati Sabacken Zabaki Sabdaggen Sabdagas Sabeggen Luterbozes Sabeggen Zabegi Sabolin Sabolina Sabolotije Lidumnieki 2 Sabolotje Zabolotje Sabolotnik Zabolotniki Saborja Zaborja Sachmannshof Sahmani Sachody, Sachoden Zahodi Sachsen Saksonija Sackenhausen Sakasleja Sackenhausen Sakas muiža Aizputes apr. Sackenhausen Saka, Sakaspils Sackenhausen Saka, Sakaspils Sackenhausen Saka Sackenhof Lukni 2 Sackenhof, Schlosshof, Sackenhausen Sakaspils Sackenhof;Neu- Jaunvāles privātmuiža Saddum Sadumi Sägemühle Silzemnieki Sagoden Zagodi Sagotten Žagatnieki 1 Sahdzen Zādzenes muiža Rīgas apr. Sahgen Zageni Sahlmugur Zalmuguri Sahnen Zanani Sahnen Zanas Sahnen Zani Sahring Sarini Sahring, Saarin Zarini 4 Sahrnen Sarni Sahrzen Sārcenes muiža Tukuma apr. Sahrzen Sārcenes privātmuižas Sahrzen Sārcenes muiža Talsu apr. Sahrzen Sarcene Sahrzen Zārcenes privātmuiža Sahte (Zvarde) Sati 2 Sahten Sātu privātmuiža Sahten Sāti Sahten; Neu- Jaunsātu privātmuiža Sahten; Pastorat Sātu mācītājmuiža Sahtingen Sātini Sahtingen Satini 1, 2 Saikischeck Saitiški Saikof Saikavas muiža Madonas apr. Madonas nov. Saitzewa Zaiceva Sakisch Zakiši Sakischen Zakiši 2 Sakke Zakakrogs Sakke (Ikskile) Zaki 2, 5 Sakke, Sacke Zaka pomuiža Saks, Deutschendorf Saksi Saktygal Sakstagals Saktygal Sakstagals Salben Dzalbi Saldeneek Saldenieki Saldin Saldenie Salenen Saliena Salenen Saliena Salenen, Salleenen Saliena 1 Salessje Zalesje Salingen Salinjas Salinnen/Sahlingen; in der Annenburgschen Kronsforstei Zālītes – Emburgas kroņa mežniecībā Salinnen/Sahlingen; Kronsforstei -Widme Zālītes kroņa mežniecības vidme Salis Zalites 1, 2 Salis (river) Salaca Salis Pastorat Lielsalacas mācītājmuiža Salis;Neu- Svētciema privātmuiža Salisburg Mazsalace Salisburg Mazsalaca, Valbergi Salisburg Mazsalaca, Valbergi Salisburg Valtenberģu privātmuiža Salisburg Pastorat Mazsalacas mācītājmuiža Salisch, Soloschniek, Soloschnieky Saloši Salishof Valtenberga muiža (Rīgā) Rīgas apr. Salismünde Salacgrīva Salismünde Salacgriva Salkaln Salkalni Salla Salas pomuiža Sallacken Salakas Sallagall Salagali Sallaikaln Salajkalni Sallantschen Salančani Salle Salinas Salleenen Salienes muiža Aizputes apr. Sallekaln Salkskalni Sallen = Zalani; Sallen = Salas muiža (Tukuma apr.); Salleneck Zalenieki 2 (Pampali) Salleneek Salenieki Sallenhof Salni Sallenhof Salas 2 Sallenik Saleniki Sallensee Saliena 2 Sallensee Salienas muiža Sallensee Saliena Sallensee Saliena Sallgalen Salgales muiža Jelgavas apr. Sallgalen Salgales kroņa muiža Sallgalln Salgale Sallgaln Saigale Sallgaln, Salgalen Salgene Sallgaln; Krons-Pastorat Salgales kroņa mācītājmuiža Sallgaln; Krons-Pastorats-Widme Salgales mācītājmuižas vidme Sallien Saleni Sallin Kivli Sallineek Salinieki Sallineek (Lasdona, Barkava) Salenieki 2, 3 Sallonay Salonajas muiža Sallonay Salnijas muiža Ilūkstes apr. Sallonay Salanaja Sallukaln Salukalns Sallum Salumi Salmeschnik Zalmežnieki Salming Salmini Salming Sujes Salnen Salnas Salnhof Salnava Salten Zaltes Saltupit, Saltupp, Soltup Saltupji Saltupp Saltupe Salubben Salapus Salubben, Sallubenshof Zalapmuiža Salukschne Zalukšni Salwe (Mazsalve) Zalve 2 Salwen Zalve Salwit Zalvite Samagol Samugals Samben Zambe Sambern Zamberes muiža Ventspils apr. Samel Lužna 2 Samiten Zemite Samiten Zemīte Samiten Zemītes muiža Tukuma apr. Samiten Zemītes privātmuiža Samogollen, Samogolli Somogols Samschowik Zamšoviki Sander Sanderi Sandern Sandari Sangerhausen Bajarini 2 Sankt Amalien Amalija Sankt Annen Dušeli Sankt Antoni, Antonienhof Antoni Sankt Katharinen Katrinas Sankt Katharinen, St. Catharinen Kadarina Sankt Matthäi, St. Matthiae Matiši Sankt Matthiae Matīši Sankt Olai Olaine Sankt Peters-Kapelle Pēterupe Santen Zante Santen Zantes muiža Tukuma apr. Santen Zantes privātmuiža Santenhof Santi Santingen Zantini 1, 2 Sapolnik Zapolniki Sappeln Sapali Saraiken, Sarreiken Saraiki Sarenhof Sermuiža, Sermuižnieki Sarkany, Rothof am Zirmansee Sarkani Sarkasten Sarkaste Sarmen Sarmas Sarnaten Sarnates muiža Ventspils apr. Sarne Zarini 2 Saroschkino Zaroškina Sarrayken Saraika Sarreiken Saraiķu muiža Liepājas apr. Sarten Sarteni Saruppen Sarupe Sasse Zases pusmuiža Sassen, Sadsen, Saadsen Zadzene Sassenhof = Pakalni; Sassenhof = Beriņi; Sassenhof Zases pomuiža Sassenhof = Zasu muiža (mūsd. Zasulauks Rīgā); Sassilen = Sasile; Sassmacken, Sasmacken = Sasmakas muiža (mūsd. Valdemārpils, Talsu apr.); Sastensky, Sastenskije Zastenski Satingen = Sātiņu muiža (Kuldīgas apr.); Satischek, Plesau, Plesawa Zatiški Sattisch Zatiši Saucke, Saucken (Alt, - Neu, - Mtt- ) = Sauka; Alt-Saucken = Vecsaukas kroņa muiža; Sauerhof Zauri Saulegg, Saulek Sauli Saulen Saule 2 Saulhof = Sauļu muiža (Rencēnu pagasts, Burtnieku nov., Valmieras apr.); Saulhof = Maldupe; Saulicken Sauliki Sauliht Saulites 3 Saulit 2 Saulieši Saulwallen Saulsvales Saunaggen Saunags Sausch Sauši Sausgaln, Freidorf Bruci Saussen Sausnējas privātmuiža Saussen Sausnējas muiža Madonas apr. Ērgļu nov. Saussen Sausneja Saussen Dambis 2 Saussinek, Sawtschenky Sausnieki Saussney Sausnējas privātmuiža Vidzemē Saustern Sausteresciems Sauting Sautini Sawad Zavādas muiža Rīgas apr. Saweel Savelis Saweiki Saveiku muiža Daugavpils apr. Sawellen Savelas Saweneeken Savenieki Saweneeken Savenieku muiža Kuldīgas apr. Sawensee Sāvienas privātmuiža Sawensee Sāvienas muiža Madonas apr. Madonas nov. Sawensee Saviena Saxarren Dziegciarna Schabach Žabaki Schadding, Schadingen Mažavas Schädelhof Liepuri Schadenhof Mišleri Schading, Schadino, Schadin Židina Schagarren, Ugger Žagari 1- 4 Schagatten Žagatani Schagatten, Schogotten, Schogoty Žagatas Schaggat Žatagaskrogs Schaken Šaku muiža Bauskas apr. Schakkin, Schakiny Šakini Schakur, Schakury Šakuri Schalken Šalkas 1, 2, 3 Schalten Šalteni Schambol Šambali Scharrack Šaraki Schaugallen Šaugales Schawitz Šauci Schawtin Šautini Schbillingshof Škilinas muiža Scheden = Šķēdes muiža (Kuldīgas apr.); Scheden = Šķēdes muiža (Talsu apr. ); Schedrat Ščedrati Schegurren Žeguri Schelesniak Železniaki Schelwe Želvji Schenberg Skaistkalnes muiža Ilūkstes apr. Scherkel, Scherkel-Sloboda Žerkli Scherrshof Šeri Schewald Ževaldi Schibben Žibis Schibbenhof Žibji Schibenik Žibenieki Schilben, Schkilbany, Schkilbany, Schkilban Škilbeni Schildberg (Zasa) Pilskalni 2 Schilderhof Šilderi Schilderhof Škilteri Schillen Žilani Schillhof Šili Schillingshof = Šķiliņu muiža (Rīgas apr.); Schilten Škiltas Schippenhof Škibe Schippenkrug Saulkalne Schirren Škirani Schischkow Šiškovas muiža Ilūkstes apr. Schkappe Skapji Schkeltau, Schkeltowo Škeltava Schkenewa Sondori Schkentsche Škinči Schkersten Škersti Schkesten Škesteni Schketten Šketeni Schkilbany Šķilbeni Schkilbany Šķilbeni Schkipp Škipi Schkirpan, Schkirpany Škirpani 1, 2 Schkirren Škiras Schkirren Škiri Schkorlupowo, Schkorlupau Škorlupova Schkrjab, Schkrjaby Škrabi Schlagunen Slagune Schlagunen Slagūnas privātmuiža Schlagunen Slagūnes muiža Tukuma apr. Schlampen = Slampes muiža (Tukuma apr.); Schlapsillen Slapsiles Schlassen Slazi Schlaweiken Slaveikas Schleck Zlekas Schleck Zleki Schleck Zlēkas Schleck Zlēku muiža Ventspils apr. Schlen, Schen, Sehnen, Gross Sengehn, Gross Sehnjen Dižšeni Schlidershof Šlideri Schliepenhof Sliepe Schliepenhof Slipini Schliepenhof Slīpes muiža Rīgas apr. Schliepenhof Slīpes privātmuiža Schlieterhof Šilteresciems Schlippen Slipes Schlippen Slipie Schlitterhof Slīteres muiža Ventspils apr. Schlock Sloka Schlock Sloka 1, 2 Schlock Slokas miests Schlock Pastorat Slokas mācītājmuiža Schlock;Amt Slokas kroņa muiža Schlockenbeck = Šlokenbekas muiža (Tukuma apr.); Schlockhof Slokas Schlockhof Slokas muiža Jelgavas apr. Schlockhof Slokas muiža Tukuma apr. Schlockhof Slokas muiža Schlockhof Slokas privātmuiža Schlockhof, Schoghof Ritupe Schlok Sloka Schlokatten Slokatni Schlokenbeck Milzkalne Schlokenbeck Milzkalne Schloß Hasenpoth Aizputes pils muiža Aizputes apr. Schloß Kremon Krimuldas privātmuiža Schloss Krüger Daniel Danieli Schloss Remten, Remten Remte Schloss Ruhenthal Pils – Rundale Schloss Segewold Siguldas pilsmuiža Rīgas apr. Schloß Sunzel Suntažu privātmuiža Schloß Treyden Turaidas privātmuiža Schloss Windau Ventava Schloß-Salishof = Valtenberģu muiža (Valmieras apr.); Schloß-Serben Dzērbenes pilsmuiža Cēsu apr. Schloß-Wenden = Cēsu pilsmuiža; Schlossbach, Pilsuppen = Pilsupe; Schloßberg, Schlossberg (bei Illuxt) = Pilskalnes muiža (Ilūkstes apr.); Schlossberg Leltani Schlossberg Krumeni Schlosshof Pilsmuiža Schloßhof Pils muiža Aizputes apr. Schlottenhof Slate Schlottenhof Slāte Schluckum, Schluckumhof = Šļukuma muiža (Valkas apr.); Schlujen Slujas