Fortifikācija

No ''Vēsture''
Pārlēkt uz: navigācija, meklēt
izmaiņas Rietumeiropai raksturīgās pils fortifikācijā laika gaitā

Fortifikācija (no viduslat. fortificatio - "nostiprinājums", no lat. fortis - "spēcīgs" + facere - "taisīt") - militārās būvniecības nozare, kuras pamatfunkcija ir nocietināt apvidu, lai atvieglotu karadarbību savam karaspēkam, un to apgrūtinātu pretiniekam. Iedalās t.s. "lauka fotifikācijā" un "ilglaicīgajā fortifikācijā". Attiecīgi, fotifikācijas būves ir militārās aizsardzības būves, nocietinājumi.

Skat. arī: kastrametācija, pilskalns, pils, donžons, citadele, cietoksnis, bastions, kazemāts, ravelīns, palisāde, skansts, ierakumi, dzots, dots, brustvērs

Literatūra par šo tēmu

  • Ādolfs G. Fortifikācija, 14.-18. gadsimts. // Tēvijas sargs. 2005., Nr.12., 22.-23. lpp.
  • Ancāne Anna. Rīgas 17. gs. otrās puses fortifikācijas un pilsētas telpiskās struktūras mijiedarbība (The interaction of Riga’s fortifications and urban structure in the 2nd half of the 17th century) // Telpas un laika aspekti arhitektūrā, mākslā, kultūrā. - II krāj.: Latvijas Mākslas akadēmijas doktorantūras studiju zinātniskā konference "Laiks un telpa mākslā" / Sast. Ojārs Spārītis. - Nacionālais apgāds: Rīga, 2009. - 11.-20. lpp.

  • Kaufmann J.E., Kaufmann H.W. The Medieval Fortress: Castles, Forts and Walled Cities of the Middle Ages (2004 ed.). - De Capo Press: Cambridge (MA), 2001. ISBN 0-306-81358-0

  • Руководство по войсковым фортификационным сооружениям. Утверждено Начальником инженерных войск 15.12.1962г. - Военное издательство Министерства обороны СССР: Москва, 1962
  • Калибернов Е.С. Справочник офицера инженерных войск. - Военное издательство: Москва, 1989
  • Калибернов Е.С., Корнев В.И., Сосков А.А. Инженерное обеспечение боя. - Военное издательство: Москва, 1984

Resursi internetā par šo tēmu