1918. gada Dekrēts par tiesu Nr 3

No ''Vēsture''
Pārlēkt uz: navigācija, meklēt

Dekrēts par tiesu Nr. 3 (kr. Декрет о суде № 3) - 13.07.(20.07.)1918. KSFPR TKP izdots dekrēts, kas paplašināja vietējo tiesu lietu piekritību: vietējo tautas tiesu spriedumus kasācijas kārtībā varēja pārsūdzēt vietējo tautas tiesnešu padomēs, bet apgabaltiesu spriedumus - kasācijas tiesā (kuru izveidoja Maskavā, Augstākās tiesu kontroles vietā). Vietējo tautas tiesu pārziņā pārgāja visas krimināllietas, izņemot lietas, kas saistītas ar slepkavibām, izvarošanām, kukuļņemšanu un spekulācijām, kā arī civillietas, kurās prasības summa pārsniedza 10 000 rubļu.

Literatūra

  • Valsts un tiesību vēsture jēdzienos un terminos. / Sast. Valters P. - Divergens: Rīga, 2001., 101.-102. lpp.

  • Крыленко Н.В. Судоустройство РСФСР. - Москва, 1924
  • Декреты Советской власти. Т. 1. - Гос. изд-во полит. литературы: Москва, 1957
  • Бабенко В.Н. Судебная система России: история и современность. — ИНИОН РАН: Москва, 2007, ISBN 978-5-248-00303-7
  • Власов В.И. История судебной власти в России. Книга вторая,1917-2003 годы. - Компания Спутник: Москва, 2004, ISBN 5-93406-680-3
  • Кожевников М.В. История советского суда. 1917-1947гг. - Юридическое издательство НКЮ СССР: Москва, 1948
  • Кутафин О.Е., Лебедев В.М., Семигин Г.Ю. Судебная власть в России: история, документы в 6 т. Т.5 - Советское государство. Мысль: Москва, 2003, ISBN 5-244-01024-7
  • Мартинович И.И. История суда в Белорусской ССР, 1917-1960 гг. - Изд-во М-ва высш., среднего специального и профессионального образования БССР: Минск, 1961
  • Петухов Н.А. История военных судов России. - Норма: Москва, 2005, ISBN 5-89123-752-0

Resursi internetā par šo tēmu