Schlukke, Sluken Sluki Schmaisen Smaižu muiža Liepājas apr. Schmarden Smarde Schmarden Smārde Schmarden Smārdes kroņa muiža Schmarden Smārdes muiža Tukuma apr. Schmegenberg Smagana Schmeisen Peumes Schmelten Smeltes Schmiedefeld (Saulkrasti) Muižnieki 8 Schmieden Smidene, Smides Schmieden Smides Schmiesing, Schmissingen Šmizinas Schmiesingwald Cekule Schmilten Šmiltini Schmolling Šmalini Schmucken Smukas Schmucken Smuku muiža Tukuma apr. Schmucken Smuku privātmuiža Schmucken; Groß- Lielsmuku privātmuiža Schnehpehln, Schnepelen Snepele Schnellenstein, Matulischek Matuliški Schnepeln Snēpele Schnepeln Snēpeles muiža Kuldīgas apr. Schnicken Sniķeres muiža Jelgavas apr. Schnickern Snikere Schnickern Snikere Schnickern Snikeri Schnickern Sniķeres kroņa muiža Schnickern, Schniekern Snikere Schnikeren Snikereni Schnurenhof Šnores Schnurenhof Šnores muiža Schnurrenhof Čakstes Schodern Skuodas Schödern Šedere Schödern Šēderes muiža Ilūkstes apr. Schoenberg Skaistkalnes privātmuiža Schoenberg Zalaki 2 Schogen Žogi Schogorewo Žogorevo Schogot, Schagat, Schogoty, Schagaty Žogotas Schönberg Skaistkalne Schönberg Skaistkalnes muiža Bauskas apr. Schönberg Skaistkalnes privātmuiža Schönberg, (+ -Memelhof) Šenberga Schönberg; Römisch-katholische Pfarr-Widme Skaistkalnes Romas katoļu draudzes mācītājmuižas vidme Schöne Šonas Schöneck Kārtužu muiža Rīgas apr. Schöneck Kartūžu privātmuiža Schöneck Kartuži Schöneck (Kartuži) Upites 2 Schönfeld (Bauske) Auzinas Schönheyden = Šēnheidas muiža (Ilūkstes apr.); Schöning Verzemnieki Schöning (Smiltene) Bajari 4 Schöninghof Šenini Schönthal = Šentāle; Schönwerder = Lielplatones muižas sākotnējais nos.; Schorstädt = Skursteņu muiža (Jelgavas apr.); Schörstein = Škerstaņi; Schoschen Žoži Schostak Šostaki Schozen, Buschsotzen Žocene Schozen, Mesozen Mesozene Schpaack Špaki Schpel Špeli Schreibershof Korneti Schreibershof Korneta privātmuiža Schreibershof Korneta muiža Valkas apr. Schreibershof Skriveri 2 ( Zasa) Schreiten Skreites Schreiten Skreites muiža Talsu apr. Schreyenbusch = Čiekurkalna muiža, Čiekurkalns; Schripsten, Skripsten Ritausmas Schritzen Skritesciems Schrödershof Kakuženi Schrunden Skrunda Schrunden Skrundas kroņa muiža Schrunden Skrundas muiža Kuldīgas apr. Schrunden; Krons-Pastorats-Widme Skrundas kroņa mācītājmuižas vidme Schrunden; Kronsforstei Skrundas kroņa mežniecība Schrunden; Kronsforstei-Widme Skrundas kroņa mežniecības vidme Schrunden; Pastorats-Widme Skrundas mācītājmuižas vidme Schrundeneek Skrundenieki Schrussmannshof Skruzmani Schtschyglowa Ščiglava Schuben Žubes Schubitten, Schubiht Žubites Schuddern Skudras Schujen Skujene Schujen Skujenes muiža Cēsu apr. Schujen 2 Skujas Schujen Pastorat Skujenes mācītājmuiža Schujen Schloß Skujenes privātmuiža Schujen;Schujen;Neu- Jaunskujenes kroņa muiža Schujeneek Skujenieki Schujenpahlen Budenbrokas privātmuiža Schujenpahlen Budenbrokas muiža Valmieras apr. Schujenpahlen, Buddenbrock Budenbroka Schujnin Skujnini Schukat Šukati Schuldingen Žuldini Schulhof Skoli Schulland Skola Schultzenhof Šulca muiža Schulzenhof Saurieši Schulzenhof Šulti Schumberg Žubieri Schurawka, Schurawek, Schurawki Žuravka Schurkenhof Žurkumuiža Schuschen Žuženi Schuschkowa, Schuschkau, Schuschkowo Šuškova Schusterhof Šusti Schuten Skutani 1, 2 Schützen Rodes Schuxt, Siuxt, Zugst Dzukste Schwabenhof, Munninghof (Tingere) Kalumuiža 2 Schwaggul, Swaggul Zvaguli Schwaigsnen Zvaigznes Schwanen Gulbji Schwanen Švāna muiža Madonas apr. Madonas nov. Schwanenburg Gulbene Schwanenburg Gulbene Schwanenburg Pastorat Gulbenes mācītājmuiža Schwanenburg;Alt- Vecgulbenes privātmuiža Schwanenburg;Gemeinde Gulbenes draudze Schwanenburg;Neu- Jaungulbenes privātmuiža Schwanenfeld Plunki Schwanenhagen, Kippat Kipatciems Schwanenhof Zvani Schwanenhof Zvanini Schwanwewern Zvanveveri Schwarden Selaiši Schwarden Zvarde Schwarden Zvārde Schwarden; Alt- Zvārdes kroņa muiža Schwarden; Alt-; Kronsforstei Zvārdes kroņa mežniecībā Schwarden; Alt-; Kronsforstei -Widme Zvārdes kroņa mežniecības vidme Schwarden; Neu- Jaunzvārdes kroņa muiža Schwarren Svares muiža Tukuma apr. Schwarren Zvare Schwarren Zvāres privātmuiža Schwarrenhof, Schwarren Svari Schwarsten Svarsti Schwartzhof Zvārtavas [pagasts] Schwarzbach Melnupe Schwarzbeckshof Dami 2 (Aluksne) Schwarzbeckshof Ādamu privātmuiža Schwarzbeckshof Ādama muiža Valkas apr. Schwarzbeckshof, Schwarzenhof Švarcenieki Schwarzhof Zvārtava Schwarzleiten Porzas Schwecke Sveki Schweddern Svederi Schweden, Schwedischhof Zviedri 1 Schwedenhof Ezersviedri Schwedenhof Zviedreni; Schwethof, Swehthof = Svēte; Schwedhof; Groß- = Lielsvētes muiža; Schwedhof; Klein- = Boļu muiža; Schweil = Sveiļi; Schweinekelgau = Zvenjekligavas; Schwellberg, Swellberg = Svelberģi; Schwellgoden, Schwälkeden, Swelgode = Valki (Kuldīgas apr.); Schwelme Svelmji Schwering Zverini Schwerne Švernji Schwernshof, Schwehrnen Šverni Schwethof; Bewert- Bevertas kroņa muiža Schwettin Svetini Schwikeln Svikili Schwillhof Svili Schwilum Svilumi Schwirxten Švirksti Schwitten Lielsvitene Schwitten Svitenes muiža Bauskas apr. Schwitten Svītene Schwitten, Switten Svitene Schwitten; Groß- Liesvitenes privātmuiža Schwitten; Groß- Lielsvitenes privātmuiža Schwitten; Klein- Mazsvitenes privātmuiža Scmaisen Smaiži Sebberwiltzing Sebravilcinš Sebbul Sebuli Sebesch Sebeži Sebeschnick Sebežniki Seckendorf, Segendorf Kalnvirki Seckenhof Seki Seckenhof Seku Seckenhof Seķu privātmuiža Seckenhof Seķu pusmuiža Valmieras apr. Secklershof Zeklera muiža Secklershof Zeklera privātmuiža Secklershof Zeklera pusmuiža Cēsu apr. Sedde Seda Sedde Seda Seddelneek Sedelnieki Sedden Seda Seddern, Dsederzeem Dzedruciems Sedersem Dzerduciems Sedlen Ziles 3 Sedsern Sarkani 5 Sedsern Marcinieki Sedwen Sedvini Seeberg Sabergu pomuiža Seeden Ziedi 2 Seedin Ziedini 2, 4, 5, 6 Seedkaln Ziedkalni Seedorf Kipati Seedorf Ezerini 5 (Stende) Seedorf Zeigova Seehof Ezermuiža 1, 2 Seehof Ezerkalns Seehof Ezera muiža Tukuma apr. Seehof Šķerstenes muiža Rīgas apr. Seehof Šlakani Seehof (Jaunbilska) Ezernieki 3 Seehof (Rideli) Ezernieki 2, Ezermuiža Seehof, Duhnen Dunas Seekastern Kastire Seeksaten Sieksātes muiža Aizputes apr. Seeland Ezerkrasti Seelburg-Instanz-Sekretärs-Widme Sēlpils instances sekretāra vidme Seelust Ezermala pomuiža Seemeln (Kuldiga) Ziemeli, Ziemeluciems Seemuppen Ziemupe Seemuppen Ziemupes muiža Liepājas apr. Seemzeem Ziemciema muiža Aizputes apr. Seemzeem Ziemciems Seezenek, Schetzeneck, Setzneck Siecienieks Segeberghof Škirotava Segen Zegi Segewold Sigulda Segewold Sigulda Segewold Pastorat Siguldas mācītājmuiža Segewold Schloß Siguldas privātmuiža Segewold, (+ - Kempe, - Kempenhof, -Kunal) Sigulda Segussen Dzeguses Sehlen Sēļi Sehlen Sēļu muiža Valkas apr. Sehlen Sēļu privātmuiža Sehlenhof Sēļu muiža Valmieras apr. Sehlenhof Zāles muiža Valkas apr. Sehlmen Dzelmes Sehmannshof Semani Sehmel Zemele Sehmen Seme Sehmen Sēme Sehmen Sēmes muiža Tukuma apr. Sehmen Sēmes privātmuiža Sehnen Dzeni 3, 4 Sehngen Sēņu privātmuiža Sehngen Sēņu pusmuiža Sehnjen Sēņu muiža Sehren Sērene Sehren (Alt – Neu-) Serene Sehren; Alt-; Krons- Unterforstei Vecsērenes kroņa apakšmežniecība Sehren; Alt-; Krons- Unterforstei-Widme Vecsērenes kroņa apakšmežniecības vidme Sehren; Neu- Jaunsērenes kroņa muiža Seidentez Saides Seifenberg Ziepniekkalns Seilsal Seilusala Seimul Zeimuli Seimuschky, Seimowsky Seimuškas Seydten Saidi Seyershof Jeru privātmuiža Seyershof Jeru muiža Valmieras apr. Seyershof Jeŗi Seyershof Jeri Seyl, Seily Zeili Seyl, Seyly L Seili Seymen Zemini Seyn Sejini Selburg = Ekenberģu pusmuiža; Selburg (Alt, - Neu-), Selonia Castrum = Sēlpils, Sēlpils muiža; Selden = Dzelde; Seldsallen Dzeltsalas Selenki Zelenki Selenowka Zelenauka Selgall Dzelsgale Selgen Selgas Selgerben = Dzirciema muiža (Tukuma apr.); Selgowsky = Zelgauskas muiža (Madonas apr.); Selischka Seliškas Selke Zelki Sellden, Zelloden, Czallohden Lodnieki Sellen, Sehlen Seli 1-3 Sellewitz, Selewzy Zeleuci Sellin Salīnes muiža Cēsu apr. Sellin Saliņas pusmuiža Sellin, Rutenberg Linaji Selling Salinas 2 Sellinghof, Sellin Salinas pomuiža Sellischen Seliši Selmen, Selmenhof Zelmeni Selsau Dzelzavas privātmuiža Selsau Dzelzavas muiža Madonas apr. Madonas nov. Selsau Dzelzava Selsau Bzelzava Selskau, Selskowa Ludzas saimn Seltekaln Zeltakalna privātmuiža Selten Zelta Dibens Selting Zeltini Selting Zeltini 2 Selting Zeltiņu muiža Valkas apr. Selting Zeltiņu privātmuiža Seltinghof Zeltini 2 (Aluksne) Seltinghof Zeltiņi Seltinghof;Karlsberg Zeltiņu privātmuiža Seltkaln Zeltakalns Seltkaln Zeltkali Seltschawa Mezzelcava