Maģistratūra

No ''Vēsture''
Pārlēkt uz: navigācija, meklēt

Maģistratūra (jaunlat. magistratura, no lat. magistratus - "valsts amatpersona") - valsts pārvaldes aparāts, valsts amatu kopējs apzīmējums Senajā Romā no VI gs.p.m.ē. līdz III gs. beigām, kad domināta laikā to nomainīja birokrātiskā ierēdņu sistēma. Pilsoņi pildīja maģistratūras pienākumus bez atalgojuma, neilgu laiku (vidēji 1 gadu) un koleģiāli (divi cilvēki vienā amatā, izņemot diktatorus). Tika iedalīta divos līmeņos:

Augstākajai maģistratūrai, izņemot cenzorus, bija augstākā kara, tiesu un administratīvā vara (imperium); to ārējā atšķirības zīme bija svīta, ko veidoja liktori ar fascijiem. Visiem maģistrātiem bija tiesības (potestas) izdot rīkojumus ar likuma spēku, sasaukt tautas sapulces, būt klāt Senāta sēdēs, protesta tiesības. 180. g.p.m.ē. tika noteikta kārtība - Cursus honorum,- kādā pilsonis var kalpot un īstenot karjeru maģistratūrā.

Skat. arī: maģistrāts

Literatūra par šo tēmu

 • Valsts un tiesību vēsture jēdzienos un terminos. / Sast. P.Valters. - Divergens, Rīga, 2001., 92. lpp.

 • Abbott Frank Frost. A History and Description of Roman Political Institutions. - Elibron Classics, 1901; ISBN 0-543-92749-0
 • Lintott Andrew. The Constitution of the Roman Republic. - Oxford University Press, 1999; ISBN 0-19-926108-3
 • Thomas Robert Shannon Broughton. The magistrates of the Roman republic. - New York 1951-1952; Scholars' Press, Atlanta, GA. 1986

 • Ursula Hackl. Senat und Magistratur in Rom von der Mitte des 2. Jahrhunderts v. Chr. bis zur Diktatur Sullas. - Lassleben, Kallmünz/Opf 1982; ISBN 3-7847-4009-X
 • Ernst Meyer. Römischer Staat und Staatsgedanke. - Wissenschaftliche Buchgesellschaft, Darmstadt 1961
 • Flach D. Die Gesetze der frühen römischen Republik. Text und Kommentar. In Zusammenarbeit mit Stefan von der Lahr. - Darmstadt, 1994

 • Белкин М.В. Эволюция римского сената в V-III вв. до н. э. / Античное общество. Проблемы политической истории. - Спб., 1997. С. 84-91.
 • Дементьева В.В. Диктаторы optima lege и imminuto iure в ранней Римской республике (V-III вв. до н. э. / Политические структуры и общественная жизнь Древнего Рима. - Ярославль, 1993
 • Дементьева В.В. Историографические концепции происхождения римской магистратуры диктатора. / Проблемы истории, филологии, культуры. Вып. 1. - Магнитогорск, 1994. С. 93-99.
 • Дементьева В.В. Концепции происхождения римского интеррегнума. / Проблемы истории, филологии, культуры. Вып. 4. - М., Магнитогорск, 1997. С. 189-197.
 • Дементьева В.В. Магистратура диктатора в ранней Римской республике (V-III вв. до н. э.). - Ярославль, 1996
 • Дементьева В.В. Применение магистратуры военных трибунов с консульской властью в римской государственной практике // Проблемы истории, филологии, культуры. Вып. 9. - М., Магнитогорск, 2000. С. 29-39.
 • Дементьева В.В. Характер магистратуры военных трибунов с консульской властью. / Антиковедение и медиевистика. Вып. 1. - Ярославль, 1999. С. 12-24.
 • Кофанов Л.Л. Атрибуты власти магистратов в архаическом Риме // IVS ANTIQVVM. Древнее право. 1998. № 1 (3). С. 35-54.
 • Кучеренко Л.П. Цензоры в социально-политической жизни ранней Римской республики. / Политические структуры и общественная жизнь Древнего Рима. - Ярославль, 1993. С. 26-34
 • Токмаков В. Н. Куриатные комиции и военные магистратуры в Раннем Риме. / Власть, человек, общество в античном мире. Докл. конф. 1996 и 1997 гг. - М., 1997. С. 121-130.

Resursi internetā par šo tēmu