Ekloga

No ''Vēsture''
Pārlēkt uz: navigācija, meklēt

Ekloga (no gr. ἐκλογὴ, eklogē - "izvēle, izlase") - atkarībā no konteksta:

 • 1. dzejas žanrs, neliela apjoma dzejolis par pastorālās dzīves tematiku (izzuda XIX gs.).
 • 2. Viena vai vairāku autoru darbu izlase, ko kāds apkopojis savām vajadzībām. Šādi pieņemts apzīmēt VIII gs. vidū izdotu Bizantijas likumu krājumu (Ecloga Basilicorum) "Lielā Justiniāna institūciju, digestu, kodeksa un noveļu izlase īsumā, ko ar pārlabojumiem cilvēku mīlestības garā sastādījuši gudrie un dievbijīgie imperatori Leons un Konstantīns". Sadalīta 18 titulos, kas pamatā veltīti civiltiesībām (parādi, testamenti, pirkšana un pārdošana, īre u.tml.), liela vērība veltīta laulības jautājumiem, vienkāršoja vergu brīvlaišanas procedūru. Pēdējais tituls atvēlēts krimināltiesībām. Bez šīs "oficiālās" eklogas sastopamas arī:
 • saīsinātā ekloga (eklogē privata) - oficiālās eklogas privāts apstrādājums;
 • paplašinātā ekloga (eklogē privata aucta) - plašāks oficiālās eklogas privāts apstrādājums.

Literatūra par šo tēmu

 • Valsts un tiesību vēsture jēdzienos un terminos. / Sast. P.Valters. - Divergens: Rīga, 2001., 165. lpp.
 • Kalniņš V. Romiešu civiltiesību pamati. - Zvaigzne: Rīga, 1977.

 • Collectio Librorum Juris Graeco- Romani Ineditorum: Ecloga Leonis Et Constantini, Epanagoge Basilii Leonis Et Alexandri. Edidi Carolus Eduardus Zachari (Latin) / Karl Eduard Zachari Von - Nabu Press, 2010, - 244 p. ISBN 1147496471

 • Tellegen-Couperus O. A Short History of Roman Law. - Routledge: New York, 1993, pp. 138–141.
 • Freshfield E.H. A Manuel of Roman Law: The Ecloga Published by the Emperors Leo III and Constantine V of Isauria at Constantinople AD 726. - Cambridge University Press: Cambridge, 1926
 • Freshfield E.H. A Manual of Roman Law: Founded upon the Ecloga of Leo III and Constantine V of Isauria – Ecloga Privata Aucta. - Cambridge University Press: Cambridge, 1927

 • Ecloga Basilicorum. / Hrsg. von Ludwig Burgmann. - Löwenklau-Ges.: Frankfurt am Main, 1988. - XXXIII. - 622 S. ISBN 3-923615-10-8
 • Marie Theres Fögen. Römische Rechtsgeschichten. Über Ursprung und Evolution eines sozialen Systems. - Vandenhoeck & Ruprecht: Göttingen, 2002
 • Max Kaser. Römisches Privatrecht. - C.H.Beck Verlag: München, 1971
 • Detlef Liebs. Römisches Recht. - Vandenhoeck & Ruprecht: Göttingen, 1993

 • Эклога. Византийский законодательный свод VIII века / Вступ. статья, перевод и комментарий Е. Э. Липшиц. - Наука: Москва, 1965
 • Медведев И. П. Развитие правовой науки. // Культура Византии. Т.2. - Москва, 1989
 • История Древнего Рима. Тексты и документы: Учебное пособие. (Ч.2.) - Москва, 2005
 • История римского права. / И. А. Покровский - Петроград, 2007
 • Милов Л.В. Византийская Эклога и Правда Ярослава. // ΓΕΗΗΑΔΙΟΣ (к 70-летию Г. Г. Литаврина). - Индрик: Москва, 1999
 • Милов Л.В. Исследования по истории памятников средневекового права : сборник статей. // Под ред. Б. Н. Флори, А. А. Горского. - РОССПЭН: Москва, 2009, - 332 с. ISBN 978-5-8243-1105-1
 • Эклога: византийский законодательный свод VIII века. Византийская Книга Эпарха / подгот. текста А. И. Цепков. - Александрия: Рязань, 2006, - 591 с. ISBN 5-944660-026-8
 • Эклога : Избранные законы. / Пер. Липшиц Е.Э. - Директ-Медиа: Москва, , 2008. - 111 c. ISBN 9785998917400
 • Васильевский В. Г. Законодательство иконоборцев // Журнал министерства народного просвещения. — Часть CXCIX. — 1878.

Resursi internetā par šo tēmu