Seltschewa Mazzelčava Seltschewa, Seltschewo Zelčava Selubben Zalabu muiža Rīgas apr. Semben Dzembe Semben, Zemben Sembes Semdegen Zemdegi Sementau, Sementowo Dzementava Semershof = Ziemera muiža, Ziemeri; Semgall Semgali Semgallen (region) Zemgale Semgol Zemesgoli Semiten Zemitani Semitten Zemites Semjonowa Semjonavas Semmerern Somera Semmershof Ziemeru muiža Valkas apr. Semmgall, Wahlenhof Vales Semneecken Zemnieki Sempten Šintava Semtur Zemturi 2 Senahl Senali Senckun Cenkoni Senkul Senkuli Senmau Ciemali Senten Zentas Senten Zentene Senten Zentene Senten Zentenes muiža Talsu apr. Senten Zentenes privātmuiža Senten, Senden Zentene Senterhof Zenteri Sepkull (Seppkull, Sepküll) = Pāles muiža, Valmieras nov.; Seppen Sepene Serben Dzerbene Serben Dzerbene Serben Pastorat Dzērbenes mācītājmuiža Serben Schloß Dzērbenes privātmuiža Serben, Sirben Dzerbene Serbigall, Hofmeistershof Aumeisteris = Aumeisteres (agrāk Cirgaļu) muiža; Sergemiten = Sermites muiža (Aizputes apr.); Serino, Serin Sergina Serino, Serin Svirgina Sermul Sermuli Sermus Sermukši Sermus Sērmūkši Sermus Sērmūkšu muiža Cēsu apr. Sermus Sērmūkšu privātmuiža Sernaten Sārnates privātmuiža Sernaten Sarnate Serpenküll Kiegelnieki Serwitten Dzervites Sessau Sesava Sessau; Franck- Franksesavas kroņa muiža Sessau; Groß- Lielsesavas kroņa muiža Sessau; Groß-; Krons-Unterforstei Lielsesavas kroņa apakšmežniecība Sessau; Kirchspiel Sesavas draudze Sessau; Kirchspiel Sesavas draudzes privātmuižas Sessau; Unterforstei Sesavas apakšmežniecība Sessausche Forstei – Widme, Unterforstei Sessau Vidmas Sessilen Sile Sessilen Vecsesile Sessillen Sesīles muiža Kuldīgas apr. Seßlauken Saslaukas muiža Talsu apr. Sesslauken, Schlötters Gut Saslauka Seßwegen Cesvaines muiža Madonas apr. Cesvaines nov. Sesswegen Cesvaine Sesswegen Pastorat Cesvaines mācītājmuiža Sesswegen Schloß Cesvaines privātmuiža Setneek Setnieki Setneek Sietnieki Setting Sietini Setzen Sece Setzen Sece Setzen Seces kroņa muiža Setzen Seces muiža Jēkabpils apr. Setzen, Sezzen Sece Setzen; Kronsforstei Seces kroņa mežniecība Sewerinek Severinki Sexaten Sieksate Sexaten Sieksate Sexaten, Sixten, Saxten Sieksate Sibben Zibeni Sickeln Sikle Sickeln, Sieckeln Lazdukalni Sickeln, Vexnen, Vuxen Sikele Sickeln; Alt- Vecsīķeles privātmuiža Sickeln; Neu- Jaunsīķeles privātmuiža Sickraggen, Sikragge, Sickeragge Sikrags Sidderneek Zidernieki Sidern, Zerren Dzidras Sidrabben Sudrabe Siebenbergen Priedriengalanciems Siebenherrenfeld (Kurzeme) Stiebrini Sieberts Land Zīberta zeme Siegershof Segrumi Siegur Žiguri Siehe Lambarti Ausekli siehe Lani Cerini Sieklen Sīķele Siemel Ziemeli Sievershof Šivari Sigat Sigati Siggund = Rikteres, jeb Sidgundas muiža (Rīgas apr.); Sigul = Ādaži; Sihke = Sikuļi; Sihkul = Sikule; Sihle = Sili; Sihlenhof = Zīļi Siksall = Sīksala; Silan, Silanhof, Sillen = Zilāni; Silbehrsen, Silbehrs = Silbērzi; Silischek = Siliški; Silitten = Zīlītes; Silkaln = Zilkalni; Silken = Siļķene; Silkin, Silkino = Silkina; Sillagall, Syla-Gola = Silagals, Silgals; Sillamuisch = Zīļu muiža; Sillanken = Silanki; Sillaseem, Silleseem = Silaciems; Sillau, Silowa = Silava; Sillazirschen = Silacirši; Sillekaln = Silkalnu pomuiža; Sillekumpen = Silkumpani; Sillemahl = Silmaļi; Sillemuische = Silumuiža; Sillen = Siles muiža (Talsu apr.); Sillen = Silmuiža; Sillendorf = Silenes Jaunā muiža; Sillenen = Silene (Tērvete); Sillenkrug = Silenieku krogs; Sillesehm = Silaciems; Simonshof = Semaņi; Simonshof, Sihmann = Sīmaņi (Liepājas apr.); Simonshof, Simonsberg = Sīmanītis; Simuklischek = Simuklišķi; Sinohlen = Sinoles muiža (Valkas apr.); Sirgen, Sirren = Ziras muiža (Ventspils apr.); Sirmeln = Sirmeles muiža (Jelgavas apr.); Sismen = Zismas muiža (Jelgavas apr.); Sissegal = Madlienas muiža (Rīgas apr.); Siuxt = Džūkstes muiža (Jelgavas apr.); Siwergol = Sivergola muiža (Daugavpils apr.); Skangalshof = Skangaļu muiža (Cēsu apr. ); Skapper = Skapari; Skarre = Skares muiža (Jelgavas apr. ); Skirbes, Schierpen = Škirbas muiža; Sknaben = Sknābes muiža (Talsu apr.); Skobulin, Skobulino = Skobuliena; Skosten = Skostene; Skradal, Skredel = Skradaļi; Skramann = Skramaņi; Skrautsch, Skrawtschy = Skrauči; Skrebel = Skrebeļi; Skrudalina, Skrundeljina, Skrudeling = Skrudaliena; Skrundenhof = Skrundas muiža; Skrunten = Skrunte; Skruwesmuisch = Skrūves muiža; Skuja = Skujas pomuiža; Skulten bei Palen = Skulte; Skurben = Skurbenieki; Skurben = Skurbenes muiža; Skuschkau, Skuskau, Skuschkowska = Skuskava; Skuszkowo = Škoškavas muiža (Rēzeknes apr.); Skutel = Skuteļi Skuten, Skutany = Skutāni; Skutul = Skutuļi; Slackenkappen, Zimmern, Zimern = Fazandari; Slaktern = Slakteri; Slampsten = Slamsti; Slamsten = Slamste; Slobodka = Bišu muiža (Ludzas apr.); Smeddenhof = Smedēņu muiža (Bauskas apr.); Smikkschen = Smikši; Smiksten = Smiksti; Smilten = Smiltenes muiža (Valkas apr.); Sobolino, Sobolin, Sobolina, Sobolino = Sibilinas muiža (Ludzas apr.); Sohsenhof = Zosēnu (Zoss) muiža (Cēsu apr.); Sokolki = Sokolku muiža (Rēzeknes apr.); Solitude = Zolitūdes muiža; Solosz = Sološu muiža (Ludzas apr.); Solujeny = Silajāņu muiža (Rēzeknes apr.); Soming Sumenieki Somponowa, Somponau Sampanava Sonnaxt Sunakste Sonnaxt Sunākste, Sanakste Sonnaxt Sunākste, Sanakste Sonnaxt; Groß- Lielsunākstes kroņa muiža Sonnaxt; Klein- Mazsunākstes privātmuiža Sonnenberg Sauleskalns Sonnenberg Nesaule Sonnenberg Ziedani 2 Sonnenhof Saulesmuiža, Saulites Sonnenhof Veiti Soohrhof Coru privātmuiža Soohrhof Zoru privātmuiža Sophien-Eichen Ozolkalna muiža Madonas apr. Gulbenes nov. Sophiendahl, Sophienthal Danumarki Sophieneichen (Kalsnava) Ozolnieki 7, Ozolkalna pomuiža Sophienhof Sauliši Sophienhof Sapini Sophienhof Sapiki Sophienhof Sapas pomuiža Sophienhof Kakiši 3 Sophienhof Jaujenieku muiža Liepājas apr. Sophienhof Sofijas Sophienhof Stukeni Sophienhof Stuķēnu muiža Rīgas apr. Sophienhof Zapas Sophienhof Zapas muiža Sophienhof (Jumprava) Avotini Sophienhof (Priekule) Kalnini 4 Sophienkrug (Valmiera) Liepas 8 Sophienruhe Tuja 2 Sophienshöhe Meirani 1 Sophienthal Zofija Sorgenfrei (Waldekshof) = mazā Ozolmuiža jeb Strautnieku muiža; Sosnitz = Sasnica; Sossen, Sossenhof Zosna Sosul Zosuli Sosuppe Zosupji Sowan, Sowany Sovani Soweik, Saweiki Soveiki Sowensee Soviena Spahl, Spalje Spali Spandeg = Spandegu pomuiža; Spahre, Spahreet = Spāres pomuiža; Sparenhof (Sparnenhof) = Spārnes, vēlāk Spāres muiža (Talsu apr.); Spahren = Spāres muiža (Amatas pag.); Klein-Spahren = Mazspāres pusmuiža; Spahrenhof = Spāres muiža (Liepājas apr. ) Sparenhof = Spāres muiža (Cēsu apr.); Sparenkrug = Zaķi (Jēkabpils); Sparge = Zvargis; Sparne = Spuri (Jaunpils); Speckenkrug = Ezermaļi; Spegen Spegi Spehlan Speleni Spehlen Speles Spelan Spēlānu muiža Ilūkstes apr. Spelenkeir Speleskeiri Sperlingk Zvirbuli Spick Spiki Spierstiņu privātmuiža(Pröbstingshof Sprēstiņu Spigge Spigi Spigst, Spixte, Spiechts Spiksti Spillen, Spili Spili Spilwe Dzedrupe Spilwe Spilve Spilwen Spilva Spilwen Spilvi Spirgen Spirgas Spirgen Spirgas muiža Tukuma apr. Spirgen Spirgus privātmuiža Spolwe Spolvi Spridsen Spridzani Sprigin Sprigini Sprigin Sprigioni Springe (Ligatne) Springi 3 Springen Springi Springen Spriņģu muiža Tukuma apr. Springen Spriņģu privātmuiža Springhöffchen, Springenhof Raima saimn. Spritzwetzum Spričvecumi Sproge bei Idsel Sprogi 3-6 Sprogen Sprogis Sprosten Sprosti Sprukstin Sprukstini Sprukten Sprukti Sprungen Sprungas Spruschewo Spruževa Spruxten Spuksti Spudden Spudas Spuden Spudi Spulgen Spulgas Spunjen, Spungen Spungeni Spunschan, Spunschany Lejasančupani Spurnal Sprēstiņu muiža Valmieras apr. Spurnal Sprēstiņu privātmuiža Spurnal (Cesis) Celmi Spurnal (Valmiera) Sprestini 2 Sroljewo Sroleva St. Matthiä; Pastorat Matīšu mācītājmuiža St. Peterskapelle Pastorat Pēterupes mācītājmuiža Stabbelneek Stabulnieki Stabben Daugava Stabben Vīgantes muiža Jēkabpils apr. Stabben Vīgantes privātmuiža Stabben, Wigandt Vigante Stabbino, Stabbin Stabini Staberagen Staburags Stablewa Stableva Stabliten Likumu muiža , Stablinetes Stabliten Likuma muiža Jēkabpils apr. Stabrau, Stabrowka Stabrovka Stabulnik, Stabulniki Stabulnieki 2, 3, 4 Stackeldanden Stakeldangas muiža Aizputes apr. Stackeldangen Stakeldanga Stackeldangen Tirami Stackeln Strenči Stacken Staki Stackenhof (Alt , - Neu- ) Staki 2 Städte des Gouvernements Kurland Kurzemes guberņas pilsētas Städtlsberg (Tukums) Krastini 2 Stadtmühlenhof Krastmali 2 (Ergli) Stadts Weide Pilsētas ganības Stahklite Staklitis Stahlenhof Ādaži Stahlenhof Stale Stahlenhof Stales Stahlenhof Stalesmuiža Stahlenhof Stāles privātmuiža Stahlenhof Štāles