Bēme Jakobs

No ''Vēsture''
Pārlēkt uz: navigācija, meklēt

Jakobs Bēme (Jakob Böhme vai Boehme, 1575.-1624.) – domātājs autodidakts, mistiķis panteists. Dzimis 1575. gadā Altzeidenbergā pie Gerlicas (Alt Seidenberg bei Görlitz), Saksijā, zemnieku ģimenē. Atdots mācībā pie kurpnieka, kur apguva amata pamatus, taču beigu beigās meistars viņu padzina un Bēme iztiku pelnīja kā klejojošais zellis. Bija guvis tikai izglītības pamatus - lasīt un rakstīt prasmi. 1594. gadā apmetās uz dzīvi Gerlicā un iztiku pelnīja kā kurpnieks[1]. Apprecējās (laulībā pavadīja 30 gadus, četri bērni). Divas reizes (1600. un 1610. gadā) piedzīvojis apskaidrību, kuras brīdī nākusi atklāsme par pasaules būtību, ko Bēme izklāstīja 1612. gadā savā pirmajā un galvenajā darbā „Aurora jeb austošā rīta blāzma“, kas guva atzinību un tika izplatīts pārrakstot, taču to kā herētisku nosodīja luteriskā Gerlicas pilsētas valde un aizliedza viņam 6 gadus ko rakstīt, vairākas reizes tika apspriests jautājums par Bēmes padzīšanu no pilsētas vai kriminālsodīšanu. Pateicoties šim darbam, iepazinies ar vairākiem tā laika Saksijā dzīvojošajiem mistiķiem un alķīmiķiem, saskarsme ar kuriem visai ietekmēja viņa tālāko pašizglītošanos un ideju attīstību. Pēdējos dzīves gadus pavadījis kā klaiņojošs filosofs. Miris 1624. gada 17. novembrī Gerlicā. Pilsētnieki nolauzuši no viņa kapa krustu, uzskatot Bēmi par burvi, un tikai 1875. gadā tam uzlikts kapakmens. Savus dialektiskos minējumus traktātā Aurora par lietu un pasaules pretrunīgo dabu izteica poētisku tēlu un simbolu valodā, eklektiski aizgūstot tos no teoloģijas, astroloģijas, alķīmijas un kabalistikas. Vienkāršots Bībeles mītu pārstāstījums viņa darbos mijas ar visai oriģināliem spriedumiem un vērojumiem un, neraugoties uz liekvārdību, atkārtošanos, slikto valodu un vietā un nevietā lietotajiem astroloģijas un alķīmijas terminiem, pats darbs ir poētiski ļoti spēcīgs (ne vēlti Hēgelis atzina Bēmi par dižu autodidaktu, kurš aizsācis vācu oriģinālo filosofiju). Pēc Bēmes uzskata Dievs un daba ir vienoti, ārpus dabas nav nekā. Viss ir pretrunās un pat Dievā ir gan labais, gan ļaunais. Šo duālismu Bēme uzskatīja par pasaules attīstības pamatprincipu. Atsevišķas Bēmes idejas ietekmēja turpmāko vācu filosofijas attīstību (Hamani, Hēgeli, Šellingu u.c.).

Darbi: Aurora (1612.), De tribus principiis (1619.), De triplici vita hominis (1620.), Psychologica vera (1620.), De incarnatione verbi (1620.), Sex puncta theosophica (1620.), Sex puncta mystica (1620.), Mysterium pansophicum (1620.), Informatorium novissimorum (1620.), Christosophia (1621.), Libri apologetici (1621.), Antistifelius (1621.), De signatura rerum (1622.), Mysterium Magnum (1623.), De electione gratiae (1623.), De testamentis Christi (1623.), Quaestiones theosophicae (1624.), Tabulae principorium (1624.), Apologia contra Gregorium Richter (1624.), Libellus apologeticus (1624.), Clavis (1624.), Epistolae theosophicae (1618.-1624.).

Atsauces un paskaidrojumi

 1. Fridrihs Engelss, kurš sajūsminājies par Bēmi, it kā esot izteicies, ka kurpnieks Bēme bijis liels filosofs, kamēr lielākā daļa filosofu - tikai lieli kurpnieki.

Literatūra

 • Filozofijas vārdnīca. / red. Rozentāls M., Judins P. – Latvijas valsts izdevniecība, Rīga, 1964., 47. lpp.
 • Jākobs Bēme. Kristozofija. – Ingmara Zemzara apgāds, Jaunpils, 2002

 • Benz E., Der Prophet Jakob Bohme. - Mainz, 1959
 • Grunsky H.A., Jakob Bohme. - Stuttgart, 1956

 • Jakob Böhme. The Way to Christ (inc. True Repentance, True Resignation, Regeneration or the New Birth, The Supersensual Life, Of Heaven & Hell, The Way from Darkness to True Illumination). / ed. Law W. - Diggory Press, ISBN 978-1846857911

 • Koyr A., La philosophie de Jacob Boehme. - Paris, 1929

 • Якоб Бёме. Аврора, или Утренняя заря в восхождении. - Гуманус; Изд-во политической литературы, Москва, 1990
 • Якоб Бёме. Истинная психология, или Сорок вопросов о душе. - Оранта-пресс, Алетейя, СПб., 1999
 • Бердяев Н.А., Из этюдов о Якове Бёме. // «Путь», 1930, № 20-21
 • Головин А.В., Филос. воззрения Якоба Бёме. / Уч. зап. каф. обществ. наук вузов Ленинграда. - Ленинград, 1969, Вып.10
 • Левен В.Г., Якоб Бёме и его учение. // Вестник истории мировой культуры, 1958, № 5
 • Неманов И., Антихрист, или таинственный источник великой мудрости одного нем. башмачника. // Наука и религия, 1968, № 6-7

Resursi internetā par šo tēmu