Epanagoga

No ''Vēsture''
(Pāradresēts no Eisagoga)
Pārlēkt uz: navigācija, meklēt

Epanagoga (gr. Ἐπαναγωγή, epanagōgē) - literatūrā bieži lietots Eisagogas (Εἰσαγωγή) 'τοῦ νόμου, Eisagōgē tū nomū - "likumu ievads") apzīmējums, kas radies, aplami izlasot "Εἰσαγωγή". - Bizantijas tiesu sistēmas "Likumu revīzijas" (Ανακάθαρσις τῶν νόμων) ietvaros 884.-886. gadā izveidota jauna "Proheira" redakcija: iecerēta kā reizē likumu krājums un rokasgrāmata tiesnešiem, sadalīta 40 titulos (ievadā teikts, ka Anakatarses gaitā "seno likumu gūzma" - πλάτος τῶν παλαιῶν νόμων - tika attīrīta no uzslāņojumiem un neprecizitātēm, visu derīgo apvienojot 40 grāmatās). Sastādīta pēc Justiniāna I "Digestu" parauga, ievērojami papildināta ar jaunām tiesību normām, kas attiecās uz Baznīcu (2. un 3. tituli veltīti tikai Baznīcai un tās patriarha statusam un tiesībām). Eisagoga tā arī palika likumprojekta statusā, un, turpinot likumu revīziju, tapa Basilikas.

Ir arī viedoklis, ka "Proheirs" un "Eisagoga" tapuši vienā laikā kā divu juristu komisiju veidoti projekti, un pieņemts ticis "Proheirs".

Literatūra par šo tēmu

  • Epanagoga. // Valsts un tiesību vēsture jēdzienos un terminos. / Sast. P.Valters. - Divergens: Rīga, 2001., 166. lpp.
  • Kalniņš V. Romiešu civiltiesību pamati. - Zvaigzne: Rīga, 1977.

  • Freshfield, E. H., A Manual of Eastern Roman Law. - Cambridge University Press: Cambridge, 1928
  • Tellegen-Couperus O. A Short History of Roman Law. - Routledge: New York, 1993, pp. 138–141.

  • Marie Theres Fögen. Römische Rechtsgeschichten. Über Ursprung und Evolution eines sozialen Systems. - Vandenhoeck & Ruprecht: Göttingen, 2002

  • Медведев И. П. Развитие правовой науки. // Культура Византии. Т.2. - Москва, 1989
  • Милов Л.В. Исследования по истории памятников средневекового права : сборник статей. // Под ред. Б. Н. Флори, А. А. Горского. - РОССПЭН: Москва, 2009, - 332 с. ISBN 978-5-8243-1105-1

Resursi internetā par šo tēmu