muiža Rīgas apr. Staiden Staidi Staizel Staicele Eichenangern = Stakenberģu, Stābeģu muiža; Stalgen = Staļģenes muiža (Jelgavas nov.); Stalken, Stalka Stalkas pomuiža Stallenhof Stali Stallenhof Stallumuiža Stalsen Staldzene Stammpach Stampaki Stampe Stampji Stanche, Stanschy Stanži Standsen Standzenieki Stankewitsch Stankeviči Stara Sloboda, Silley, Staraja Sloboda Vecsloboda Staraja Sloboda Vecslabada Staraja Sloboda Vecslabada Starasch Staraša Stare Staris Stargarischek, Stargarlischky Stargariški Stary Myśl Vecdomes muiža Rēzeknes apr. Stary Rykow Vecrikavas muiža Rēzeknes apr. Staryzamek Vecpils muiža Abrenes apr. Starkenberg Stiebrini 2 Starkenhof Stiebri Starożwalie Stražvaldu muiža Rēzeknes apr. Starritz, Staritz Starici Staschen Stašani Staschkewitsch Staškeviči Stättelup Stepi Stauberneecken Staubernieki Staudschen Staudži Staweiken Staveikas Stebrinik Stebriniki Steckelburg Aizveji Stecken Steki Steding Stedini Steegen Stegis Steenholm Rudzu muiža (Rīgā) Rīgas apr. Steguhlen Steguļu privātmuiža Steguhlen Stēguļu privātmuiža Stehgulen Stegulmuiža Steinberg Akmenpils, Steinberga Steinberg Akmenkalni Steinbruck Tieltini 1 Steinburg, Steinberg Steinberga, Akmenpils Steindorf Akmenciems Steinensee Steles muiža Steinfeld Steinfelde Steinfeld Steinfeldes muiža Steinfeld Šīriņu muiža Jēkabpils apr. Steinfeld Šteinfeldes pusmuiža Steingarten Puniki Steingarten Kilpji Steinhaus Stienuži Steinhausen Ražotaji Steinhausen Vainagi Steinhof Akmeņu muiža Jēkabpils apr. Steinhof Akmenmuiža Steinholm Akmensalas Steinort Akmenrags Stelpenhof Stelpe Stelpenhof Stelpes kroņa muiža Stelpenhof Stelpes muiža Bauskas apr. Stembern Stemberu muiža Stembern, + – Allmahlen Stembres Stemmick Stemiki Stempelhof = Stempelmuiža jeb Mazkandavas muiža (Talsu apr.); Stenden = Stendes muiža (Talsu apr.) Klein-Stenden = Mazstendes pusmuiža; Stendneecken Stikli Stepping Stepini Stepppin Stepes Sternhof Moreni Sternhof Jaunburtnieku privātmuiža Sternhof Jaunburtnieku muiža Valmieras apr. Sternhof Jaunburtnieki Sterten Stertes Stibbeln Štibelis Stibben Stibas Sticken Stikeni Stidsnineek Stidzninieki Stiglau, Styglowo Latviešu Stiglava Stigman Stignieni Stiken 2 Stiki Stiken, Stykany Stikani Stilben Stilbi Stilbenahr Arniceni Stillenhof = Stille, Stilla; Stintsee = Ķīšezers; Stinnusch Stinuži Stirben Stirbes muiža Ventspils apr. Stirben Stirbes muiža Stirka Stirkas Stirne Stirnas 1 Stirne Stirnes Stirnen Stirnas privātmuiža Stirnen (Dobele, Kandava) Stirnas 2, 3 Stirnen, Stirnian Stirniene Stirnhof Stirnenieku muiža Jelgavas apr. Stirnian Stirniene Stirnian Stirniene Styrniszki Stirnišķu muiža Daugavpils apr. Stjukke Stiuki Stoberau, Stuburowo Stuburova Stobershof Stabrauka Stöck Stokas Stockfisch, Stuckusch Stukuži Stockhof Stoki Stockmannshof Pļaviņas Stockmannshof Stukmani Stockmannshof Stukmaņu muiža Rīgas apr. Stockmannshof Stukmaņu privātmuiža Stockmannshof, (+ -Lapinsky ) Plavinas 2 Stockmannshof, (Alsunga) Stokmani 2 Stockmannshof, Stochmannshof (+ - Alexandershof) Stokmani Stockmünde Stakles Stohke, Stocke Staka Stolarowszina Stoļerovas muiža Rēzeknes apr. Stolben Stalbe Stolben Stalbes muiža Cēsu apr. Stolben Stalbes privātmuiža Stolben, Stulbis Stulbis Stoljarowtschina, Stolgarowitz Stolerova Stömbern Stomberi Stomersee, -Pohdsen = Stāmerienas muiža (Madonas apr., Gulbenes nov.); Stommerhof Stomeri Stommershof Stameri Stopiushof Stopiņu privātmuiža Stopiushof, (+Drullenhof, +Lorenzhof, Lorenzjakobshof , +Zimmermannshof ) Stopini Storrenhof Stari Strabben Dutkas Stradden Stradi Straddin Stradini Strandhof Strante Strandhof Strantes muiža Aizputes apr. Strandhof Strantes muiža Straschnick Stražniki Strasden Strazde Strasden Strazde Strasden Strazdes muiža Talsu apr. Strasden Strazdes privātmuiža Strasden (Kandava, Tukum) Strazdini 2, 3, 4 Strasden, (+ - Aspurben, -Klingenhof, -Meisen) Strazde Strasden, Strasde Strazdi 1-3 Strasdenhof Strazdumuiža Strasdenhof, Trastenhof Strazdumuiža Strasdin Lì Strazdini Straujen Straujena Straujuppen ì Straujupe Straumen Straumeni Straumen Straumes 2 Straupen Straupciems Strauping Straupini Straut Strauti Strauten Strauti 1, 2 Strautin Strautini 1-3 Strautmahl Strautmali Strebbelen Strebeles Strehlen Streli Strejen Streijas Strempel Strempeli Stricken Striķu muiža Kuldīgas apr. Stricken-Klentzen Striķu Klenču muiža Kuldīgas apr. Stricken, Striken, (+ -Garring) Striki Strickenhof Strīķu kroņa muiža Strickenhof Strīķu muiža Cēsu apr. Strickenhof Strīķu privātmuiža Strickenhof, Stryk (Cesis) Striki 2 Strikenhof Gaideni Strykenhof Strikes muiža Strobutzen Strobuči Strocken Dižstroki Stroden, Strody Strodi Strodischek, Strodischky Strodiški Strohbe Strobas Strohken Dižstroķu muiža Liepājas apr. Strömbergshof Kalnaji Strombergshof Serdini Strömbergshof Zērbiņu pusmuiža Rīgas apr. Strop Kraujias 4 Strubbenhof Strubes muiža Strucken Struki Strucken Struķu pusmuiža Strumpen Strumpi Strumpen Strumpji Strunke Strunkis Strupeln Strupli Strupkay Strupkaji Strupping Strupini Struschan, Struschane, Strodsen Stružani Strutteln Mušas 2 Strutteln Strutele Strutteln Struteles muiža Tukuma apr. Strutteln Struteles privātmuiža Strużany Strūžānu muiža Rēzeknes apr. Stubbensee = Ulbrokas muiža (Rīgas apr.); Stubberlegen = Stuberlejas; Stuckenhof = Stuki; Stuggen = Stugi; Stuhrhof = Stūru muiža (Tukuma apr.); Stuhrit (Gramzda, Kandava) = Sturīši; Stukullen = Stukule; Stumpen, Karlsberg = Stumpis; Stupan, Stupany = Stupāni; Stuppen Stupeni Stuppen Stupi Sturgack Sturgaki Sturgajdany Sturgajdany Sturhof Stureni Sturhof Sturi 1, 2, 4 Sturhof Stūri Sturhof Stūru privātmuižas Sturhof - Ahre Sturi 3 Stürtzenhof, Stürzenhof Starti Stürzenhof Startu kroņa muiža Stürzenhof Startu muiža Cēsu apr. Subat, Subbath Subate Subate Bajari 9 Subbat Subates muiža Ilūkstes apr. Subbath Subate Subbath Subate Subbath; Alt- Vecsubates miests Subbath; Neu- Jaunsubates miests Subdagen Sabdaga Subenheide Subinaite Subern Subri Subern, Sebbern Zebra Suckau Sukava Suckau Sūkavas muiža Ventspils apr. Süd-Durben Dienvidus-Durbe Sudden Vībrokas muiža Rīgas apr. Sudden, Suddenhof, Buddenbrockshof Vibroka Sudden;Suddenhof Vibrokas privātmuižas Suddenbach Bukas privātmuiža Suddenbach Bukas muiža Rīgas apr. Suddenbach Bukas 4 Suddenhof, Wibbroke Viebroki Suden Sudes muiža Ventspils apr. Suden, Sudden Mežsetas Sudmal Sudmalseta Sudorga Sudarga Sudraben Sudrabi Sudrabkaln Sudrabkalns Suhden Sude Suhn Suni Suhren Surnieki Suhrs Zuras Suhrs Zuri Suhrs Zūras Suhrs Zūru muiža Ventspils apr. Suhrs Zūru privātmuiža Suhsing Zusini Sula, Sull Suli Sulaka, Sulack Zalaki Sulla an der Ewst Lumeni Sullegol Sulegols Sullein Sulaini Sulmutz Sulmucas Sulubehrs Sulberzi Sumallen (Ervale) Ziemeli 2 Sumbern Sumburkiri Sumbern, Summerndorf Sumbernieki, Sumberesciems Sumeinik Sumeinieki Sumpf Orlavas Varti Sunden Zundani Sunekli Suneklis Sunuplau, Sunuplowo Sunuplava Sunzel Suntaži Sunzel Suntaži Sunzel Suntažu muiža Rīgas apr. Sunzel, +Dimbir Suntaži Superintendentenhof Supardantu muiža Jelgavas apr. Superintendentenhof Superdente Superintendentenhof Superintendenta muiža Surick Suriki Surikau, Surikowa Surikava Susche Sužina Suschenhof Zušu privātmuiža Suschenhof, Suschen Zuši Susekl, Susakl Susekli Sussey Susēja Susseyhof Suseja Susseyhof Susējas kroņa muiža Susseyhof, Sussei Susejas Sussen Zusani Süssenhof Rite Sussikas Vecmuiža Valmieras apr. Sussikas Vecmuižas privātmuiža Sussikas (Limbazi) Vecmuiža 14 Susten Sustas muiža Liepājas apr. Susten, Sussen Susta Sutten Suteni Sutten Zutene Sutten Zutēnu muiža Kuldīgas apr. Sutzendorf = Sucenu muiža, Valmieras nov.; Swahlenhof Svali Swarbsten Kemeri Swarinowitz, Swarinowzy Zvarinci Swarrit Zvarite Swarten Zvārtes privātmuiža Sweckshof Sveķu muiža Bauskas apr. Swehtwald, Schwetwald bei Mitau (Jelgava) Svete 2 Sweije Zvejmajas Sweineek, Schweineck Zvejnieki Swellberg Svelbergi 2 Swenshof Papulnieki Swenshof Jaunpatkule Swenten Sventa Swenten Sventas [pagasts] Swenten Sventas muiža Ilūkstes apr. Swenten Svente Swenten; Alt- Vecsventas privātmuiža Swentzen Svenči Swersdowo, Swersdowa Zverzdovo Swethwald Svētesmeža privātmuiža Swetung Svetini Swickel, Swikly Svikli Swilpau, Swilpowo Svilpova Swilten Svilte Swirgellen, Swirgekaln (Madliena) Ciruli 5 Swirgeln (Gr., - Kl. -) Svirkale Swirgsdekaln Zvirgzdukalni Swirgsden Zvirgzde Swirgsden Zvirgzdes Swirgsdin Zvirgzdini Swirgsdino Zvirgsdine Swirken Svirki Swirsdino Zvirgsdene Swirsdino Zvirgsdene Swistuschek, Swistuschki Svistuški Switschewa Svičeva Switzeem, Swidse Klavani Switzseem Zvidzeciem Swixten Svirksti Szkielbany Šķilbēnu muiža Abrenes apr.

