Andersons Imants

No ''Vēsture''
Pārlēkt uz: navigācija, meklēt

Imants Andersons (Андерсон Имант Августович, 1923-?) – augsta ranga komjaunatnes un PSKP darbinieks un ierēdnis PSRS.

Dzimis 1923. gada 19. martā Tušino ciemā, Maskavas apgabalā, KPFSR. PSKP biedrs no 1946. gada. 1956. gadā absolvējis PSKP CK Augstāko partijas skolu. 1959. gadā – Augstāko diplomātisko skolu. 1941-1944 strādāja aizsardzības rūpniecībā. 1944-1950 LĻKJS CK loceklis. 1950-1956 – LĻKJS CK sekretārs. 1959-1961 strādāja Ārlietu ministrijā, diplomātiskajā dienestā. 1961-1970 – LKP CK nodaļas vadītājs. Kopš 1963. gada LPSR AP deputāts. 1970-1975 – LPSR augstākās un vidējās speciālās izglītības ministrs. LKP CK ideoloģijas sekretārs (03.07.1975.-28.3.1985.), CK biroja loceklis. Publiski pieejamu ziņu par viņa dzīvi, interesēm un darbību ir maz. Zināms, ka 1970. gados parasti pie viņa uz pārrunām izsauca skandalozākos literātus, pārrunāt to publikācijas. Esot bijis viens no iniciatoriem idejai par dzimstības atbalsta politikas nepieciešamību LPSR.

Bibliogrāfija:

  • Andersons, I. Trešais bērns. - Liesma: Rīga, 1979., 28 lpp.
  • Андерсон И.А. Третий ребенок : К вопросу о демогр. обстановке и пробл. стимулирования естеств. прироста населения в ЛатвССР. - Лиесма: Рига, 1979, 31 с.
  • Андерсон И.А. Задачи высших учебных заведений республики в свете выполнения постановления ЦК КПСС "О работе по подбору и воспитанию идеологических кадров в партийной организации Белоруссии. - Межотраслевой ин-т повышения квалификации специалистов нар. хоз-ва ЛатвССР: Рига, 1975. - 33 с.
  • Непримиримость к буржуазной идеологии, пережиткам национализма : по материалам науч.-практ. конф. "Развитие нац. отношений в условиях зрелого социализма. Опыт и пробл. патриот. и интернац. воспитания" [Докл. конф.], Рига, 28-30 июня 1982 г. / под общ. ред. И. А. Андерсона - Международные отношения: Москва, 1982, 190 с.
  • Андерсон И.А. Советская Латвия в братской семье народов СССР. - ВДНХ СССР: Рига, 1977, 30 с.
  • Рост благосостояния и духовной культуры жителей села : Повышение жизненного уровня сел населения ЛатвССР и актуал. проблемы идейно-воспит. работы : [Сб. статей] / И.А. Андерсон (отв. ред.) и др. - Лиесма: Рига, 1978, 398 с.
  • И.А. Андерсон. Важный аспект интернационализации духовной жизни народа. // Вопросы научного атеизма. Выпуск 22. - Мысль: Москва, 1978

u.c

Literatūra par šo tēmu

  • Latvijas padomju enciklopēdija. - Galvenā enciklopēdija redakcija: Rīga, 1981., - 237. lpp.

Resursi internetā par šo tēmu