Eklēziskās tiesības

No ''Vēsture''
Pārlēkt uz: navigācija, meklēt

Eklēziskās tiesības (lat. ius ecclesiasticum) - visas tiesības, ko ir radījušas Baznīcas pārvaldes institūcijas. Pirmsreformācijas Rietumu kristīgās Baznīcas tiesības un pēcreformācijas Romas katoļu Baznīcas tiesības, kas regulē Baznīcas iekšējo organizāciju, tās attiecības ar valsti, reglamentē garīdzniecības dzīvi, kā arī viduslaikos tās atrunāja civilo un krimināltiesību jomu, tādējādi pakļaujot arī laicīgās personas Baznīcas jurisdikcijai. Baznīcas tiesības ietver arī visus tos laicīgās varas juridiskos aktus, kas nosaka valsts un Baznīcas savstarpējās attiecības, neizņemot pat likumus par valsts un baznīcas šķiršanu, t.i. eklēziskās tiesības attiecas uz visām tiesībām, ko ir radījušas Baznīcas pārvaldes institūcijas, pat uz tām, kas ir izveidotas vēlāk, balstoties uz kompilāciju Corpus iuris canonici.

Resursi internetā par šo tēmu