T

Tabakhof Tabakava Tabbing Tabinas Tabolau, Tabolowo, Tobolowo, Tabalowa Tabalava Tabor Tabora Tabor Taboras privātmuiža Tabor Tābaras muiža Ilūkstes apr. Tabun Tabuni Tackelnberg Tukas Tadaiken Tadaiķu muiža Liepājas apr. Taddaiken, Tadaiken Tadaiki Tadeenhof Tedengofa Tadeiken Tadaiki Tadeiken Tadaiki Taetzen Tecenu pomuiža Takar, Tokary Vectokari Talegen, Talegge (alsunga) Luki 4 Talkhof = Kurši ; Talkowa, Talkau = Linava; Tallen Kelli Talsen = Talses muiža; Talsen = Talsi; Amt-Talsen = Talsu kroņa muiža; Talsingen Talcini, Talsina = Talsu muiža; Talsingen, Talsing, Widberghof = Talsiņi; Taltigal, Talty-Gola Tiltagals Talzen Talči Tammenhof Tammes muiža Tampe Tampas Tannenberg Eglukalns Tannenberg, Melpaut Eglaji Tannendorf Eglites 2 Tannenfeld Tanenfelde Tannenfeld (Nogale) Mežmuiža 5 Tannengarten Egliši Tannenhof Kakerani Tannenhof Eglumuiža, Tansmuiža Tannenhof Eglaini Tannenhof Vazdiki Tannenhof Vecmežmuiža Valkas apr. Tannfeld, Tannenfeld, Appen Apeni Tannhof Kokamuiža Tannhof Silva2 Tannul Tabuli Tanslau Dobiži Tanslau, Stalidsan Stalidzani Tappel Tapilnieki Tappeln Tapilnieki Tarnishof Tarnisas pomuiža Tarpanten Tarpanti Tarrosen Taroza Tarschok Taršeku muiža Ilūkstes apr. Tartak, Tartax Tartaki Tartschock Taržeki Taschen = Taši; Taubenhof Dūjas muiža Valmieras apr. Taubenhof Tauvene, Tauveni Taubenhof = Tūjas muiža (Limbažu apr.); Tauenhof Taurēnu muiža Jelgavas apr. Tauerkaln Taureskalns Tauerkaln Taurkalnes privātmuiža Tauerkaln Taurkalns Tauerkaln, (+ -Lipsche) Taurkalne Tauerkaln; Kronsforstei-Widme Taurkalnes kroņa mežniecības vidme Tauernkaln Taurkalnes muiža Kuldīgas apr. Taujan Taujeni Taunag = Taunagas muiža (Rēzeknes apr. Tauren Tauras Tauring Taurini 1-3 Taurkaln; 1. Krons-Unterforstei-Widme Taurkalnes 1. kroņa apakšmežniecības vidme Taurup Taurupe Taurup Taurupe Taurup Taurupes muiža Rīgas apr. Taurup Taurupes privātmuiža Taurup, (+-Lemmesch) Taurupe Tauschen Tožas Tautesch Tautieši Tautonen Tautonas Tautsch Jaunklaužni Tawdowiany Taudejānu muiža Rēzeknes apr. Tawnoga, Neulesna Taunaga Tebber Novadi Teeschain Tešaini Tegasch = Tiegažu jeb Tegažu muiža (Valmieras apr. ); Teiden Virkus muiža Jelgavas apr. Teilen Teilani Teitzien Teicija Tellekaln Telukalns Tels-Paddern Tašu Padure Telßen = Tāšu muiža (Medzes pg., Grobiņas nov., Liepājas apr.); Temmul Lejastimuli Tempel Tempeli Tenke Tenki Tenne Teni Tenne Tenni Tennens Tennes Tennisch Teniši Terebau, Terebowa Terebova Terech, Terechy Terehi Tereschkowo Tereškova Tergeln Targale Tergeln Tārgales kroņa muiža Tergeln Tārgales muiža Ventspils apr. Tergeln-Stan[d]sen Tārgales privātmuiža Terwenden Teranda Terwenden Tērandes muiža Ventspils apr. Terwete = Tērvete; Teskau Teskava Tessel Teseles Tettelmünde, Tittelmünde = Teteles muiža (Jelgavas apr.); Tetter Teteri Tetter Teteris Tetzen Teceni Teufelsberg Pikoli 2 Teufelsberg, Kalnemois 2 Kalnaci Teufelsee Ezereni Teufelshof Pikoli Teutschau Saksmale Teutschenbergen Vāckalna muiža Cēsu apr. Teutschenbergen Vāckalna privātmuiža Teutschenbergen Vāckalnu muiža Teutschenbergen, Deutschenbergen Vackalni Tewenjan, Tewenjany Tevenjani Tewin Tevini Thäenhof Tadinava Thalatta Talatas Theresienhof Tereški Thiedingen Tidini Thielenhof Tilumuiža Thielenhof Tiļu muiža Talsu apr. Thielenhof Tīļas muiža Thielenhof Tīļu muiža Jelgavas apr. Thielenhof Tīļu muiža Tukuma apr. Thielenhof (Kandava) Tilas Thielenhof, Mühlenbeck (Tukums) Brieži 8 Thiergarten Meždamnieki Thiergarten Tapilnieki 2 Thile Tilas 2 Thimrodshof Pežani Thimruthshof Ozoleni Thomsdorf Tome Thomsdorf Tome Thomsdorf Tomes kroņa muiža Thoren Tore Thorensberg Tornakalns Thorensberg (Riga) Torņakalns Thule Tulas Thüringshof Tirinu muiža Thurnau, Turneshof Turna Tidden Tidi Tiegasch, Tauseldorf Tiegaši Tiesenhausen Vecmaja Tietzen Tieces Tiggeln Tigeli Tigwen Tigas 1, 2 Tigwen Tigves muiža Kuldīgas apr. Tihlen Tileni Tikat, Tikaty, Sokolowka Tiskadi Tilgallen Tilgali Tilik Tilikas 2 Tilik Amutte Tiliki Tilmannshof Dilmani Tilmannshof Tilmani Tilmannshof Tilmaņu muiža Tukuma apr. Tilsnitz Tilsneši Tilte, Tilten Tilti 1, 2 Tilten Tiltini 1-3 Tiltingen Tieltini 2, 3 Tiltsargen Tiltsargi Timbern Timbras Timmen Timmas Timmermannshof Timermani Timrothshof Kaunini Timschen Timšani Timschen Timši Timsen Timseni Tingern Tingere Tingern Tiņģeres muiža Talsu apr. Tippelen Timele Tippelen Tipele Tirehl (Kekava) Tireli 5 Tirehl (Veczvarde) Tireli 4 Tirel Tireli Tirlauken Tirlauki Tirschen, Tirsen, Tirsa, Tirschy Cirši Tirschum Tiržumu pomuiža Tirsen Tirza Tirsen Tirzas muiža Madonas apr. Gulbenes nov. Tirsen Pastorat Tirzas mācītājmuiža Tirsen;Gemeinde Tirzas draudze Tirsen;Schloß Tirsen Tirzas privātmuiža Tirsitten Tirzieši Tirul (Kuldiga) Tireli 3 Tirum Tirumi Tirumneek Tirumnieki Tisch Tiši Tischlerhof Tisleri Tiskat, Tiskady Ciskada Tiskaty Tiskādu muiža Rēzeknes apr. Titalei Titaleja Tittelmünde, Tetelmünde Tetele Titten Titani Titzneek Ticnieki Tivoli Laciši Tyltowa, Tiltau Tiltova Tyrol Tireli 2 Tyrol Tīreļu muiža Ventspils apr. Tyrol Tīreļu privātmuiža Tyn Mujżą, Tinnenhof = Tinnenu muiža (Daugavpils apr.); Tjugi, Tück Tjugi Todaischen Tadaišu privātmuiža Todaischen Tadaižu muiža Kuldīgas apr. Todaischen Todaiži Tohmen Tomens Tojaten = Tojatu muiža (Matkules pag.); Tokar, Tokary Tokari Tolkenhof = Tolkas muiža (Madonas apr. Madonas nov.); Tomeiken Tomeikas Tomen Tomeni Tomendorf Tomeni Tomsdorf, Thomsdorf = Tome; Tomuschhof Tomuži Tootzen Toce Tootzen Toces muiža Madonas apr. Madonas nov. Tootzen Toces privātmuiža Tootzen, Tootzenhof, (+-Lappa) Toce Topen Topkrogi Torgallen Torgale Torkenhof Torkas muiža Aizputes apr. Torkenhof Torki Torkhof Torkava Torney Ternejas Törnishof Torņa muiža Valmieras apr. Tosching Tožini Tosmar Tosmare Toszell Tosele Totzen Jaunzemes Towlinow Taulinovas muiža Daugavpils apr. Trakschen Trakšas Trakschen Trakši Trakschin Trakškini Trapehn, Trappenhof, Treppin Trapene Trapschen Trapšas Traschken, Troschek, Troschke, Troschky Troški Trastenhof Strazdumuiža Traum, Traumhof Straumuiža Traumhof Traumhofas muiža Jelgavas apr. Trecken Trekni Treiden Turaidas muiža Rīgas apr. Treikanischek, Treikanischky Treikaniški Treitzen Treiči Treyden Turaida Treyden Turaida Treyden, Treiden Turaida Treysa, Treyden Treidas Trekken Trekņu muiža Liepājas apr. Trentelberg Gostiņi Trentelberg (Gr. und Kl.) Gostini Trentzen Trenči, Trenčmuiža Treppenhof Bormaņu muiža Valkas apr. Treppenhof Trapene Treppenhof Trapene Treppenhof Trepe Treppenhof Trepes muiža Daugavpils apr. Treppenhof mit Darsen Bormaņu privātmuiža Treppenhof, Brunnshof, Bornemann (Aluksne) Bormani 2 Trestenischek, Trestenischky Tresteniški Treuland Oktobris Tribunawa, Tribunau, Tribunowa Tribunava Tridiken Tridiki Trikaten Trikāta Trikaten Trikātas muiža Valkas apr. Trikaten Pastorat Trikātas mācītājmuiža Trikaten, (+-Starke) Trikata Trikopitzhof, Trikopetz Trikopci Trilitz Trileči Trimünde, Uppegriwe Upesgrivas Triselnik, Triselneek Trizelnieki Troyst, Nussberg Riekstini Tronischken, Tronischek, Tronischky Troniški Tropehlen Tropeles Tropowo Tropšu muiža Abrenes apr. Tropping Tropini Trostenhofas Trostenhofas muiža Troupe Traupis Truiken Upenieki 3 Trullewa Trulleva Trumaleva Trumuļevas muiža Abrenes apr. Trumpe Trumpji 1, 2 Trupp Maltas Trupi Truschel Trusli Tschaksten Čakstes 2 Tschaksten Čakstenes Tschappe Čammas Tschasen Časas Tschatsche Čači Tschauken Čaukciems Tschermannshof Čermani Tschernau, Tschernowa Černovga Tschernau, Tschernowo Černova Tschernawsky, Tschernawskie Černavskije Tschernostje Černostje Tscherre, Tscherry, Tschery Čeri Tschersenik Čerzinieki Tscherwanka Červanka Tscherwonka Červonka Tschibben Čibas Tschigle Čiglas Tschikurren, Wistul Čiekuri Tschipatten Čipatas Tschistigen Čistigi Tschiwschul Čivžuli Tschiwtschisch, Tschiwtschischy Čivčieši Tschoken Čokas Tscholen Čoleni Tschorck, Tschurka Čorkas Tschorna Čornaja Tschorna, Tschornaja Melnais Dukstigals Tschunken Čunkas Tschussel Čušli Tuckum Tukuma Tuckum Tukums Tuckum-Pönau Pienavnieki Tuckum; Flecken Tukuma miests Tuckum; Forstei Tukuma mežniecība Tuckum; Kirchspiel Tukuma draudze Tuckum; Kronsforstei Tukuma kroņa mežniecība Tuckum; Ober-Hauptmanns-Widme Tukuma virspilskunga vidme Tuckum; Pastorats-Widme Tukuma mācītājmuižas vidme Tuckumshof Tukuma muiža Aizputes apr. Tuckumshof Tukumamuiža Tuckumshof Tukumi Tukisch Tukiši Tuldern Tulderes Tull Tuli Tulpen Tulpi Tumanischek, Tumanischky Tumaniški Tummen Tume Tummen Tumes kroņa muiža Tummen Tumes muiža Tukuma apr. Tumpel Tumpeli Tumpschen, Schroezerhof Tumšie Tumpsinen Tumsinas Tumschuppen Tumšupe Tunaik Tunaiki Tunkenlandt, Tunke Tunki Tunkun Tunkuni Tunne Tunni Tuppick Tupiki Tupping Tupini Turgeln, Torschok Taržeka Turkaln Turkalne Turkaln Turkalnes muiža Rīgas apr. Turkaln Turkalnes privātmuiža Turlai I Mežvidi Turlau Turlava Turlau Turlavas kroņa muiža Turlau Turlavas muiža Kuldīgas apr. Turmont Turmontu muiža Ilūkstes apr. Turn Guban Rešetnikava Turneshof Turnas muiža Valkas apr. Turniersfeld Ratniceni Turnishof Turnas privātmuiža Turzing, Turzin Turcinš Tuten Tuteni Tutin Cirma Tutsch Tuči Tutschen Tuči 2 Tuttin, Tuttiny Tutini Tutzen Tucene Tutzen Tuceni

U

Ubagau, Ubagowa Ubagova Ubbeln Ubeli Ubbenor Umurgas mācītājmuiža Ubbenorm Umurga Ubbenorm Umurgas muiža Valmieras apr. Ubbenorm mit Sarum Umurgas-Sāruma kroņa muiža Ubbenorm-Sarum Umurgas Sāruma muiža Valmieras apr. Uckern, Ukry Ukri Uda Udas muiža Daugavpils apr. Udads Udadži Udden Uda Uddeneck Sidrabini Udder Udri Uddern (Jekabpils) Udri 2 Uddersall Udrusala Uddring Udrini Udray Udraji Udrennen Udrande Udrennen Ūdrandes muiža Ventspils apr. Udsen Udze Udsen Udzes kroņa muiža Udsen Udzes muiža Jelgavas apr. Uexküll Ikšķiles muiža Rīgas apr. Uexküllshof Ikšele Ugahlen Ugale Ugahlen Ugāle Ugahlen Ugāles muiža Ventspils apr. Uggunzeem Ugunciems Uggunzeem Uguņciema kroņa muiža Uggunzeem Uguņu muiža Talsu apr. Ugrey Ugraji Ugrinik, Ugrinniky Ugriniki Ugulau, Uguljowa Ugulava Ugusehm, Uguzehm, Uggenzeem Uguni Uhden Udenieki Uhdiken Udiki Uhdiken Udiķu muiža Liepājas apr. Uhken Ukenesciems Uhlen Ulas Uhlit Uli Uhlitschneck Uličnieki Ukry Ukru muiža Jelgavas apr. Ullasen Ulasi Ullen Ules Ullmahlen Ulmale Ullmahlen Ulmāles privātmuiža Ulmahlen Ulmales muiža Aizputes apr. Ulpen Ulpes kroņa muiža Ulpen Ulpes muiža Kuldīgas apr. Ulpen Ulpesmuiža Ulpisch Stiene Ulpisch Stiene Ulpisch Stienes muiža Valmieras apr. Ulpisch Stienes privātmuiža Ulpisch, (+-Marienhof) Stiene Ulrici (Dundaga) Lejnieki 2 Ummerbach Umernieki Undelen Kundi Ungenade Podini Ungershof Unguru muiža Valmieras apr. Ungershof (Salacgriva) Ungurmuiža 2 Ungor Unguru muiža Daugavpils apr. Ungurin Ungurini Unkschen Unkšas Unter Langsehden = Lanksērde s muiža; Unterforsteien Saulgrieži Upit Upites 3, 4 Upmal Upmala Upmal Upmalas (Daugagriva) Uppegriwe Upesgrīva Uppelegen Upeslejas Uppenay Upenaji Uppeneeken Upeniekuciems Uppewade Upesvadi Uppit Upite 1, 2 Upseden, Wisseden Upsede Urbanischek, Urbanischki Urbaniški Urgen Urgas Urreixt Uriekste Urseln, Jursalem, Jerusalem Urzuli Urtschen Urči Uschkenek Uškinieki Uschur Ošupij Uschwald Izvalts Uschwalde Izvalta Uschwalde Izvalta Uschwalde, Uschwald Izvalta Uschwarren, Uschwarden Uzvara Usingen Usinas Usingen Uzini Usingen Ūziņu kroņa muiža Usingen Ūziņu muiža Jelgavas apr. Usingen, Resthof Liels Pramu Usmaiten Usma Usmaiten Usma Usmaiten Usmas kroņa muiža Usmaiten Usmas muiža Ventspils apr. Usmatehn, Usmaiten Usma Usseeken Usaiki Usseken Usaiķu muiža Liepājas apr. Ussen Uzani Ussen Uzeni Ustabneek Ustabnieki Ustinowa, Ustinau Ustinova Ustop Uztupji Ustroń Ustrones muiža Rēzeknes apr. Ustrone Ustrone Ustupen Ustupene Utten Uteni Üxküll Ikšķiles muiža Üxküll Ikšķile Üxküll Ikškile Üxküll Pastorat Ikšķiles mācītājmuiža Üxküllshof Ikšeles privātmuiža Uzul-Muyża Ozolu muiža Rēzeknes apr.

