Diktators

No ''Vēsture''
Pārlēkt uz: navigācija, meklēt

Diktators (lat. dictator, no dicto - "diktēju") - atkarībā no konteksta:


1. Senajā Romā ārkārtas augstākais ekstraordinārais (ieceltais) maģistrāts, kuru Senāta uzdevumā varēja iecelt konsuls, ja valstī radās ārkārtas situācija, piešķirot tam augstāko kara, tiesu un administratīvā vara (imperium). Senāts pieņēma t.s. ārkārtas senātkonsultu (rīkojumu) ar formulu: "Lai konsuli ko dara, lai valsts neciestu". Pēc tās noskandēšanas konsulu liktori pievienojās diktatoram kā svīta (katram konsulam bija 12 liktori, diktatoram - 24), demonstrējot, ka arī konsuli diktatora priekšā ir ierindas pilsoņi. Pēc iecelšanas diktators izvēlējās sev vietnieku - "jātnieku komandieri". Diktatora titulu papildināja ar paskaidrojumu, kāda iemesla dēļ tas ir iecelts par diktatoru, piemēram, Dictator rei gerundae causa (diktators karadarbības vadīšanai). Dažkārt diktatoru iecēla tikai viena lokāla uzdevuma veikšanai, piemēram, diktators naglas iedzīšanai (reliģisks rituāls svētku laikā). Diktatūras laikā visa maģistratūra bija pakļauta diktatoram, taču diktatūras laiks nedrīkstēja pārsniegt 6 mēnešus. Sākotnēji par diktatoru varēja ievēlēt tikai kādu no patriciešiem, taču pēc 356. g.p.m.ē. arī plebeji varēja pretendēt uz šo amatu. Amatu likvidēja pēc Cēzara, kurš bija diktators bez termiņa (dictator perpetuus) nogalināšanas 44. g.p.m.ē.


2. Persona, kuras rokās koncentrēta neierobežota likumdošanas un izpildu vara.

Literatūra

 • Valsts un tiesību vēsture jēdzienos un terminos. / Sast. P.Valters. - Divergens, Rīga, 2001., 92.-93. lpp.
 • Svešvārdu vārdnīca. / red. Guļevska D. - Norden, Rīga, 1996., 161. lpp.

 • Abbott Frank Frost. A History and Description of Roman Political Institutions. - Elibron Classics, 1901; ISBN 0-543-92749-0
 • Lintott Andrew. The Constitution of the Roman Republic. - Oxford University Press, 1999; ISBN 0-19-926108-3

 • Ernst Meyer. Römischer Staat und Staatsgedanke. - Wissenschaftliche Buchgesellschaft, Darmstadt 1961
 • Flach D. Die Gesetze der frühen römischen Republik. Text und Kommentar. In Zusammenarbeit mit Stefan von der Lahr. - Darmstadt, 1994
 • Florian Ingrisch. Sullas „dictatura rei publicae constituendae“ und Caesars „dictatura rei gerendae“: ein Vergleich. - Berlin, 2007; ISBN 3-86573-284-4.
 • Helmuth Schneider. Die Entstehung der römischen Militärdiktatur - Krise und Niedergang einer antiken Republik. - Köln, 1977; ISBN 3-462-01230-4.
 • Ulrich Wilcken. Zur Entwicklung der römischen Diktatur. - Berlin, 1940

 • Белкин М.В. Эволюция римского сената в V-III вв. до н. э. / Античное общество. Проблемы политической истории. - Спб., 1997. С. 84-91.
 • Дементьева В.В. Диктаторы optima lege и imminuto iure в ранней Римской республике (V-III вв. до н. э. / Политические структуры и общественная жизнь Древнего Рима. - Ярославль, 1993
 • Дементьева В.В. Историографические концепции происхождения римской магистратуры диктатора. / Проблемы истории, филологии, культуры. Вып. 1. - Магнитогорск, 1994. С. 93-99.
 • Дементьева В.В. Концепции происхождения римского интеррегнума. / Проблемы истории, филологии, культуры. Вып. 4. - М., Магнитогорск, 1997. С. 189-197.
 • Дементьева В.В. Магистратура диктатора в ранней Римской республике (V-III вв. до н. э.). - Ярославль, 1996
 • Кофанов Л.Л. Атрибуты власти магистратов в архаическом Риме // IVS ANTIQVVM. Древнее право. 1998. № 1 (3). С. 35-54.
 • Токмаков В. Н. Куриатные комиции и военные магистратуры в Раннем Риме. / Власть, человек, общество в античном мире. Докл. конф. 1996 и 1997 гг. - М., 1997. С. 121-130.

Resursi internetā par šo tēmu