V

Vahrenhorst = Mežmuiža (Grobiņa); Varkau = Vārkava; Vaucluse = Sikšņu muiža (Valkas apr.); Vegesackshof = Fēgezaka muiža; Vegesacksholm = Vējzaķsalas muiža (Rīgas apr.); Verenwald, Währenwald = Vareni; Vietinghof = Bieti; Vietinghof = Vītiņi; Virginahlen = Vērgales muiža; Vizehden = Vīceži; Vizehden, Wirtz Eden = Vīcežu pusmuiža; Vogelsang = Ranamoisa; Vogelsberg = Meļķi; Votzen, Vetzen = Vecciems

W

Wabol Vabales muiža Daugavpils apr. Wadaxen, Waddaxen, Waddaxten, Waddax, (+ - Dannenhof) Vadakste Waddax Vadakste Waddax Vadakste Waddax Vadakstes muiža Jelgavas apr. Wadsel, Wadseln Vadzeles Wadsen Vadzi Wadsin Vadzits Waeske Veskas privātmuiža Wagallen Vagales Wagau Vagavi Wagenhof Vagas Wagenhof Vagi Wagenhof Vāgas muiža Kuldīgas apr. Waggal Vagali Waggan Vagani 2 Waggul Vagalis Waggul Vaguli Wahheli Vahelis Wahken Vaki Wahlgalen, Walgalen, Zabelhof, Weggen Valgale Wahlgalzeem Valgalciems Wahnen Vane Wahnen Vāne, Vane Wahnen Vāne, Vane Wahnen Vānes muiža Tukuma apr. Wahnen Vānes privātmuiža Wahre Vari Wahrenbrock Varnava Wahrenbrock Vārenbrokas muiža Jēkabpils apr. Wahrenbrock Vārenbrokas privātmuiža Wahrenbrock Vārnava Wahrenhof Vare Wahrenhof Varnumuiža Wahrenhof Vāres kroņa muiža Wahrenhof Vāres muiža Kuldīgas apr. Wahring Varini Wahrlens Mežandrievi Wahrmen Varme Wahrne Varnas 1, 2 Wahrneskaln Varnkalns Wahrsbeck Varsbeka muiža Wahwerit Vaverites Waiban Veibeni Waidau Vaidava Waidau Vaidava Waidau Vaidavas muiža Valmieras apr. Waidau Vaidavas privātmuiža Waidau (+ - Annenhof) Vaidava Waiden Vaidasciems Waiden Vaide Waidenhof Veidumuiža Waidkuhnen Maikunas Waigasch Vaigaši Waikuljen Vaikuljani Wainagen Vainagi Wainau, Vojnowo Wajnowo Vainava Wainoden Vainode Wainoden Vaiņodes muiža Liepājas apr. Wainsel Vainiži Wainsel Vainižu kroņa muiža Wainsel Vainižu muiža Valmieras apr. Wairoggen Vairogi 1, 2 Waischel Vaišli Waitzelau, Wajtzulewa Vaiculeva Waiwoden Vaivodi Waiwud, Wajwudy Vaivadi 3 Waybalen, Wepelen Vaboles Wajeiken Vajeikas Wajwudy, Wojwod, Wojwodenhof Vaivadi 1, 2 Walaten, Wallaten, Wallod Valata Waldansee;Waldamsee Valdanzē pusmuiža Waldau Valda Waldau Valdava Waldau Valdavas Waldau (Nikrace) Mežgali Walddorf, Meschenzeem Mežciems 3 (Jelgava) Waldeck Biržu muiža Madonas apr. Waldeck Valdeki Waldeck Valdeķu muiža Jelgavas apr. Waldeck Valteki Waldeck Vasukalns Waldeck (Madona) Birži 3 Waldegahlen Valdegāles privātmuiža Waldegahlen Valdgales muiža Talsu apr. Waldegahlen mit Noden und Meegusen Valdgales privātmuiža Waldegallen, Waldegalen Valdgale Waldenburg Valdenburga Waldenhalle Luši 2 Waldenrode Zaķu muiža Rīgas apr. Waldenrode (Riga) Zakumuiža 2 Waldensee Klijas 2 Waldensee, Wald am See (Dikli) Ezermuiža 3 Waldförsterei Mežares Waldförsterei, Waldförstereihof Lielupe Waldheim Rucuveni Waldheim Ezerini 4 Waldheim Valdavas Waldheim Zviedrapi Waldheim bei Dünaburg Mežciems Waldheim bei Tuckum, Irmlau Irlavas Waldhiem Silciems Waldhof Mežciemi Waldhof Mežamuiža 7 Waldhof Meža muiža (Taurkalnes) Bauskas apr. Waldhof Meža muiža (Ceraukstes) Bauskas apr. Waldhof Dižmeži 2 Waldhof Silgaiki Waldhof Valdhofa Waldhof Valdovka Waldhof Varmas mežamuiža Waldhütte Sustrupji Waldmühlenhof Mežmali 2 Waldruh Valdrava Waldstein Akmeņkroga muiža Rīgas apr. Waldstein Valdšteina Walgahlen Valgales kroņa muiža Walgalen Valgales un Lielvalgales muižas Talsu apr. Walgam Valgumi Walgatzen Valgaci Walge Valgis Walk Valka Walk Valka Walk Pastorat Valkas mācītājmuiža Walken Valki 3 Walladsen Valodzes Wallaten Valātes muiža Aizputes apr. Wallaten Valodes Wallenburg Sudrabkalni Wallenrodt Jaunzemij 2 Wallgahlen Valgale Wallgahlen Valgale Wallhof Mežares 2 Wallhof Valkas privātmuiža Wallhof Valle Wallhof Valles kroņa muiža Wallhof Valles muiža Bauskas apr. Wallhof (Aizpute) Valki 1 Wallhof L Ozolsala Wallhof; Krons-Pastorat Valles kroņa mācītājmuiža Wallmannshof, Wallmar Valmani Wallol Valola Wallrode Dambinieki Walmen Valmji Walmeshof Tuges (Gulbenes) muiža Madonas apr. Walmeshof Valme Walmeshof Valmes pusmuiža Walpenen, Walpen Valpene Walrode Dambenieku muiža Bauskas apr. Walschken Valški Walstekaln Valstakalni Waltershof Valderi Waltershof Valtera muiža Rīgas apr. Waltershof Valtera muiža Talsu apr. Waltershof Valteri Waltershof Valtermuiža Waltershof Valtermuižas privātmuiža Waltershof Valteru privātmuiža Waltershof, Spunjezeem Spunciems Walting Valtini 1, 2 Waltzingen Valcini 1, 2 Wanaggen Vanaga Pereklis Wanagkaln Vanagkalni Wanden Vandani Wandsen Vandzene Wandsen Vandzenes muiža Talsu apr. Wandsen Vandzenes privātmuiža Wangasch Vangaži Wangasch Vangažu muiža Rīgas apr. Wangasch Vangažu privātmuiža Wangen Vanga 1 Wangen Vangas muiža Aizputes apr. Wangenberg Beverini Wangenhof (Limbaži) Vanga 2 Wanke Vanki Wanzuschen Vecošini Warduppen Vardupe Warduppen Vārdupes kroņa muiža Warenhof Mednieki 2 Wariben, Warriben, Warben Varieba Warik Variki Warkal Varkali Warkan Varkavas muiža Ilūkstes apr. Warkau Varkava Warken Varke Warken Varki Warken Varķes muiža Liepājas apr. Warkland Varaklani Warkland Varakļāni Warklany Varakļānu muiža Rēzeknes apr. Warkow Vārkavas muiža Daugavpils apr. Warnen Varnas Warnischek Varniški Warnischky Varnišku folvarka Warnowitz, (+ -Lassenbeck) Varnaviči Warnowiz Vārnovicas muiža Ilūkstes apr. Warohn Varoni 1, 2 Warren Varenieki Warriben Variebes muiža Tukuma apr. Warriben; Alt- Variebas privātmuiža Warriben; Alt- Vecvariebas privātmuiža Warriben; Neu- Jaunvariebas privātmuiža Warschesem Varžuciems Wartagen Vārtājas muiža Liepājas apr. Wartberg, Packen Pakeni Wartenburg Varteni Wartenhof Verdini Wartenhof, Wartneek Vartnieki Warwen Vārve Warwen Vārves muiža Liepājas apr. Warwen Vārves muiža Ventspils apr. Warwen, (+ -Lucksbude) Varve Warwen, (+-Neuhof ) Lielvarve Waske Vaski Wassaraud Mežlaiskumi Wassaring Vasarini Wassarinien Vasarinjas Wassarneek Vasarnieki Wassenhof Vasi Wassilissa Naglienas privātmuiža Wasuschnik Vasušnieki Wattram Vatrane Wattram Vatrānes muiža Rīgas apr. Wattram Vatrānes privātmuiža Wättzel Vedzeles Watzam, Wattzam Vecumi Watzieschen Vacieši Wauggen Vaugas Wawer Vaveresciems Wawer, Wawery Voveri Wawern Vaveres Wawern Vaveri Webershof Lives Webershof Vevermuiža Webershof Vidaga Wechtershof Vekteri Wecken Land Vekena zeme Weden, Woden, Wehden Vede 1, 2, Veda Wedringen Vederini Weecke Viekis Weeden Vēdes muiža Ventspils apr. Weerpen Virpe Weesaht Viesate Weesahten Remtes-Viesātu privātmuiža Weesahten Viesati Weesahten Viesātu privātmuiža Weesalgen Viesalguciems Weesen Viesienas muiža Weesen, Weessen, (+ - Althof) = Zasas muiža (Jēkabpils apr.); Weesolen = Viesulēni; Weestur Viesturi 4, 5 (Kuldiga, Malpils) Wegern Vegeri Weggen Vegas 2 Weggen Veģes muiža Talsu apr. Weggen, Wegge, (+ -Lasse) Vegi 1-3 Wehnen Veneni Wehre Veriši Wehrkul Dambji 3 Wehrm Vermi Wehrneek Vernieki Wehrschumoise Veršumuiža Wehsaten Vecsate Wehsit Viesite Wehske Vēskas muiža Valkas apr. Wehtzen Viekstini Wehwer Veverite Wehwer, Wehwerar Veveraja Weidau Vaidavas Weidenbaum Zandari Weidenburg Lieknas Weidenhof Lipši Weidenhof Pastorat Veides mācītājmuiža Weidershof Vaideri Weigern Veiguri Weigul Veiguli Weinberg Vinkalni Weinschenken Vinšenki Weinschenken Višinki Weinschenken Vīnšeņķu kroņa muiža Weinschenken Vīnšeņķu muiža Tukuma apr. Weippen Veipi 1, 2 Weissenberg Baltini 5 Weißenhof (Riga) Baltāmuiža Weissenhof (Riga) Baltamuiža 3 Weissenhof, Weischen Veiši Weissenkrug Baltaiskrogs 1, 2 Weissenkrug (Grauzde) Baltini 3 Weissensee Plāteres privātmuiža Weißensee Plāteres muiža Rīgas apr. Weißensee Baltmuiža Ilūkstes apr. Weissensee Baltezers 1, 2 Weissensee Baltezeri Weissensee (Koknuse) Platere Weissenstein Ieceni Weissenstein Vaive Weißenstein Veismaņu muiža Cēsu apr. Weissenstein Veismaņu privātmuiža Weissenstein, Weissmann Veismani Weisshof Maltenieki Weißhof Baltā muiža Aizputes apr. Weisshof (Veismani) Baltaiskrogs 3 Weisshof, Weisshold, Werpenhof (Dzikste) Baltamuiža 6 Weisskirch Slanas Weisskum Veiskums Weitenfeld Vītiņa muiža Jelgavas apr. Weitenfeld Vītiņu privātmuiža Weitenfeld (Dobele) Vitini Weitenfeld 2 Vaidelotes Weiwar Vaivari Wejen Velini Welden Velde Welden Veldes muiža Liepājas apr. Welden, Rungundshof (+- Charlottenhof) Truiki Weldern, Weldren Veldres Weldringen, Wendringen Metri Weldsen Veldzes Welkenhof Veļķu muiža Valmieras apr. Welkenhof Veļķu privātmuiža Welkenhof, Völckersahm Velki 2 (Valmiera) Wellan Velena Wellan Velena Wellan, Wellen, Wellon Velena Wellerhof Vellamuiža Wellmershof Velmeri Welonen = Viļāni; Welsen = Veldzes muiža (Kuldīgas apr.); Welsen, Walsen, Weldsen = Veldze; Wemsch = Veži; Wenden = Cēsis; Wenden = Vendes; Wenden Pastorat = Cēsu mācītājmuiža; Wenden Schloß = Cēsu pilsmuiža Wensau Vendzava Wensau Vendzavas privātmuiža Wensau Venzavas muiža Ventspils apr. Wenteneek, Windaushof Ventnieki Wepper Vepri Werben (Kuldiga) Mežamuiža 6 Werchowje Verchovje Weremhof Vjarimi Weremhof, Werema, Weramy, Weram, Wjarimo Veremi Werestmuischa-Degter Cipla Werestmuische Cibla Werestmuische Cibla Werestmuyża Eversmuiža Ludzas apr. Wermn Verm Wernath Vernati Wernau Vernava Wernshof Verni Werpenhof Verpji Werpenhof Vērpju muiža Jelgavas apr. Werschen Verši Wersemneek Verzemnieki 2 Wersicken Varasnieki Wersicken Verzikas muiža Ventspils apr. Wersiken, Wirsicken Virziki Wersischen Versiši Wertelau, Wertolowo Vertalava Wertukschen Vertukšna Wertukszna Vertokšņas muiža Ludzas apr. Wertusch Vertežnieki Werwelischek, Werwelischky Verveliški Wesahten Viesātu muiža Tukuma apr. Weschegriwen Vežugrivas Weschen, Buckenvorde, Buchenfurth Osiši 2 Wesenberg Kalna muiža Madonas apr. Madonas nov. Wesenberg (Viesiena) Kalnmuiža 11 Weserau, Weserowa Veserova Weske, Weska Veskas Weskur Vieskuri Weslaiden Kalnlaudas 2 Wesmen Vesmas Wessel Veseļu muiža Daugavpils apr. Wessel Vieseli Wesselshof Veselauskas privātmuiža Wesselshof Veselavas muiža Cēsu apr. Wesselshof Veseleva Wesselshof, (+ -Mehllusis) Veselava Wessethof Veseta Wessetneek Vesetnieki Western Viesturi 3 (Pavilosta) Westerotten Straume Westerotten Vesterota privātmuiža Westerotten Vesterots Westerotten (Garciems) Garkalns Westerwald Viesturi 2 Westhof Meža muiža Valmieras apr. Westingsall Vestinsala Wetzberschke Vecberški Wetzel Veceli Wetzkaimin Veckaimini Wetzmarey Vecmaraji Wetzum Vecumi 2 Wetzuppen Vecupes Wetzwagar (Jaunpils) Vecvagares Wetzwagger Vecvagari Wetzwagger (Bene) Vecvagares 2 Wetzwieten Vecvietas Wewerkaln Veverkalns Wewern (Zlekas) Veveri 3 Wewershof Veveri 4, 5 Wez-Buschmann (Livland) Dažnieki 2 Wezahken Vecaki Wezbasnitz Vecbaznica Wezbuttan Vecbutani Wezgohgen Gogens Wezitten Viecitas Wezitten, Veltzen, Vetzendorf Vieciši Wibingen Vībiņu muiža Liepājas apr. Wibingen, Wiebingen Vibini Wibulgen Vibuljas Wichmannshof = Lāču muiža (Valkas apr.); Wickenhof Vezītes muiža Jēkabpils apr. Wickenhof Viki, Vikukrogs Wickulan Vikuleni Widder Vidri Widding Vidini Widdrisch Vidriži Widdrisch Vidrižu muiža Rīgas apr. Widdrisch Vidrižu privātmuiža Widdul Viduli Widenkartin Viduskartini Widna Vidna Widoln Vidale Widsemneek Vidzemnieki Widsershof Vidzeru muiža Kuldīgas apr. Widukschen Vidukšas Widutsch Viduči Wiebe Vibas pomuiža Wieben Viebeni Wiebertsholm Viberta salas muiža Wiebingen Viebene Wieckenhof Viķu muiža Wiedeln Vidalesciems Wieden Vidusseta Wiegandshof Vigande Wiegandshof Viganti Wiegandshof Vīgantu muiža Valkas apr. Wiegandshof Vīgantu privātmuiža Wiege Vija Wiegehof Vijspuke Wiekendorf, Wickendorf (Dikli) Grotuzis 2 Wieksten Vikstene Wieland, Witlandshof Vilandi Wientul Veintuli Wierpen Vierpes Wiesenheim Vizenheim Wiesenhof Pļavu muiža Jelgavas apr. Wiesenhof Plava Wiesenhof (Jelgava) Plavumuiža 2, Plavnieki 2 Wiesenhof, Wiesenthal Vizentale Wiexeln Vīkseles muiža Tukuma apr. Wiexeln Vīkseles privātmuiža Wiexeln-Casuppen Vīkseles-Kazupes privātmuiža Wiexnen Viksna Wiexnen Viksnas Wiexten Umpartes muiža Bauskas apr. Wiexten Umpartes privātmuiža Wiezemhof Vijciema kroņa muiža Wiezemhof Vijciema muiža Valkas apr. Wiezenhof Vijciems Wiezenhof Vijciems Wiezenhof, Wiezemhof Vijciems Wiffhusen, Viffhusen, Koschkul Koškuli Wigershof Vigriežu muiža Talsu apr. Wigor Vigori Wihhof Ozolini 2 Wihkwitte, Wickweiken Vitvite Wihlen Vilni 2 Wihskaln Viskalni Wihtin Vitinkalns Wihtol Vitols Wihzup Vicupi Wilannischek Vilanniški Wildau Pusari Wilden Veldene Wilden Vildenes muiža Tukuma apr. Wildenau Viljetes Wildenstein Lauksargi Wildenstein Vildavas 1, 2 Wildenzeem Vilgati Wilding Vildini Wilding Vildiņu muiža Tukuma apr. Wilgahlen Vilgales muiža Kuldīgas apr. Wilgalen, Willgahlen Vilgale Wilhelminenhof Mīnes muiža Jelgavas apr. Wilhelminenhof Mines Wilhelminenhof Sprigauli Wilhelminenhof Sprigauļu kroņa muiža Wilhelminenhof Sprigauļu muiža Jelgavas apr. Wilhelminenhof Viļuma (Viļu) muiža Madonas apr. Madonas nov. Wilhelmshof Kalnrasas Wilhelmshof Vilu pomuiža Wilhelmshof Viluma pomuiža Wilhelmshof Vilumuiža Wilhelmshof (Zaube) Vilumi 2 Wiliany Viļānu muiža Rēzeknes apr. Wilkagen Vilkej Wilkajen Vilkaji 1-3 Wilkajen Vilkājas muiža Tukuma apr. Wilkajen Vilkājas privātmuiža Wilkar Vilkares Wilkaten Vilkajos Wilke Vilkamajas pomuiža Wilkenhof Vilkene Wilkenhof Vilki 6 Wilkenhof Viļķenes muiža Valmieras apr. Wilkenhof Viļķenes muiža Wilkenpahlen Biksējas privātmuiža Wilkenpahlen Biksējas muiža Valkas apr. Wilkenpahlen Veckagi Wilks (Dursupe) Vilki 5 Wilkup Vilkupes pomuiža Willen Vili Willen Villas Willishof Villas muiža Wilnisch Vilniši Wilon Viļeni Wilon, Welonen Vilani Wilsenhof Vilceni Wilsenhof Vilceni Wilsenhof Vilzeni Wilsenhof Vilzēnu muiža Valmieras apr. Wilsenhof Vilzēnu privātmuiža Wilsing Jaunzemes Wiltzen Vilceni Wiltzen, Wiltzan Vilcani Wilxallen, Wilksaln, (+ -Paiga) Vilksalas Wilxaln Vilksalas muiža Tukuma apr. Wilxaln Vilksalas privātmuiža Wilzahn Vilcani Wilzen = Vilces muiža (Jelgavas nov.); Wilzin Vilcinš Wilzing Vilcini 2-5 Wimbs Upesciems Windau Ventspils Windau Ventspils Windau Ventspils Windau Ventspils kroņa draudze Windau Vindava Windau (+ - Atzeniten, -Redsenick) Ventspils Windau (river) Venta Windau; Hauptmanns-Widme Ventspils pilskunga vidme Windetz Vindedzes privātmuiža Windetz Vindezes Windheim Brunava Windrisch, Windrischy Vindriži Windsheim Brunavas kroņa muiža Wingern Vingri Winkelhof Vinkelmuiža Winkelmannshof Vinkelmani Winkelmannshof Vinkelmaņa muiža Rīgas apr. Winkelmannshof Vinkelmaņa privātmuiža Winken, Winke, Winkenhof Vinki 1, 2 Winnen Vinneni Winteesch, Wintees Vintieži Winterfeld Veibes muiža Rīgas apr. Winterfeld Vinterfelde Wirben Vērpes muiža Ventspils apr. Wirben Virbi Wirben Virbi Wirgen Virga Wirgen Virgas muiža Liepājas apr. Wirgen Virgas privātmuiža Wirgen, (+ - Annenhof) Virga 1, 2 Wirginahlen Vērgaļu muiža Liepājas apr. Wirginalen, Virginahlen, (+ -Rimtai) Vergale Wirne Virni Wirpen Virpe 2 Wirpen Virpini Wirpen Virpinu pomuiža Wirrauden Suneva Wirren Viri Wirresch Vireši Wirronitz Viranes Wirroniz Vīrane Wirroniz Vīrane Wirsdinturn Kusnerova Wirsitten Virsite Wirthen, Virthe Buri 2 Wisbuln Vizbuli Wischeln Višele Wischeln Višļu muiža Kuldīgas apr. Wischeln Višļu privātmuiža Wischeln, Wisseln Višli Wischert Bišerti Wischk, Wischky Viški Wischkern Viškeri 1, 2 Wischkjoren Viškjeri Wischkul Viškuli Wisikum Vizikums Wisikum Vīsikuma muiža Valkas apr. Wisikum Vīzikuma pusmuiža Wisminnen Vismins Wissel Plates Wistacken Vistuki Witin, Witzeem Vitinš Witkop = Tiepeles muiža (Valkas apr.); Witkupowa Železnaki Witolneek Vietulnieki Witschak Vičaki Wittecken Viteikas Witteling Vitolini Witteling Vitolini 2 (Jelgava) Witteln Virteli Wittenbeck, Wittenberg Vitenbergi 1, 2 Wittenheim Radze Wittenheim-Sussei Susējas muiža Jēkabpils apr. Wittenheim-Sussey Vitenheima-Susejas Wittenhof Vite Wittenhof Vites muiža Rīgas apr. Wittenhof Vites pusmuiža Witterbach, Witterbeck Vitrupe Witterbeck Vitrupe Witterbeck Vitrupe Witterbeck Vitrupes Witting (Auce) Vitini 3 Wittkop Kačori Wittkop Tiepole Wittkopshof Tiepeles privātmuiža Wittringen Pogi Wittwenhof Medummuiža Wittwenhof Veldves Witwenhof Mēdumu kroņa muiža Witwenhof Mēduma muiža Bauskas apr. Witzeden Šili 2 Wixeln Vīkseles privātmuiža Wixeln, Wiexeln Viksele Wixten Garguli Wixtraut (Kevele) Vikstrauti 2 Wixtrauten Vikstrautes muiža Tukuma apr. Wixtrauten Vikstrauti Wizeden Vīcežu muiža Talsu apr. Wygoda, Wygod Vigoda Wymenisch Muktupaveli Wymenisch Vimenieši Wyschgorodok Augšpils Wyschgorodok Augspils Wyschki Višķi Wyschki Višķi Wyschki, Wyschk, Wyschek Viški 1, 2 Wyszki Višķu muiža Daugavpils apr. Wjadan Vjadane Wjarum, Wjaramy, Wjarimy, Wjaromy Verumi Woballen Vabali Wobollenhof Vabole Woghen = Ogres upe; Wögen Vagas 2 Wohlershof Šalka Wohlershof = Voleru muiža (Rīgas apr.); Wohlfahrt = Ēvele (Vecjerceni); Wohlfahrt = Valfārtes muiža (Jelgavas apr.); Wohlfahrt;Alt- = Ēveles privātmuiža; Wohlfahrtslinde = Jaunjērcēnu muiža (Valkas apr.); Woit, Woity Voiti Woitisch Vociši Woitischek, Woitischki Voitiški Woiwodshof Vaivada muiža Woldeck Linejs Woldenrode Stipoli Wolf Vilki 1 Wolffensee Ezermala Wolfsberg (Bauske) Vilki 2 Wolfshof Bajari 2 Wolfshof Vilkašu pomuiža Wolfshof = Vilku muiža (Jelgavas apr.); Wolfsmoor Visagals Wolgund Valgunde Wolgund Valgunde Wolgund Valgundes privātmuiža Wolgund Valguntes muiža Jelgavas apr. Wolgund Volgundes privātmuiža Wolgund, (+ -Bächhof) Valgunde Wolkenberg Makonkalns Wolkenberg, Lipuschek, Lipuschky Lipuški Wolkenburg = Mākoņkalns, Mākoņpils, Padebešu kalns; Wolkenhof, Wolkau, Wolkowa Volkova Wolmar Valmiera Wolmar Valmiera Wolmar Pastorat Valmieras mācītājmuiža Wolmar-Johannispark (Valmiera) Januparks 2 Wolmarshof Valmieras privātmuiža Wolmarshof Valmieriši Wolmarshof Valmiermuiža Valmieras apr. Wolmarshof Valmiermuiža Wolmarshof Valmierumuiža Wolnau, Wolnowa Volnova Wonog Vanagi 1- 4 Wonstau, Wonstowa Gušli Wordau, Kleinwordau, Wardowka Vardavka Workul Vorkali Wormaischen, Wornaischi Škinči 2 Wormen Varma Wormen Vārme Wormen Vārmes muiža Kuldīgas apr. Wormen Vārmes privātmuiža Wormsaten, Promsathen, Pormsaten Purmsati Wornewka Ornauka Woroscha, Worosche Voroža Worpen (Daugavpils) Varpas 3-5 Worpenhof (+ - Lafontain) Varpas 2 Worsau, Worsowa Vorzova Worslau, Worslowa Vorslova Worslowo Varslavāņu muiža Ludzas apr. Wörth Vertmuiža Wrangaln Brangali Wrangelshof Brenguļi Wrangelshof;Alt- Vecbrenguļu privātmuiža Wrangelshof;Klein- Mazbrenguļu privātmuiža Wrangelshof;Neu- Jaunbrenguļu privātmuiža Wredenhof Briežu muiža Valmieras apr. Wredenhof Briedes privātmuiža Wredenhof, - Skulte Briede Wreeden Briedis Wreedeschen Briediši Wungen Vungas Würben, Wirben Virbi Würcken Virķēnu privātmuiža Würken Virķēnu muiža Valmieras apr. Würken, Wirken Virkeni Würzau Vircava Würzau Vircava Würzau Vircavas kroņa muiža Würzau, Krons-Würzau, (+ - Benitahof) Vircava Würzau; Groß- Lielvircavas privātmuiža Würzau; Groß-; Pastorat Lielvircavas mācītājmuižas Würzau; Groß-; Privat-Pastorats-Widme Lielvircavas privātās mācītājmuižas vidmes Würzau; Howens- Hovena Vircavas privātmuiža Würzau; Krons- Kroņvircavas kroņa muiža Würzaumünde (Vircava) Jaunamuiža Würzburg Vicburga Würzenberg Ruckas privātmuiža Würzenberg Rucka 2 Würzenberg Blicavas Wutnen Vutnani Wutschany Vučani

X

Xaverinhof = Ksaveriņu muiža (Ilūkstes apr.); Xawerienhof = Ksaverinova, Ksvernava

Z

Zabelhof Saboli Zabelhof Sabilesmuiža Zabelhof Sabiles kroņa muiža Zabelhof Sabiles kroņmuiža Talsu apr. Zabelhof; Krons-Pastorat Sabiles kroņa mācītājmuiža Zabeln Sabiles Zabeln Sabile Zabeln; [Flecken] Sabiles [miests] Zabeln; Kirchspiel Sabiles draudze Zabłocie Zabolotjes muiža Ludzas apr. Zabolottje Zabalotije Zachariashof Žakari Zachary Zahari Zacken Zakis Zackensallen Zakusalas Zagathen, Sagothe, Sagatneek Žagatnieki 2 Zahden Code Zahden Code Zahlischzillen Cališsils Zahlithof = Cāļu jeb Cālīšu muiža (Valmieras apr.); Zaillums Land Zailuma zeme Zakkekaln Zakukalni Zalmuyża Zaļmuiža Ludzas apr. Zargrad- Lievenhof Cargrad Zarnau Vīķu muiža Valmieras apr. Zarnau Vīķu privātmuiža Zarnau, (+ – Wikken) Viki Zarnikau Carnikavas privātmuiža Zarnikau Carnikavas (Meņģeles) muiža Rīgas apr. Zarnikau Carnikava Zasoly Zasulu muiža Abrenes apr. Zastienka Zastenku muiža Daugavpils apr. Zattlakschen Catlakši Zaune Caunes pomuiža Zaunen Cauni Zaunen Caunas Zaunen, Zaune Caunes 2 Zeckul Cekuli Zeelau Cielavas Zeemalden Ciemaldu muiža Jelgavas apr. Zeemalden Ciemaldu kroņa muiža Zeepelhof Sīpeles muiža Jelgavas apr. Zeezern Cieceres muiža Kuldīgas apr. Zegelnja Cegelna Zehgen Čegi Zehlen Celens Zehnhof Cenas muiža Jelgavas apr. Zehnson Censoni Zehren = Cēres muiža (Tukuma apr.); Zehrend Cērandas pusmuiža Zehring Cerini 3, 4, 5 (Teranda, Zasa), 4 Zehrten Cērtenes privātmuiža Zehrten Cērtenes muiža Valkas apr. Zehrtenceimeres Certene Zeipen Ceipji Zeitschen Keikenieki Zey Ziji Zekul, Zekule Cakuli Zela-Jehre Jaungerini Zellineek Celinieki; Zellodenhof = Celodes muiža; Zelloden = Celodes ciems Zelm Dirini 2 Zelm (Bene, Liepaja) Celmi 2, 3, 5 - 8 Zelm (Riga) Celmi 4 Zelmahlen Celmali Zelmalneek Celmalnieki Zelme Celms Zelmen Celmene Zelmeneecken Celme Zelmeneeken Celmenieki 2 Zelmeneeken Celmenieki Zelmeneeken Celmenieki Zelmenick Celminiki Zelming Celmini 1-6 Zelmischek Celmiški Zelzen Enški Zemgall Ciemgali Zempen Cempu privātmuiža Zempen Cempmuiža Valmieras apr. Zempenhof, Zempen Cempi Zenhof Ercogumuiža Zenhof Cenu muiža Bauskas apr. Zenkow Cekonciems Zennhof Cenasmuižas privātmuiža Zennhof Cenasmuiža Zennhof Cenas muiža (Rīgā) Rīgas apr. Zennhof Cenas Zennhof, Zenne Cena Zentiben Centiba Zeple Ceplu muiža Zeple Ceplits Zeple (Renceni) Cepli Zeple, Zeppel (Puze, Bauske) Cepli 2- 6 Zeplisch Cepliši 1-3 Zeppurkaln Cepurkalni Zepurneck Cepurnieki Zeriben Cerības muiža Bauskas apr. Zeriben Ceriba Zerlischen Cerliši Zerpen Cerpi Zerpen Cerpas Zerrahust, Zerrahuxt, -Neuhof Ceraukste Zerrauxt Ceraukstes muiža Bauskas apr. Zerrauxt Ceraukstes kroņa muiža Zerrauxt Ceraukste Zerrauxt Ceraukste Zerrekl Cerekli Zerren Cereni Zerrenden Cerendas privātmuiža Zerrenden Cerendas muiža Aizputes apr. Zerrenden Cerenda Zersuppen Cersupes Zerxten = Cērkstes muiža (Tukuma apr.); Zesche Ciešu muiža Talsu apr. Zessiten Cesites Zezern Cieceri Zezern (Gr. und Kl.) Cieceres Zezern; Alt- Veccieceres privātmuiža Zezern; Groß- Lielcieceres kroņa muiža Zichan Cihani Zick Ziki Ziedern Ciedras Ziegelei Ozoli 3 Ziegeleihof Gerdeti Ziegelsberg Oškalni Ziekur Ciekuri Zielonpol Zileņu muiža Rēzeknes apr. Ziematneek Ciematnieki Ziepelhof Sipele Ziepelhof Sīpele Ziepelhof Sīpeles kroņa muiža Ziepelhof; Kronsforstei-Widme Sīpeles kroņa mežniecības vidme Zierau = Cīravas muiža (Aizputes apr.); Zierul (Pampali) Ciruli 6 Zihnen Cina Zihrolen Cirole Zikussen, Zykussowa Cikusala Zilden Cildu privātmuiža Zilden Cildu muiža Aizputes apr. Zilden Cildi Zimern, Zeumern Kaunatas Zimmermann Prušukrogs Zimmermannshof Cimmermana muiža Zimmern Cimeres muiža Jelgavas apr. Zimmern Cimeres kroņa muiža Zimmern Cimere Zimse Cimzes muiža Cēsu apr. Zimsen, Zimse Cimsas pomuiža Zinne Cini Zinohlen Mālu muiža Cēsu apr. Zioren Svenne Zioren Svennes privātmuiža Zippel – Weresthof, Werestmuischa Cibla Zirau Cīrava Zirau, - Tschampsche Cirava Zirkallen, Zirkaln Cirkale Zirkeln Cirkales muiža Ventspils apr. Zirmenhof Dzerkali Zirohlen Ciroles privātmuiža Zirohlen Ciroles muiža Jelgavas apr. Zirohlen, Herolen (Iecava) Ciruli Zirreneek Crinieki Zirsangern Ciruli 4 Zirschten Cirstesciems Zirspenen Cirspene Zirspönen Piltenesciems Zirsten, Zirstenhoff = Cirstu muiža (Cēsu apr.); Zirtum Cirtumi Ziruhlen (Mazsalaca) Ciruli 7 Zirulischek Cīruļu privātmuiža Zirulischek, Grünwaldt (Jekabpils) Ciruliši 2 Zisarkappelle Cizari Zitter Cidri Zyrma Cirmas muiža Ludzas apr. Zysch Ciši Znutyń Znoteņu muiža Daugavpils apr. Zögenhof = Sējas muiža (Rīgas apr.); Żogoty Žagatas muiža Rēzeknes apr. Zohden Codes privātmuiža Zohden Codes muiža Bauskas apr. Zohden, Zoden, - Ilsingkrug, -Rothhof Code Zornest Cornasti Zubkowo Zubkovas muiža Rēzeknes apr. Zuckerhof Sakarni Zuckerhof Cukuri Zuckeringen; Wildnisbereiterei der Selgerbenschen Kronsforstei Cukuriņu apgaita Dzirciema kroņa mežniecībā Zudarin Čudarani Zundin Zundi Zunds (Riga) Maza daugava Zunzen Cunces privātmuiža Zunzen Cunces muiža Talsu apr. Zunzen Cunce Żurlowa Žurilavas muiža Ludzas apr. Zuxtern Čukstri Zuzur, Zutzury Cucuri Zuzurek Cucurki Zwergenberg Rukiši 1, 2, 3 Zwirdzin Zvirgzdenes muiža Ludzas apr. Zwy Zuji

Resursi internetā par šo tēmu